ГАУ «Издательский дом»

АБДУЛАЕВ Леча. Ойланаш, ойланаш

РамадIан баттахь, пIераскан дийнахь цуьнан кхалхар дукха атта хилира.
̶ Декъалхили-кх, декъалхиларан кхо билгало йолуш, ̶ элира хуучех цхьамма.
Хуучуьнгара хиъна ХУУРГ дара иза, хетаршший, моттаршший ХУУЧУННА некъ буьтучу лимхьатехь аьлла…

Ткъа хетаршна хетарехь, моттаршна моттарехь, иза ишта хуьлийла дацара.
2000 ш.

Бакъ а, бакъ а

Ша-шех долчу бакъдолчун мохь ишта беза а бац, цу бакъдолчунна, цкъа хьалха и бакъдерг довза хьекъал а хилла, даредан, мукIарлодан, къера хила доьналла, деган гIора тоьъчахьана.

И бакъдерг хьан боккъал а бакъ, боккъал а нийса делахь а, цунна тесна а архаш хила еза.

Дуьрста а новкъа хир яц, гаьллашца – дуьрста.

Цу бакъдолчунна шен хан а, шен меттиг а хаийта оьшу урх а, дуьрста а, дуьрстанца – гаьллаш а.
Ткъа шен билггал меттиг а, шен билггал хан а ца хуу бакъ иштта бакъ а дуй, хьовх?!
Урхалла доцу бакъ шен некъ хууш хирий, хьовх?!
Шен къилба ларо хууш хирий техьа иза?!

Чай марздо бохуш, туьха туьйсучохь чайне туьха харцлер дац, туьха туьйсу куьг ду харцлуьйриг.

Боккъал а долу бакъ, дуьззина бакъ – и бакъ ша а, и бакъ керахь долу куьг а бакъ хилар ду.

Нис ма ло бакъдолчо бакъдолчунна некъ бита безаш меттиг а.

«Иза бакъ делахь а, со а ма ду бакъ, ас хIунда буьту цунна некъ!» – аьлла, ши бакъ чуччугIоьртинчохь некъ буьтуш юхадаьлла бакъ эвлаяалла долуш хиларан шеко яц.
Дуьненан хьесапашна, дуьнененехьа девллачу дегнийн хетаршна тIехкIедалла, тIехъэсалалла, кхин а дуьззина аьлча, осалалла (!) хета там-м бу и.

̶ ХIай хетарш-яI-кх! Хийла бакъ шен амалах дохийна хетарш дай шу-м!

Хетарш ца гал бIарзбала безара-кх боккъал а бакъ лоьху бIаьргаш…
Цу хетаршана везара-кх къарвала…
Мотт ца керчаш виса везара-кх царна…
Цу хетаршка, моттаршка ца кхийда, га, патар доцу гIад дойна гуьйриг хила хIотта везара-кх уьш лелачу новкъахь…

Везара-кх, цу хетарша, моттарша, дагон дорс дина, кхе туьллур велахь а!..
2003 ш.

Сирла IиндагIаш

Массо хенахь а дика хуьлу диканаш дукха доцчух тера ду дуьненан. Делккъалц бен хан йоцу хIума делкъал тIаьхьа шен меттехь цахилар хаалуш хуьлу.
Къоналлина лерина дерг къоналлица чекхдаларан шен нийса хьукма ду. Воккхаллин я къеналлин декъа тIе даьлча, жималлах диснарг, жималлица кхачадала цакхиънарг беламе долу.
– ХIай, сан дог! – бохуш, хийла дас далхийна и.
– ХIай, сан дог, IадъIахьара хьо:
жимчахь санна, хьо деттадаларх,
жимчахьлераниг ша вацара-кх!..

Дайна доттагIаллаш…
Шелбелла безамаш…

Цхьа IиндагIаш дуьсу.

Сирла IиндагIаш.

Малх кхеттачу дийнахь маьлхан серло дIо-о цхьамма хьежочу куьзганан экъанахь кхин а сирла, кхин а бIаьрла хуьлу-кх.
Цунах тера.
Дайначу доттагIаллийн,
ширбеллачу безамийн
сирла,
нуьре
IиндагIаш.

Сирла, нуьре,
хIетте а – IиндагIаш!
Деккъа цхьа IиндагIаш!..

Ма корта ба́р, тиларчувахар дара-кх, шена тоьхна хан йолу хIума шена тоьхначу хенаца чекхдаларна, дегабаамашка вийла гIертар!..
Жайна долочу агIонаш тIехь дерг жайнин юккъерачу я и дерзочу агIонаш тIехь кароре догдахар!..

ТIаьхьало йоцуш ду лехар а…
Iеса ду и каро лаар а алхха…
2012 ш

Адамаш-куьзганаш

Вай ваьшка кхечийн бIаьргашкахула хьуьйсу,
ваьшна гург цхьаъ долуш, кхечийн бIаьргашкахула вайна вешан гун суьрташ эзарнаш долуш.
Оцу нехан бIаьргаш чохь хIуьттучу эзарнаш суьрташа цкъа а цхьаъ хила а ца дуьту вайна куьзган чохь гун вешан и цхьа сурт.
Цхьаннан бIаьргашкахула хьаьжча, хьуна и хьайн сурт хьайна долучул тоьлашха, товш хета.
Кхечун бIаьргашкахула хьаьжча, – мелхо а эшна, эрчадаьлла карадо.

Стагца Iаь я́р а я цая́р а иза хила там беца – цуьнан бIаьргашкахула хьаьжча, хьуна гун хьуо хьайна та́р я цата́р.
И сурт хьайна товчохь хьан саца дог догIу…
Ца тов меттиг йита дог догIу.

Тоьшийла дуй, цхьанна ша везаш, шена иза ца везачу я, шена цхьаъ везаш, цунна ша ца везачу хьолах?
ХIан-хIа!
Шена цхьаъ везар – иза, цуьнан бIаьргашкахула хьаьжна гун ша а шена везар, та́н мукъне а та́р хила деза.
Ткъа шена цхьаъ цавезар цуьнан бIаьргашкахула хьаьжна гун ша шена цавезар ду…
Эша а цаэшар…

Суна иза, аьлча а, хьан бIаьргашкахула хьаьжна гун суо ца веза, тан а ца тов. ТIаккха хьуна иза тов бохучух а ца теша со…
1997 ш


Зиэделларг

Муьлш хилла уьш?..
Дуьненан муьлхачу маьIIера?..
Муьлха мотт буьйцучу нахах?..
Цхьанна лаьттах эчиг схьакъасто хаийтина Веза-Лекхчу АллахIа…
Вукхун иза цIаре лаца хьекъал кхачийтина…
Кхечунна цо кеп оьцуш хилар хаадалийтина.
Ткъа хаадалар хаттаре доьрзу.
Хаттаро зиэрна тIе валаво.
Зиэро кароре кхачаво.
Карийначух хаар хуьлу…

Цу новкъахь цхьаъ ву хIара: эзарнаш я эзар эзарнаш шераш хьалха, тIулган дагарца хадийна, генех цIанбеш, чIанабаьккхина, юьххьехь ирбина хьокха дерриге а ниIмат шех схьадолучу лаьттах охьатухий, юха иза хьалабаьккхича, баьлла кIаг тергалбой, цо дуьххьара ойлайо: кхузара латта стенга дахна?

Декъалхила-кх иза – и дуьххьара хьокха охьатоьхна, лаьттах кIаг баьккхинарг, юха и сурт тергалдина: «Кхузара латта стенга дахна?» ̶ аьлла, хаьттинарг!
Декъал хила-кх вуьйш а!..
Цхьаерг ирх йоьгIна, кхиерг цу тIе пурх йиллина, тхов-кхало йинарг!..
ГIов бина, цу тIехь гар (кор) дитнарг!..
Кхеран чоь (кхерч) аьгна, цу чохь цIе латийнарг!..
НаьI (неI) оьллина, кхерчан йовхо чуерзийнарг!..
Коч-мача тегна, адаме тIе-кога дохийтинарг!..
Кад-Iайг дина, адаман даар-малар атта динарг!..

Декъалхила дуьненна цIерш йовзаза, дуьнено сийлахь цIерш тахказа баьхкина-бахна, шайн хьекъалечу масалшкахь, гIуллакхашкахь баха бисна кху Латта цIе йолчу сайратан дуьххьарлера и хьекъалчаш, хьикматчаш, и… бакъ болу академикаш!..

Ирбина хьокха лаьттах охьатоьхна, цо баьккхина кIаг тергалбина: «Кхузара латта стенга дахна?» – аьлла, хаьттинарг – боккъал а цо ца биллина тIаккха дуьненан Iилманан бух буттучохь дуьххьарлера чхар?..
Аьлча а, хьекъалан юьхьиг яц, ткъа, и хаттар?..
Хаттаро ца йоккху ойла сама?..
Ойлано ца валаво зиэрна тIе?..
Зиэро ца вуьгу хьесап тIе?..
Хьесапан жамI дац хаар?..

Декъалхила-кх тIаккха дуьххьарлера йилбазалла доцу и хаттар!..

Декъалхила-кх дозанаш ца детта ойла!..

2007 ш


ТIехдериг а, дуьсург а

Эрна арахь, ца кхета техьа, ца кхочу техьа бохуш, ахь дукха ладегIна, кхетар ю, кхочур ю ала меттиг боцуш, хIетте а ца кхетахь, ца кхачахь, дуьххьалдIа хьайн дан амал цахиларна, хьо дукха хьежна, цхьаъ тилахь, шолгIачуьнга хьежар хьан дукха тIаьхьало йоцчу долу и чехка, и сиха конка ма чехка, ма сиха тIехъели, тIехъиккхи, тIехтили!

Ма йоккха тийналла а хIоьтти-кх тIаккха ишта а къоралла шорта лаьттачу кху пана арахь!

ХIинца хIун де?

Хьежначул кхитIе а хьежа, ладегIначул кхитIе а ладегIа зама йисний, хьовх, собар а тоьарий, хьовх?
Ткъа тIехдаьллачунна а ма атта хийти иштта тIехдала, тIехъэккха, тIехтила… Иштта гуттар а тIехъэккхаш гун сурт ма атта а хета тIехъэккхачунна тIехъэккхачу новкъахь шех дита…

ТIехдаьлларг-тIехъиккхинарг-тIехтилларг тIехдаьлла, тIехъиккхина, тIехтилла даьлча, догдилла йиш йолуш, паргIатволуш, IаддаIийча волуш велара хIетте а!

Ца волу…

Ца волу дела, ладийгIи хийла…
Хьийжи веха…
Дукха…

Хийла бIешерахь ладегIна бIешо а дели иштта тIех. ТIехъиккхи, тIехтили, кхин а ладегIа, хьежа бIешо дуьсу техьа кхуьнан я ца дуьсу техьа боху сингаттам, чотъяр шегахь доцуш.

Ткъа базарш-м яра…
Духкург а, оьцург а дара…
Кхечу агIор шен хуьлийла а доцуш санна, лаьтташ дара, хьийзаш дара дехаш дара дуьне…
Самадаьллачу син цIахь хуьлу цIа шен доцу, цIахь волчун дагна хаалуш хуьлу синпаргIо, аьхналла шегахь йоцу дуьне…

Адамийн дуьне…
хийра…

2013 ш

Орга №1. 2018

36 комментариев

 • Хотим порекомендовать вам финансовый портал о займах на карту – mikro-zaim-online.ru на котором вы найдете много информации про то как взять займ на карту и правильно оформить заявку, какие карты принимаются и как происходит погашение займа.

  Если у вас в планах было оформить микрозайм на карту, но вы не знали какие компании лучше и что для этого надо, тогда посетите наш сайт где вы узнаете все нюансы про [url=https://mikro-zaim-online.ru/]займ новый на карту[/url] от финансовых экспертов. Также на нашем портале о займах на любую банковскую карту вы можете посмотреть подборку МФО которые выдают [url=https://mikro-zaim-online.ru/]взять займ на карту без отказа быстро[/url] без процентов и проверки кредитной истории всем своим новым клиентам!

 • Крона сервисный центр г. Казань

  Наши цены для оптовых клиентов :
  -Ремонт хэш-платы S9 1500 р;
  -Ремонт хеш-платы Т2Т от 7000 р;
  -Ремонт хэш-платы WhatsMiner от 12000 р;
  – Ремонт платы S17/T17 Pro, E, Plus от 6000 р. делаем быстро, сроки 2-5 дней;
  – Ремонт хэш-платы L3+ 2500 р;
  – Любые блоки питания от 2500 р;
  *ЦЕНА ДЕЙСТВУЕТ ЕСЛИ КЛИЕНТ ПРИНОСИТ 20 ШТУК ЗА РАЗ А НЕ ПО НЕСКОЛЬКО ШТУК*
  +МЫ НАХОДИМСЯ В КАЗАНИ и принимаем оборудование из других городов, БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА СДЭК(подробности по контактному номеру)
  ???????????
  Телефон: ?? +7 999-267-77-76
  Адрес: ?? г. Казань ул. Рашида Вагапова 4а
  Режим работы: ?? ПН-ПТ с 10:00 до 20:00, СБ с 10:00 до 17:00

  [url=https://www.avito.ru/user/c61d63623efe6a475d948ad3072dc2b3/profile?src=sharing]https://www.avito.ru/user/c61d63623efe6a475d948ad3072dc2b3/profile?src=sharing[/url]
  [url=https://vk.com/club213312065]https://vk.com/club213312065[/url]

 • Хотим порекомендовать вам финансовый портал о займах на карту – mikro-zaim-online.ru на котором вы найдете много информации про то как взять займ на карту и правильно оформить заявку, какие карты принимаются и как происходит погашение займа.

  Если у вас в планах было оформить микрозайм на карту, но вы не знали какие компании лучше и что для этого надо, тогда посетите наш сайт где вы узнаете все нюансы про [url=https://mikro-zaim-online.ru/]займы онлайн без отказа круглосуточно[/url] от финансовых экспертов. Также на нашем портале о займах на любую банковскую карту вы можете посмотреть подборку МФО которые выдают [url=https://mikro-zaim-online.ru/]займ на карту мгновенно[/url] без процентов и проверки кредитной истории всем своим новым клиентам!

 • Здравствуйте. Помогу вам решить проблемы с вашим сайтом. Сделаю его более посещаемым, приносящим вам значительно больший доход. Я успешно занимаюсь сайтами больше семнадцати лет. Работаю качественно, цены небольшие, гарантии результата. Умею добиваться хороших результатов в условиях текущей ситуации (касается как увеличения клиентов для коммерческих сайтов, так и решение проблем с монетизацией и верное развитие для некоммерческих сайтов).

  Основные области моей деятельности:

  1. Продвижение сайтов в поисковых системах. Помогу вывести ваш сайт на первые места по представляющим для вас интерес запросам.

  2. Внутренняя оптимизация и решение всех проблем с сайтом. Помогу сделать ваш сайт максимально качественным и соответствующим требованиям поисковых систем. Решу все проблемы (от кода и до дизайна).

  3. Создание сайтов. Занимаюсь созданием сайтов различных типов.

  4. Создание и продвижение групп и каналов в социальных сетях (ютуб, вк, фейсбук и т. д.).

  5. Работа с отзывами. Создание и продвижение хороших отзывов в интернете, удаление и уменьшение видимости плохих.

  6. Существует и многое иное в чем я мог бы вам оказаться полезным. Работаю как с коммерческими, так и с информационными проектами.

  Если вас заинтересовало, то пишите на следующий адрес – progmixailr87@gmail.com

 • Хотим порекомендовать вам финансовый портал о займах на карту – mikro-zaim-online.ru на котором вы найдете много информации про то как взять займ на карту и правильно оформить заявку, какие карты принимаются и как происходит погашение займа.

  Если у вас в планах было оформить микрозайм на карту, но вы не знали какие компании лучше и что для этого надо, тогда посетите наш сайт где вы узнаете все нюансы про [url=https://mikro-zaim-online.ru/]займ онлайн через госуслуги[/url] от финансовых экспертов. Также на нашем портале о займах на любую банковскую карту вы можете посмотреть подборку МФО которые выдают [url=https://mikro-zaim-online.ru/]онлайн займы на карту без отказа срочно[/url] без процентов и проверки кредитной истории всем своим новым клиентам!

 • ####### OPVA ########
  ULTIMATE РТНС COLLECTION
  NO PAY, PREMIUM or PAYLINK
  DOWNLOAD ALL СР FOR FREE

  Description:-> gg.gg/xtebj

  Webcams РТНС 1999-2022 FULL
  STICKAM, Skype, video_mail_ru
  Omegle, Vichatter, Interia_pl
  BlogTV, Online_ru, murclub_ru

  Complete series LS, BD, YWM
  Sibirian Mouse, St. Peterburg
  Moscow, Liluplanet, Kids Box
  Fattman, Falkovideo, Bibigon
  Paradise Birds, GoldbergVideo
  Fantasia Models, Cat Goddess
  Valya and Irisa, Tropical Cuties
  Deadpixel, PZ-magazine, BabyJ
  Home Made Model (HMM)

  Gay рthс collection: Luto
  Blue Orchid, PJK, KDV, RBV

  Nudism: Naturism in Russia
  Helios Natura, Holy Nature
  Naturist Freedom, Eurovid

  ALL studio collection: from
  Acrobatic Nymрhеts to Your
  Lоlitаs (more 100 studios)

  Collection european, asian,
  latin and ebony girls (all
  the Internet video) > 4Tb

  Rurikon Lоli library 171.4Gb
  manga, game, anime, 3D

  This and much more here:
  or –> gg.gg/ygjj7
  or –> url.pm/QfkyU
  or –> u2b.eu/ua
  or –> v.ht/LEYc
  or –> cutt.us/jKbHA
  or –> gg.gg/ntwgr
  or –> v.ht/kIy2
  or –> gurl.pro/k6ftqd
  or –> gg.gg/ntwhd

  ###### Caution! ######
  ALL premium big parts rar
  (mix.part01..) or huge
  archives – scam. Paylinks
  (bit_ly lmy_de aww_su and
  other) – virus. Be careful.
  —————–
  —————–

 • Доброго времени суток, если вы планировали взять займ тогда приглашаем вас на сайт Mikro-Zaim-Online.ru где вы найдете всю подробную информацию и конечно список лучших микрофинансовых компаний.

  Для вас мы подобрали проверенные МФО И МФК 2022 где вы узнаете все подробности про [url=https://mikro-zaim-online.ru/]онлайн займ на карту[/url] где лучше брать и как правильно заполнять заявку чтобы получить 100% одобрение под низкий процент!

  Еще у нас есть раздел с компаниями которые проводят акцию в виде “займы без процентов для новых клиентов” обычно на сумму до 15 000 рублей и сроком от 7 до 30 дней, это очень хороший вариант занять денег и не переплачивая проценты улучшить свою кредитную историю.

 • Свердловский губернатор Куйвашев посоветовал телеведущему Соловьеву следить за языком
  Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ответил телеведущему Владимиру Соловьеву, который во время интервью с уральским полпредом Владимиром Якушевым назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты».
  Lenta.ru
  «На Урале очень любят и ценят людей, которые следят за своим языком, поэтому желаю вам следить за своим языком», — заявил Куйвашев, комментируя заявление Соловьева.
  Lenta.ru
  На днях в прямом эфире телеведущий Владимир Соловьев сделал резкое заявление про Екатеринбург.
  Моменты
  «В Екатеринбурге есть свои бесы», – заявил Соловьев на телеканале «Россия-1» и обвинил сенатора Эдуарда Росселя в отсутствии

  [url=https://omgomgomg5j4yrr4mjdv3h5c5xfvxtqqs2in7smi65mjps7wvkmqmtqd.org]omgomgomg5j4yrr4mjdv3h5c5xfvxtqqs2in7smi65mjps7wvkmqmtqd.onion[/url]

 • ФСБ задержала бывшего украинского морпеха, готовившего теракт в ТРЦ в Симферополе
  ФСБ РФ задержала бывшего украинского морпеха, готовившего по указанию националистов полка “Азов” теракт в ТРЦ в Симферополе.N]

  [url=https://omgomgomg5j4yrr4mjdv3h5c5xfvxtqqs2in7smi65mjps7wvkmqmtqd-dark.net]OMG!OMG![/url]

 • Котлы сироповарочные

  [url=https://www.экокотел.рф/product-category/котлы-сироповарочные/]Котлы сироповарочные[/url]
  МО РФ: российские ракеты уничтожили вооружение и технику ВСУ, направляемые в Донбасс
  Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования в районе железнодорожной станции Малин Житомирской области уничтожено перебрасывавшееся на Донбасс вооружение и военная техника, — сказано в сообщении.
  News.ru
  Российская оперативно-тактическая и армейская авиация поразила четыре пункта управления, 47 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, уничтожила склад с боеприпасами.
  Sputnik Абхазия
  Также были уничтожены 13 танков и боевых машин пехоты Украины. “Уничтожены 13 танков и боевых машин пехоты, пять установок реактивных систем залпового огня “Град”, а также три склада боеприпасов”, – отметили в Минобороны России.
  РЕН ТВ

 • Варочные котлы 100 литров

  [url=https://www.экокотел.рф/product-category/котлы-с-мешалкой/варочные-котлы-100-литров/]Варочные котлы 100 литров[/url]
  Сейчас в СМИ в РоссииМосква и областьИнтересное
  Польша досрочно отказалась от российского газа
  МО РФ: российские ракеты уничтожили вооружение и технику ВСУ, направляемые в Донбасс
  Байден заявил о готовности США защитить Тайвань в случае вторжения Китая
  ЦБ отрицает возобновление закупок валюты
  Медведчук дал показания против Порошенко по делу о поставках угля из Донбасса
  Показать ещё

 • Сегодня весь рынок – это сайты, народ ищут там все, что им необходимо, любой товар или информацию. И согласно статистике, обычно, они делают это через популярные поисковые системы Yandex и Google. Поэтому от того, насколько высока значимость вашего ресурса у этих агрегаторов, обычно зависит, увидит ли будущий покупатель ваш замечательный продукт в инете или же нет, ведь долго искать никто не любит.
  Создать ваш проект в идеальное состояние и вывести его в TOP – наша профессиональная деятельность. Наши опытные специалисты проанализируем ресурс, оптимизируем и уже через некоторое время сайт начнет двигаться в топ, роста посещаемости, который можно заметить наглядно по отчетам. Перейдите на наш сайт, и мы покажем вас миру.[url=https://seodebug.ru]

  seodebug.ru

  [/url]

 • Доброго времени суток! Интернет сейчас полон различными новостями и многие откровенный фейк! Хотим вас пригласить на новостной портал ru-vestik.ru где публикуются проверенные новости про Россию и Мир в целом!

  У нас вы найдете [url=https://ru-vestik.ru/]новости сейчас[/url] также все самые свежие новости каждого дня о специальной военной операции, более интересные и жесткие кадры есть в нашем Telegram канале, на него вы можете подписаться у нас на сайте!

  Помимо [url=https://ru-vestik.ru/]война последние новости[/url] у нас есть рубрика о мировой экономики и санкциях в отношении России, также присутствует нотка юмора где собраны все ляпы всему «любимого» Джо Байдена.

 • Доброго времени суток! Интернет сейчас полон различными новостями и многие откровенный фейк! Хотим вас пригласить на новостной портал ru-vestik.ru где публикуются проверенные новости про Россию и Мир в целом!

  У нас вы найдете [url=https://ru-vestik.ru/]украина новости 2022[/url] также все самые свежие новости каждого дня о специальной военной операции, более интересные и жесткие кадры есть в нашем Telegram канале, на него вы можете подписаться у нас на сайте!

  Помимо [url=https://ru-vestik.ru/]новости 2022[/url] у нас есть рубрика о мировой экономики и санкциях в отношении России, также присутствует нотка юмора где собраны все ляпы всему «любимого» Джо Байдена.

 • Доброго времени суток! Интернет сейчас полон различными новостями и многие откровенный фейк! Хотим вас пригласить на новостной портал ru-vestik.ru где публикуются проверенные новости про Россию и Мир в целом!

  У нас вы найдете [url=https://ru-vestik.ru/]свежие новости сегодня[/url] также все самые свежие новости каждого дня о специальной военной операции, более интересные и жесткие кадры есть в нашем Telegram канале, на него вы можете подписаться у нас на сайте!

  Помимо [url=https://ru-vestik.ru/]русские новости[/url] у нас есть рубрика о мировой экономики и санкциях в отношении России, также присутствует нотка юмора где собраны все ляпы всему «любимого» Джо Байдена.

 • Медицинская справка купить официально надежно в СПб. Медицинские справки в СПб без посещения врачей за 1 день. Все районы Санкт-Петербурга. Низкие цены! Быстрая доставка! Анонимность! Только лицензированные клиники. По всем правилам Минздрава, любые проверки.

  купить медицинскую справку в гаи в СПб

 • בפורטל למבוגרים סקס אש תוכלו למצוא דירה דיסקרטית בכל מקום בישראל.
  בפורטל סקס אש יש מודעות של שירותי הליווי האיכותיים ביותר בלבד – כאלה שנבדקו ומבטיחים
  לכם שהבחורה שתגיע לביתכם היא בדיוק
  כמו שביקשתם והיא תעביר איתכם את מלוא הזמן שמגיע לכם.
  בפורטל זה אנחנו לא מתעסקים בזה מהסיבה
  הפשוטה – אנחנו רוצים להקדיש את
  מלוא תשומת הלב והזמן בהעלאה של המודעות האיכותיות ביותר בלבד.
  זה בטח לא משנה היכן אתם נמצאים בישראל – בפורטל סקס אש תוכלו למצוא בכל
  רגע ביום נערת ליווי דיסקרטית שתגיע
  עד לפתח הדלת שלכם – לפינוק חם, מענג ומשחרר.
  המטפלים המקצועיים שלנו
  מגיעים אליכם עד הבית לכל אזור בראש העין.
  עובדה מפתיעה במיוחד, היא שרוב
  התיירים המגיעים לתל אביב אינם בעלי רקע יהודי או דתי ומרביתם
  המוחלט מגיעים לצרכיי בילוי וחופשה נטו.
  היכן שיש ביקוש גדול במיוחד, יהיה גם היצע שייתן מענה לביקוש זה.
  כך שמי שנתקל בנערת ליווי אטרקטיבית במיוחד, אשר מתגוררת במיקום מרוחק ממנו, אמור לקחת
  בחשבון שיהיה עליו לשלם גם את מחיר
  הנסיעה – אשר יכול להוות כתוספת גבוהה לעלות השירות.
  יש לזכור כי רוב נערות הליווי יבקשו תשלום
  עבור השירות שלהן במזומן, לכן, יש לוודא מה המחיר
  המדויק אותו תדרשו לשלם עבור השירות ולהכין את הסכום הנדרש במזומן
  – אמצעי התשלום היחיד אשר נערות
  ליווי מוכנות לקבל בעבור השירות
  שלהן.

 • מיקי בת 20 נערת ליווי חדשה באילת הזמנה לביתך… ג’וליאנה נערת ליווי VIP
  גבוהה שיער שחור ייצוגית לכל
  איש עסקים מגיע ליווי הולם, לפגישות או לבילוי
  וחברה ג’וליאנה היא הדבר הבא… זהו הבילוי
  המומלץ עבור תיירים או אנשים שמגיעים לתל אביב לפגישות עסקיות.
  בחורה סקסית מתל אביב מארחת
  לפינוק מטריף חושים עובדת רק בשעות הבוקר!
  אלונה היא בחורה שמיועדת לאנשים עם טעם מיוחד וספציפי מאוד.

  ברוכה הבאה לעולם האופנה התחתונה של “זינגר” זינגר הלבשה תחתונה, נוסדה לפני
  60 שנה ואנו מתקדמים ומתפתחים עם עולם האופנה, בסלון זינגר תזכי
  תמיד לתחושה ביתית ויחס אישי. נפש- עיסוי תמיד יוביל לשחרור
  של שרירים והרפיה מלחצים.

  הגיע הזמן לפינוק אמיתי לשחרור רגשות,לעיסוי מפנק ובעצם למה לא אני בכלל מעדיף עיסוי עד הבית כן זו בעצם אופציה לא רעה להזמין
  עיסוי עד הבית גם להתפנק,גם לשחרר שרירים וגם להישאר בטרטוריה שלי .
  עיסוי שוודי קלאסי- כאשר מזמינים מסא’ג עד
  הבית עיסוי שוודי כטיפול מלא מהווה בחירה מצוינת אך לא לבדו
  אני מעדיף וממליץ לשלבו עם טיפול רפלקסולוגי ובשילוב מסאג באבנים חמות לקבלת הנאה מושלמת .עיסוי שוודי הוליסטי הינו עיסוי בינלאומי מוכר ,פופולארי,מצוי
  וידוע לכל כעיסוי מפנק ולכן יהווה בחירה מצוינת במסאג
  עד הבית . קליניקת רויכמן הינו מרכז טיפולי
  ייחודי, המתמחה בטיפולי רפלקסולוגיה וקינסולוגיה ובטכניקות טיפול נוספות.

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.