ГАУ «Издательский дом»

Овхадова Яхита. СагIа

СагIина куьг кховдийна стаг гича: «Болх ца беш, поп санна волу…», – олий вай-м. Зуда гича: «Йерстина йаттIа йоллу…», – олий вай-м.
Ца кхаьрдича. Ца… И «поп-стаг-м» меже йоцуш хила тарлой. И «йерстина зуда-м» балано йестийна хила а тарлой… Иза-м атта ца хила а тарлой, ша санначу адамна хьалха «гуора лаьттина», цхьа кхечу, шений бен ца бевзачу чомехь, куьцехь цу куьйго йаьккхина йуург йаа, тIейухург йуха… ХIара-м… цхьатера даций… Хилла а, хир а… Доьналла, хьекъал, эхь, рицкъ – массарна а, хIоранна а шен-шен барамехь деллий Хастамхиларо. Дуьнен чу довлушший, дуьнен чуьра дIадовлушший бен, ца хуьлий вайн бахаман-м цхьа барам. Цу йуккъехь-м, лаьттахула ондда когаш бетташ лелачу муьрехь-м… катухуш а, сатухуш а… Хьарам къастош а, ца къастош а…
Мецачо – баьпкан, беркъачо – бедаран… ойла-м
Маржа! Цу лехьийначу соьмех кийра-м бузор барий, дегI-м хьулдийр дарий… Рицкъа-м…
Кхин а къен къоьлла… Синна тем «боьхуш» «кховдийна куьг» гиний шуна? Адаман къоьлло хьовзийнарг гиний шуна?
Меца а воцуш – «сагIадоьхург»?..
Цхьаннах итт винарг, иттаннах цхьаъ винарг – Хастамхиларг. Цуьнан кхиэлаца цу къоьлло бIарзвинарг-м… вукхуьнца хийца а реза ву шен къоьлла… Кху доккхачу дуьненахь шен уггар а гергарчу, дезачу, мерзачу адаман дуьхьа…
Хенара, гIорасиз и ша йитина, цхьанххьа, цкъа а ца йаха. Дагахьбалламах (цу къизачу «цамгарх») кхоьруш. Йухалург ца «бусту» синтеман, къинхетаман «кад» «ишттанехьа» ца боьху. Нехан неIар тIе, ша-шех цIелеташ, цуьнга ладогIар «деха» ца йаха. Ца йаьлла…Цайаларна… рицкъ ца лехча.
Йуьхь а йина, йогIуш – кIезан тайпа цу «сагIина» хьесталуш, цициг хилла «когех хьерчаш», дерриг дуьне а дала кийча цу синтемах.
«Кховдоза» йерзош – ца лалун гIелалла, беркъалла синехь, дегIехь, дегабаам – дагехь (кхануо, кхануо-м… сихаллехь, йишйоьхнначохь биллинчу бехкана дохко…)
Хьо-м дIайоьду цу балха, цу рицкъана тIаьхьа. Хьан дегIан чарх йоьду-кх… Ойла? Ойла-м ткъа, аьллар тIехь цахиларна, хьоьца ца йогIу, цунах хьерчаш, хьуо тоьлла «дIайигна» аьлла, моьттинчохь… цIахьаьдда карош…
Лулара, тIекхоччехь мел верг а (бер а – орцахдаккхал!) хьан къелло-м «луьсту», дагахь Iамош, латтош церан белхан, ишколан графикаш. Цхьана бахьанина, жимма, цхьа кIеззиг сиркхо хилла а (къинтIеравалалахь, Дела…) цхьаъ цIахь висаре са а тосу ахьа-м… цуьнан… хьайн синан дуьхьа.
Цхьамма, къахетта, ладогIа деллачу дашах (сагIанах) йоккхайеш,
ахьа-м нанас некхе оьхьначу беро санна доккху де.
И де буьйсане дирзича… Кханенан ойлано (гIайгIано) набарх йохийча… ЧIагIонаш, чIагIонаш… ХIинца-м… Кхин-м… Кхана-м… тIаьххьара балха… «СагIа кхин ца «деха»… Синтем… ца «беха».
Iуьйрене лестича… Йуха а… Дависарг, рицкъа хьо…
«Йахйинчу» Iуьйренийн, «йацйинчу» (цIакхача тIекхача) суьйренийн бехк лоьцу – йуха а, йуха а… хьо гуш ву-кх, Дела… – ахь балхахь. Хьайх кхеташ (къахеташ) хьаьстинчу даго логехь шад гулбо, гIийлачу буоберах хьуо тарлуш, шелонна цIевзинчу буса арахь дисинчу йа бен чуьра охьадоьжначу хьозан кIорнех…
Ша-шех хетачу къинал чIогIаниг?..
Ма кхардалаш…
Цхьаъ ца деха – важа сагIа…
Муьлха къелла – уггар а къен? Муьлха сагIа?..

Орга №4. 2023

45 комментариев

 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) iş yapmak isteyen kişiler veya kurumlar kendi adlarına gerçek kişilik temelinde veya tüzel kişiliğe haiz işletmeler kurup işletebilirler.İşletmelerin hukuki yapıları KKTC’nde yürürlükte olan yasalara göre belirlenmiştir.

 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde şirket kuruluşu ile ilgili hukuki düzenlemeler KKTC Şirketler Yasası Fasıl 113‘te yer almaktadır. KKTC’de herhangi bir yasal amaç için bir araya gelen yedi veya daha fazla kişi ya da kurulacak şirketin özel bir şirket olacağı hallerde iki veya daha fazla kişi yasada öngörülen diğer şartları yerine getirmek koşuluyla isimlerini bir sözleşmenin altına kaydederek sözleşmeyi imzalamak suretiyle sınırlı sorumluluğu olan, tüzel kişiliğe sahip bir şirket kurabilir. Şirketin ana sözleşmesinde son kelimesi limited olmak şartıyla şirketin adının ve amacının belirtilmesi zorunludur. Ayrıca ana sözleşmede şirketin üyelerinin sorumluluğunun sınırlı olduğunun belirtilmesi gerekmektedir.

 • Yabancı ülkelerde kurulan şirketler, Ekonomiden Sorumlu Bakanlığın onayı ve Bakanlar Kurulu’ndan izin alınması koşuluyla, KKTC’nde bir işyeri (veya şube) açabilirler ve bu şirketler Yabancı (veya Denizaşırı) Şirket statüsünde tescil ettirilirler.

 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde şirket kuruluşu ile ilgili hukuki düzenlemeler KKTC Şirketler Yasası Fasıl 113‘te yer almaktadır. KKTC’de herhangi bir yasal amaç için bir araya gelen yedi veya daha fazla kişi ya da kurulacak şirketin özel bir şirket olacağı hallerde iki veya daha fazla kişi yasada öngörülen diğer şartları yerine getirmek koşuluyla isimlerini bir sözleşmenin altına kaydederek sözleşmeyi imzalamak suretiyle sınırlı sorumluluğu olan, tüzel kişiliğe sahip bir şirket kurabilir. Şirketin ana sözleşmesinde son kelimesi limited olmak şartıyla şirketin adının ve amacının belirtilmesi zorunludur. Ayrıca ana sözleşmede şirketin üyelerinin sorumluluğunun sınırlı olduğunun belirtilmesi gerekmektedir.

 • Yabancı ülkelerde kurulan şirketler, Ekonomiden Sorumlu Bakanlığın onayı ve Bakanlar Kurulu’ndan izin alınması koşuluyla, KKTC’nde bir işyeri (veya şube) açabilirler ve bu şirketler Yabancı (veya Denizaşırı) Şirket statüsünde tescil ettirilirler.

 • Yabancı ülkelerde kurulan şirketler, Ekonomiden Sorumlu Bakanlığın onayı ve Bakanlar Kurulu’ndan izin alınması koşuluyla, KKTC’nde bir işyeri (veya şube) açabilirler ve bu şirketler Yabancı (veya Denizaşırı) Şirket statüsünde tescil ettirilirler.

 • Yabancı ülkelerde kurulan şirketler, Ekonomiden Sorumlu Bakanlığın onayı ve Bakanlar Kurulu’ndan izin alınması koşuluyla, KKTC’nde bir işyeri (veya şube) açabilirler ve bu şirketler Yabancı (veya Denizaşırı) Şirket statüsünde tescil ettirilirler.

 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) iş yapmak isteyen kişiler veya kurumlar kendi adlarına gerçek kişilik temelinde veya tüzel kişiliğe haiz işletmeler kurup işletebilirler.İşletmelerin hukuki yapıları KKTC’nde yürürlükte olan yasalara göre belirlenmiştir.

 • Kıbrıs’ta şirket kurmak günümüzde birçok girişimcinin ilgisini çekmektedir. Bunun en büyük sebepleri bankacılık sistemi, vergi muafiyeti, artan öğrenci ve turist nüfusu gibi etkenlerdir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gelişmekte olan ekonomisi ile yeni yatırımlar için uygun bir zemin sunmaktadır. Yazımızın devamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde şirket kuruluşu ile ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) iş yapmak isteyen kişiler veya kurumlar kendi adlarına gerçek kişilik temelinde veya tüzel kişiliğe haiz işletmeler kurup işletebilirler.İşletmelerin hukuki yapıları KKTC’nde yürürlükte olan yasalara göre belirlenmiştir.

 • Ankara’daki ağır ceza avukatları, ceza hukuku alanında derin bilgi ve tecrübeye sahiptir. Ağır suçlar, cinayet, uyuşturucu ticareti, cinsel suçlar gibi ciddi davalarda uzmanlaşmışlardır. Müvekkillerine en iyi savunmayı sunmak için sürekli olarak güncel yasal değişiklikleri takip ederler.

 • Mahkeme sürecinde profesyonel temsil, davaların seyrini belirleyebilir. Ankara ağır ceza avukatları, müvekkillerini mahkemede etkin bir şekilde temsil eder, haklarını savunur ve en iyi sonuca ulaşmak için çalışırlar.

 • İfade verme ve sorgu süreçleri, ağır ceza davalarında kritik öneme sahiptir. Ankara ağır ceza avukatları, müvekkillerini ifade ve sorgu süreçlerine hazırlayarak, doğru ve güvenilir bilgilerle savunmalarını desteklerler.

 • Ankara ağır ceza avukatları, müvekkillerine kapsamlı hukuki danışmanlık hizmeti sunar. Savunma stratejileri oluşturma, delil toplama ve analiz etme konularında uzmanlaşmışlardır. Müvekkillerini en iyi şekilde temsil ederek adil bir yargılama süreci sağlarlar.

 • Ankara’daki ağır ceza avukatları, her davanın benzersiz olduğunu bilerek, kişiye özel savunma stratejileri geliştirirler. Müvekkillerinin haklarını korumak için en etkili yöntemleri belirler ve uygularlar.

 • Ağır ceza davaları genellikle uzun ve karmaşık süreçler gerektirir. Ankara ağır ceza avukatları, dava süreçlerini titizlikle yönetir, müvekkillerine süreç hakkında sürekli bilgi verir ve her adımda onları bilgilendirir.

 • call of duty ii ground war | en | en | Read more | Categories baldur’s gate stone disc tennis | en | en | Read more | Categories fallout 4 assault rifle concept art | en | en | Read more | Categories baldur’s gate 3 jacket patches for men | en | en | Read more | Categories call of duty double xp weekend vision | en | en | Read more | Categories steam games bundle | en | en | Read more | Categories pubg gameloop jatek es | en | en | Read more | Categories fallout 4 is curie immune to radiation | en | en | Read more | Categories steam deck wireless hdmi | en | en | Read more | Categories steamer quay camping | en | en | Read more | Categories apex decking brazilian teak | en | en | Read more | Categories moy 7 | en | en | Read more | Categories clash of clans dragon warden | en | en | Read more | Categories fallout 4 dogmeat likes and dislikes | en | en | Read more | Categories baldur’s gate inquisitor village | en | en | Read more | Categories

  pubg cross platform ps4 pc | en | en | Read more | Categories [url=https://beachvolleyljubljana.com/en/227344.php]pubg game exe windows 7[/url] rust game icon quiz | en | en | Read more | Categories [url=https://clachofclanspc.cloud/en/222555.php]fallout new vegas keyboard not working[/url] apex futures showcase | en | en | Read more | Categories [url=https://clachofclanspc.cloud/en/135318.php]apex music reading[/url] fallout 4 all main quests | en | en | Read more | Categories [url=https://steam.com.co/en/54717.php]steamed broccoli picture[/url] call of duty little caesars menu | en | en | Read more | Categories [url=https://steam.com.co/en/220837.php]fallout 4 institute kidnappings[/url]

  apex irons sale | en | en | Read more | Categories call of duty vanguard achievements | en | en | Read more | Categories pubg crossplay keys | en | en | Read more | Categories car parking multiplayer unblocked | en | en | Read more | Categories pubg game size dimensions | en | en | Read more | Categories apex shipping usa | en | en | Read more | Categories steam engine train in india | en | en | Read more | Categories apex legends holster weapon | en | en | Read more | Categories baldur’s gate 3 level cap head | en | en | Read more | Categories baldur’s gate toll collector question | en | en | Read more | Categories

  counter strike 1.6 lan game | en | en | Read more | Categories [url=https://clachofclanspc.cloud/en/153981.php]support legends in apex[/url] fallout new vegas ncr faction id | en | en | Read more | Categories [url=https://clachofclanspc.cloud/en/100738.php]steamboat inventor[/url] baldur’s gate 3 ornate mirror replacement | en | en | Read more | Categories [url=https://clachofclanspc.cloud/en/238853.php]pubg game windows 10 laptop[/url] rust game free play klondike | en | en | Read more | Categories [url=https://beachvolleyljubljana.com/en/176545.php]baldurs gate quotes full[/url] fallout 4 stability guide | en | en | Read more | Categories [url=https://torrentkim4.com/en/227215.php]pubg game engine photo[/url]

  pubg game download rar unlimited | en | en | Read more | Categories steampunk lights | en | en | Read more | Categories game top 100 pc | en | en | Read more | Categories apex law center | en | en | Read more | Categories quick apex trucking ltd | en | en | Read more | Categories

 • Услуги по узакониванию перепланировки alma-stroi.ru

  Перепланировка квартиры — один из самых главных этапов в ремонте различных объектов. Но в нашей стране, она обязательно должна быть узаконена и исполнена по всем стандартам. Мы знаем о перепланировках всё, изучите на сайте alma-stroi.ru уже сейчас.

  По вопросу [url=https://alma-stroi.ru/]перепланировка помещений[/url] мы поможем Вам. Если у Вас уже выполнена самовольная перепланировка без документов, то это не страшно. Её просто возможно узаконить и с легкостью пользоваться помещениями. Не всегда расстановка комнат в квартире или производственных помещениях удовлетворяет хозяина. Но в последнее время, перепланировка просто идеальный выход из ситуации. Конечно, правильнее всего ее проводить на этапе начального ремонта, но если этого не случилось, то её возможно сделать на любом этапе пользования.

  Прайс на перепланировки можно посмотреть на веб портале alma-stroi.ru или посмотреть примеры готовых работ. Мы осуществляем работу в представленной области уже большое количество лет и имеем много довольных клиентов и выполненных работ. К каждому проекту имеем персональный подход и учитываем все желания заказчика. Также работаем строго в срок и по очень приемлемым ценам.

  Оформить заказ на [url=https://alma-stroi.ru/]проект перепланировки стоимость[/url] можно уже сейчас. Наши специалисты приедут к Вам для измерения помещений и выявления объема работы. И после этого будет названа окончательная цена и дата выполнения работ. Перепланировка — это прекрасная возможность сделать собственную жизнь комфортнее.

 • Согласование перепланировки помещения alma-stroi.ru

  Перепланировка помещения — один из самых главных этапов в ремонте разных объектов. Но в нашей стране, она непременно должна быть законной и исполнена по всем стандартам. Мы представляем о перепланировках всё, смотрите на сайте alma-stroi.ru прямо сейчас.

  По теме [url=https://alma-stroi.ru/]узаконивание перепланировки[/url] мы поможем Вам. Если у Вас уже выполнена несанкционированная перепланировка без документов, то это не страшно. Её точно так же возможно узаконить и с легкостью пользоваться помещениями. Не всегда расстановка комнат в доме или промышленных помещениях устраивает владельца. Но в крайнее время, перепланировка просто прекрасный выход из сложившейся ситуации. Безусловно, лучше всего ее осуществлять на этапе начального ремонта, но если этого не произошло, то её возможно сделать на любом этапе пользования.

  Прайс на перепланировки можно посмотреть на веб портале alma-stroi.ru или увидеть примеры готовых работ. Мы работаем в данной теме уже множество лет и имеем множество счастливых клиентов и выполненных проектов. К любому проекту имеем персональный подход и учитываем все пожелания заказчика. Также работаем строго в установленный срок и по очень выгодным ценам.

  Заказать [url=https://alma-stroi.ru/]техническое заключение по перепланировке помещения[/url] можно уже сейчас. Наши работники приедут к Вам для замера комнат и выявления размера работы. И после этого будет названа итоговая стоимость и дата выполнения работ. Перепланировка — это отличная вероятность сделать свою жизнь комфортнее.

 • Kıbrıs’ta şirket kurma süreci oldukça basittir ve genellikle birkaç hafta içinde tamamlanabilir. İlk adım, şirketin adını ve türünü belirlemektir. Ardından, şirketin ana sözleşmesi hazırlanır ve ilgili ticaret siciline kayıt edilir. Kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından, şirket vergi numarası alır ve bankada hesap açar. Bu süreçte yerel bir avukat veya danışman ile çalışmak, işlemlerin hızlı ve sorunsuz ilerlemesini sağlar.

 • Kıbrıs, düşük kurumlar vergisi oranı ve çeşitli vergi teşvikleri ile tanınmaktadır. Kurumlar vergisi oranı %12,5 olup, bu oran Avrupa’daki en düşük oranlardan biridir. Ayrıca, Kıbrıs’ta temettü gelirleri ve sermaye kazançları genellikle vergiden muaftır. Araştırma ve geliştirme faaliyetleri için sağlanan vergi kredileri ve teşvikler, inovatif şirketlerin Kıbrıs’ta yatırım yapmasını teşvik etmektedir. Bu vergi avantajları, Kıbrıs’ı uluslararası işletmeler için çekici bir vergi planlama merkezi yapmaktadır.

 • Kıbrıs, iyi eğitimli ve çok dilli iş gücü ile tanınmaktadır. İngilizce, iş dünyasında yaygın olarak kullanılan bir dildir ve bu da uluslararası şirketler için önemli bir avantajdır. Ayrıca, Kıbrıs’ta güçlü bir finansal hizmetler sektörü ve gelişmiş bir telekomünikasyon altyapısı bulunmaktadır. Modern ofis alanları, lojistik hizmetler ve ileri teknoloji altyapısı, şirketlerin verimli bir şekilde faaliyet göstermesine olanak tanımaktadır.

 • Kıbrıs’ta şirket kurma süreci oldukça basittir ve genellikle birkaç hafta içinde tamamlanabilir. İlk adım, şirketin adını ve türünü belirlemektir. Ardından, şirketin ana sözleşmesi hazırlanır ve ilgili ticaret siciline kayıt edilir. Kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından, şirket vergi numarası alır ve bankada hesap açar. Bu süreçte yerel bir avukat veya danışman ile çalışmak, işlemlerin hızlı ve sorunsuz ilerlemesini sağlar.

 • Kıbrıs’ta şirket kurma süreci oldukça basittir ve genellikle birkaç hafta içinde tamamlanabilir. İlk adım, şirketin adını ve türünü belirlemektir. Ardından, şirketin ana sözleşmesi hazırlanır ve ilgili ticaret siciline kayıt edilir. Kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından, şirket vergi numarası alır ve bankada hesap açar. Bu süreçte yerel bir avukat veya danışman ile çalışmak, işlemlerin hızlı ve sorunsuz ilerlemesini sağlar.

 • Kıbrıs’ta şirket kurma süreci oldukça basittir ve genellikle birkaç hafta içinde tamamlanabilir. İlk adım, şirketin adını ve türünü belirlemektir. Ardından, şirketin ana sözleşmesi hazırlanır ve ilgili ticaret siciline kayıt edilir. Kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından, şirket vergi numarası alır ve bankada hesap açar. Bu süreçte yerel bir avukat veya danışman ile çalışmak, işlemlerin hızlı ve sorunsuz ilerlemesini sağlar.

 • Kıbrıs, girişimciler için birçok avantaj sunan bir iş merkezi olarak öne çıkmaktadır. Vergi avantajları, düşük işletme maliyetleri ve Avrupa Birliği üyesi olmanın getirdiği fırsatlar, Kıbrıs’ta şirket kurmayı cazip kılmaktadır. Ayrıca, stratejik konumu sayesinde Avrupa, Orta Doğu ve Afrika pazarlarına kolay erişim imkânı sağlamaktadır. Bu avantajlar, Kıbrıs’ın küresel iş dünyasında önemli bir rol oynamasına katkıda bulunmaktadır.

 • Kıbrıs hükümeti, yabancı yatırımcıları çekmek için çeşitli destek programları sunmaktadır. Yatırım teşvikleri, finansman olanakları ve danışmanlık hizmetleri, yatırımcıların Kıbrıs’ta iş kurmasını kolaylaştırmaktadır. Ayrıca, Kıbrıs Yatırım Teşvik Ajansı (CIPA), yatırımcılara pazar araştırması, iş ortakları bulma ve yasal işlemler konusunda destek sağlamaktadır. Bu tür destekler, Kıbrıs’ta iş yapmak isteyen yabancı yatırımcılar için önemli bir avantajdır.

 • Kıbrıs, girişimciler için birçok avantaj sunan bir iş merkezi olarak öne çıkmaktadır. Vergi avantajları, düşük işletme maliyetleri ve Avrupa Birliği üyesi olmanın getirdiği fırsatlar, Kıbrıs’ta şirket kurmayı cazip kılmaktadır. Ayrıca, stratejik konumu sayesinde Avrupa, Orta Doğu ve Afrika pazarlarına kolay erişim imkânı sağlamaktadır. Bu avantajlar, Kıbrıs’ın küresel iş dünyasında önemli bir rol oynamasına katkıda bulunmaktadır.

 • Kıbrıs hükümeti, yabancı yatırımcıları çekmek için çeşitli destek programları sunmaktadır. Yatırım teşvikleri, finansman olanakları ve danışmanlık hizmetleri, yatırımcıların Kıbrıs’ta iş kurmasını kolaylaştırmaktadır. Ayrıca, Kıbrıs Yatırım Teşvik Ajansı (CIPA), yatırımcılara pazar araştırması, iş ortakları bulma ve yasal işlemler konusunda destek sağlamaktadır. Bu tür destekler, Kıbrıs’ta iş yapmak isteyen yabancı yatırımcılar için önemli bir avantajdır.

 • Kıbrıs, iyi eğitimli ve çok dilli iş gücü ile tanınmaktadır. İngilizce, iş dünyasında yaygın olarak kullanılan bir dildir ve bu da uluslararası şirketler için önemli bir avantajdır. Ayrıca, Kıbrıs’ta güçlü bir finansal hizmetler sektörü ve gelişmiş bir telekomünikasyon altyapısı bulunmaktadır. Modern ofis alanları, lojistik hizmetler ve ileri teknoloji altyapısı, şirketlerin verimli bir şekilde faaliyet göstermesine olanak tanımaktadır.

 • Kıbrıs’ta şirket kurma süreci oldukça basittir ve genellikle birkaç hafta içinde tamamlanabilir. İlk adım, şirketin adını ve türünü belirlemektir. Ardından, şirketin ana sözleşmesi hazırlanır ve ilgili ticaret siciline kayıt edilir. Kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından, şirket vergi numarası alır ve bankada hesap açar. Bu süreçte yerel bir avukat veya danışman ile çalışmak, işlemlerin hızlı ve sorunsuz ilerlemesini sağlar.

 • Kıbrıs, iyi eğitimli ve çok dilli iş gücü ile tanınmaktadır. İngilizce, iş dünyasında yaygın olarak kullanılan bir dildir ve bu da uluslararası şirketler için önemli bir avantajdır. Ayrıca, Kıbrıs’ta güçlü bir finansal hizmetler sektörü ve gelişmiş bir telekomünikasyon altyapısı bulunmaktadır. Modern ofis alanları, lojistik hizmetler ve ileri teknoloji altyapısı, şirketlerin verimli bir şekilde faaliyet göstermesine olanak tanımaktadır.

 • Kıbrıs, girişimciler için birçok avantaj sunan bir iş merkezi olarak öne çıkmaktadır. Vergi avantajları, düşük işletme maliyetleri ve Avrupa Birliği üyesi olmanın getirdiği fırsatlar, Kıbrıs’ta şirket kurmayı cazip kılmaktadır. Ayrıca, stratejik konumu sayesinde Avrupa, Orta Doğu ve Afrika pazarlarına kolay erişim imkânı sağlamaktadır. Bu avantajlar, Kıbrıs’ın küresel iş dünyasında önemli bir rol oynamasına katkıda bulunmaktadır.

 • Kıbrıs’ta şirket kurma süreci oldukça basittir ve genellikle birkaç hafta içinde tamamlanabilir. İlk adım, şirketin adını ve türünü belirlemektir. Ardından, şirketin ana sözleşmesi hazırlanır ve ilgili ticaret siciline kayıt edilir. Kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından, şirket vergi numarası alır ve bankada hesap açar. Bu süreçte yerel bir avukat veya danışman ile çalışmak, işlemlerin hızlı ve sorunsuz ilerlemesini sağlar.

 • Kıbrıs, girişimciler için birçok avantaj sunan bir iş merkezi olarak öne çıkmaktadır. Vergi avantajları, düşük işletme maliyetleri ve Avrupa Birliği üyesi olmanın getirdiği fırsatlar, Kıbrıs’ta şirket kurmayı cazip kılmaktadır. Ayrıca, stratejik konumu sayesinde Avrupa, Orta Doğu ve Afrika pazarlarına kolay erişim imkânı sağlamaktadır. Bu avantajlar, Kıbrıs’ın küresel iş dünyasında önemli bir rol oynamasına katkıda bulunmaktadır.

 • Kıbrıs hükümeti, yabancı yatırımcıları çekmek için çeşitli destek programları sunmaktadır. Yatırım teşvikleri, finansman olanakları ve danışmanlık hizmetleri, yatırımcıların Kıbrıs’ta iş kurmasını kolaylaştırmaktadır. Ayrıca, Kıbrıs Yatırım Teşvik Ajansı (CIPA), yatırımcılara pazar araştırması, iş ortakları bulma ve yasal işlemler konusunda destek sağlamaktadır. Bu tür destekler, Kıbrıs’ta iş yapmak isteyen yabancı yatırımcılar için önemli bir avantajdır.

 • Kıbrıs, iyi eğitimli ve çok dilli iş gücü ile tanınmaktadır. İngilizce, iş dünyasında yaygın olarak kullanılan bir dildir ve bu da uluslararası şirketler için önemli bir avantajdır. Ayrıca, Kıbrıs’ta güçlü bir finansal hizmetler sektörü ve gelişmiş bir telekomünikasyon altyapısı bulunmaktadır. Modern ofis alanları, lojistik hizmetler ve ileri teknoloji altyapısı, şirketlerin verimli bir şekilde faaliyet göstermesine olanak tanımaktadır.

 • Kıbrıs’ta şirket kurma süreci oldukça basittir ve genellikle birkaç hafta içinde tamamlanabilir. İlk adım, şirketin adını ve türünü belirlemektir. Ardından, şirketin ana sözleşmesi hazırlanır ve ilgili ticaret siciline kayıt edilir. Kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından, şirket vergi numarası alır ve bankada hesap açar. Bu süreçte yerel bir avukat veya danışman ile çalışmak, işlemlerin hızlı ve sorunsuz ilerlemesini sağlar.

 • Kıbrıs hükümeti, yabancı yatırımcıları çekmek için çeşitli destek programları sunmaktadır. Yatırım teşvikleri, finansman olanakları ve danışmanlık hizmetleri, yatırımcıların Kıbrıs’ta iş kurmasını kolaylaştırmaktadır. Ayrıca, Kıbrıs Yatırım Teşvik Ajansı (CIPA), yatırımcılara pazar araştırması, iş ortakları bulma ve yasal işlemler konusunda destek sağlamaktadır. Bu tür destekler, Kıbrıs’ta iş yapmak isteyen yabancı yatırımcılar için önemli bir avantajdır.

 • Kıbrıs’ta şirket kurma süreci oldukça basittir ve genellikle birkaç hafta içinde tamamlanabilir. İlk adım, şirketin adını ve türünü belirlemektir. Ardından, şirketin ana sözleşmesi hazırlanır ve ilgili ticaret siciline kayıt edilir. Kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından, şirket vergi numarası alır ve bankada hesap açar. Bu süreçte yerel bir avukat veya danışman ile çalışmak, işlemlerin hızlı ve sorunsuz ilerlemesini sağlar.

 • Kıbrıs, düşük kurumlar vergisi oranı ve çeşitli vergi teşvikleri ile tanınmaktadır. Kurumlar vergisi oranı %12,5 olup, bu oran Avrupa’daki en düşük oranlardan biridir. Ayrıca, Kıbrıs’ta temettü gelirleri ve sermaye kazançları genellikle vergiden muaftır. Araştırma ve geliştirme faaliyetleri için sağlanan vergi kredileri ve teşvikler, inovatif şirketlerin Kıbrıs’ta yatırım yapmasını teşvik etmektedir. Bu vergi avantajları, Kıbrıs’ı uluslararası işletmeler için çekici bir vergi planlama merkezi yapmaktadır.

 • Kıbrıs, e-ticaret ve dijital iş modelleri için büyüyen bir pazar sunmaktadır. İnternet erişimi ve dijital altyapının yaygınlığı, e-ticaretin hızlı bir şekilde büyümesini sağlamaktadır. Ayrıca, Kıbrıs hükümeti dijital dönüşüm ve yenilikçi iş modellerini teşvik eden politikalar uygulamaktadır. E-ticaret şirketleri, düşük vergi oranları ve geniş bir müşteri tabanına erişim gibi avantajlardan yararlanarak Kıbrıs’ta başarılı olabilirler.

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.