ГАУ «Издательский дом»

АБДУЛАЕВ Леча. Ойланаш, ойланаш

Ирс-бIарлагI

Тхов тIехь жайна долу кибирчиг. КIайн кира тоьхна лоха цIа. Сийна басар хьаькхна гIурашца къовлу «неIарш» йолу кораш. Еха учи. Юьйцина керт. УьйтIахь бай. Акказин патарш цIийзош хьоькху дуткъа, ира мехаш. Когех эха Iемина кIохцалш. Iуьйрачу когийн нана пIелгаш дIадеттадала Iемина урам-некъийн йистошкара коьллаш хьекхна бухайисна юьхкаш. ТIера хIума ятIо дIайоьлла юьйцинчу кертийн хьокхий. Шишша цхьаьна йоккхуш, хазчу жимчу йоьIан лергех охкийта цIийлуш хилла баьллаш. Шуьга, берашка, кегийчу кIенташка, шех бустамашший, шаьлтий-доьхкий дайта кхуьуш хилла сугIа. ГIундалгIийн куллах маса «дин» балун хан. И текхош, гIиттийна некъан чан.

Къаршкъули хIара ю,
ДогIа даийта, Дела.
ХIай-вай, кIентий,
Даьттан чохь йоькаш, –
олий, догIа «доуьйтуш»…

Малх, малх хьажийта,
Къийган бIаьрг балийта,
Хьозан хье кхехкийта,
Дехкан корта лазийта,
Жуьгтийн молла валийта, –
олий, малх «хьожуьйтуш»…
Комарш а юий, лийча воьдуш.
ЦIа вирзича а, чу верза цакхетар, ткъа эххар а чу вирзича, цу хьайн даккхийчу гIуллакхашна гIаролехь лаьттина, когаш Iуьйра дийнахь сарралц царна хьаьддий-веддий лелла, дукха чIогIа хIоттарна, генарчу некъо гIелвина динахь волушшехь набкхета динбери санна, дIатаьIIинчохь, хьеначу набаро хьо лацар. Оцу хенан:
«ХьалагIатта, куьг-ког дилий, вижа, хIума яий, вижа!» – бохуш, нанас хьо меттахваьхна и набарх долчун а, самах долчун а шеддаш хуьлу, шеддаш хеда мIаьргонаш…
Дилинчу милт йолчу чиркхан шишанахь санна, серладаьллачу цхьана бIаьстенан дийнахь ненан кучах тасавелла вогIу хьо, хьайн ойла шайна уллешха яьлла яхначу лулахойн кхеначу йоьIан дашочу кIажаршна тIаьхьа яьлла хIунда яха, ца кхетта хан…
Ахь хIетахь ирсан ойла ца йора.
Хьуна хIетахь, «ирс» боху дош дуй а ца хаьара.
I993 ш.


Иза а – изза

Цхьана билггалчу барамашкахь долу хIумий бен дац даго далхориг.
Барам тIехбаьлларг даге ца дийцало, ца далхало.
Сийна цIе шех хьалакхарстийна хьал ца далхало.
Кийра буто ша биллина хьал а ца далхало цул башха.
Ма-дарра аьлча, даго гуттар а далхориш моьнаш ду, моьнаш хьовза дуьйладаллалц, лебен мотт бицлуш, алхха лаза бен ца хаьа цунна.

Лозу иза.

Лозушшехь, и лазам а боцуш, цхьа кхидерг, хIинцца шегахь долчу хьолана аьттехь а доцург, дийца-м тарло цо.
Яхъеллачу боданечу буьйсанна – маьлхан дешийлахь гIотточу чилхьеса Iуьйренан исбахьалла…
я маьлхан чилхьеса Iуьйранна (я дийнахь) – садукъаме яхъеллачу буьйсанан буто йозалла, хало…

…Суна хьо бIаьргаян ца еза!
ТIаккха хIунда лаьа, цкъа а ца аьллачу эсалчу дешнашца сайна хьо мел чIогIа дукхаеза ала?..

Аьлча а, безам а, цабезам а цхьаъ ду, цкъа а цхьанаэшшарехь, цхьаъ хилла лаьтташ а доцуш…
Цкъа безам хуьлуш шех, юха цабезам хуьлуш, деха деган хьал.

Суна хьо езар я цаезар а ду-кх тIаккха цхьаъ.
Цкъа ишта олу, тIаккха – вуьшта.
Ший а бакъ а долуш, хIетте а ший а харц а долуш.

ТIаккха а хIумма а харц а доцуш…

«Суна хьо еза! – боху ас хIинца хьоьга. – Суна хьо хьерехиллал дукхаеза!..»
Суна чIогIа атта ду хIинца хьоьга иштта ала, хIунда аьлча суна хьо бIаьргаян ца еза.

«Суна хьо бIаьргаян ца еза!» – и дош, цкъа мацца а хьерехиллал хьо дукхаеза деган хьал юхадагIахь, цу хьолехь хьоьга ала дуьту ас …

ГIиллакх

Хьайн керта вуо-дика кхаьчча, кхайкхахь бен вогIун воцург ца веъча, вас хир елахь, халахетар делахь, ахь цуьнга кхойкхийла-кх.
Ца кхайкхича, цавеънарг, ца веънера аьлла, нахала ма воккхийла-кх, хьо а нахала ма волийла-кх.
Кхайкхича а, цавеънарг юха а, иза ца веънера аьлла, хьахор велахь, ма кхойкхийла-кх.
Дехна даьккхина гIиллакх гIиллакх дац.
Амма гIиллакх дац, гIиллакхе а дац сагIина, совгIатна гIиллакх дехар а.

ГIиллакхан метта леларг а гIиллакх дац.
ГIиллакхан шена хьалхара хьажош хьадалча, геланча хуьлуш вац.

ГIиллакх дIа а ша лела, схьа а ша лела.
Дуьхь-дуьхьалкхетча, куьйгаш лоцу цара, мар-маракхета.
Шен дика-вуоне нехан гIиллакх кхачаре хьоьжуш Iачу гIиллакхо деънарг марахьарчадо, ца догIуш диснарг, хиъна хир дац, цхьаъ хилла, дисна хир ду олий, бехказадоккху, бехказа дуьту.

Декъалхуьлда-кх гIиллакх!

Амма гуттар а ца хуьлчу даьлча, гIиллакхе доцуш ца лелчахьана, дерриге а ду гIиллакх.

Массо хIума а ду гIиллакхе, хIора а ву вуьззина гIиллакхан да…
гIиллакхе доцург мукъне а ца лелийчахьана…
I999 ш.

Ши йоза

Бамбин кIайн кехат, заIпаран шекъа, гIезан пиэлаг…
БIаьргашна яйна, куьйго зийна йозанан коьчалш.

ЭхI, ма гена ваьлла йозанан пхьар, ойланан охIла, хьекъалан да!

Къоламан метта компьютер…
цкъацкъа – коьртана метта а.
Йозанан гIирс тобелла.

И гIирс хилча тоьа, хIума дIаяздан, зорбане даккха.
ДIаяздо, зорбатуху догIу-доьдучун, хилла-лелачун, долчу-доцчун – массо хIуманан мах хедош.

Мотт а бу гIирс, адаман маргIал мотт.

Хабар а ду йоза, матто ден аьзнийн йоза, адаман лерсица дIадоьшуш.

Маттера лергашка, лергашкара – юха а матте…
Даьржа дийцарш, хабарш.

Хабарш-эладитанаш…
Хабарш-бухтанаш…
Хабарш-гIийбаташ…

Цу дийцарийн а ю иштта цхьацца шайн жанраш.

Тоьпо цхьаъ вийна, матто – цхьайтта…
Мотт – и герз а ду.
Йозанца я барта (аьзнийн, эшаран йозанца) адамаша вовшех тептарш яздо.

̶ Хьажахьа!..
– ЛадогIахьа!..
– Хьенеха хIун аьллий?!.
– Минеха хIун диний?!.

Денна дузу и тептарш, стамдо.
Дукхахьолахь, хьалхарчу агIонийн чулацаман Iаьнарехь, хьунехь язйо тIаьхьа тIейогIурш.

Иштта цIе туьллу…
Иштта цIе йоьду…

Стаг шаьш яздечу «тептаран» хIонера, Iаьнарера вала воьлча, нах реза ца хуьлу. Царна иза ца деза. Уьш ца кхета, иза ишта хила муха тарлуш ду.

̶ Хьажахьа кхуьнга…
селхана къелла «къикъ» бохуш Iийначу!..
селхана къаьркъа муьйлуш леллачу!..
Селхана…
Селхана…

Уой, селхана а вайна хеттарг, вай вийцинарг ца хилла хила а там бай хIара-м аьлла, шаьш хьалха тиллинчу цIара тIера, шаьш хьалха хадийначу меха тIера юхабовла ца туьгу, цкъа шаьш дина «йозанаш» нисдан ца гIурту. Цул а ша ма-дарра (я тхуна ма-хетта!), дукхьахьолахь, шайна хила ма лаъара диса дерриге а…

Шен бIаьргаш бехкедечул, нехан сибаташ галдевлла, сакхте, айпе ган атта ду.

Амма цхьана а ден дан хIума ца хуьлу адаман оьмаран тептаран тIаьххьарчу агIонна.
Адаман оьмаран тептаран тIаьххьарчу агIон тIехь шайна хета зил бан гIорасиз хуьлу нехан мотт а, йозанан гIирс а.

Хетачарний, моьттучарний тIетовжа меттиг ца буьту ДЕРГ дукха бIаьрла схьахIоттаро.

Нах цецбовлу.

Аларе я йозане дерзо бегIийла доцу цецдовлар хуьлу и.
«Ванах, хIара муха нисло, хIара ишта дика ма вацара (ма яцара)!» ̶
муха бохур ду цу дийнахь?..
И тIаьххьара де (я буьйса), стеган, адаман дIадерзаран, дIакхалхаран, ша дуьненахь новкъа мел хиллачеран новкъара дIадаларан мIаьрго, лимхьат, Кхоьллинчун Кхелан хьалхарчу могIанан хьалхара дош, хьаьрк, Дуьненан тIаьххьарий, Эхартан хьалхарий ши агIо хотталун шу, тIаьхьабуьсучийн, Дуьненца дуьстина, нисдина, я, Эхартан хьакъ девзина, цхьа хьаьрк хийца йиш йоцу бакъ (я ДЕРГ).
И ДЕРГ ма-дарра ду аьлла, мукIарлодар бен тIаьхьабуьсчийн дийца хIума доцу, хадо мах боцу, даккха гIерта маьIна доцу хилам.

Адамийн хетарш, моьттурш совций, тийналла хIутту лимхьат, мIаьрго. Кхоьллинчо (Веза-Лекха ву Иза) Йоза бамбин кехата тIехь, заIпаран шекъанца дашош, гIезан пиэлагца деш цахиларан бIаьрла, дурсъаьлла билгало.
Цуьнан (СТ)I Кехат кхин кехат хиларан, Цуьнан (СТ) Шекъа кхин шекъа хиларан хаам. Цуьнан (СТ) Йоза…

Аьлча а, Веза-Лекхачу АллахIан Йоза-Къадаран хьокъехь хоьттуш хазахь, хьайн мотт сацабелахь аьлла, муъма нахе болу хьехам бевзарг цу новкъа кхин дIагIертар вац.

Амма хастам бийр бу…

Хастам бийр бу Веза-Лекхачу АллахIан Йоза тIеяздийриггий, адамийн йоза тIеяздийриггий цхьатайпа кехат цахиларна…
Хастам бийр бу, Веза-Лекхачу АллахIа Йоза яздийриггий, адамо йоза яздийриггий шекъа а цхьатайпа цахиларна…
Хастам бийр бу хастам бина цаваллал, Веза-Лекхачу АллахIан Къинхетаммий, адаман къинхетаммий, тIаккха Веза-Лекхачу АллахIан Кхеллий, адаман кхеллий цхьаъ ца хиларна…
Хастам бийр хастам бина ца валлал, хастам бина вала цахаъал…

32 комментария

 • Хотим порекомендовать вам финансовый портал о займах на карту – mikro-zaim-online.ru на котором вы найдете много информации про то как взять займ на карту и правильно оформить заявку, какие карты принимаются и как происходит погашение займа.

  Если у вас в планах было оформить микрозайм на карту, но вы не знали какие компании лучше и что для этого надо, тогда посетите наш сайт где вы узнаете все нюансы про [url=https://mikro-zaim-online.ru/]займ новый на карту[/url] от финансовых экспертов. Также на нашем портале о займах на любую банковскую карту вы можете посмотреть подборку МФО которые выдают [url=https://mikro-zaim-online.ru/]взять займ на карту без отказа быстро[/url] без процентов и проверки кредитной истории всем своим новым клиентам!

 • Крона сервисный центр г. Казань

  Наши цены для оптовых клиентов :
  -Ремонт хэш-платы S9 1500 р;
  -Ремонт хеш-платы Т2Т от 7000 р;
  -Ремонт хэш-платы WhatsMiner от 12000 р;
  – Ремонт платы S17/T17 Pro, E, Plus от 6000 р. делаем быстро, сроки 2-5 дней;
  – Ремонт хэш-платы L3+ 2500 р;
  – Любые блоки питания от 2500 р;
  *ЦЕНА ДЕЙСТВУЕТ ЕСЛИ КЛИЕНТ ПРИНОСИТ 20 ШТУК ЗА РАЗ А НЕ ПО НЕСКОЛЬКО ШТУК*
  +МЫ НАХОДИМСЯ В КАЗАНИ и принимаем оборудование из других городов, БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА СДЭК(подробности по контактному номеру)
  ???????????
  Телефон: ?? +7 999-267-77-76
  Адрес: ?? г. Казань ул. Рашида Вагапова 4а
  Режим работы: ?? ПН-ПТ с 10:00 до 20:00, СБ с 10:00 до 17:00

  [url=https://www.avito.ru/user/c61d63623efe6a475d948ad3072dc2b3/profile?src=sharing]https://www.avito.ru/user/c61d63623efe6a475d948ad3072dc2b3/profile?src=sharing[/url]
  [url=https://vk.com/club213312065]https://vk.com/club213312065[/url]

 • Хотим порекомендовать вам финансовый портал о займах на карту – mikro-zaim-online.ru на котором вы найдете много информации про то как взять займ на карту и правильно оформить заявку, какие карты принимаются и как происходит погашение займа.

  Если у вас в планах было оформить микрозайм на карту, но вы не знали какие компании лучше и что для этого надо, тогда посетите наш сайт где вы узнаете все нюансы про [url=https://mikro-zaim-online.ru/]займы онлайн без отказа круглосуточно[/url] от финансовых экспертов. Также на нашем портале о займах на любую банковскую карту вы можете посмотреть подборку МФО которые выдают [url=https://mikro-zaim-online.ru/]займ на карту мгновенно[/url] без процентов и проверки кредитной истории всем своим новым клиентам!

 • Здравствуйте. Помогу вам решить проблемы с вашим сайтом. Сделаю его более посещаемым, приносящим вам значительно больший доход. Я успешно занимаюсь сайтами больше семнадцати лет. Работаю качественно, цены небольшие, гарантии результата. Умею добиваться хороших результатов в условиях текущей ситуации (касается как увеличения клиентов для коммерческих сайтов, так и решение проблем с монетизацией и верное развитие для некоммерческих сайтов).

  Основные области моей деятельности:

  1. Продвижение сайтов в поисковых системах. Помогу вывести ваш сайт на первые места по представляющим для вас интерес запросам.

  2. Внутренняя оптимизация и решение всех проблем с сайтом. Помогу сделать ваш сайт максимально качественным и соответствующим требованиям поисковых систем. Решу все проблемы (от кода и до дизайна).

  3. Создание сайтов. Занимаюсь созданием сайтов различных типов.

  4. Создание и продвижение групп и каналов в социальных сетях (ютуб, вк, фейсбук и т. д.).

  5. Работа с отзывами. Создание и продвижение хороших отзывов в интернете, удаление и уменьшение видимости плохих.

  6. Существует и многое иное в чем я мог бы вам оказаться полезным. Работаю как с коммерческими, так и с информационными проектами.

  Если вас заинтересовало, то пишите на следующий адрес – progmixailr87@gmail.com

 • Хотим порекомендовать вам финансовый портал о займах на карту – mikro-zaim-online.ru на котором вы найдете много информации про то как взять займ на карту и правильно оформить заявку, какие карты принимаются и как происходит погашение займа.

  Если у вас в планах было оформить микрозайм на карту, но вы не знали какие компании лучше и что для этого надо, тогда посетите наш сайт где вы узнаете все нюансы про [url=https://mikro-zaim-online.ru/]займ онлайн через госуслуги[/url] от финансовых экспертов. Также на нашем портале о займах на любую банковскую карту вы можете посмотреть подборку МФО которые выдают [url=https://mikro-zaim-online.ru/]онлайн займы на карту без отказа срочно[/url] без процентов и проверки кредитной истории всем своим новым клиентам!

 • ####### OPVA ########
  ULTIMATE РТНС COLLECTION
  NO PAY, PREMIUM or PAYLINK
  DOWNLOAD ALL СР FOR FREE

  Description:-> gg.gg/xtebj

  Webcams РТНС 1999-2022 FULL
  STICKAM, Skype, video_mail_ru
  Omegle, Vichatter, Interia_pl
  BlogTV, Online_ru, murclub_ru

  Complete series LS, BD, YWM
  Sibirian Mouse, St. Peterburg
  Moscow, Liluplanet, Kids Box
  Fattman, Falkovideo, Bibigon
  Paradise Birds, GoldbergVideo
  Fantasia Models, Cat Goddess
  Valya and Irisa, Tropical Cuties
  Deadpixel, PZ-magazine, BabyJ
  Home Made Model (HMM)

  Gay рthс collection: Luto
  Blue Orchid, PJK, KDV, RBV

  Nudism: Naturism in Russia
  Helios Natura, Holy Nature
  Naturist Freedom, Eurovid

  ALL studio collection: from
  Acrobatic Nymрhеts to Your
  Lоlitаs (more 100 studios)

  Collection european, asian,
  latin and ebony girls (all
  the Internet video) > 4Tb

  Rurikon Lоli library 171.4Gb
  manga, game, anime, 3D

  This and much more here:
  or –> gg.gg/ygjj7
  or –> url.pm/QfkyU
  or –> u2b.eu/ua
  or –> v.ht/LEYc
  or –> cutt.us/jKbHA
  or –> gg.gg/ntwgr
  or –> v.ht/kIy2
  or –> gurl.pro/k6ftqd
  or –> gg.gg/ntwhd

  ###### Caution! ######
  ALL premium big parts rar
  (mix.part01..) or huge
  archives – scam. Paylinks
  (bit_ly lmy_de aww_su and
  other) – virus. Be careful.
  —————–
  —————–

 • Доброго времени суток, если вы планировали взять займ тогда приглашаем вас на сайт Mikro-Zaim-Online.ru где вы найдете всю подробную информацию и конечно список лучших микрофинансовых компаний.

  Для вас мы подобрали проверенные МФО И МФК 2022 где вы узнаете все подробности про [url=https://mikro-zaim-online.ru/]онлайн займ на карту[/url] где лучше брать и как правильно заполнять заявку чтобы получить 100% одобрение под низкий процент!

  Еще у нас есть раздел с компаниями которые проводят акцию в виде “займы без процентов для новых клиентов” обычно на сумму до 15 000 рублей и сроком от 7 до 30 дней, это очень хороший вариант занять денег и не переплачивая проценты улучшить свою кредитную историю.

 • Свердловский губернатор Куйвашев посоветовал телеведущему Соловьеву следить за языком
  Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ответил телеведущему Владимиру Соловьеву, который во время интервью с уральским полпредом Владимиром Якушевым назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты».
  Lenta.ru
  «На Урале очень любят и ценят людей, которые следят за своим языком, поэтому желаю вам следить за своим языком», — заявил Куйвашев, комментируя заявление Соловьева.
  Lenta.ru
  На днях в прямом эфире телеведущий Владимир Соловьев сделал резкое заявление про Екатеринбург.
  Моменты
  «В Екатеринбурге есть свои бесы», – заявил Соловьев на телеканале «Россия-1» и обвинил сенатора Эдуарда Росселя в отсутствии

  [url=https://omgomgomg5j4yrr4mjdv3h5c5xfvxtqqs2in7smi65mjps7wvkmqmtqd.org]omgomgomg5j4yrr4mjdv3h5c5xfvxtqqs2in7smi65mjps7wvkmqmtqd.onion[/url]

 • ФСБ задержала бывшего украинского морпеха, готовившего теракт в ТРЦ в Симферополе
  ФСБ РФ задержала бывшего украинского морпеха, готовившего по указанию националистов полка “Азов” теракт в ТРЦ в Симферополе.N]

  [url=https://omgomgomg5j4yrr4mjdv3h5c5xfvxtqqs2in7smi65mjps7wvkmqmtqd-dark.net]OMG!OMG![/url]

 • Котлы сироповарочные

  [url=https://www.экокотел.рф/product-category/котлы-сироповарочные/]Котлы сироповарочные[/url]
  МО РФ: российские ракеты уничтожили вооружение и технику ВСУ, направляемые в Донбасс
  Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования в районе железнодорожной станции Малин Житомирской области уничтожено перебрасывавшееся на Донбасс вооружение и военная техника, — сказано в сообщении.
  News.ru
  Российская оперативно-тактическая и армейская авиация поразила четыре пункта управления, 47 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, уничтожила склад с боеприпасами.
  Sputnik Абхазия
  Также были уничтожены 13 танков и боевых машин пехоты Украины. “Уничтожены 13 танков и боевых машин пехоты, пять установок реактивных систем залпового огня “Град”, а также три склада боеприпасов”, – отметили в Минобороны России.
  РЕН ТВ

 • Варочные котлы 100 литров

  [url=https://www.экокотел.рф/product-category/котлы-с-мешалкой/варочные-котлы-100-литров/]Варочные котлы 100 литров[/url]
  Сейчас в СМИ в РоссииМосква и областьИнтересное
  Польша досрочно отказалась от российского газа
  МО РФ: российские ракеты уничтожили вооружение и технику ВСУ, направляемые в Донбасс
  Байден заявил о готовности США защитить Тайвань в случае вторжения Китая
  ЦБ отрицает возобновление закупок валюты
  Медведчук дал показания против Порошенко по делу о поставках угля из Донбасса
  Показать ещё

 • Сегодня весь рынок – это сайты, народ ищут там все, что им необходимо, любой товар или информацию. И согласно статистике, обычно, они делают это через популярные поисковые системы Yandex и Google. Поэтому от того, насколько высока значимость вашего ресурса у этих агрегаторов, обычно зависит, увидит ли будущий покупатель ваш замечательный продукт в инете или же нет, ведь долго искать никто не любит.
  Создать ваш проект в идеальное состояние и вывести его в TOP – наша профессиональная деятельность. Наши опытные специалисты проанализируем ресурс, оптимизируем и уже через некоторое время сайт начнет двигаться в топ, роста посещаемости, который можно заметить наглядно по отчетам. Перейдите на наш сайт, и мы покажем вас миру.[url=https://seodebug.ru]

  seodebug.ru

  [/url]

 • Доброго времени суток! Интернет сейчас полон различными новостями и многие откровенный фейк! Хотим вас пригласить на новостной портал ru-vestik.ru где публикуются проверенные новости про Россию и Мир в целом!

  У нас вы найдете [url=https://ru-vestik.ru/]новости сейчас[/url] также все самые свежие новости каждого дня о специальной военной операции, более интересные и жесткие кадры есть в нашем Telegram канале, на него вы можете подписаться у нас на сайте!

  Помимо [url=https://ru-vestik.ru/]война последние новости[/url] у нас есть рубрика о мировой экономики и санкциях в отношении России, также присутствует нотка юмора где собраны все ляпы всему «любимого» Джо Байдена.

 • Доброго времени суток! Интернет сейчас полон различными новостями и многие откровенный фейк! Хотим вас пригласить на новостной портал ru-vestik.ru где публикуются проверенные новости про Россию и Мир в целом!

  У нас вы найдете [url=https://ru-vestik.ru/]украина новости 2022[/url] также все самые свежие новости каждого дня о специальной военной операции, более интересные и жесткие кадры есть в нашем Telegram канале, на него вы можете подписаться у нас на сайте!

  Помимо [url=https://ru-vestik.ru/]новости 2022[/url] у нас есть рубрика о мировой экономики и санкциях в отношении России, также присутствует нотка юмора где собраны все ляпы всему «любимого» Джо Байдена.

 • Доброго времени суток! Интернет сейчас полон различными новостями и многие откровенный фейк! Хотим вас пригласить на новостной портал ru-vestik.ru где публикуются проверенные новости про Россию и Мир в целом!

  У нас вы найдете [url=https://ru-vestik.ru/]свежие новости сегодня[/url] также все самые свежие новости каждого дня о специальной военной операции, более интересные и жесткие кадры есть в нашем Telegram канале, на него вы можете подписаться у нас на сайте!

  Помимо [url=https://ru-vestik.ru/]русские новости[/url] у нас есть рубрика о мировой экономики и санкциях в отношении России, также присутствует нотка юмора где собраны все ляпы всему «любимого» Джо Байдена.

 • Медицинская справка купить официально надежно в СПб. Медицинские справки в СПб без посещения врачей за 1 день. Все районы Санкт-Петербурга. Низкие цены! Быстрая доставка! Анонимность! Только лицензированные клиники. По всем правилам Минздрава, любые проверки.

  купить медицинскую справку в гаи в СПб

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.