ГАУ «Издательский дом»

Жамалдаев Шаид. Адамо ша хазйо шен цIе

Дадуев Абун доьзал суна наха бийцарехь бевзина бац. Тхуна юккъехь довха, мерза гергарло хилла даима а. Тхайн цIахьчул алсам рицкъ диъна хир ду ас жима волуш церан хIусамехь. Иштта, сан х1усамехь соьца дукха хилла ву Абун кIант Мохьмад а. Оха Мамед олу цунах.
Сан дас Вахас, шай, Абуй ши шича ву, олура. Цаьршиннан вовшашка болчу лараме хьажча, ван а вара и шиъ юххера гергара ши стаг. Ткъа церан гергарло кху кепара нисделлера. Вахин нана дIаяьлча, тхан дендас ялийнарг Абун ненайиша хиллера. Цо кхиийна вара Ваха. ЧIогIа дика адам ду, олура цунна наха. Шен бахьана дара цуьнан а. Дестечун амалш яцара цуьнгахь. Ша дина бер санна, дукхавезара Ваха.


Дай дIабевлча, тхан доьзалийн гергарло шел ца делира. Шина шичин ши маьхча ма ву сой, Абун кIант Мохьмаддий. Ткъа тхан доьзалш, шина вешин болуш санна, вовшашна чу садиллина схьабогIу. Лаа ма ца баьхна вайн дайша: «Ахь лелоре терра хуьлу гергарло».
Дадуев Абух а, цуьнан хIусамненах Рабух а долчу къамелехь, уггаре хьалха, цаьршиннах Iемина эр дара ас тхаьш даха а, доьзалш кхио а, гондIарчу нахаца тардала а, тхайн чохь а, арахь а адамашца юкъаметтигаш йуоза а. «Барт», «безам», «тешам», «лерам» –дешнаш кхачамболуш дац цаьршиннан юкъаметтигех ала. Цхьа башха ши адам дара и шиъ. Шеко йоцуш, АллахI-Дала Шен лаьтта тIехь вовшийн ирсе дан а, доьзалан барт, гIиллакх-оьздангалла, адамалла бохучу тIехь гондIарчу нахана масал хила а, кхоьллина дара и шиъ.
Абун, Рабун балхах а, цаьршимма гулйинчу нохчийн къоман барта кхоллараллин произведенеш гулъярх а со резаволччу кепара яздина кхечара. Царех айса муха, хIун пайдаэцна дийца хьожур ву со.


Шаьш Сибарех дигале дуьйна а къоман гIиллакх-гIуллакх, оьздангалла, башха ламасташ девзаш, дезаш, лардеш, дIаяздеш кхиъна, товш жима стаг ву олура сан дас, Вахас, Дадуев Абу, ткъе ши шо бен дацахь а, шен дешнаш тIехь даьхна, дIаолуш, наха даггара тIеэцна иллеш а, эшарш а йолуш.
Сибарехахь йоккхучу хенахь дукха нахаца гергарло хилла Абун. Чохь, арахь, лулахь шайл гIийла бохкучаьрга ницкъ кхочучу барамехь куьг а кховдийна. «Яхь йолуш, чIогIа доьналлица чекхваьлла стаг ву», – олура Абу вевзачара. Масех меттиг еанера, мацалло вожийначунна цо шен «паек» дIалуш а. ЦIарна лело хIума дезаш а, къобалдеш а вацара Дадуев Абу.
Хийла теш хилла со, вевзаш варий, вацарий, аьлла доцуш, ехначуьнга цо сагIина хIума кховдош. «Цуьнан Iер-дахарца вайн бала хила ца беза, – олура ишттачохь Абус. – ГIо оьшуш ду цо кховдийна куьг. Таро елахь – схьалаца, яцахь – IадIе». Шех хIун хир, я шега хIун кхочур хууш дац, цхьа АллахI-Дела воцчунна». ДогцIена, къинхетаме, комаьрша адам дара иза.


Цхьа г1алахь ваьхна интеллигент ша хиларх, хелха мел дика волура аьлча, синкъерамехь, ловзаргахь баккхийчара дехар дой, юх-юха юкъа а воккхуш. Тхан эвлахь вара Масрин Ширвани а дика хелхаволуш. Цуьнан а, Абун а хелхар хазахетара нахана. Дерриг ловзар тIегуллора, и шиъ хелха волуш. Бисаг1еран Ваха а вара хаза хелхаволуш. Хьамидаг1еран Ваха олура сан дех. Иза волура дика хелха. Кхузахь Дадуев Абун дика гIиллакх ду олура цуьнца г1алара баьхкинчу культурин говзанчаша – Берсанов Хож-Ахьмада, Юсупов Гиланис, поэта Эдилов Хасмохьмада, фольклорист Джамалханов Зайндис, Эдисултанов Шит1ас а, кхечу а баккхийчу говзанчаша. Цкъа шеца яьллачу йоIе болчу ларамна, цхьана синкъерамехь я ловзаргахь и йоцург, кхин йоI хелха ца йоккхура цо.


Хелхарна юкъавалар, ловзаран гонна йоI юкъа кхайкхар, и дIаялийтар а шатайпа гIиллакх дара Абун а, вай цIерш яьхначу накъостийн а. ЙоI йолуьйтуш, бовлура уьш. Цундела, ловзаргахь, синкъерамехь шайн меттиг ларъян а, хелхабовла а, кхидолу гIиллакхаш лело а цаьргара Iемара сан хенара кегийрхой.
Вайгахь я шайгахь нисвелча, ас дехарца синкъераман хьал дуьйцура тхуна Абус. Дайн гIиллакхаш довзуьйтура. Яздархойн кхоллараллех къамел дора. Туьйранийн эпизодаш ялайора. Пачхьалкхан хIоттам, адамашна юкъахь Iер-дахаран гIиллакхаш а кхетадора.
Дадуев Абус бийцарехь бевзина суна нохчийн гоьбевлла яздархой: Сельмурзаев Мохьмад, Нажаев Ахьмад, Дудаев Iабди, Iарби, Мохьмад МамакаевгIар, Хамидов Iабдулла, Эдилов Хас-Мохьмад, Сулаев Мохьмад, Айдамиров Абузар, кхиберш. Даггара езаелла церан кхолларалла а. Абун карара схьаэцна, ешна нохчийн фольклоран хьалхара киншка а.


Абу тхайга юхавале олий, вовшахтухий, цуьнга дала кечдина дуккха а хаттарш хуьлура сан. Масала: къоман турпалхойх Адин Сурхох, Мадин Жаьммирзех, Таймин Бийболатех, Зайтан Шихмирзех, Беноной Байсангурах, тхешан Зандакъхойн тайпана безачу нахах Г1еза-Хьаьжех, Шаптукаев Докку-Шейхах, Алдамов Іаьлбек-Хьаьжех а, кхечарех а. Жималлин хенахь к1езиг бара кхетам цхьадолчу 1адатех: воккха-жима, чохь-арахь лело деза г1иллакхаш, кхин дуккха а. «Нохчийн синкъерамехь а, ловзаргахь а мехкарий баьрче, божарий лахахьа ховшоран хIун маьIна ду? Божарийн хьалхе ма ю вайн махкахь доллучунна тIехь а лелаш? Кхузахь хIунда яц?», «Ловзаргахь коьрта ша воллушехь, инарло мехкарийн тхьамдера бакъо хIунда йоккху, цуьнан могIарехь Iачу йоIе вистхуьлуш?»,«Ловзаргахь, синкъерамехь цхьаболу нах чоийн пхьуьйшаш хьалакарчийна, вуьш – охьакарчийна, хIунда Iийна?». Дайн кицанаш, аларш, хIетал-металш мел дукха хуьлура, со шайн чулацамна тIаьхьа ца кхуьуш. Дас суна чIир йоцу барт тохахь а, тосий ца дуьтуш, Абус кхачам боллуш жоп лора царех хIоранна а. Керла-керла произведенеш йоьший, тхан самукъа а доккхура. Уьш, ерриш бохург санна, дагахь хаьара цунна. И веача, цкъацкъа тхоьгахь нисло лулахойн бераш цецдуьйлура, оццул деха иллеш, туьйранаш, шира дийцарш цунна дагахь хаарх. Иштта хила дезаш санна: «Цунна муха ца хаьа уьш дагахь, Дадуев Абу ма ву иза?!», – олий, царна хьалха ас даггара дозалла а дора цунах.
Воккхахиллачул тIаьхьа, тхайга веача, цуьнга деха эхь хетий, цаьрга дIа воьдура со, Абуга сайна керла туьйра я фольклоран кхийолу произведени ешийта. Цуьнан шолгIа кIант, Нажмудди, сан бажа хиллачул тIаьхьа, кхин а чIагIделла тхан гергарло. Аьлча а, Абу волчу ваха дало бахьанаш алсамдевлира. Гергарлонна эшам цкъа а ца хиллера тхан.
«Ма дика ду шун зударий вовшийн юххера болуш, – олуш забарна, со хьовзаво Мохьмада, – кхерам бацара цара вайн гергарло шелдалийта». «Шун нана Рабу санна, диканиш кхаьчна вайна массарна», – дуьхьал забар йо ас а.
Цахуучарна хаийта даладо: ЧIаьнта-Юьртахошца мел доккха гергарло хиллехь а, ДадуевгIеран а, тхан дай а схьабевлла меттиг Нажин-Юьртан кIоштан Зандакъа хилар. Амма цо адамашца доьзначу гергарлонаша, шинхьа а шайн стаг вора цунах. Тахана оьг1азг1ур бара Зандакъара а, ЧIаьнта-Юьртара а нах, ахь Дадуев Абу шайн-шайн вац аьлча. Адамо ша дийна долуш шена кечбина лерам олу цунах.
Iаьлбиг-Хьаьжица хиллачу тIамехь дакъалаьцна нах Iедало леца болийначу муьрехь охьабаьхкина бу шайн а, тхан а дай Зандакъара, олура Абус. Тахана дукха бу оцу хенахь охьабаьхкинчийн тIаьхьенех болу нах Теркан а, Шелковски а кIошташкахь бехаш: беной, зандакъой, чермой, дишний, чартой…
Дукха хан йоццуш ду и. Цхьа накъост волчохь гулделла Iаш, цо карладоккху Дадуев Мохьмад ТIехьа Мартан кIоштан КПСС-н райкоман шолгIа секретарь волуш, цигахь цуьнца лелла цхьа хIума. Хьенехан деваша веллачу (цIе а йокхуш вуьйцу цо) тезета даханера шаьш. Цигахь куьйгалхойх а, шайца баьхкинчу баккхийчу нахах а цхьа да (берриш партийни, советски белхахой хилла) доIина хьалхавала ца хIоьттича: «Сайн дас, нанас ловзаргахь, синкъерамехь хелхавала а, тезетахь доIина ши куьг лаца а Iамийна ву со, тIаьхьахIитта», – аьлла, тIевахана, веллачух кадам беш, ша доIа дина, бохура, Абун кIанта Мохьмада.
Иштачохь, ахь доIа дина аьлла, хьо балхах вохо араваьлла да вацахь а, шайна олучух, тоха герга долчу маттах чIогIа ларлора гIуллакхехь болу нах.
Даима партийни, советски балхахь а хилла со а, Мохьмад а, тхан гергарлонаш долу дуккха кегийрхой а. Баккхийчара иштта кхиорна хиллехь а, оха лийрина я тергалдина хIумнаш дац уьш. Тхан керташкахь даима ламаз дина, мовлад-сагIа а даьккхина, диканехь-вонехь наха схьакховдийча, тхаьш доIа деш меттигаш а яьхкина. Цу тIехула балхах а ца дохийна.
Абул гергара юй-те аьлла, юххера яра тхуна Рабу а. Цкъа а дицлурдоцуш, дагаеъча, хIинца а бIаьргашна хьалха карладолу суна цуьнан башха амат. Сулаев Мохьмад вогIура, хийла тхо марзо оьцуш Iаш, цуьнга шен белхашна зорбатохийта. Джамалханов Зайндис, Хатуев Iабдулхьамида, Уциев Абус зорбане йовлаза йолу шайн фольклоран произведенеш цунах бен ца тешайора. Веданара дуьйна Гацаев СаIид а-м кхочура, шен куьйгайозанаш дохьуш.
«Машинистка а, корректор а, редактор а ю вайн Рабу, – олура Хатуев Iабдулхьамида, накъостий хьовзош. – ХIара йоза ца хуу нах кхунна тIебахкаран коьрта бахьана ду – шайн гIалаташ нисда йта говзанча эшар. Дика машинисткаш кхеран редакцешкахь а ма бу».
Дан а дара и иштта. Суна хууш, оцу яздархойх цхьаъ лор вара, важа – инженер, кхоалгIаниг – агроном, воьалгIаниг – летчик… Цундела, цара чевне ца лолура Iабдулхьамидан забар: «Шу санна, филологаш ма дац тхо. Цхьамма ца нисдича, къа дац, шен хенахь нохчийн грамматика Iамо хьекъал ца тоьъначу тхан», – олий.


Рабус, ела а лой, Iабдулхьамиде олура: «Дерриге хууш, массо хIуманах кхеташ волу хьо хIун дан веана суна тIе, хIара хьайн «г1урт» а бохьуш?» I. Хатуевс, забарна, наха язйинчу мел дикачу произведенех а олуш, массарна цуьнгахь девзина дош дара – «г1урт» бохург.
Iабдулхьамида накъосташка бIаьрг а таIабой, жоп лора: «Массо а нохчийн яздархочун нана ган са а гатделла, веъна-кх. Цул сов, сайн доттагIчуьнца, Мохьмадца, марзо а оьцур аьлла. Ледара делахь а, кхеран санна, гал ма дац сан йоза». «Гал-м дац, – олура, цо куьйга язйина еана фельетон а гойтуш, Рабус. – ДIаьвше ду-кх»…
Шайца схьайича а, шаьш дIайича а, забар евзаш, дала а, лардан а дош долуш къонахий бара цу хенан нах. Цхьа шатайпа йовха хуьлура хIетахь адамийн юкъаметтигаш. Гергарло, доттагIалла ца дохош, шайн синош дIа-м лур дара цара. ТIаьххьара бен яцахь а, вовшашца йоькъура баьпкан юьхк а.

Боккха ницкъ болуш дара цу хенахь яздархочун, журналистан дош. Иштта, Абу гучуваьлча тоьура тхан кIоштан куьйгаллина. Цхьа урам хир бац тхан ЧIаьнта-Юьртахь, цо орцахваьлла, жагIа бохкийтаза. Хи тIедалош а, газ юьллуьйтуш а къахьийгира цо. Кхин мел дара юьртахойн Абуна тIедахьар нисло гIуллакхаш: стаг балха вахийтар, балхах вохийначун аьтто бар, цомгашволчунна орцахвалар.
Цундела со цец ца волу, наха ара а бевлла, Iедале диначу дехаран лорах Абуна а, цуьнан доттаг1ашна а уггаре дукхаезначу оцу меттехь йолчу юьртан (Набережни) коьртачу урамна Абун а, Рабун а цIе тиллийтича. Циггарчу ишколехь музей а, библиотека а ю церан цIарах.
Оцу меттехь Абуца а, цуьнан хьешашца-яздархошца а, журналисташца а юрт йилла дагахь а доцчу хенахь дукха нисвелла сан да Ваха а. Терка чуьра чIара а лоцуш, овкъаршлахь жижиг а доттуш, хийлазза цхьана 1ийна уьш, поэзех, къоман фольклорах, Iер-дахаран гIиллакхех,

нохчийн сийлахьчу ламастех къамелаш деш. ДоттагIаша забарна шайна юкъахь «Дабин-юрт» олуш хилла цигарчу тогIех (Рабус а, несарша а Абун ц1е кхобуш, «Даби» олура цунах).
Абун к1анта Мамеда дуьйцу: «Нохчийн литературин меттан, фольклоран а боккха бала кхочуш вара сан да. Тхан чохь гуллора вайн яздархой: Мамакаев Мохьмад, Саидов Билал, Сулаев Мохьмад, Эльмурзаев Сираьжди, Джамалханов Зайнди, кхиберш а. Хийла ладийг1ина ас цаьрга. Уьш х1ора а шен-шен амал йолуш, шатайпа къонахий бара. Бакъдерг вовшашна юьхьдуьххьал д1аолура, литература юьйцучохь муххале а. Ткъа церан юкъарниг дара: нохчийн халкъ даггара дезар, цуьнан долушдерг, хиндерг а дика, токхе хила лаар а.


Абус дуьйцуш хезна суна: «Маржа-я1! Вайн яздархой а ма бацара кхечу къаьмнийн яздархойл х1умма а т1аьхьабисина шайн пох1ме хиларца. 1едало айбинчу цхьаболчу поэтийн стихаш гочъеш Россехь уггаре а тоьлла гочдархой бу: Яков Козловский, Наум Гребнев, кхин а. Нохчийн поэтийн стихаш гочъян уьш санна говзанчаш белхьара, дерриг дуьненахь г1араевр яра Мамакаев Мохьмадан, Гацаев Саь1идан, Сулаев Мохьмадан, кхечеран а стихаш».
Гадаев Мохьмад-Салахьан ц1е сан дас, Абус, йоккхуш хезна суна дуьххьара. Тоьллачу яздархойх лорура цо и.
Нохчийн тукхумех г1алг1ай хилар билгал а доккхуш, цхьа къам, цхьа литературни мотт а хила безара вайн, олура цо, цу темина къамелаш хилча.
Вайн махка беана ши т1ом хала лайра Абус а. Гушйолчу харцонаша, ницкъбаро хорам бора цунна. Цундела, 2000-г1а шерийн юьххьехь, Нохчийчоьнан куьйгалхо хоржуш болам д1аболабелча, иза дукха ярташкахула чекхвелира, Кадыров Ахьмад-Хьаьжин кандидатура къобалъяре адам кхойкхуш – «Цул бег1ийла кандидат ца го суна. Юха а вай харцхаржам барна кхоьру-кх со», – олура цо.


Цхьа шатайпа, догц1ена юкъаметтигаш яра Дадуев Абун Къилбаседа Кавказера яздархошций, журналисташций. Царалахь а къаьсттина – г1алг1ашца. «Г1алг1ай вайн уггаре а юххера адамаш ду. Муха ца хуьлу, уггар хьалха, мотт, г1иллакхаш, амалш, эххар а – ц1ий гергара хилча?!» – олура цо. Боккхачу безамца, ц1ершца буьйцура цо Ахриев Чах, Мальсагов Дошлукъо, Базоркин Идрис, Гарданов Таркхо-Хьаьжа, кхиболу а г1алг1айн ц1еяххана бевзаш болу 1илманчаш, динан г1уллакххой, исбаьхьаллин дешан говзанчаш. Тахана, суо г1еметтах1оьттинчу хенахь, тайп-тайпанчу даржашкахь болх беш, со к1орггера кхетта Абу оцу хаттаре сел лазаме х1унда хьоьжуш хилла.
Къилбаседа Кавказехь уггаре доккха а, шира орам болу вайнехан халкъ декъадаларан новкъадаларца, де-дийне, шо-шаре мел долу, т1етт1а вовшашна херабовлуш бара нохчий, г1алг1ай, Гуьржехара вайн вежарий – бацой а, п1аьнк1азхой а. Вайх къацахетарша, вайн цхьабарт хиларна кхоьручара юкъадолла хьийзош долчу питано х1умма а дика болх бохьур бац вайн т1аьхьенашна. Со тешна ву (сан даггара лаам-сатийсам а бу и) вайнехан халкъ эххар а цхьа къам, цхьа халкъ хилла д1ах1уттур ду бохучух».


Шеко йоцуш, Сибрехахь яьккхинчу замано цхьаъбеш, бахчийна, бертахь кхиъна бара шаьш Абу а, Рабу а, церан а, тхан а баккхийнаш а. Царех тера ца хила амал дацара, царна хьалха, цаьргарчу масалш тIехь кхуьу тхан чкъор а.
Тахана и дика ши адам лоруш, уьш бевзинчу наха дина йозанаш, гулдина делилаш доьшуш Iа со. Къоман цхьа илли, цхьа шира йиш, цхьа туьйра бен ца карийча а, доккха хьуьнар ду адамо гайтинарг. Абус а, Рабус а ДадуевгIара уьш иттаннашкахь дитина вайна. Иштта, тIаьхьарчу тIаьхьенашна а шайгара масал эца нохчийн барт-безаман, лараман оьзда гIиллакхаш а. Цундела, и санна болу нах нохчийн халкъан иэсехь даима баха буьсур бу аьлла, тешна ду вай. Дала декъалбойла уьш! Цаьргара схьаэцначу адамаллин хазнех пайдаэца вайна а, вайн тIаьхьешна а хьекъал, кхетам, ийман а лойла!

13 836 комментариев

 • Здравствуйте!
  – приобретения АВТО за 35% от стоимости
  – приобретения НЕДВИЖИМОСТИ за 35% от стоимости
  – погашения кредитов и ипотеки за 35% от остатка
  – приобретения крипто валютной карты Master Card с кэшбэком до 25%
  – получения 1 % в ДЕНЬ от своих инвестиций, начиная от 3000$
  Всё законно и легально!
  https://finiko124.ru

 • Магазин статей для сайта, которые подымают посищаемость вашего сайта и наполнят ваш сайт контентом.
  Отличные цены от 13 рублей за 1000 знаков. Моя партнерская ссылка – http://cllic.xyz/xru

 • Приветствуем вас!

  Рассылки через формы в разделах контакты сайтов фирм Российской Федерации.
  Разошлём по формам-контактов сайтов фирм по любым странам и доменным зонам мира на всех языках.

  kontakt-forma( . )cn/prajs-list/

  Сообщение приходит на контактный емаил фирмы.

  Тест:
  20000 сообщений по РФ на ваш емэйл – тысяча руб.
  двадцать тысяч сообщений по зарубежным зонам на ваш адрес электронной почты – двадцать долларов.
  От вас требуется адрес электронной почты, заголовок и текст письма.

  Организации и Предприятия России – 4025015 организаций – 3000 рублей за один миллион.

  Москва и область 976829 предприятий – 5000 рублей.

  Санкт-Петербург и область 654194 организаций – 5000 рублей.

  Новые предприятия России зарегистрированные в 2016-2020 году 970660 доменных имён – 5000 рублей.

  Новые сайты РФ, зарегистрированные 24-48 часов назад (Цикл из 15 рассылок в течение месяца). – 15000 руб.

  Русскоговорящие страны, например:
  Україна 860236 доменов – 5000 руб
  Беларусь 114254 сайтов – 5000 рублей
  Казахстан 121391 сайтов – 5000 рублей
  Latvia 96566 доменных имён — 5000 руб
  Lithuania 124182 сайтов — 5000 рублей
  Eesti 119701 доменных имён — 5000 руб
  и.т.д.

  Все русскоговорящие страны минус Россия 15 стран 1979217 доменов – 10000 рублей.

  Вся Europe 44 страны 60726150 доменов – 60000 рублей.

  Весь Евросоюз 28 стран 56752547 сайтов- 55000 руб.

  Вся Азия 48 стран 14662004 сайтов – 15000 руб.

  Вся Африка 50 стран 1594390 сайтов – 10000 руб.

  Вся Центральная и Северная Америка 35 стран 7441637 сайтов – 15000 рублей.

  Вся Южная Америка 14 стран 5826884 доменов – 10000 руб.

  Новые сайты со всех стран мира зарегистрированные 24-48 часов назад (Цикл из 15 рассылок в течение месяца). – 30000 руб.

  Рассылки по движкам сайтов:
  Амиро 1794 сайтов 1000 руб.
  Bitrix 199550 сайтов 3000 руб.
  Concrete5 39121 сайтов 2000 руб.
  Контенидо 5096 доменных имён 1000 руб.
  CubeCart 1062 доменных имён 1000 рублей.
  DLE 23220 сайтов 2000 рублей.
  Дискуз 47962 доменов 2000 рублей.
  Дотнетнук 22859 сайтов 2000 рублей.
  Drupal 802121 сайтов 5000 руб.
  Флексби 15072 доменов 1000 рублей.
  Хост CMS 5042 доменов 1000 руб.
  Инстант CMS 4136 доменов 1000 руб.
  Инсалес 11081 сайтов 1000 руб.
  Invision Power Board 265 доменных имён 1000 рублей.
  Joomla 1906994 доменных имён 10000 рублей.
  Лайфрей 5137 доменов 1000 руб.
  Magento 269488 доменных имён 3000 рублей.
  MODx 64023 доменных имён 2000 рублей.
  Movable Type 9171 доменных имён 1000 рублей.
  НетКэт 6636 сайтов 1000 рублей.
  НопКомерс 5892 доменных имён 1000 руб.
  ОпенКарт 321057 доменных имён 3000 рублей.
  Open Source Commerce 68468 сайтов 2000 рублей.
  пхпББ 2182 доменов 1000 руб.
  Prestashop 92949 доменов 2000 руб.
  Шопифи 604387 доменных имён 3000 руб.
  Симпла 17429 сайтов 1000 рублей.
  Сайтфинити 4183 доменов 1000 руб.
  Тайпо три192006 доменных имён 3000 руб.
  UMI.CMS 13191 сайтов 2000 руб.
  Вблютин 8407 доменов 1000 рублей.
  Wix 3379081 сайтов 10000 рублей.
  Вордпресс 15574057 сайтов 20000 рублей.
  Вукомерц 2097367 доменов 10000 рублей.

  Выборки по сферам деятельности Российской Федерации:
  B2B услуги, Cars, Автосервис, Автотовары, Bezopasnost, Biznes, Kompyutery i internet, Krasota, Kultura i iskusstvo, Медицина и Фармацевтика, Places and topographic objects,Science and education, Obrazovanie, Общепит, Общество, Отдых и туризм, Produkty, Production and supply, Promyshlennye tovary, Razvlecheniya, Reklama i poligrafiya, Remont strojka, Семья дети домашние животные, Special stores, Sport, Reference Information Systems, Средства массовой информации, Строительство и недвижимость, Телекоммуникации и связь, Home and garden, Транспорт и перевозки, Услуги

  Например:
  Интернет-магазины РФ 168599 доменов — 5000 рублей.
  Поставщики и оптовики РФ 52678 доменов — 5000 рублей.
  Организации “Услуги 1С” 3108 доменов — 5000 рублей.
  Студии изготовление лендингов Россия и СНГ 5852 сайтов — 5000 рублей.
  SEO агенства Россия и СНГ 50949 доменов — 5000 руб.
  Строительство и Недвижимость Россия 360404 доменов — 5000 рублей.
  Транспортные компании России 117813 сайтов — 5000 рублей.
  Россия туризм и отдых 256741 доменных имён — 5000 руб.
  Авто РФ 160583 доменных имён -5000 рублей.
  Медицина и фармацевтика РФ 142464 доменных имён – 5000рублей.
  и.т.д.

  Выборки по городам и областям РФ:
  Abakan and the Republic of Khakassia, Anadyr and Chukotka Autonomous Region, Arhangelsk i Arhangelskaya oblast, г.Астрахань и Астраханская область, г.Барнаул и Алтайский край, г.Белгород и Белгородская область, Birobidzhan i Evrejskij avtonomnyj okrug, Blagoveshchensk i Amurskaya oblast, Bryansk and Bryansk region, г.Великий Новгород и Новгородская область, Vladivostok and Primorsky Krai, Vladikavkaz i Respublika Severnaya Osetiya, г.Владимир и Владимирская область, Volgograd and Volgograd region, Vologda and Vologda region, Voronezh i Voronezhskaya oblast, Gorno-Altajsk i Respublika Altaj, Grozny and Chechen Republic, Ekaterinburg i Sverdlovskaya oblast, Ivanovo i Ivanovskaya oblast, Izhevsk i Respublika Udmurtiya, г.Йошкар-Ола и Республика Марий Эл, г.Иркутск и Иркутская область, Kazan i Respublika Tatarstan, Kaliningrad and Kaliningrad region, Kaluga i Kaluzhskaya oblast, г.Кемерово и Кемеровская область, г.Киров и Кировская область, Kostroma i Kostromskaya oblast, Krasnodar and Krasnodar Territory, Krasnoyarsk i Krasnoyarskij kraj, г.Курган и Курганская область, г.Курск и Курская область, г.Кызыл и Республика Тыва, Lipeck i Lipeckaya oblast, г.Магадан и Магаданская область, Magas i Respublika Ingushetiya, г.Майкоп и Республика Адыгея, г.Махачкала и Республика Дагестан, г.Москва и Московская область, г.Мурманск и Мурманская область, г.Нальчик и Республика Кабардино-Балкария, Naryan-Mar i Neneckij avtonomnyj okrug, г.Нижний Новгород и Нижегородская область, Novosibirsk and Novosibirsk region, г.Омск и Омская область, Orel and Oryol region, г.Оренбург и Оренбургская область, г.Пенза и Пензенская область, Perm and Perm Territory, г.Петрозаводск и Республика Карелия, Petropavlovsk-Kamchatskij i Kamchatskij kraj, г.Псков и Псковская область, Rostov-on-Don and Rostov Region, Ryazan and Ryazan region, Salekhard i YAmalo-Neneckij avtonomnyj okrug, Samara and Samara region, St. Petersburg and Leningrad region, Saransk i Respublika Mordoviya, Saratov i Saratovskaya oblast, Smolensk and Smolensk region, г.Ставрополь и Ставропольский край, Syktyvkar and the Komi Republic, Tambov i Tambovskaya oblast, г.Тверь и Тверская область, г.Томск и Томская область, Tula i Tulskaya oblast, Tyumen i Tyumenskaya oblast, Ulan-Ude and the Republic of Buryatia, Ulyanovsk and Ulyanovsk region, г.Уфа и Республика Башкортостан, Khabarovsk and Khabarovsk Territory, Khanty-Mansiysk and Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug, Cheboksary and Chuvash Republic, Chelyabinsk and Chelyabinsk region, г.Черкесск и Республика Карачаево-Черкессия, г.Чита и Забайкальский край, EHlista i Respublika Kalmykiya, Yuzhno-Sakhalinsk and Sakhalin Region, г.Якутск и Республика Саха, YAroslavl i YAroslavskaya oblast

  Например:
  Самара и Самарская область 124452 доменов — 5000 руб.
  Иркутск и Иркутская область 30484 сайтов — 5000 руб.
  Воронеж и область 18782 доменных имён — 5000 рублей.
  Иваново и область 33750 доменных имён – 5000 рублей.
  Пермский край и Пермь 38293 сайтов – 5000 рублей.
  Тюмень и область 91044 сайтов – 5000 рублей.
  Екатеринбург и область – 119920 сайтов 5000 руб.
  Республика Татарстан и Казань – 121992 сайтов 5000 руб.
  Севастополь и Республика Крым 49444 доменных имён -5000 рублей.
  Ставропольской край и Ставрополь 53925 доменных имён -5000 рублей.
  Вологда и Вологодская область 26476 доменных имён 5000 руб.
  Новосибирск и область доменных имён сайтов 5000 руб.
  Петрозаводск и Республика Карелия 15971 доменных имён 5000 рублей.
  и.т.д.

  Базы:
  Предприятия из сервисов Yandex и Google карт собранные по ОКАТО: 966 гор., 42187/108072 крупных/мелких населённых пунктов России.
  Предприятия России из: All.Yell, 2Гис, Ros-bis, Актинфо, Алинформ, Btk-online,Bigphonebook, МБТГ, Где то место, Гдебиз, E-adres, B2B-russia, Zakazrf, Сам5, Foliant, Yarmap, Topplan, Тел09, Spravochnik-09, ЕГТС, SPR, Интервеб.спб, Moscowfirma, EGRUL, Дата.мос, Мосгид, Мск.справкер и др.
  Базы ВОЙС доменных имён всех стран мира.
  Вы можете приобрести наши базы отдельно от рассылки по запросу.

  kontakt-forma(. )cn

 • Добрый день!

  Разошлём ваши сообщения по формам-контактов сайтов организаций Российской Федерации.
  Рассылаем ваши коммерческие предложения через контакт-формы сайтов фирм по любым доменным зонам мира.

  https://kontakt-forma.cn/

  Ваше письмо приходит на контактный электронный ящик учреждения.

  Тест:
  20000 сообщений по Российской Федерации на ваш электронный ящик – 1000 руб.
  двадцать тысяч сообщений по зарубежным зонам на ваш электронный ящик – двадцать долларов.
  От вас требуется E-mail, заголовок и текст письма.

  Организации и Предприятия Российской Федерации – 4025015 организаций – 3000 рублей за один миллион.

  Москва и Московская область 976829 предприятий – 5000 рублей.

  Санкт-Петербург и Ленинградская обл. 654194 организаций – 5000 рублей.

  Новые предприятия РФ зарегистрированные в 2016-2020 году 970660 доменных имён – 5000 руб.

  Новые доменные имена РФ, зарегистрированные 24-48 часов назад (Цикл из 15 рассылок в течение месяца). – 15000 руб.

  Русскоговорящие страны, например:
  Украина 860236 сайтов – 5000 руб
  Belarus 114254 доменных имён – 5000 рублей
  Kazakhstan 121391 доменных имён – 5000 рублей
  Latvia 96566 доменов — 5000 руб
  Lithuania 124182 сайтов — 5000 руб
  Эстония 119701 доменных имён — 5000 руб
  и.т.д.

  Все русскоговорящие страны минус Российская Федерация 15 стран 1979217 сайтов – 10000 рублей.

  Вся Europe 44 страны 60726150 доменных имён – 60000 руб.

  Весь European Union 28 стран 56752547 доменов- 55000 руб.

  Вся Asia 48 стран 14662004 доменных имён – 15000 руб.

  Вся Африка 50 стран 1594390 доменов – 10000 рублей.

  Вся Центральная и Северная Америка 35 стран 7441637 доменных имён – 15000 рублей.

  Вся Южная Америка 14 стран 5826884 сайтов – 10000 рублей.

  Новые сайты со всего мира зарегистрированные 24-48 часов назад (Цикл из 15 рассылок в течение месяца). – 30000 рублей.

  Рассылки по CMS:
  Amiro 1794 сайтов 1000 рублей.
  Битрикс 199550 доменов 3000 руб.
  Конкретэ5 39121 доменов 2000 руб.
  CONTENIDO 5096 сайтов 1000 рублей.
  Кубекарт 1062 доменов 1000 руб.
  Datalife Engine 23220 доменных имён 2000 руб.
  Дискуз 47962 доменов 2000 руб.
  Дотнетнук 22859 доменных имён 2000 рублей.
  Drupal 802121 сайтов 5000 рублей.
  Flexbe 15072 доменных имён 1000 руб.
  HostCMS 5042 сайтов 1000 рублей.
  Инстант ЦМС 4136 доменных имён 1000 руб.
  InSales 11081 сайтов 1000 руб.
  Инвизион Повер Боард 265 доменных имён 1000 руб.
  Joomla 1906994 доменов 10000 руб.
  Liferay 5137 сайтов 1000 рублей.
  Magento 269488 доменов 3000 рублей.
  Мод икс 64023 доменов 2000 руб.
  Movable Type 9171 доменов 1000 рублей.
  НетКэт 6636 доменов 1000 рублей.
  НопКомерс 5892 сайтов 1000 рублей.
  ОпенКарт 321057 доменов 3000 руб.
  osCommerce 68468 доменов 2000 руб.
  пхпББ 2182 сайтов 1000 руб.
  Prestashop 92949 доменов 2000 рублей.
  Shopify 604387 доменных имён 3000 рублей.
  Симпла 17429 сайтов 1000 рублей.
  Sitefinity 4183 сайтов 1000 рублей.
  Тайпо три192006 доменов 3000 руб.
  ЮМИ CMS 13191 сайтов 2000 руб.
  Вблютин 8407 доменных имён 1000 руб.
  Викс 3379081 доменных имён 10000 руб.
  Wordpress 15574057 сайтов 20000 рублей.
  WooCommerce 2097367 доменов 10000 рублей.

  Выборки по сферам деятельности и отраслям Российской Федерации:
  B2B uslugi, Автомобили, Автосервис, Автотовары, Безопасность, Biznes, Computers and Internet, Krasota, Culture and art, Medicine and Pharmacy, Places and topographic objects,Nauka i obrazovanie, Образование, Obshchepit, Society, Otdyh i turizm, Products, Proizvodstvo i postavki, Promyshlennye tovary, Razvlecheniya, Advertising and printing, Repair building, Family children pets, Спецмагазины, Спорт, Справочно-информационные системы, Средства массовой информации, Construction and Real Estate, Telekommunikacii i svyaz, Товары для дома и дачи, Transport and transportation, Uslugi

  Например:
  Интернет-магазины России 168599 доменов — 5000 рублей.
  Поставщики и оптовики России 52678 доменов — 5000 рублей.
  Организации “Услуги 1С” 3108 доменов — 5000 рублей.
  Студии изготовление лендингов Россия и СНГ 5852 доменных имён — 5000 руб.
  SEO агенства РФ и СНГ 50949 доменов — 5000 рублей.
  Строительство и Недвижимость РФ 360404 сайтов — 5000 рублей.
  Транспортные компании РФ 117813 сайтов — 5000 рублей.
  РФ туризм и отдых 256741 доменных имён — 5000 руб.
  Авто Россия 160583 доменных имён -5000 рублей.
  Медицина и фармацевтика РФ 142464 доменов – 5000руб.
  и.т.д.

  Выборки по городам и областям России:
  Abakan i Respublika Hakasiya, г.Анадырь и Чукотский автономный округ, г.Архангельск и Архангельская область, г.Астрахань и Астраханская область, Barnaul and Altai Territory, г.Белгород и Белгородская область, г.Биробиджан и Еврейский автономный округ, г.Благовещенск и Амурская область, г.Брянск и Брянская область, Veliky Novgorod and Novgorod region, Vladivostok i Primorskij kraj, Vladikavkaz and the Republic of North Ossetia, Vladimir and Vladimir region, Volgograd and Volgograd region, Vologda i Vologodskaya oblast, Voronezh i Voronezhskaya oblast, Gorno-Altaisk and the Altai Republic, Groznyj i CHechenskaya Respublika, Ekaterinburg i Sverdlovskaya oblast, Ivanovo and Ivanovo region, Izhevsk i Respublika Udmurtiya, Yoshkar-Ola and the Republic of Mari El, Irkutsk and Irkutsk region, г.Казань и Республика Татарстан, г.Калининград и Калининградская область, Kaluga i Kaluzhskaya oblast, Kemerovo i Kemerovskaya oblast, г.Киров и Кировская область, Kostroma i Kostromskaya oblast, Krasnodar and Krasnodar Territory, Krasnoyarsk i Krasnoyarskij kraj, Kurgan i Kurganskaya oblast, г.Курск и Курская область, Kyzyl and Tyva Republic, Lipetsk and Lipetsk region, Magadan i Magadanskaya oblast, г.Магас и Республика Ингушетия, Maikop and the Republic of Adygea, г.Махачкала и Республика Дагестан, Moskva i Moskovskaya oblast, г.Мурманск и Мурманская область, Nalchik and the Republic of Kabardino-Balkaria, Naryan-Mar i Neneckij avtonomnyj okrug, Nizhny Novgorod and Nizhny Novgorod region, г.Новосибирск и Новосибирская область, Omsk and Omsk Region, Orel i Orlovskaya oblast, г.Оренбург и Оренбургская область, Penza i Penzenskaya oblast, г.Пермь и Пермский край, Petrozavodsk and the Republic of Karelia, г.Петропавловск-Камчатский и Камчатский край, Pskov and Pskov region, Rostov-Na-Donu i Rostovskaya oblast, Ryazan and Ryazan region, Salekhard i YAmalo-Neneckij avtonomnyj okrug, Samara and Samara region, St. Petersburg and Leningrad region, г.Саранск и Республика Мордовия, Saratov i Saratovskaya oblast, Smolensk i Smolenskaya oblast, г.Ставрополь и Ставропольский край, г.Сыктывкар и Республика Коми, Tambov and Tambov region, Tver i Tverskaya oblast, Tomsk i Tomskaya oblast, Tula and Tula region, г.Тюмень и Тюменская область, Ulan-Udeh i Respublika Buryatiya, Ulyanovsk i Ulyanovskaya oblast, Ufa and the Republic of Bashkortostan, Khabarovsk and Khabarovsk Territory, Hanty-Mansijsk i Hanty-Mansijskij avtonomnyj okrug, CHeboksary i CHuvashskaya Respublika, CHelyabinsk i CHelyabinskaya oblast, Cherkessk and the Republic of Karachay-Cherkessia, Chita and Zabaykalsky Krai, г.Элиста и Республика Калмыкия, YUzhno-Sahalinsk i Sahalinskaya oblast, YAkutsk i Respublika Saha, YAroslavl i YAroslavskaya oblast

  Например:
  Самара и область 124452 доменных имён — 5000 руб.
  Иркутск и Иркутская область 30484 доменов — 5000 рублей.
  Воронеж и Воронежская область 18782 доменов — 5000 рублей.
  Иваново и область 33750 сайтов – 5000 рублей.
  Пермский край и Пермь 38293 доменов – 5000 рублей.
  Тюмень и Тюменская область 91044 доменных имён – 5000 руб.
  Екатеринбург и область – 119920 доменов 5000 рублей.
  Казань и Республика Татарстан – 121992 доменов 5000 руб.
  Республика Крым и Севастополь 49444 доменных имён -5000 руб.
  Ставропольской край и Ставрополь 53925 сайтов -5000 руб.
  Вологда и Вологодская область 26476 сайтов 5000 рублей.
  Новосибирск и Новосибирская область доменов сайтов 5000 руб.
  Республика Карелия и Петрозаводск 15971 доменов 5000 рублей.
  и.т.д.

  Базы:
  Организации из сервисов Yandex и Google карт собранные по ОКАТО: 966 гор., 42187/108072 крупных/мелких населённых пунктов Российской Федерации.
  Предприятия и организации России из: Yellow pages, Double GIS, Рос-биз, Actinfo, Алинформ, Btk-online,Бигфоунбук, МБТГ, Gdetomesto, Gdebiz, Евро-адрес, B2B-russia, Заказ РФ, Sam5, Фолиант, Ярмэп, Topplan, Tel09, Spravochnik-09, EGTS, СПР, Interweb.spb, Moscowfirma, EGRUL, Data.mos, Mosgid, Мск.справкер и др.
  Базы ВОЙС доменных имён всех государств мира.
  Вы можете приобрести наши базы отдельно от рассылки по запросу.

  P.S.
  Пжл. не отвечайте на это коммерческое предложение со своего почтового ящика, так как оно создано автоматически и никуда не дойдёт!
  Используйте для связи контакт-форму [url=https://kontakt-forma.cn/]рассылка через формы контактов[/url]

 • Уважаемые коллеги-предприниматели!!!

  3 квартал закончился, наступает пора отчетов!!! Поможем правильно составить декларации!!!

  Эффективно оптимизируем НДС: сэкономим на налогах, увеличим оборотные средства, упростим работу бухгалтерии.

  Свободные деньги уже здесь и сейчас!!!!

  По договору и без предоплаты.

  100% легально.

  Все подробности на https://optimconsult24.ru/

 • Уважаемые коллеги-предприниматели!!!

  Наступила пора отчетов!!! Поможем правильно составить декларации!!!

  Эффективно оптимизируем НДС: сэкономим на налогах, увеличим оборотные средства, упростим работу бухгалтерии.

  ? Свободные деньги уже здесь и сейчас!!!!

  По договору и без предоплаты.

  100% легально.

  Все подробности на https://optimconsult24.ru/

 • Хотите получить больше посетителей на сайт? Публикуйте уникальные статьи. Предлагаем качественные статьи из удаленных из интернета сайтов по цене в 3 раза ниже чем на биржах, наша партнерская ссылка – http://cllic.xyz/xrum

 • Здравствуйте, уважаемые коллеги,предлагаем бесплатно разместить
  данные о вашей компании в онлайн бизнес-справочнике
  “Весь бизнес РФ”. Для этого нужно всего лищь оставить заявку
  на нашем сайте, и наши менеджеры свяжутся с вами в удобное
  для вас время для уточнения деталей. Размещение в нашем
  справочнике – это тысячи новых потенциальных клиентов и партнеров.
  Чтобы оставить заявку, вам потребуется ровно одна минута :
  http://directorybusiness.online
  Успехов в бизнесе!

 • Доброго времени суток!

  Разошлём по контакт-формам сайтов предприятий РФ.
  Разошлём ваши коммерческие предложения по формам-контактов сайтов фирм по всем странам и доменным зонам мира на любых языках.

  https://kontakt-forma.cn/

  Сообщение приходит на контактный емаил предприятия.

  Тест:
  двадцать тысяч сообщений по РФ на ваш электронный адрес – тысяча руб.
  двадцать тысяч сообщений по зарубежным зонам на ваш электронный ящик – 20 долларов.
  От вас требуется адрес электронной почты, заголовок и текст письма.

  Предприятия и организации РФ – 4025015 организаций – 3000 руб за миллион.

  Москва и область 976829 организаций – 5000 рублей.

  Санкт-Петербург и Ленинградская обл. 654194 организаций – 5000 руб.

  Новые организации РФ зарегистрированные в 2016-2020 году 970660 доменных имён – 5000 руб.

  Новые домены Российской Федерации, зарегистрированные 24-48 часов назад (Цикл из 15 рассылок в течение месяца). – 15000 руб.

  Русскоговорящие страны, например:
  Ukraine 860236 доменных имён – 5000 рублей
  Беларусь 114254 доменов – 5000 руб
  Kazakhstan 121391 доменных имён – 5000 руб
  Латвия 96566 сайтов — 5000 рублей
  Литва 124182 доменных имён — 5000 рублей
  Эстония 119701 доменных имён — 5000 рублей
  и.т.д.

  Все русскоговорящие страны минус РФ 15 стран 1979217 доменных имён – 10000 руб.

  Вся Europe 44 страны 60726150 сайтов – 60000 рублей.

  Весь Европейский союз 28 стран 56752547 доменов- 55000 руб.

  Вся Asia 48 стран 14662004 доменных имён – 15000 рублей.

  Вся Африка 50 стран 1594390 сайтов – 10000 руб.

  Вся Центральная и Северная Америка 35 стран 7441637 доменов – 15000 рублей.

  Вся Южная America 14 стран 5826884 доменных имён – 10000 рублей.

  Новые сайты со всех стран мира зарегистрированные 24-48 часов назад (Цикл из 15 рассылок в течение месяца). – 30000 руб.

  Рассылки по CMS:
  Амиро 1794 доменов 1000 рублей.
  Bitrix 199550 доменов 3000 руб.
  Concrete5 39121 доменных имён 2000 руб.
  Контенидо 5096 доменных имён 1000 рублей.
  CubeCart 1062 сайтов 1000 рублей.
  DLE 23220 доменных имён 2000 рублей.
  Дискуз 47962 доменов 2000 рублей.
  Dotnetnuke 22859 сайтов 2000 рублей.
  Друпал 802121 сайтов 5000 руб.
  Flexbe 15072 сайтов 1000 рублей.
  Хост ЦМС 5042 доменных имён 1000 руб.
  Инстант CMS 4136 доменных имён 1000 руб.
  Инсалес 11081 доменных имён 1000 руб.
  Invision Power Board 265 доменных имён 1000 руб.
  Джумла 1906994 сайтов 10000 рублей.
  Лайфрей 5137 сайтов 1000 руб.
  Magento 269488 доменных имён 3000 рублей.
  MODx 64023 доменных имён 2000 рублей.
  Мувэбл Тайп 9171 доменов 1000 рублей.
  НетКэт 6636 доменных имён 1000 руб.
  NopCommerce 5892 доменных имён 1000 руб.
  ОпенКарт 321057 доменов 3000 рублей.
  Open Source Commerce 68468 сайтов 2000 руб.
  пхпББ 2182 сайтов 1000 руб.
  Prestashop 92949 доменных имён 2000 рублей.
  Шопифи 604387 доменов 3000 руб.
  Симпла 17429 сайтов 1000 руб.
  Сайтфинити 4183 сайтов 1000 рублей.
  Тайпо3192006 доменных имён 3000 рублей.
  UMI.CMS 13191 сайтов 2000 рублей.
  vBulletin 8407 доменов 1000 руб.
  Викс 3379081 сайтов 10000 рублей.
  Вордпресс 15574057 доменных имён 20000 рублей.
  Вукомерц 2097367 доменов 10000 рублей.

  Выборки по сферам деятельности России:
  B2B services, Avtomobili, Avtoservis, Автотовары, Bezopasnost, Business, Kompyutery i internet, Красота, Kultura i iskusstvo, Medicina i Farmacevtika, Места и топографические обьекты,Science and education, Obrazovanie, Public catering, Society, Recreation and tourism, Produkty, Production and supply, Promyshlennye tovary, Entertainment, Advertising and printing, Remont strojka, Semya deti domashnie zhivotnye, Спецмагазины, Sport, Spravochno-informacionnye sistemy, Sredstva massovoj informacii, Construction and Real Estate, Telecommunications and communication, Home and garden, Transport and transportation, Услуги

  Например:
  Интернет-магазины России 168599 сайтов — 5000 рублей.
  Поставщики и оптовики России 52678 доменных имён — 5000 рублей.
  “Услуги 1С” 3108 доменных имён — 5000 рублей.
  Студии изготовление лендингов Россия и СНГ 5852 сайтов — 5000 руб.
  СЕО агенства Россия и СНГ 50949 доменов — 5000 руб.
  Строительство и Недвижимость РФ 360404 доменных имён — 5000 рублей.
  Транспортные компании России 117813 доменов — 5000 руб.
  Россия туризм и отдых 256741 доменов — 5000 рублей.
  Авто Россия 160583 доменов -5000 руб.
  Медицина и фармацевтика России 142464 сайтов – 5000руб.
  и.т.д.

  Выборки по городам и областям РФ:
  г.Абакан и Республика Хакасия, Anadyr and Chukotka Autonomous Region, Arkhangelsk and the Arkhangelsk region, Astrakhan and Astrakhan region, Barnaul and Altai Territory, Belgorod and Belgorod region, Birobidzhan i Evrejskij avtonomnyj okrug, г.Благовещенск и Амурская область, г.Брянск и Брянская область, Velikij Novgorod i Novgorodskaya oblast, г.Владивосток и Приморский край, Vladikavkaz i Respublika Severnaya Osetiya, г.Владимир и Владимирская область, Volgograd and Volgograd region, Vologda i Vologodskaya oblast, Voronezh and Voronezh region, Gorno-Altaisk and the Altai Republic, г.Грозный и Чеченская Республика, Bratislava and Sverdlovsk region, Ivanovo i Ivanovskaya oblast, Izhevsk i Respublika Udmurtiya, г.Йошкар-Ола и Республика Марий Эл, г.Иркутск и Иркутская область, г.Казань и Республика Татарстан, Kaliningrad and Kaliningrad region, г.Калуга и Калужская область, Kemerovo and Kemerovo region, г.Киров и Кировская область, Kostroma and Kostroma region, г.Краснодар и Краснодарский край, Krasnoyarsk i Krasnoyarskij kraj, Kurgan and Kurgan region, г.Курск и Курская область, Kyzyl i Respublika Tyva, Lipeck i Lipeckaya oblast, Magadan i Magadanskaya oblast, г.Магас и Республика Ингушетия, г.Майкоп и Республика Адыгея, г.Махачкала и Республика Дагестан, г.Москва и Московская область, Murmansk i Murmanskaya oblast, Nalchik i Respublika Kabardino-Balkariya, Naryan-Mar and Nenets Autonomous Region, Nizhnij Novgorod i Nizhegorodskaya oblast, г.Новосибирск и Новосибирская область, г.Омск и Омская область, Orel i Orlovskaya oblast, г.Оренбург и Оренбургская область, Penza and Penza region, Perm and Perm Territory, г.Петрозаводск и Республика Карелия, Petropavlovsk-Kamchatsky and Kamchatsky Krai, Pskov i Pskovskaya oblast, г.Ростов-На-Дону и Ростовская область, г.Рязань и Рязанская область, Salekhard i YAmalo-Neneckij avtonomnyj okrug, г.Самара и Самарская область, г.Санкт-Петербург и Ленинградская область, Saransk i Respublika Mordoviya, Saratov i Saratovskaya oblast, Smolensk i Smolenskaya oblast, г.Ставрополь и Ставропольский край, г.Сыктывкар и Республика Коми, г.Тамбов и Тамбовская область, Tver and Tver region, г.Томск и Томская область, Tula i Tulskaya oblast, г.Тюмень и Тюменская область, г.Улан-Удэ и Республика Бурятия, г.Ульяновск и Ульяновская область, Ufa and the Republic of Bashkortostan, Habarovsk i Habarovskij kraj, Hanty-Mansijsk i Hanty-Mansijskij avtonomnyj okrug, г.Чебоксары и Чувашская Республика, CHelyabinsk i CHelyabinskaya oblast, CHerkessk i Respublika Karachaevo-CHerkessiya, Chita and Zabaykalsky Krai, Elista and the Republic of Kalmykia, г.Южно-Сахалинск и Сахалинская область, г.Якутск и Республика Саха, YAroslavl i YAroslavskaya oblast

  Например:
  Самара и Самарская область 124452 сайтов — 5000 руб.
  Иркутск и область 30484 доменов — 5000 рублей.
  Воронеж и Воронежская область 18782 доменов — 5000 рублей.
  Иваново и область 33750 сайтов – 5000 рублей.
  Пермь и Пермский край 38293 доменных имён – 5000 руб.
  Тюмень и Тюменская область 91044 сайтов – 5000 рублей.
  Екатеринбург и Свердловская область – 119920 доменных имён 5000 рублей.
  Казань и Республика Татарстан – 121992 доменных имён 5000 рублей.
  Республика Крым и Севастополь 49444 сайтов -5000 руб.
  Ставрополь и Ставропольской край 53925 сайтов -5000 руб.
  Вологда и область 26476 сайтов 5000 руб.
  Новосибирск и область доменных имён сайтов 5000 руб.
  Петрозаводск и Республика Карелия 15971 доменов 5000 руб.
  и.т.д.

  Базы:
  Предприятия из сервисов Yandex и Гугл карт собранные по ОКАТО: 966 гор., 42187/108072 крупных/мелких населённых пунктов Российской Федерации.
  Организации России из: Ypag, Double GIS, Рос-биз, Actinfo, Allinform, Бтк-онлайн,Бигфоунбук, МБТГ, Где то место, Gdebiz, E-adres, B2B-russia, Zakazrf, Sam5, Foliant, Yarmap, Topplan, Tel09, Справочник-09, EGTS, СПР, Интервеб.спб, Moscowfirma, EGRUL, Data.mos, Мосгид, Мск.справкер и др.
  Базы ВОЙС доменных имён всех государств мира.
  Вы можете приобрести наши базы отдельно от рассылки по запросу.

  P/S
  Пжл. не отвечайте на это письмо со своего почтового ящика, так как оно создано в автоматическом режиме и не дойдёт до нас!
  Используйте для связи контакт-форму [url=https://kontakt-forma.cn/]рассылка по формам обратной связи[/url]

 • Здравствуйте!

  Предлагаем рассылку ваших сообщений через формы-контактов сайтов организаций России и СНГ.
  Рассылаем через контакт-формы сайтов предприятий по всем странам мира.

  сайт: kontakt(тире)forma(точка)cn

  Ваше письмо приходит на контактный емаил организации.

  Тест:
  20000 сообщений по РФ на ваш электронный ящик – 1000 руб.
  двадцать тысяч сообщений по зарубежным зонам на ваш электронный адрес – 20 долларов.
  От вас требуется почтовый ящик, заголовок и текст письма.

  Организации и Предприятия России – 4025015 организаций – 3000

  рублей за миллион.

  Москва и Московская область 976829 организаций – 5000 руб.

  Санкт-Петербург и Ленинградская обл. 654194 организаций – 5000

  руб.

  Новые предприятия Российской Федерации зарегистрированные в 2016-2020 году 970660 доменных имён – 5000

  руб.

  Новые сайты РФ, зарегистрированные 24-48 часов назад (Цикл из 15 рассылок в течение месяца). – 15000

  руб.

  Русскоговорящие страны, например:
  Україна 1114526 доменов – 5000 руб
  Беларусь 114254 доменных имён – 5000 рублей
  Kazakhstan 121391 доменных имён – 5000 рублей
  Latvia 96566 доменов — 5000 руб
  Lithuania 124182 доменов — 5000 руб
  Эстония 119701 доменов — 5000 рублей
  и.т.д.

  Все русскоговорящие страны минус РФ 15 стран 2440822 доменных имён – 10000 рублей.

  Вся Europe 44 страны 60726150 доменных имён – 60000 рублей.

  Весь European Union 28 стран 56752547 доменных имён- 55000 руб.

  Вся Азия 48 стран 14662004 доменных имён – 15000 руб.

  Вся Африка 50 стран 1594390 доменов – 10000 рублей.

  Вся Центральная и Северная America 35 стран 7441637

  сайтов – 15000 руб.

  Вся Южная Америка 14 стран 5826884 доменных имён – 10000 руб.

  Рассылки по CMS:
  3dCart 14689 доменных имён 2000 рублей.
  Adobe CQ5 133567 доменных имён 3000 рублей.
  Advance 17589 доменов 2000 рублей.
  AdVantShop.NET 2453 доменных имён 1000 руб.
  ALMA 7095 сайтов 1000 рублей.
  Ametys 2389 доменных имён 1000 руб.
  Амиро 1794 сайтов 1000 руб.
  Angora 20357 доменов 2000 руб.
  AVS 1369 доменов 1000 рублей.
  BbPress 1487 доменных имён 1000 руб.
  Бествэб 2699 доменных имён 1000 руб.
  BigCommerce 78257сайтов – 2000 рублей.
  Bitrix 278751 доменных имён 3000 рублей.
  Блогер 658267 доменов 3000 руб.
  Blogspot 279865 доменных имён 3000 рублей.
  BuddyPress 51477 сайтов 2000 рублей.
  Бунинг Боард 4659 сайтов 1000 руб.
  Каталист Вэб 11689 сайтов 2000 руб.
  Класипресс 11796 доменов 2000 рублей.
  Цмсимпл 11052 сайтов 1000 рублей.
  Concrete5 39121 сайтов 2000 руб.
  Contao 110897 доменных имён 3000 рублей.
  CONTENIDO 5096 доменных имён 1000 рублей.
  Конвио 2268 доменных имён 1000 руб.
  Копермин фото 1296 сайтов 1000 рублей.
  Цскарт 1180доменных имён 1000 рублей.
  Кубекарт 1062 доменных имён 1000 рублей.
  Datalife Engine 29438 доменов 2000 рублей.
  Dede 230589 доменных имён 5000 рублей.
  Дэдеиэмэс 96068 доменов 2000 рублей.
  DIAFAN 4058 доменных имён 1000 руб.
  Дискуз 47962 сайтов 2000 руб.
  Django 71167 сайтов 2000 руб.
  Докувики 9588 сайтов 1000 руб.
  Dotnetnuke 82964 сайтов 2000 руб.
  Drupal 978298 сайтов 5000 рублей.
  EasyBlog 1165978 сайтов 5000 руб.
  EPiServer 29876 доменных имён 2000 рублей.
  Экспресионэнжин 1769823 доменов 8000 рублей.
  eZ Publish 5367 сайтов 1000 руб.
  F 9356 сайтов 1000 рублей.
  FireBoard 1567 сайтов 1000 руб.
  Flexbe 15072 доменных имён 1000 рублей.
  Дженерал блогс 2067 доменов 1000 рублей.
  GetSimple 23094 сайтов 2000 рублей.
  Хост 6871 доменов 1000 рублей.
  HostCMS 5042 сайтов 1000 рублей.
  Хабспот 31762 сайтов 2000 руб.
  ай 9438 доменов 1000 рублей.
  Image 1368 сайтов 1000 рублей.
  Инсалес 11081 доменов 1000 руб.
  Инстант CMS 4136 доменных имён 1000 руб.
  InteractiveBBS 32367 доменов 2000 рублей.
  Invision Power Board 2430 доменов 1000 руб.
  IPBoard 2266 доменных имён 1000 руб.
  Айти 15189 доменных имён 2000 руб.
  Джейфорум 1056 доменов 1000 руб.
  Джабербас 3387 сайтов 1000 рублей.
  Joomla 1906994 доменных имён 10000 руб.
  Koobi 3722 доменных имён 1000 руб.
  Liferay 5137 доменных имён 1000 руб.
  Made Simple 20567 доменных имён 2000 руб.
  Маджента 369447 доменных имён 3000 руб.
  MediaMaxScript 103896 доменных имён 3000 руб.
  Медиавики 41468 доменов 2000 руб.
  Майкрософт эапоинт 13198 доменов 2000 рублей.
  MODx 64023 сайтов 2000 рублей.
  Moodle 8195 доменных имён 1000 руб.
  Мувэбл Тайп 9171 доменов 1000 рублей.
  MyBB 4367 сайтов 1000 руб.
  myUPB 3397 сайтов 1000 руб.
  NetCat 6636 доменов 1000 рублей.
  NG 18356 доменных имён 2000 руб.
  Нинг 3687 доменных имён 1000 руб.
  НопКомерс 3892 доменных имён 1000 рублей.
  Open 5916 доменов 1000 рублей.
  OpenCart 415575 сайтов 3000 рублей.
  OpenCms 5916 доменных имён 1000 руб.
  Osclass 4652 сайтов 1000 руб.
  osCommerce 68468 сайтов 2000 руб.
  Оур 3096 доменов 1000 руб.
  Оксид ешоп 12200 сайтов 2000 рублей.
  Oxwall 6800 доменных имён 1000 рублей.
  Parallels Plesk Sitebuilder 174216 сайтов 3000 рублей.
  php Link 2298 сайтов 1000 рублей.
  Пшп 14367 доменных имён 2000 рублей.
  пхпББ 20045 доменных имён 1000 руб.
  Пшп-фюжин 2596 доменов 1000 руб.
  Пшпмелоди 2365 доменов 1000 рублей.
  PHP-Nuke 2489 сайтов 1000 рублей.
  Пшпшоп 2667 сайтов 1000 рублей.
  PHPWeb 29789 доменов 2000 рублей.
  PHPWind 4032 сайтов 1000 рублей.
  Плон 84962 сайтов 2000 руб.
  Пуверизи 1697 доменных имён 1000 руб.
  Престашоп 328287 доменов 2000 рублей.
  Question2Answer 5598 доменных имён 1000 руб.
  Р 296498 доменных имён 3000 рублей.
  Ридискрипт 6487682 доменов 3000 рублей.
  S.Builder 394367 сайтов 3000 руб.
  Shopify 2343709 сайтов 3000 рублей.
  Shoutbox 145564 доменных имён 3000 рублей.
  Силверстрип 31721 сайтов 2000 рублей.
  Simpla 17429 сайтов 1000 рублей.
  Сайткор 74861 сайтов 2000 руб.
  Sitefinity 4183 доменных имён 1000 руб.
  SMF 8111 доменов 1000 руб.
  Социалгоу 54267 доменов 2000 рублей.
  Спайп 28269 сайтов 2000 рублей.
  Сквэаспэйс 1098231 доменов 5000 рублей.
  Сторелэнд 8257 доменов 1000 руб.
  SupeSite 12367 сайтов 2000 руб.
  Textpattern,Текстпатерн 882 доменов 1000 руб.
  Тикивики 1446 доменов 1000 рублей.
  Tilda,Тилда 47396 сайтов 2000 руб.
  Тамбл 302357 доменов 3000 руб.
  Тайпо3845009 доменных имён 3000 рублей.
  Umbraco 146064 доменов 3000 рублей.
  ЮМИ ЦМС 13191 доменов 2000 рублей.
  VamShop 1737 доменных имён 1000 руб.
  Вблютин 14460 доменных имён 1000 рублей.
  Volusion 16006 доменных имён 1000 руб.
  Волпейпер сайт скрипт 2811 доменов 1000 руб
  Вибли 191753 доменных имён 3000 рублей.
  Викс 3379081 сайтов 10000 руб.
  Вукомерц 4459525 сайтов 15000 рублей.
  Wordpress 35354537 доменных имён 30000 рублей.
  XenForo 21105 доменных имён 1000 руб.
  XOOPS 20467 сайтов 2000 руб.
  Экспресэнджин 8565 доменных имён 1000 рублей.
  Zen Cart 26524 доменов 1000 рублей.

  Выборки по отраслям России:
  B2B услуги, Автомобили, Avtoservis, Автотовары,

  Bezopasnost, Бизнес, Computers and Internet,

  Krasota, Kultura i iskusstvo, Medicine and Pharmacy, Mesta i topograficheskie obekty,Science and education,

  Obrazovanie, Общепит, Society, Отдых и туризм, Продукты, Proizvodstvo i postavki, Промышленные товары, Razvlecheniya, Реклама и полиграфия,

  Repair building, Семья дети домашние животные, Спецмагазины, Sport, Spravochno-informacionnye sistemy, Средства массовой

  информации, Construction and Real Estate, Telekommunikacii i svyaz, Home and garden, Транспорт и

  перевозки, Uslugi

  Например:
  Интернет-магазины РФ 237462 доменов — 5000 рублей.
  Интернет магазины 14 стран бывшего СССР 44840 доменных имён— 5000 рублей.
  Интернет-магазины со всего мира 3516251 доменов — 10000 руб.
  Поставщики и оптовики РФ 52678 доменов — 5000 руб.
  Организации “Услуги 1С” 3108 сайтов — 5000 руб.
  Студии изготовление лендингов Россия и СНГ 5852 доменных имён — 5000 рублей.
  СЕО агенства Россия и СНГ 50949 доменных имён — 5000 рублей.
  Строительство и Недвижимость РФ 360404 доменов — 5000 руб.
  Строительство и Недвижимость в Москве 170408 доменных имён — 5000рублей.
  Транспортные компании России 117813 сайтов — 5000 руб.
  Авто Россия 572901 доменов -5000 рублей.
  Медицина и фармацевтика РФ 380282 доменов – 5000рублей.
  Мебель и мебельная фурнитура Москва 147267 доменов — 5000руб.
  Медицина и красота Москва 198749 сайтов — 5000руб.
  Автосервисы России 75463 сайтов – 5000рублей.
  Безопасность 40867 доменных имён Россия – 5000рублей.
  Государственные органы власти Весь мир 354924 сайтов — 5000рублей.
  Интернет и компьютеры 162418 доменных имён Россия – 5000рублей.
  Красота Россия 157000 сайтов – 5000руб.
  Обучение Россия 115256 сайтов – 5000руб.
  Общепит России 90237 доменных имён – 5000рублей.
  Отдых и развлечения Москва 257696 сайтов — 5000рублей.
  Продукты питания Россия 189221 доменов- 5000руб.
  Производство и поставки Россия 135081 доменов – 5000руб.
  Реклама и полиграфия Россия 154036 сайтов – 5000рублей.
  Sport Россия 89564 сайтов – 5000руб.
  Телекоммуникации и связь 18548 доменных имён Россия – 5000руб.
  Туризм и отдых Россия 256741 сайтов – 5000руб.
  Хостинг Весь мир 1499203 сайтов – 1000руб.
  Экспорт-Импорт Россия СНГ 37795 доменов – 5000рублей.

  Регионы России:
  Абакан и Республика Хакасия 37227доменных имён – 5000рублей.
  Чукотский автономный округ и Анадырь 2008доменных имён – 5000руб.
  Архангельск и Архангельская область 40594сайтов – 5000рублей.
  Астрахань и Астраханская область 40084сайтов – 5000руб.
  Барнаул и Алтайский край 64123сайтов – 5000рублей.
  Белгородская область и Белгород 38257доменных имён – 5000руб.
  Биробиджан и Еврейский автономный округ 3487доменных имён – 5000руб.
  Благовещенск и Амурская область 24790доменов – 5000рублей.
  Брянск и Брянская область 32499доменов – 5000руб.
  Великий Новгород и Новгородская область 18849сайтов – 5000рублей.
  Владивосток и Приморский край 50051доменов – 5000руб.
  Владикавказ и Республика Северная Осетия 8987доменных имён – 5000руб.
  Владимирская область и Владимир 62252доменных имён – 5000руб.
  Волгоград и Волгоградская область 78537доменных имён – 5000руб.
  Вологда и Вологодская область 52476доменных имён – 5000руб.
  Воронежская область и Воронеж 28782доменов – 5000рублей.
  Горно-Алтайск и Республика Алтай 49027сайтов – 5000рублей.
  Чеченская Республика и Грозный 7829доменных имён – 5000рублей.
  Екатеринбург и Свердловская область – 119920доменов – 5000руб.
  Ивановская область и Иваново 43750сайтов – 5000рублей.
  Ижевск и Республика Удмуртия 38255сайтов – 5000руб.
  Республика Марий Эл и Йошкар-Ола 10431доменов – 5000руб.
  Иркутская область и Иркутск 64484сайтов — 5000рублей.
  Казань и Республика Татарстан – 121992доменных имён – 5000руб.
  Калининград и Калининградская область 32568доменов – 5000рублей.
  Калужская область и Калуга 36623доменов – 5000руб.
  Кемеровская область и Кемерово 46708сайтов – 5000 руб.
  Киров и Кировская область 40374доменов – 5000рублей.
  Кострома и Костромская область 19720сайтов – 5000руб.
  Краснодарский край Краснодар 163489сайтов – 5000рублей.
  Красноярск и Красноярский край 89698доменных имён – 5000руб.
  Курган и Курганская область 36560доменов – 5000рублей.
  Курск и Курская область 16384доменов – 5000руб.
  Кызыл и Республика Тыва 1486сайтов – 5000рублей.
  Липецкая область и Липецк 20003доменов – 5000руб.
  Магаданская область и Магадан 3785сайтов – 5000рублей.
  Магас и Республика Ингушетия 2204доменных имён – 5000руб.
  Майкоп и Республика Адыгея 3976доменных имён – 5000рублей.
  Республика Дагестан и Махачкала 17161доменов – 5000руб.
  Москва и Московская область – 976829 доменов – 5000рублей.
  Мурманская область и Мурманск 26592 доменных имён – 5000руб.
  Нальчик и Республика Кабардино-Балкария 3119 сайтов – 5000рублей.
  Ненецкий автономный округ и Нарьян-Мар 1150сайтов – 5000рублей.
  Нижний Новгород и Нижегородская область 119897сайтов – 5000руб.
  Новосибирск и Новосибирская область 163292доменов – 5000рублей.
  Омск и Омская область 127682доменных имён – 5000руб.
  Орловская область и Орел 24666доменных имён – 5000руб.
  Оренбург и Оренбургская область 26801сайтов – 5000рублей.
  Пенза и Пензенская область 22380доменов – 5000рублей.
  Пермский край и Пермь 60192доменов – 5000рублей.
  Петрозаводск и Республика Карелия 15971сайтов – 5000руб.
  Петропавловск-Камчатский и Камчатский край 14648сайтов – 5000рублей.
  Псков и Псковская область 14515сайтов – 5000руб.
  Ростов-На-Дону и Ростовская область 30828сайтов – 5000рублей.
  Рязанская область и Рязань 12258сайтов – 5000руб.
  Салехард и Ямало-Ненецкий автономный округ 3759доменных имён – 5000рублей.
  Самарская область и Самара 124452доменных имён — 5000руб.
  Ленинградская область и Санкт-Петербург – 654194доменов – 5000руб.
  Республика Мордовия и Саранск 4718доменных имён – 5000руб.
  Саратовская область и Саратов 20999доменных имён – 5000рублей.
  Республика Крым и Севастополь 49444доменов – 5000рублей.
  Смоленск и Смоленская область 6728доменов – 5000рублей.
  Ставропольский край и Ставрополь 53925доменных имён -5000руб.
  Республика Коми и Сыктывкар 27979доменов – 5000рублей.
  Тамбов и Тамбовская область 7070доменов – 5000рублей.
  Тверская область и Тверь 8752доменных имён – 5000руб.
  Томск и Томская область 14945сайтов – 5000рублей.
  Тула и Тульская область 16679доменных имён – 5000руб.
  Тюменская область и Тюмень 91044доменов – 5000рублей.
  Улан-Удэ и Республика Бурятия 11339доменных имён – 5000руб.
  Ульяновск и Ульяновская область 11786доменов – 5000руб.
  Республика Башкортостан и Уфа 68615доменов – 5000руб.
  Хабаровский край и Хабаровск 78835доменов – 5000руб.
  Ханты-Мансийский автономный округ и Ханты-Мансийск 56782сайтов – 5000руб.
  Чувашская Республика и Чебоксары 89062доменных имён – 5000рублей.
  Челябинск и Челябинская область,Челябинская область и Челябинск 108852сайтов – 5000рублей.
  Республика Карачаево-Черкессия и Черкесск 1629доменов – 5000руб.
  Забайкальский край и Чита 16891сайтов – 5000руб.
  Республика Калмыкия и Элиста 17892доменов – 5000рублей.
  Южно-Сахалинск и Сахалинская область 16507доменных имён – 5000руб.
  Республика Саха и Якутск 29226сайтов – 5000руб.
  Ярославская область и Ярославль 89341доменов – 5000руб.

  Базы для рассылок:
  Предприятия из сервисов Yandex и Гугл карт собранные по ОКАТО: 966 гор., 42187/108072 крупных/мелких населённых пунктов
  РФ.
  Организации и Предприятия России из: Ypag, Double GIS, Рос-биз, Актинфо, Allinform, Бтк-онлайн,
  Бигфоунбук, MBTG, Gdetomesto, Гдебиз, E-adres, B2B-russia, Zakazrf, Sam5, Фолиант, Ярмэп, Топплан, Tel09, Справочник-09, EGTS, SPR, Interweb.spb, Moscowfirma, ЕГРЮЛ, Data.mos, Mosgid, Мск.справкер и другие.
  Базы ВОЙС доменов всех государств мира.
  Вы можете приобрести наши базы отдельно от рассылки по запросу.

  P/S
  Пжл. не отвечайте на это коммерческое предложение со своего почтового ящика, так как оно создано автоматически и не дойдёт до нас!
  Используйте для связи контакт-форму с сайта: kontakt(тире)forma(точка)cn

 • Здравствуйте!

  Предлагаем рассылку ваших коммерческих предложений через контакт-формы сайтов предприятий Российской Федерации и СНГ.
  Рассылки ваших коммерческих предложений через контактные-формы сайтов фирм по всем доменным зонам мира.

  сайт: kontakt(тире)forma(точка)cn

  Ваше письмо приходит на контактный электронный ящик предприятия.

  Тест:
  20000 сообщений по РФ на ваш электронный адрес – тысяча руб.
  двадцать тысяч сообщений по зарубежным зонам на ваш емаил – 20 $.
  От вас требуется E-mail, заголовок и текст письма.

  Предприятия и организации России – 4025015 организаций – 3000

  рублей за один миллион.

  Москва и Московская область 976829 организаций – 5000 руб.

  Санкт-Петербург и Ленинградская обл. 654194 предприятий – 5000

  руб.

  Новые предприятия Российской Федерации зарегистрированные в 2016-2020 году 970660 сайтов – 5000

  руб.

  Новые доменные имена РФ, зарегистрированные 24-48 часов назад (Цикл из 15 рассылок в течение месяца). – 15000

  руб.

  Русскоговорящие страны, например:
  Украина 1114526 сайтов – 5000 руб
  Belarus 114254 доменов – 5000 руб
  Kazakhstan 121391 доменов – 5000 рублей
  Latvia 96566 доменных имён — 5000 руб
  Lietuva 124182 доменов — 5000 руб
  Eesti 119701 доменных имён — 5000 руб
  и.т.д.

  Все русскоговорящие страны минус РФ 15 стран 2440822 сайтов – 10000 рублей.

  Вся Европа 44 страны 60726150 доменных имён – 60000 руб.

  Весь Европейский союз 28 стран 56752547 сайтов- 55000 руб.

  Вся Азия 48 стран 14662004 доменных имён – 15000 руб.

  Вся Africa 50 стран 1594390 доменных имён – 10000 рублей.

  Вся Северная и Центральная America 35 стран 7441637

  сайтов – 15000 рублей.

  Вся Южная America 14 стран 5826884 доменных имён – 10000 руб.

  Рассылки по движкам сайтов:
  3Дэкарт 14689 доменов 2000 руб.
  Адобе Цкью5 133567 доменов 3000 рублей.
  Advance 17589 доменных имён 2000 руб.
  Эдвантшоп.нет 2453 доменных имён 1000 руб.
  Алма 7095 доменов 1000 руб.
  Аметис 2389 сайтов 1000 рублей.
  Amiro 1794 доменов 1000 руб.
  Ангора 20357 сайтов 2000 руб.
  AVS 1369 доменов 1000 рублей.
  BbPress 1487 доменных имён 1000 рублей.
  BESTWEB 2699 доменных имён 1000 рублей.
  Бигкомерц 78257доменных имён – 2000 руб.
  Битрикс 278751 сайтов 3000 руб.
  Blogger 658267 сайтов 3000 руб.
  Blogspot 279865 сайтов 3000 руб.
  BuddyPress 51477 сайтов 2000 рублей.
  Burning Board 4659 доменов 1000 рублей.
  Catalyst Web 11689 сайтов 2000 руб.
  Класипресс 11796 доменных имён 2000 руб.
  Цмсимпл 11052 сайтов 1000 рублей.
  Concrete5 39121 доменных имён 2000 руб.
  Contao 110897 доменных имён 3000 руб.
  Контенидо 5096 доменных имён 1000 руб.
  Конвио 2268 доменов 1000 руб.
  Coppermine Photo 1296 доменов 1000 руб.
  CS Cart 1180сайтов 1000 рублей.
  CubeCart 1062 сайтов 1000 рублей.
  ДЛЕ 29438 доменных имён 2000 руб.
  Dede 230589 сайтов 5000 руб.
  Дэдеиэмэс 96068 доменных имён 2000 руб.
  DIAFAN 4058 сайтов 1000 руб.
  Дискуз 47962 доменов 2000 руб.
  Джанго 71167 доменов 2000 руб.
  Докувики 9588 сайтов 1000 рублей.
  DNN 82964 сайтов 2000 руб.
  Drupal 978298 доменных имён 5000 рублей.
  EasyBlog 1165978 доменных имён 5000 руб.
  EPiServer 29876 сайтов 2000 руб.
  Экспресионэнжин 1769823 доменных имён 8000 руб.
  eZ Publish 5367 доменных имён 1000 рублей.
  Ф 9356 доменов 1000 руб.
  FireBoard 1567 доменов 1000 рублей.
  Флексби 15072 доменных имён 1000 руб.
  General Blogs 2067 сайтов 1000 рублей.
  GetSimple 23094 сайтов 2000 руб.
  Host 6871 доменов 1000 рублей.
  Хост CMS 5042 доменных имён 1000 руб.
  HubSpot 31762 сайтов 2000 руб.
  i 9438 сайтов 1000 рублей.
  Image 1368 доменов 1000 рублей.
  Инсалес 11081 сайтов 1000 руб.
  Инстант CMS 4136 доменных имён 1000 руб.
  InteractiveBBS 32367 доменных имён 2000 руб.
  Invision Power Board 2430 доменных имён 1000 руб.
  IPBoard 2266 сайтов 1000 руб.
  IT 15189 доменных имён 2000 рублей.
  Джейфорум 1056 сайтов 1000 рублей.
  Джабербас 3387 доменов 1000 руб.
  Joomla 1906994 доменных имён 10000 рублей.
  Koobi 3722 сайтов 1000 руб.
  Лайфрей 5137 доменов 1000 руб.
  Made Simple 20567 доменных имён 2000 рублей.
  Маджента 369447 сайтов 3000 руб.
  MediaMaxScript 103896 сайтов 3000 руб.
  Медиавики 41468 доменных имён 2000 рублей.
  Microsoft SharePoint 13198 доменов 2000 рублей.
  MODx 64023 сайтов 2000 руб.
  Мудл 8195 доменных имён 1000 рублей.
  Мувэбл Тайп 9171 доменов 1000 рублей.
  Майбэбэ 4367 доменных имён 1000 рублей.
  myUPB 3397 доменных имён 1000 рублей.
  NetCat 6636 доменов 1000 рублей.
  NG 18356 сайтов 2000 рублей.
  Нинг 3687 сайтов 1000 руб.
  НопКомерс 3892 доменных имён 1000 руб.
  Open 5916 доменных имён 1000 рублей.
  ОпенКарт 415575 доменных имён 3000 руб.
  Опэнцмс 5916 доменов 1000 рублей.
  Osclass 4652 сайтов 1000 рублей.
  Open Source Commerce 68468 доменов 2000 рублей.
  OUR 3096 доменов 1000 руб.
  Оксид ешоп 12200 доменов 2000 рублей.
  Оксвал 6800 доменных имён 1000 рублей.
  Паралельс плеск сайтбилдер 174216 доменов 3000 руб.
  Пшп линк 2298 сайтов 1000 рублей.
  Пшп 14367 доменов 2000 руб.
  phpBB 20045 доменов 1000 руб.
  Пшп-фюжин 2596 доменов 1000 рублей.
  PHPMelody 2365 сайтов 1000 рублей.
  PHP-Nuke 2489 доменов 1000 рублей.
  PHPShop 2667 доменных имён 1000 рублей.
  Пшпвеб 29789 доменных имён 2000 руб.
  PHPWind 4032 доменных имён 1000 рублей.
  Плон 84962 доменов 2000 рублей.
  PowerEasy 1697 доменных имён 1000 руб.
  Престашоп 328287 доменных имён 2000 рублей.
  Квэщинтуансве 5598 сайтов 1000 руб.
  R 296498 сайтов 3000 руб.
  Ридискрипт 6487682 сайтов 3000 рублей.
  S.Builder 394367 доменов 3000 рублей.
  Shopify 2343709 доменов 3000 руб.
  Шоутбокс 145564 сайтов 3000 рублей.
  Силверстрип 31721 доменных имён 2000 руб.
  Simpla 17429 сайтов 1000 рублей.
  Сайткор 74861 доменов 2000 руб.
  Сайтфинити 4183 сайтов 1000 руб.
  Эсэмэф 8111 доменов 1000 рублей.
  Социалгоу 54267 доменов 2000 руб.
  SPIP 28269 сайтов 2000 рублей.
  Squarespace 1098231 доменных имён 5000 руб.
  StoreLand 8257 сайтов 1000 рублей.
  Супесайт 12367 доменов 2000 руб.
  Textpattern,Текстпатерн 882 доменов 1000 рублей.
  Тикивики 1446 доменных имён 1000 руб.
  Tilda,Тилда 47396 сайтов 2000 рублей.
  Тамбл 302357 доменов 3000 руб.
  Тайпо три845009 доменов 3000 рублей.
  Umbraco 146064 доменов 3000 рублей.
  UMI.CMS 13191 сайтов 2000 рублей.
  VamShop 1737 доменных имён 1000 руб.
  Вблютин 14460 доменов 1000 рублей.
  Volusion 16006 сайтов 1000 руб.
  Волпейпер сайт скрипт 2811 сайтов 1000 руб
  Weebly 191753 сайтов 3000 руб.
  Викс 3379081 доменов 10000 рублей.
  Вукомерц 4459525 сайтов 15000 рублей.
  Wordpress 35354537 доменных имён 30000 руб.
  Хенфоро 21105 доменных имён 1000 руб.
  Хупс 20467 доменов 2000 рублей.
  XpressEngine 8565 сайтов 1000 руб.
  Zen Cart 26524 доменов 1000 руб.

  Выборки по сферам деятельности РФ:
  B2B services, Автомобили, Car service, Auto products,

  Bezopasnost, Бизнес, Компьютеры и интернет, beauty, Culture and art, Medicine and Pharmacy, Mesta i topograficheskie obekty,Science and education,

  Education, Public catering, Obshchestvo, Отдых и туризм, Produkty, Производство и поставки, Industrial goods, Razvlecheniya, Реклама и полиграфия,

  Repair building, Semya deti domashnie zhivotnye, Спецмагазины, Спорт, Справочно-информационные системы, Средства массовой

  информации, Construction and Real Estate, Telekommunikacii i svyaz, Tovary dlya doma i dachi, Транспорт и

  перевозки, Uslugi

  Например:
  Интернет-магазины РФ 237462 доменов — 5000 рублей.
  Интернет магазинов СНГ 44840 доменов— 5000 рублей.
  Интернет-магазины Весь мир 3516251 доменов — 10000 руб.
  Поставщики и оптовики РФ 52678 доменов — 5000 руб.
  “Услуги 1С” 3108 доменных имён — 5000 руб.
  Студии изготовление лендингов Россия и СНГ 5852 доменов — 5000 руб.
  ВЕб-студии Россия и СНГ 50949 доменов — 5000 руб.
  Строительство и Недвижимость Россия 360404 сайтов — 5000 руб.
  Строительство Недвижимость Москва 170408 доменных имён — 5000рублей.
  Транспортные компании РФ 117813 доменных имён — 5000 рублей.
  Авто РФ 572901 доменов -5000 рублей.
  Медицина и фармацевтика России 380282 доменных имён – 5000руб.
  Мебель и фурнитура Москва 147267 доменов — 5000рублей.
  Медицина красота в Москве 198749 доменов — 5000рублей.
  Автосервисы России 75463 сайтов – 5000руб.
  Безопасность 40867 доменных имён Россия – 5000руб.
  Государственные органы власти Весь мир 354924 доменных имён — 5000рублей.
  Компьютеры и интернет 162418 доменных имён Россия – 5000рублей.
  Красота Россия 157000 доменных имён – 5000рублей.
  Образование Россия 115256 доменных имён – 5000рублей.
  Общепит России 90237 сайтов – 5000руб.
  Отдых и развлечения Москва 257696 доменов — 5000рублей.
  Продукты Россия 189221 доменов- 5000рублей.
  Производство и поставки Россия 135081 доменов – 5000руб.
  Реклама и полиграфия Россия 154036 доменов – 5000руб.
  Sport Россия 89564 сайтов – 5000рублей.
  Телекоммуникации и связь 18548 доменов Россия – 5000рублей.
  Туризм и отдых Россия 256741 доменных имён – 5000руб.
  Хостинг всего мира 1499203 сайтов – 1000руб.
  Импорт-Экспорт Россия СНГ 37795 доменных имён – 5000рублей.

  Регионы России:
  Республика Хакасия и Абакан 37227доменных имён – 5000рублей.
  Чукотский автономный округ и Анадырь 2008сайтов – 5000рублей.
  Архангельская область и Архангельск 40594доменных имён – 5000руб.
  Астрахань и Астраханская область 40084доменов – 5000руб.
  Алтайский край и Барнаул 64123доменных имён – 5000рублей.
  Белгородская область и Белгород 38257доменов – 5000руб.
  Биробиджан и Еврейский автономный округ 3487доменных имён – 5000руб.
  Амурская область и Благовещенск 24790доменов – 5000руб.
  Брянск и Брянская область 32499доменных имён – 5000руб.
  Великий Новгород и Новгородская область 18849сайтов – 5000руб.
  Приморский край и Владивосток 50051сайтов – 5000руб.
  Республика Северная Осетия и Владикавказ 8987сайтов – 5000рублей.
  Владимирская область и Владимир 62252доменов – 5000рублей.
  Волгоградская область и Волгоград 78537доменов – 5000руб.
  Вологда и Вологодская область 52476сайтов – 5000рублей.
  Воронежская область и Воронеж 28782доменов – 5000руб.
  Горно-Алтайск и Республика Алтай 49027доменных имён – 5000рублей.
  Чеченская Республика и Грозный 7829доменов – 5000руб.
  Свердловская область и Екатеринбург – 119920доменных имён – 5000руб.
  Ивановская область и Иваново 43750доменов – 5000рублей.
  Ижевск и Республика Удмуртия 38255доменных имён – 5000рублей.
  Республика Марий Эл и Йошкар-Ола 10431доменов – 5000руб.
  Иркутская область и Иркутск 64484доменов — 5000руб.
  Республика Татарстан и Казань – 121992сайтов – 5000руб.
  Калининград и Калининградская область 32568доменов – 5000рублей.
  Калуга и Калужская область 36623доменных имён – 5000рублей.
  Кемерово и Кемеровская область 46708сайтов – 5000 руб.
  Киров и Кировская область 40374доменных имён – 5000руб.
  Кострома и Костромская область 19720доменов – 5000руб.
  Краснодарский край Краснодар 163489сайтов – 5000руб.
  Красноярск и Красноярский край 89698сайтов – 5000руб.
  Курган и Курганская область 36560сайтов – 5000рублей.
  Курская область и Курск 16384доменных имён – 5000рублей.
  Кызыл и Республика Тыва 1486доменов – 5000руб.
  Липецк и Липецкая область 20003доменов – 5000рублей.
  Магаданская область и Магадан 3785сайтов – 5000руб.
  Магас и Республика Ингушетия 2204сайтов – 5000руб.
  Майкоп и Республика Адыгея 3976доменных имён – 5000руб.
  Республика Дагестан и Махачкала 17161доменов – 5000руб.
  Москва и Подмосковье – 976829 доменных имён – 5000руб.
  Мурманская область и Мурманск 26592 доменных имён – 5000рублей.
  Республика Кабардино-Балкария и Нальчик 3119 доменных имён – 5000рублей.
  Нарьян-Мар и Ненецкий автономный округ 1150сайтов – 5000рублей.
  Нижний Новгород и Нижегородская область 119897доменных имён – 5000рублей.
  Новосибирская область и Новосибирск 163292сайтов – 5000руб.
  Омск и Омская область 127682сайтов – 5000руб.
  Орел и Орловская область 24666доменных имён – 5000рублей.
  Оренбургская область и Оренбург 26801доменов – 5000руб.
  Пензенская область и Пенза 22380доменных имён – 5000руб.
  Пермский край и Пермь 60192доменов – 5000рублей.
  Республика Карелия и Петрозаводск 15971доменных имён – 5000руб.
  Петропавловск-Камчатский и Камчатский край 14648доменов – 5000рублей.
  Псков и Псковская область 14515доменных имён – 5000рублей.
  Ростовская область и Ростов-На-Дону 30828доменов – 5000рублей.
  Рязань и Рязанская область 12258сайтов – 5000руб.
  Ямало-Ненецкий автономный округ и Салехард 3759доменов – 5000руб.
  Самарская область и Самара 124452сайтов — 5000руб.
  Санкт-Петербург и Ленинградская область – 654194сайтов – 5000руб.
  Саранск и Республика Мордовия 4718сайтов – 5000руб.
  Саратов и Саратовская область 20999доменов – 5000руб.
  Республика Крым и Севастополь 49444сайтов – 5000рублей.
  Смоленская область и Смоленск 6728сайтов – 5000рублей.
  Ставропольский край и Ставрополь 53925доменных имён -5000руб.
  Республика Коми и Сыктывкар 27979доменов – 5000руб.
  Тамбов и Тамбовская область 7070сайтов – 5000руб.
  Тверь и Тверская область 8752доменов – 5000руб.
  Томск и Томская область 14945сайтов – 5000рублей.
  Тульская область и Тула 16679сайтов – 5000рублей.
  Тюмень и Тюменская область 91044доменов – 5000руб.
  Республика Бурятия и Улан-Удэ 11339доменных имён – 5000рублей.
  Ульяновск и Ульяновская область 11786сайтов – 5000руб.
  Уфа и Республика Башкортостан 68615доменных имён – 5000руб.
  Хабаровский край и Хабаровск 78835доменных имён – 5000рублей.
  Ханты-Мансийск и Ханты-Мансийский автономный округ 56782доменов – 5000руб.
  Чувашская Республика и Чебоксары 89062доменных имён – 5000рублей.
  Челябинск и Челябинская область,Челябинская область и Челябинск 108852доменных имён – 5000рублей.
  Республика Карачаево-Черкессия и Черкесск 1629доменных имён – 5000руб.
  Забайкальский край и Чита 16891сайтов – 5000рублей.
  Элиста и Республика Калмыкия 17892сайтов – 5000рублей.
  Южно-Сахалинск и Сахалинская область 16507доменных имён – 5000руб.
  Якутск и Республика Саха 29226доменов – 5000рублей.
  Ярославская область и Ярославль 89341доменных имён – 5000рублей.

  Базы:
  Предприятия и организации из сервисов Yandex и Google карт собранные по ОКАТО: 966 гор., 42187/108072 крупных/мелких населённых пунктов
  России.
  Предприятия Российской Федерации из: Жёлтых страниц, Double GIS, Рос-биз, Актинфо, Алинформ, Btk-online,
  Бигфоунбук, МБТГ, Где то место, Гдебиз, Евро-адрес, B2B-russia, Zakazrf,
  Сам5, Фолиант, Ярмэп, Топплан, Тел09, Справочник-09, ЕГТС, СПР, Interweb.spb, Московфирма, ЕГРЮЛ, Дата.мос, Mosgid, Мск.справкер и другие.
  Базы ВОЙС сайтов всех государств мира.
  Вы можете приобрести наши базы отдельно от рассылки по запросу.

  P/S
  Пжл. не отвечайте на это предложение со своего электронного ящика, так как оно создано автоматически и никуда не дойдёт!
  Используйте для связи контакт-форму с сайта: kontakt(тире)forma(точка)cn

 • Здравствуйте!

  Предлагаем рассылку ваших коммерческих предложений по формам-контактов сайтов предприятий РФ и СНГ.
  Разошлём ваши сообщения по контакт-формам сайтов организаций по любым странам мира на любых языках.

  сайт: kontakt(тире)forma(точка)cn

  Сообщение приходит на контактный

  электронный адрес предприятия.

  Тест:
  20000 сообщений по России на ваш E-mail – тысяча рублей.
  двадцать тысяч сообщений по зарубежным зонам на ваш адрес электронной почты – 20 долларов.
  От вас требуется адрес электронной почты, заголовок и текст письма.

  Предприятия РФ – 4025015 предприятий – 3000

  рублей за миллион.

  Москва и Московская обл. 976829 предприятий – 5000 рублей.

  Санкт-Петербург и Ленинградская область 654194 предприятий – 5000 рублей.

  Новые предприятия Российской Федерации зарегистрированные в 2016-2020 году 970660 сайтов – 5000 рублей.

  Новые домены РФ, зарегистрированные 24-48 часов назад (Цикл из 15 рассылок в течение месяца). – 15000

  рублей.

  Русскоговорящие страны, например:
  Украина 1114526 доменов – 5000 руб
  Belarus 114254 доменов – 5000 рублей
  Kazakhstan 121391 сайтов – 5000 рублей
  Latvija 96566 сайтов — 5000 руб
  Литва 124182 доменов — 5000 руб
  Estonia 119701 доменных имён — 5000 рублей
  и.т.д.

  Все русскоговорящие страны минус Российская Федерация 15 стран 2440822 доменных имён – 10000 рублей.

  Вся Европа 44 страны 60726150 сайтов – 60000 руб.

  Весь Европейский союз 28 стран 56752547 доменных имён- 55000 рублей.

  Вся Asia 48 стран 14662004 сайтов – 15000 руб.

  Вся Africa 50 стран 1594390 сайтов – 10000 руб.

  Вся Северная и Центральная Америка 35 стран 7441637

  сайтов – 15000 руб.

  Вся Южная America 14 стран 5826884 доменов – 10000 рублей.

  Рассылки по движкам сайтов:
  3Дэкарт 14689 доменных имён 2000 рублей.
  Adobe CQ5 133567 доменных имён 3000 рублей.
  Эдванс 17589 доменов 2000 рублей.
  Эдвантшоп.нет 2453 доменов 1000 рублей.
  ALMA 7095 доменов 1000 руб.
  Ametys 2389 сайтов 1000 руб.
  Amiro 1794 сайтов 1000 рублей.
  Angora 20357 доменов 2000 рублей.
  AVS 1369 доменов 1000 рублей.
  BbPress 1487 сайтов 1000 руб.
  BESTWEB 2699 доменов 1000 руб.
  Бигкомерц 78257доменов – 2000 руб.
  Bitrix 278751 сайтов 3000 руб.
  Blogger 658267 доменных имён 3000 рублей.
  Блогспот 279865 сайтов 3000 рублей.
  BuddyPress 51477 доменных имён 2000 рублей.
  Бунинг Боард 4659 сайтов 1000 рублей.
  Catalyst Web 11689 сайтов 2000 руб.
  Класипресс 11796 доменов 2000 руб.
  Цмсимпл 11052 доменных имён 1000 руб.
  Конкретэ5 39121 сайтов 2000 руб.
  Contao 110897 сайтов 3000 рублей.
  Контенидо 5096 доменов 1000 рублей.
  Convio 2268 сайтов 1000 рублей.
  Копермин фото 1296 доменных имён 1000 рублей.
  Цскарт 1180сайтов 1000 рублей.
  Кубекарт 1062 сайтов 1000 рублей.
  DLE 29438 доменов 2000 рублей.
  Dede 230589 доменов 5000 руб.
  Дэдеиэмэс 96068 доменов 2000 руб.
  Диафан 4058 доменов 1000 руб.
  Дискуз 47962 доменов 2000 руб.
  Джанго 71167 сайтов 2000 руб.
  Докувики 9588 доменных имён 1000 руб.
  Dotnetnuke 82964 сайтов 2000 руб.
  Друпал 978298 доменов 5000 руб.
  EasyBlog 1165978 доменов 5000 руб.
  Эписервер 29876 доменов 2000 руб.
  ExpressionEngine 1769823 доменов 8000 рублей.
  Еэз паблиш 5367 доменных имён 1000 рублей.
  Ф 9356 сайтов 1000 руб.
  Файрбоард 1567 доменов 1000 руб.
  Флексби 15072 сайтов 1000 рублей.
  Дженерал блогс 2067 сайтов 1000 руб.
  GetSimple 23094 сайтов 2000 руб.
  Host 6871 доменных имён 1000 руб.
  Хост ЦМС 5042 доменов 1000 руб.
  Хабспот 31762 сайтов 2000 рублей.
  i 9438 сайтов 1000 руб.
  Image 1368 доменных имён 1000 руб.
  Инсалес 11081 доменных имён 1000 руб.
  Инстант CMS 4136 доменных имён 1000 руб.
  Интерактивбибиси 32367 доменов 2000 руб.
  Invision Power Board 2430 сайтов 1000 рублей.
  Айпибоард 2266 сайтов 1000 руб.
  IT 15189 доменных имён 2000 руб.
  Джейфорум 1056 сайтов 1000 руб.
  jobberBase 3387 доменов 1000 рублей.
  Joomla 1906994 доменных имён 10000 рублей.
  Koobi 3722 сайтов 1000 руб.
  Лайфрей 5137 сайтов 1000 руб.
  Мэйд симпл 20567 сайтов 2000 руб.
  Маджента 369447 сайтов 3000 руб.
  MediaMaxScript 103896 доменов 3000 руб.
  Медиавики 41468 доменных имён 2000 руб.
  Microsoft SharePoint 13198 доменов 2000 рублей.
  MODx 64023 сайтов 2000 рублей.
  Moodle 8195 сайтов 1000 рублей.
  Мувэбл Тайп 9171 сайтов 1000 руб.
  MyBB 4367 доменов 1000 руб.
  Майюпибэ 3397 доменных имён 1000 рублей.
  NetCat 6636 доменных имён 1000 руб.
  NG 18356 доменных имён 2000 рублей.
  Нинг 3687 доменов 1000 рублей.
  НопКомерс 3892 сайтов 1000 рублей.
  Опэн 5916 доменных имён 1000 рублей.
  ОпенКарт 415575 доменов 3000 руб.
  OpenCms 5916 сайтов 1000 рублей.
  Osclass 4652 доменных имён 1000 руб.
  Open Source Commerce 68468 сайтов 2000 руб.
  Оур 3096 доменных имён 1000 рублей.
  OXID eShop 12200 сайтов 2000 рублей.
  Oxwall 6800 доменов 1000 руб.
  Parallels Plesk Sitebuilder 174216 доменов 3000 рублей.
  php Link 2298 сайтов 1000 рублей.
  php 14367 сайтов 2000 руб.
  phpBB 20045 доменов 1000 руб.
  PHP-Fusion 2596 сайтов 1000 руб.
  Пшпмелоди 2365 доменов 1000 рублей.
  PHP-Nuke 2489 доменных имён 1000 рублей.
  Пшпшоп 2667 сайтов 1000 рублей.
  PHPWeb 29789 доменов 2000 руб.
  Пшпвинд 4032 сайтов 1000 руб.
  Плон 84962 доменов 2000 рублей.
  Пуверизи 1697 сайтов 1000 рублей.
  Престашоп 328287 сайтов 2000 руб.
  Квэщинтуансве 5598 доменов 1000 руб.
  Р 296498 сайтов 3000 руб.
  ReadyScript 6487682 доменов 3000 рублей.
  Эсбилдер 394367 сайтов 3000 рублей.
  Шопифи 2343709 доменных имён 3000 руб.
  Shoutbox 145564 сайтов 3000 рублей.
  SilverStripe 31721 доменных имён 2000 рублей.
  Simpla 17429 сайтов 1000 руб.
  Сайткор 74861 доменов 2000 рублей.
  Сайтфинити 4183 доменных имён 1000 руб.
  SMF 8111 доменов 1000 рублей.
  SocialGO 54267 доменных имён 2000 руб.
  Спайп 28269 доменных имён 2000 рублей.
  Squarespace 1098231 сайтов 5000 рублей.
  Сторелэнд 8257 сайтов 1000 руб.
  SupeSite 12367 доменных имён 2000 рублей.
  Textpattern,Текстпатерн 882 доменных имён 1000 рублей.
  TikiWiki 1446 сайтов 1000 руб.
  Tilda,Тилда 47396 доменов 2000 рублей.
  Тамбл 302357 доменов 3000 рублей.
  TYPO3845009 сайтов 3000 рублей.
  Умбрако 146064 доменных имён 3000 рублей.
  UMI.CMS 13191 доменов 2000 руб.
  Вамшоп 1737 сайтов 1000 руб.
  Вблютин 14460 доменных имён 1000 рублей.
  Volusion 16006 сайтов 1000 рублей.
  Волпейпер сайт скрипт 2811 сайтов 1000 руб
  Weebly 191753 доменов 3000 рублей.
  Викс 3379081 доменных имён 10000 рублей.
  WooCommerce 4459525 доменных имён 15000 руб.
  Вордпресс 35354537 сайтов 30000 рублей.
  Хенфоро 21105 сайтов 1000 руб.
  Хупс 20467 сайтов 2000 руб.
  XpressEngine 8565 доменов 1000 руб.
  Zen Cart 26524 сайтов 1000 рублей.

  Выборки по сферам деятельности и отраслям России:
  B2B services, Cars, Автосервис, Автотовары,

  Безопасность, Business, Computers and Internet, beauty, Культура и искусство, Medicina i Farmacevtika, Places and topographic objects,Наука и образование,

  Education, Общепит, Obshchestvo, Отдых и туризм, Products, Производство и поставки, Промышленные товары, Entertainment, Reklama i poligrafiya, Remont strojka, Family children pets,

  Specmagaziny, Sport, Reference Information Systems, Media, Stroitelstvo i nedvizhimost, Telekommunikacii i svyaz, Tovary dlya doma i dachi, Транспорт и

  перевозки, Услуги

  Например:
  Интернет-магазины России 237462 сайтов — 5000 руб.
  Интернет магазинов СНГ 44840 доменных имён— 5000 рублей.
  Интернет-магазины со всего мира 3516251 сайтов — 10000 рублей.
  Поставщики и оптовики РФ 52678 доменных имён — 5000 руб.
  Организации “Услуги 1С” 3108 доменных имён — 5000 рублей.
  Студии изготовление лендингов РФ и СНГ 5852 доменов — 5000 руб.
  SEO агенства РФ и СНГ 50949 сайтов — 5000 руб.
  Строительство и Недвижимость РФ 360404 сайтов — 5000 руб.
  Строительство Недвижимость Москва 170408 доменных имён — 5000руб.
  Транспортные компании РФ 117813 доменов — 5000 рублей.
  Авто РФ 572901 доменов -5000 руб.
  Медицина и фармацевтика России 380282 доменов – 5000руб.
  Мебель и мебельная фурнитура Москва 147267 доменных имён — 5000руб.
  Медицина и красота Москва 198749 доменов — 5000рублей.
  Техцентры России 75463 сайтов – 5000руб.
  Охрана 40867 доменных имён Россия – 5000рублей.
  Государственные органы всего мира 354924 доменов — 5000руб.
  Компьютеры и интернет 162418 доменных имён Россия – 5000руб.
  Красота Россия 157000 сайтов – 5000руб.
  Обучение Россия 115256 сайтов – 5000рублей.
  Общепит России 90237 сайтов – 5000руб.
  Развлечения и отдых в Москве 257696 сайтов — 5000руб.
  Продукты питания Россия 189221 сайтов- 5000рублей.
  Поставки и производство Россия 135081 доменов – 5000руб.
  Реклама и полиграфия Россия 154036 доменов – 5000рублей.
  Спорт Россия 89564 доменных имён – 5000рублей.
  Телекоммуникации и связь 18548 доменных имён Россия – 5000рублей.
  Отдых и туризм Россия 256741 доменных имён – 5000руб.
  Хостинг всего мира 1499203 сайтов – 1000рублей.
  Импорт-Экспорт Россия СНГ 37795 доменных имён – 5000рублей.

  Регионы России:
  Республика Хакасия и Абакан 37227сайтов – 5000рублей.
  Анадырь и Чукотский автономный округ 2008доменов – 5000рублей.
  Архангельск и Архангельская область 40594сайтов – 5000рублей.
  Астраханская область и Астрахань 40084сайтов – 5000руб.
  Барнаул и Алтайский край 64123сайтов – 5000руб.
  Белгородская область и Белгород 38257доменных имён – 5000руб.
  Биробиджан и Еврейский автономный округ 3487доменных имён – 5000рублей.
  Благовещенск и Амурская область 24790доменов – 5000рублей.
  Брянская область и Брянск 32499сайтов – 5000руб.
  Великий Новгород и Новгородская область 18849доменных имён – 5000руб.
  Владивосток и Приморский край 50051доменов – 5000рублей.
  Республика Северная Осетия и Владикавказ 8987доменов – 5000рублей.
  Владимирская область и Владимир 62252сайтов – 5000руб.
  Волгоград и Волгоградская область 78537доменных имён – 5000рублей.
  Вологда и Вологодская область 52476доменных имён – 5000рублей.
  Воронежская область и Воронеж 28782доменов – 5000руб.
  Горно-Алтайск и Республика Алтай 49027сайтов – 5000рублей.
  Чеченская Республика и Грозный 7829доменных имён – 5000рублей.
  Свердловская область и Екатеринбург – 119920доменных имён – 5000рублей.
  Иваново и Ивановская область 43750доменных имён – 5000руб.
  Ижевск и Республика Удмуртия 38255сайтов – 5000рублей.
  Республика Марий Эл и Йошкар-Ола 10431сайтов – 5000руб.
  Иркутск и Иркутская область 64484доменов — 5000рублей.
  Республика Татарстан и Казань – 121992сайтов – 5000рублей.
  Калининградская область и Калининград 32568сайтов – 5000рублей.
  Калужская область и Калуга 36623сайтов – 5000руб.
  Кемеровская область и Кемерово 46708сайтов – 5000 рублей.
  Кировская область и Киров 40374сайтов – 5000руб.
  Костромская область и Кострома 19720доменных имён – 5000рублей.
  Краснодарский край и Краснодар 163489сайтов – 5000рублей.
  Красноярск и Красноярский край 89698сайтов – 5000руб.
  Курган и Курганская область 36560доменов – 5000рублей.
  Курская область и Курск 16384доменных имён – 5000рублей.
  Республика Тыва и Кызыл 1486доменов – 5000рублей.
  Липецк и Липецкая область 20003сайтов – 5000рублей.
  Магаданская область и Магадан 3785сайтов – 5000рублей.
  Республика Ингушетия и Магас 2204сайтов – 5000рублей.
  Республика Адыгея и Майкоп 3976доменных имён – 5000руб.
  Махачкала и Республика Дагестан 17161сайтов – 5000руб.
  Москва и Московская область – 976829 доменных имён – 5000руб.
  Мурманская область и Мурманск 26592 доменных имён – 5000рублей.
  Республика Кабардино-Балкария и Нальчик 3119 сайтов – 5000руб.
  Ненецкий автономный округ и Нарьян-Мар 1150доменов – 5000рублей.
  Нижегородская область и Нижний Новгород 119897доменных имён – 5000рублей.
  Новосибирск и Новосибирская область 163292сайтов – 5000рублей.
  Омская область и Омск 127682доменных имён – 5000руб.
  Орел и Орловская область 24666доменов – 5000рублей.
  Оренбургская область и Оренбург 26801доменов – 5000рублей.
  Пенза и Пензенская область 22380доменных имён – 5000руб.
  Пермь и Пермский край 60192сайтов – 5000рублей.
  Республика Карелия и Петрозаводск 15971сайтов – 5000рублей.
  Камчатский край и Петропавловск-Камчатский 14648доменов – 5000рублей.
  Псков и Псковская область 14515доменов – 5000рублей.
  Ростовская область и Ростов-На-Дону 30828доменов – 5000руб.
  Рязань и Рязанская область 12258доменов – 5000руб.
  Салехард и Ямало-Ненецкий автономный округ 3759доменных имён – 5000руб.
  Самарская область и Самара 124452доменов — 5000руб.
  Санкт-Петербург и Ленинградская область – 654194доменных имён – 5000рублей.
  Республика Мордовия и Саранск 4718сайтов – 5000руб.
  Саратовская область и Саратов 20999доменных имён – 5000рублей.
  Республика Крым и Севастополь 49444сайтов – 5000руб.
  Смоленская область и Смоленск 6728доменов – 5000рублей.
  Ставропольский край и Ставрополь 53925сайтов -5000рублей.
  Сыктывкар и Республика Коми 27979сайтов – 5000рублей.
  Тамбовская область и Тамбов 7070доменных имён – 5000рублей.
  Тверь и Тверская область 8752доменных имён – 5000руб.
  Томская область и Томск 14945доменных имён – 5000руб.
  Тула и Тульская область 16679сайтов – 5000рублей.
  Тюменская область и Тюмень 91044сайтов – 5000рублей.
  Улан-Удэ и Республика Бурятия 11339доменных имён – 5000руб.
  Ульяновская область и Ульяновск 11786доменов – 5000руб.
  Республика Башкортостан и Уфа 68615доменов – 5000рублей.
  Хабаровск и Хабаровский край 78835сайтов – 5000руб.
  Ханты-Мансийск и Ханты-Мансийский автономный округ 56782сайтов – 5000рублей.
  Чувашская Республика и Чебоксары 89062доменов – 5000руб.
  Челябинск и Челябинская область,Челябинская область и Челябинск 108852доменных имён – 5000рублей.
  Черкесск и Республика Карачаево-Черкессия 1629доменных имён – 5000руб.
  Чита и Забайкальский край 16891доменных имён – 5000рублей.
  Элиста и Республика Калмыкия 17892доменов – 5000рублей.
  Южно-Сахалинск и Сахалинская область 16507доменных имён – 5000рублей.
  Республика Саха и Якутск 29226доменных имён – 5000руб.
  Ярославская область и Ярославль 89341доменов – 5000рублей.

  Базы:
  Организации и Предприятия из сервисов Яндекс и Google карт собранные по ОКАТО: 966 гор., 42187/108072 крупных/мелких населённых пунктов
  РФ.
  Предприятия и организации РФ из: Yell, 2GIS, Ros-bis, Actinfo, Алинформ, Бтк-онлайн,
  Бигфоунбук, МБТГ, Gdetomesto, Гдебиз, Е-адрес, Б2Б Россия, Заказ РФ, Sam5, Фолиант, Yarmap, Topplan, Тел09, Справочник-09, EGTS, SPR,
  Интервеб.спб, Московфирма, EGRUL, Data.mos, Mosgid, Msk.spravker и др.
  Базы ВОЙС доменных имён всех государств мира.
  Вы можете приобрести наши базы отдельно от рассылки по запросу.

  P.S.
  Пжл. не отвечайте на это коммерческое предложение со своего почтового ящика, так как оно создано в автоматическом режиме и никуда не дойдёт!
  Используйте для связи контакт-форму с сайта: kontakt(тире)forma(точка)cn

 • Приветствуем вас!

  Рассылки ваших коммерческих предложений по формам обратной связи сайтов предприятий Российской Федерации.
  Рассылка ваших предложений по контакт-формам сайтов предприятий по всем доменным зонам мира на всех языках.

  сайт: kontakt(тире)forma(точка)cn

  Ваше предложение приходит на контактный электронный ящик организации.

  Тест:
  двадцать тысяч сообщений по России на ваш электронный ящик – 1000 руб.
  20000 сообщений по зарубежным зонам на ваш почтовый ящик – 20 долларов.
  От вас требуется адрес электронной почты, заголовок и текст письма.

  Предприятия России – 4025015 предприятий – 3000

  рублей за миллион.

  Москва и область 976829 организаций – 5000 рублей.

  Санкт-Петербург и область 654194 предприятий – 5000

  руб.

  Новые предприятия Российской Федерации зарегистрированные в 2016-2020 году 970660 доменов – 5000

  руб.

  Новые домены России, зарегистрированные 24-48 часов назад (Цикл из 15 рассылок в течение месяца). – 15000

  рублей.

  Русскоговорящие страны, например:
  Украина 1114526 доменных имён – 5000 руб
  Беларусь 114254 сайтов – 5000 руб
  Kazakhstan 121391 сайтов – 5000 рублей
  Latvia 96566 доменных имён — 5000 рублей
  Lietuva 124182 сайтов — 5000 руб
  Estonia 119701 доменов — 5000 рублей
  и.т.д.

  Все русскоговорящие страны минус Российская Федерация 15 стран 2440822 сайтов – 10000 руб.

  Вся Европа 44 страны 60726150 доменов – 60000 руб.

  Весь European Union 28 стран 56752547 доменных имён- 55000 руб.

  Вся Asia 48 стран 14662004 доменов – 15000 рублей.

  Вся Африка 50 стран 1594390 доменных имён – 10000 рублей.

  Вся Центральная и Северная America 35 стран 7441637

  доменных имён – 15000 рублей.

  Вся Южная America 14 стран 5826884 доменов – 10000 рублей.

  Рассылки по CMS:
  3Дэкарт 14689 сайтов 2000 руб.
  Adobe CQ5 133567 доменов 3000 рублей.
  Advance 17589 доменов 2000 рублей.
  AdVantShop.NET 2453 доменов 1000 рублей.
  ALMA 7095 доменных имён 1000 руб.
  Аметис 2389 доменов 1000 руб.
  Амиро 1794 сайтов 1000 руб.
  Angora 20357 доменных имён 2000 руб.
  Эйвиэс 1369 доменных имён 1000 рублей.
  БибиПресс 1487 доменов 1000 руб.
  BESTWEB 2699 сайтов 1000 руб.
  Бигкомерц 78257сайтов – 2000 руб.
  Битрикс 278751 доменов 3000 руб.
  Blogger 658267 сайтов 3000 руб.
  Блогспот 279865 доменных имён 3000 руб.
  BuddyPress 51477 доменных имён 2000 рублей.
  Бунинг Боард 4659 доменных имён 1000 руб.
  Catalyst Web 11689 сайтов 2000 рублей.
  Класипресс 11796 доменных имён 2000 рублей.
  Цмсимпл 11052 сайтов 1000 рублей.
  Concrete5 39121 сайтов 2000 руб.
  Contao 110897 доменных имён 3000 рублей.
  CONTENIDO 5096 сайтов 1000 рублей.
  Конвио 2268 сайтов 1000 руб.
  Копермин фото 1296 доменов 1000 рублей.
  Цскарт 1180доменных имён 1000 рублей.
  CubeCart 1062 сайтов 1000 руб.
  ДЛЕ 29438 сайтов 2000 рублей.
  Dede 230589 доменных имён 5000 рублей.
  DedeEIMS 96068 сайтов 2000 рублей.
  DIAFAN 4058 сайтов 1000 рублей.
  Дискуз 47962 сайтов 2000 рублей.
  Django 71167 доменов 2000 рублей.
  DokuWiki 9588 сайтов 1000 рублей.
  DNN 82964 доменных имён 2000 руб.
  Друпал 978298 сайтов 5000 рублей.
  Изиблог 1165978 доменов 5000 рублей.
  Эписервер 29876 доменных имён 2000 рублей.
  ExpressionEngine 1769823 сайтов 8000 рублей.
  Еэз паблиш 5367 доменных имён 1000 руб.
  F 9356 доменных имён 1000 рублей.
  FireBoard 1567 доменных имён 1000 руб.
  Флексби 15072 доменных имён 1000 руб.
  General Blogs 2067 доменов 1000 рублей.
  GetSimple 23094 доменов 2000 рублей.
  Хост 6871 сайтов 1000 руб.
  Хост CMS 5042 доменных имён 1000 рублей.
  HubSpot 31762 доменов 2000 рублей.
  i 9438 доменных имён 1000 руб.
  Image 1368 сайтов 1000 руб.
  InSales 11081 сайтов 1000 руб.
  Инстант ЦМС 4136 доменных имён 1000 рублей.
  InteractiveBBS 32367 сайтов 2000 руб.
  Invision Power Board 2430 доменов 1000 рублей.
  Айпибоард 2266 доменов 1000 рублей.
  IT 15189 доменов 2000 руб.
  Джейфорум 1056 доменов 1000 рублей.
  Джабербас 3387 доменных имён 1000 руб.
  Джумла 1906994 сайтов 10000 руб.
  Куби 3722 доменов 1000 руб.
  Лайфрей 5137 сайтов 1000 рублей.
  Мэйд симпл 20567 доменных имён 2000 руб.
  Magento 369447 доменных имён 3000 рублей.
  MediaMaxScript 103896 сайтов 3000 руб.
  Медиавики 41468 сайтов 2000 рублей.
  Майкрософт эапоинт 13198 сайтов 2000 рублей.
  Мод икс 64023 сайтов 2000 руб.
  Мудл 8195 сайтов 1000 рублей.
  Мувэбл Тайп 9171 доменов 1000 рублей.
  MyBB 4367 доменов 1000 рублей.
  myUPB 3397 доменов 1000 рублей.
  NetCat 6636 доменных имён 1000 руб.
  NG 18356 сайтов 2000 рублей.
  Нинг 3687 доменных имён 1000 руб.
  НопКомерс 3892 сайтов 1000 руб.
  Опэн 5916 доменов 1000 рублей.
  ОпенКарт 415575 сайтов 3000 руб.
  Опэнцмс 5916 сайтов 1000 рублей.
  Osclass 4652 доменов 1000 руб.
  osCommerce 68468 сайтов 2000 рублей.
  Оур 3096 доменных имён 1000 руб.
  OXID eShop 12200 доменов 2000 руб.
  Oxwall 6800 доменных имён 1000 руб.
  Parallels Plesk Sitebuilder 174216 доменных имён 3000 руб.
  php Link 2298 сайтов 1000 рублей.
  php 14367 доменных имён 2000 рублей.
  phpBB 20045 доменных имён 1000 руб.
  Пшп-фюжин 2596 сайтов 1000 руб.
  Пшпмелоди 2365 сайтов 1000 руб.
  PHP-Nuke 2489 доменных имён 1000 руб.
  Пшпшоп 2667 доменов 1000 рублей.
  PHPWeb 29789 доменов 2000 рублей.
  Пшпвинд 4032 доменов 1000 рублей.
  Plone 84962 сайтов 2000 руб.
  Пуверизи 1697 доменных имён 1000 рублей.
  Престашоп 328287 доменов 2000 руб.
  Квэщинтуансве 5598 доменных имён 1000 руб.
  Р 296498 доменных имён 3000 рублей.
  ReadyScript 6487682 сайтов 3000 рублей.
  S.Builder 394367 сайтов 3000 руб.
  Shopify 2343709 сайтов 3000 рублей.
  Shoutbox 145564 доменов 3000 рублей.
  Силверстрип 31721 доменных имён 2000 рублей.
  Симпла 17429 доменов 1000 рублей.
  Sitecore 74861 доменов 2000 руб.
  Sitefinity 4183 сайтов 1000 руб.
  SMF 8111 доменных имён 1000 рублей.
  SocialGO 54267 сайтов 2000 рублей.
  Спайп 28269 доменных имён 2000 рублей.
  Сквэаспэйс 1098231 сайтов 5000 руб.
  StoreLand 8257 доменов 1000 руб.
  Супесайт 12367 доменных имён 2000 руб.
  Textpattern,Текстпатерн 882 сайтов 1000 руб.
  Тикивики 1446 доменов 1000 руб.
  Tilda,Тилда 47396 сайтов 2000 рублей.
  Тамбл 302357 доменов 3000 рублей.
  Тайпо3845009 доменов 3000 руб.
  Умбрако 146064 доменов 3000 руб.
  ЮМИ ЦМС 13191 доменных имён 2000 рублей.
  Вамшоп 1737 сайтов 1000 рублей.
  vBulletin 14460 доменных имён 1000 рублей.
  Волюзион 16006 доменных имён 1000 рублей.
  WallpaperSiteScript 2811 сайтов 1000 руб
  Вибли 191753 сайтов 3000 руб.
  Викс 3379081 доменов 10000 руб.
  Вукомерц 4459525 доменов 15000 руб.
  Вордпресс 35354537 сайтов 30000 рублей.
  Хенфоро 21105 доменов 1000 рублей.
  XOOPS 20467 доменов 2000 рублей.
  Экспресэнджин 8565 доменов 1000 руб.
  Зенкарт 26524 сайтов 1000 руб.

  Выборки по сферам деятельности России:
  B2B услуги, Cars, Автосервис, Auto products,

  Безопасность, Бизнес, Компьютеры и интернет, Красота, Kultura i iskusstvo, Medicina i Farmacevtika, Places and topographic objects,Nauka i obrazovanie,

  Obrazovanie, Public catering, Obshchestvo, Otdyh i

  turizm, Products, Production and supply,

  Promyshlennye tovary, Entertainment, Reklama i poligrafiya,

  Repair building, Family children pets,

  Specmagaziny, Sport, Spravochno-informacionnye sistemy, Средства массовой

  информации, Строительство и недвижимость, Telekommunikacii i svyaz, Home and garden, Transport and transportation, Services

  Например:
  Интернет-магазины РФ 237462 доменов — 5000 рублей.
  Интернет магазинов СНГ 44840 доменов— 5000 руб.
  Интернет-магазины Весь мир 3516251 доменов — 10000 руб.
  Поставщики и оптовики РФ 52678 сайтов — 5000 руб.
  Организации “Услуги 1С” 3108 доменных имён — 5000 руб.
  Студии изготовление лендингов Россия и СНГ 5852 доменных имён — 5000 руб.
  SEO агенства Россия и СНГ 50949 доменов — 5000 рублей.
  Строительство и Недвижимость РФ 360404 доменов — 5000 руб.
  Строительство Недвижимость Москва 170408 доменных имён — 5000рублей.
  Транспортные компании РФ 117813 доменов — 5000 рублей.
  Авто РФ 572901 доменов -5000 руб.
  Медицина и фармацевтика России 380282 доменов – 5000руб.
  Мебель и фурнитура Москва 147267 сайтов — 5000рублей.
  Медицина и красота Москва 198749 доменов — 5000руб.
  Техцентры России 75463 доменов – 5000рублей.
  Охрана 40867 доменных имён Россия – 5000руб.
  Государственные органы всего мира 354924 доменных имён — 5000рублей.
  Интернет и компьютеры 162418 доменов Россия – 5000рублей.
  Красота и здоровье Россия 157000 доменных имён – 5000рублей.
  Образование Россия 115256 доменных имён – 5000рублей.
  Общепит России 90237 доменных имён – 5000рублей.
  Развлечения и отдых в Москве 257696 доменов — 5000руб.
  Продукты питания Россия 189221 сайтов- 5000руб.
  Поставки и производство Россия 135081 сайтов – 5000рублей.
  Реклама и полиграфия Россия 154036 доменов – 5000рублей.
  Спорт Россия 89564 сайтов – 5000рублей.
  Связь и Телекоммуникации 18548 доменов Россия – 5000рублей.
  Отдых и туризм Россия 256741 доменных имён – 5000руб.
  Хостинг всего мира 1499203 сайтов – 1000руб.
  Экспорт-Импорт Россия СНГ 37795 доменных имён – 5000рублей.

  Регионы России:
  Республика Хакасия и Абакан 37227сайтов – 5000руб.
  Чукотский автономный округ и Анадырь 2008доменных имён – 5000руб.
  Архангельск и Архангельская область 40594доменных имён – 5000руб.
  Астрахань и Астраханская область 40084доменных имён – 5000руб.
  Барнаул и Алтайский край 64123сайтов – 5000руб.
  Белгородская область и Белгород 38257доменных имён – 5000рублей.
  Биробиджан и Еврейский автономный округ 3487сайтов – 5000рублей.
  Благовещенск и Амурская область 24790сайтов – 5000рублей.
  Брянск и Брянская область 32499сайтов – 5000руб.
  Новгородская область и Великий Новгород 18849доменов – 5000руб.
  Приморский край и Владивосток 50051сайтов – 5000рублей.
  Республика Северная Осетия и Владикавказ 8987сайтов – 5000рублей.
  Владимир и Владимирская область 62252доменов – 5000рублей.
  Волгоградская область и Волгоград 78537доменов – 5000руб.
  Вологодская область и Вологда 52476доменов – 5000рублей.
  Воронеж и Воронежская область 28782доменных имён – 5000рублей.
  Республика Алтай и Горно-Алтайск 49027доменных имён – 5000рублей.
  Грозный и Чеченская Республика 7829доменов – 5000рублей.
  Екатеринбург и Свердловская область – 119920доменов – 5000рублей.
  Ивановская область и Иваново 43750доменных имён – 5000руб.
  Республика Удмуртия и Ижевск 38255доменов – 5000рублей.
  Республика Марий Эл и Йошкар-Ола 10431доменных имён – 5000рублей.
  Иркутск и Иркутская область 64484доменных имён — 5000рублей.
  Казань и Республика Татарстан – 121992доменов – 5000рублей.
  Калининград и Калининградская область 32568доменов – 5000руб.
  Калужская область и Калуга 36623сайтов – 5000рублей.
  Кемеровская область и Кемерово 46708доменов – 5000 руб.
  Киров и Кировская область 40374доменов – 5000рублей.
  Кострома и Костромская область 19720доменных имён – 5000руб.
  Краснодарский край Краснодар 163489доменных имён – 5000рублей.
  Красноярский край и Красноярск 89698сайтов – 5000рублей.
  Курган и Курганская область 36560доменов – 5000руб.
  Курск и Курская область 16384сайтов – 5000рублей.
  Республика Тыва и Кызыл 1486сайтов – 5000руб.
  Липецкая область и Липецк 20003доменных имён – 5000руб.
  Магаданская область и Магадан 3785сайтов – 5000рублей.
  Магас и Республика Ингушетия 2204доменных имён – 5000рублей.
  Майкоп и Республика Адыгея 3976доменов – 5000рублей.
  Махачкала и Республика Дагестан 17161сайтов – 5000руб.
  Москва и Московская область – 976829 доменов – 5000руб.
  Мурманск и Мурманская область 26592 сайтов – 5000руб.
  Республика Кабардино-Балкария и Нальчик 3119 доменных имён – 5000руб.
  Нарьян-Мар и Ненецкий автономный округ 1150сайтов – 5000руб.
  Нижегородская область и Нижний Новгород 119897доменных имён – 5000рублей.
  Новосибирская область и Новосибирск 163292доменных имён – 5000руб.
  Омск и Омская область 127682доменных имён – 5000рублей.
  Орловская область и Орел 24666доменов – 5000руб.
  Оренбургская область и Оренбург 26801доменных имён – 5000рублей.
  Пенза и Пензенская область 22380сайтов – 5000рублей.
  Пермский край и Пермь 60192доменов – 5000руб.
  Республика Карелия и Петрозаводск 15971сайтов – 5000рублей.
  Петропавловск-Камчатский и Камчатский край 14648доменных имён – 5000рублей.
  Псков и Псковская область 14515доменных имён – 5000рублей.
  Ростовская область и Ростов-На-Дону 30828доменов – 5000руб.
  Рязанская область и Рязань 12258сайтов – 5000рублей.
  Ямало-Ненецкий автономный округ и Салехард 3759доменных имён – 5000руб.
  Самара и Самарская область 124452доменов — 5000рублей.
  Ленинградская область и Санкт-Петербург – 654194доменов – 5000руб.
  Саранск и Республика Мордовия 4718доменов – 5000рублей.
  Саратов и Саратовская область 20999сайтов – 5000руб.
  Севастополь и Республика Крым 49444доменных имён – 5000руб.
  Смоленск и Смоленская область 6728доменных имён – 5000руб.
  Ставропольский край и Ставрополь 53925доменных имён -5000рублей.
  Сыктывкар и Республика Коми 27979сайтов – 5000руб.
  Тамбовская область и Тамбов 7070доменов – 5000рублей.
  Тверь и Тверская область 8752доменов – 5000рублей.
  Томская область и Томск 14945доменов – 5000рублей.
  Тульская область и Тула 16679доменных имён – 5000руб.
  Тюменская область и Тюмень 91044доменных имён – 5000руб.
  Республика Бурятия и Улан-Удэ 11339доменов – 5000рублей.
  Ульяновская область и Ульяновск 11786доменных имён – 5000руб.
  Республика Башкортостан и Уфа 68615доменов – 5000рублей.
  Хабаровск и Хабаровский край 78835доменных имён – 5000рублей.
  Ханты-Мансийск и Ханты-Мансийский автономный округ 56782доменов – 5000рублей.
  Чувашская Республика и Чебоксары 89062доменных имён – 5000рублей.
  Челябинск и Челябинская область 108852сайтов – 5000рублей.
  Республика Карачаево-Черкессия и Черкесск 1629доменов – 5000руб.
  Забайкальский край и Чита 16891доменных имён – 5000рублей.
  Республика Калмыкия и Элиста 17892доменных имён – 5000руб.
  Сахалинская область и Южно-Сахалинск 16507доменных имён – 5000руб.
  Якутск и Республика Саха 29226доменных имён – 5000руб.
  Ярославская область и Ярославль 89341доменов – 5000руб.

  Базы:
  Организации из сервисов Yandex и Гугл карт собранные по ОКАТО: 966 городов, 42187/108072 крупных/мелких населённых пунктов
  РФ.
  Предприятия и организации РФ из: Жёлтых страниц, 2Гис, Ros-bis, Актинфо, Алинформ, Бтк-онлайн,
  Бигфоунбук, MBTG, Где то место, Gdebiz, E-adres, B2B-russia, Zakazrf, Sam5, Foliant, Ярмэп, Топплан, Тел09, Spravochnik-09, ЕГТС, SPR,
  Интервеб.спб, Московфирма, ЕГРЮЛ, Data.mos, Mosgid, Мск.справкер и другие.
  Базы ВОЙС сайтов всех государств мира.
  Вы можете приобрести наши базы отдельно от рассылки по запросу.

  P/S
  Пожалуйста не отвечайте на это коммерческое предложение со своего почтового ящика, так как оно создано в автоматическом режиме и не дойдёт до нас!
  Используйте для связи контакт-форму с сайта: kontakt(тире)forma(точка)cn

 • Приветствуем вас!

  Предлагаем рассылку ваших коммерческих предложений по формам обратной связи сайтов предприятий Российской Федерации и СНГ.
  Разошлём ваши сообщения через контакт-формы сайтов фирм по всем странам мира на любых языках.

  сайт: kontakt(тире)forma(точка)cn

  Письмо приходит на контактный емаил учреждения.

  Тест:
  двадцать тысяч сообщений по России на ваш E-mail – тысяча руб.
  двадцать тысяч сообщений по зарубежным зонам на ваш адрес электронной почты – 20 долларов.
  От вас требуется адрес электронной почты, заголовок и текст письма.

  Организации России – 4025015 предприятий – 3000

  руб за миллион.

  Москва и Московская область 976829 предприятий – 5000 рублей.

  Санкт-Петербург и Ленинградская обл. 654194 предприятий – 5000

  руб.

  Новые предприятия РФ зарегистрированные в 2016-2020 году 970660 доменов – 5000 рублей.

  Новые доменные имена Российской Федерации, зарегистрированные 24-48 часов назад (Цикл из 15 рассылок в течение месяца). – 15000

  руб.

  Русскоговорящие страны, например:
  Украина 1114526 сайтов – 5000 руб
  Беларусь 114254 доменов – 5000 руб
  Kazakhstan 121391 доменных имён – 5000 рублей
  Latvia 96566 доменных имён — 5000 руб
  Литва 124182 доменных имён — 5000 руб
  Эстония 119701 сайтов — 5000 рублей
  и.т.д.

  Все русскоговорящие страны минус РФ 15 стран 2440822 доменов – 10000 руб.

  Вся Европа 44 страны 60726150 доменов – 60000 руб.

  Весь Европейский союз 28 стран 56752547 доменов- 55000 руб.

  Вся Asia 48 стран 14662004 сайтов – 15000 рублей.

  Вся Africa 50 стран 1594390 доменных имён – 10000 рублей.

  Вся Центральная и Северная Америка 35 стран 7441637

  доменных имён – 15000 руб.

  Вся Южная Америка 14 стран 5826884 доменных имён – 10000 рублей.

  Рассылки по движкам сайтов:
  3Дэкарт 14689 доменных имён 2000 рублей.
  Adobe CQ5 133567 доменов 3000 руб.
  Advance 17589 доменов 2000 рублей.
  Эдвантшоп.нет 2453 сайтов 1000 рублей.
  Алма 7095 сайтов 1000 рублей.
  Ametys 2389 доменных имён 1000 руб.
  Амиро 1794 сайтов 1000 руб.
  Angora 20357 сайтов 2000 руб.
  Эйвиэс 1369 доменных имён 1000 рублей.
  БибиПресс 1487 доменов 1000 рублей.
  BESTWEB 2699 доменных имён 1000 руб.
  Бигкомерц 78257доменных имён – 2000 руб.
  Bitrix 278751 сайтов 3000 руб.
  Blogger 658267 сайтов 3000 рублей.
  Blogspot 279865 сайтов 3000 рублей.
  BuddyPress 51477 сайтов 2000 рублей.
  Burning Board 4659 доменов 1000 рублей.
  Каталист Вэб 11689 доменов 2000 руб.
  Класипресс 11796 доменных имён 2000 рублей.
  CMSimple 11052 доменов 1000 руб.
  Concrete5 39121 доменов 2000 руб.
  Contao 110897 доменных имён 3000 рублей.
  CONTENIDO 5096 доменов 1000 рублей.
  Convio 2268 сайтов 1000 руб.
  Копермин фото 1296 доменов 1000 рублей.
  CS Cart 1180доменных имён 1000 руб.
  Кубекарт 1062 доменных имён 1000 руб.
  Datalife Engine 29438 доменных имён 2000 руб.
  Дэде 230589 доменов 5000 рублей.
  Дэдеиэмэс 96068 сайтов 2000 рублей.
  Диафан 4058 сайтов 1000 рублей.
  Discuz 47962 доменных имён 2000 рублей.
  Джанго 71167 доменов 2000 руб.
  DokuWiki 9588 сайтов 1000 рублей.
  Dotnetnuke 82964 доменов 2000 рублей.
  Друпал 978298 сайтов 5000 рублей.
  Изиблог 1165978 доменов 5000 рублей.
  Эписервер 29876 доменных имён 2000 руб.
  Экспресионэнжин 1769823 доменных имён 8000 руб.
  eZ Publish 5367 сайтов 1000 рублей.
  F 9356 доменных имён 1000 рублей.
  FireBoard 1567 доменов 1000 руб.
  Флексби 15072 доменов 1000 рублей.
  General Blogs 2067 доменных имён 1000 рублей.
  GetSimple 23094 сайтов 2000 руб.
  Хост 6871 доменов 1000 руб.
  HostCMS 5042 сайтов 1000 руб.
  HubSpot 31762 доменных имён 2000 рублей.
  i 9438 доменных имён 1000 руб.
  Image 1368 сайтов 1000 руб.
  InSales 11081 доменных имён 1000 руб.
  Инстант CMS 4136 доменов 1000 руб.
  Интерактивбибиси 32367 доменов 2000 руб.
  Invision Power Board 2430 сайтов 1000 рублей.
  Айпибоард 2266 сайтов 1000 руб.
  Айти 15189 сайтов 2000 рублей.
  jforum 1056 доменов 1000 руб.
  jobberBase 3387 сайтов 1000 руб.
  Joomla 1906994 сайтов 10000 руб.
  Куби 3722 доменных имён 1000 руб.
  Лайфрей 5137 доменов 1000 руб.
  Мэйд симпл 20567 доменов 2000 руб.
  Magento 369447 доменных имён 3000 рублей.
  Медиамаксскрипт 103896 доменов 3000 руб.
  MediaWiki 41468 доменных имён 2000 рублей.
  Microsoft SharePoint 13198 доменов 2000 руб.
  Мод икс 64023 доменов 2000 руб.
  Moodle 8195 сайтов 1000 руб.
  Мувэбл Тайп 9171 доменов 1000 рублей.
  MyBB 4367 сайтов 1000 рублей.
  myUPB 3397 сайтов 1000 руб.
  NetCat 6636 сайтов 1000 руб.
  Энжи 18356 доменных имён 2000 рублей.
  NING 3687 доменных имён 1000 рублей.
  НопКомерс 3892 сайтов 1000 руб.
  Open 5916 доменных имён 1000 рублей.
  ОпенКарт 415575 доменов 3000 руб.
  OpenCms 5916 сайтов 1000 рублей.
  Оэсклас 4652 сайтов 1000 руб.
  Open Source Commerce 68468 сайтов 2000 руб.
  Оур 3096 доменных имён 1000 руб.
  OXID eShop 12200 доменов 2000 руб.
  Oxwall 6800 доменных имён 1000 руб.
  Parallels Plesk Sitebuilder 174216 доменов 3000 руб.
  php Link 2298 доменов 1000 руб.
  php 14367 доменов 2000 руб.
  phpBB 20045 доменов 1000 руб.
  Пшп-фюжин 2596 сайтов 1000 руб.
  PHPMelody 2365 доменных имён 1000 рублей.
  PHP-Nuke 2489 сайтов 1000 рублей.
  Пшпшоп 2667 сайтов 1000 рублей.
  Пшпвеб 29789 доменов 2000 рублей.
  Пшпвинд 4032 доменных имён 1000 рублей.
  Плон 84962 сайтов 2000 рублей.
  PowerEasy 1697 доменов 1000 руб.
  Prestashop 328287 доменов 2000 руб.
  Question2Answer 5598 доменов 1000 руб.
  R 296498 доменов 3000 рублей.
  Ридискрипт 6487682 доменов 3000 руб.
  Эсбилдер 394367 доменных имён 3000 рублей.
  Shopify 2343709 сайтов 3000 руб.
  Шоутбокс 145564 доменов 3000 рублей.
  Силверстрип 31721 доменных имён 2000 рублей.
  Симпла 17429 доменов 1000 руб.
  Sitecore 74861 доменов 2000 рублей.
  Sitefinity 4183 доменов 1000 руб.
  SMF 8111 сайтов 1000 рублей.
  Социалгоу 54267 доменных имён 2000 рублей.
  SPIP 28269 доменов 2000 руб.
  Сквэаспэйс 1098231 доменных имён 5000 руб.
  StoreLand 8257 сайтов 1000 рублей.
  Супесайт 12367 доменов 2000 руб.
  Textpattern,Текстпатерн 882 доменов 1000 рублей.
  Тикивики 1446 доменных имён 1000 рублей.
  Tilda,Тилда 47396 сайтов 2000 рублей.
  Tumblr 302357 доменных имён 3000 руб.
  Тайпо3845009 сайтов 3000 рублей.
  Umbraco 146064 сайтов 3000 рублей.
  UMI.CMS 13191 сайтов 2000 рублей.
  Вамшоп 1737 сайтов 1000 руб.
  vBulletin 14460 доменов 1000 руб.
  Volusion 16006 доменных имён 1000 руб.
  WallpaperSiteScript 2811 доменов 1000 руб
  Weebly 191753 доменных имён 3000 рублей.
  Wix 3379081 сайтов 10000 руб.
  WooCommerce 4459525 доменных имён 15000 рублей.
  Wordpress 35354537 сайтов 30000 руб.
  XenForo 21105 доменных имён 1000 рублей.
  Хупс 20467 доменов 2000 руб.
  XpressEngine 8565 доменов 1000 рублей.
  Zen Cart 26524 доменных имён 1000 рублей.

  Выборки по сферам деятельности и отраслям России:
  B2B услуги, Cars, Автосервис, Автотовары,

  Security, Biznes, Kompyutery i internet, beauty, Культура и искусство, Medicine and Pharmacy, Places and topographic objects,Nauka i obrazovanie,

  Образование, Obshchepit, Obshchestvo, Otdyh i

  turizm, Produkty, Proizvodstvo i postavki, Промышленные товары, Razvlecheniya, Реклама и полиграфия, Remont strojka, Semya deti domashnie zhivotnye, Спецмагазины, Спорт, Reference Information Systems, Sredstva massovoj informacii, Строительство и недвижимость, Телекоммуникации

  и связь, Товары для дома и дачи, Transport and transportation, Services

  Например:
  Интернет-магазины России 237462 доменов — 5000 рублей.
  Интернет магазины 14 стран бывшего СССР 44840 доменных имён— 5000 рублей.
  Интернет-магазины со всего мира 3516251 доменов — 10000 руб.
  Поставщики и оптовики России 52678 сайтов — 5000 руб.
  Организации “Услуги 1С” 3108 сайтов — 5000 рублей.
  Студии изготовление лендингов РФ и СНГ 5852 доменов — 5000 руб.
  ВЕб-студии Россия и СНГ 50949 доменов — 5000 рублей.
  Строительство и Недвижимость РФ 360404 доменов — 5000 руб.
  Строительство и Недвижимость в Москве 170408 доменных имён — 5000рублей.
  Транспорт и перевозки России 117813 сайтов — 5000 рублей.
  Авто РФ 572901 сайтов -5000 рублей.
  Медицина и фармацевтика России 380282 доменных имён – 5000рублей.
  Мебель и мебельная фурнитура Москва 147267 сайтов — 5000рублей.
  Медицина красота в Москве 198749 сайтов — 5000руб.
  Автосервисы России 75463 доменов – 5000руб.
  Охрана 40867 сайтов Россия – 5000рублей.
  Государственные органы всего мира 354924 доменных имён — 5000рублей.
  Компьютеры и интернет 162418 доменов Россия – 5000рублей.
  Красота Россия 157000 доменов – 5000рублей.
  Образование Россия 115256 доменных имён – 5000рублей.
  Общепит России 90237 сайтов – 5000руб.
  Отдых и развлечения Москва 257696 доменов — 5000руб.
  Продукты Россия 189221 сайтов- 5000руб.
  Поставки и производство Россия 135081 доменных имён – 5000рублей.
  Реклама и полиграфия Россия 154036 доменных имён – 5000руб.
  Sport Россия 89564 сайтов – 5000руб.
  Телекоммуникации и связь 18548 сайтов Россия – 5000рублей.
  Отдых и туризм Россия 256741 сайтов – 5000рублей.
  Хостинг всего мира 1499203 доменов – 1000рублей.
  Экспорт-Импорт Россия СНГ 37795 доменных имён – 5000руб.

  Регионы России:
  Абакан и Республика Хакасия 37227сайтов – 5000рублей.
  Чукотский автономный округ и Анадырь 2008сайтов – 5000рублей.
  Архангельск и Архангельская область 40594доменов – 5000руб.
  Астрахань и Астраханская область 40084доменов – 5000рублей.
  Алтайский край и Барнаул 64123сайтов – 5000руб.
  Белгород и Белгородская область 38257доменных имён – 5000рублей.
  Биробиджан и Еврейский автономный округ 3487сайтов – 5000руб.
  Благовещенск и Амурская область 24790доменов – 5000рублей.
  Брянск и Брянская область 32499сайтов – 5000руб.
  Новгородская область и Великий Новгород 18849доменов – 5000руб.
  Приморский край и Владивосток 50051доменных имён – 5000руб.
  Владикавказ и Республика Северная Осетия 8987сайтов – 5000руб.
  Владимир и Владимирская область 62252доменных имён – 5000руб.
  Волгоградская область и Волгоград 78537доменов – 5000руб.
  Вологодская область и Вологда 52476доменных имён – 5000руб.
  Воронежская область и Воронеж 28782доменных имён – 5000руб.
  Республика Алтай и Горно-Алтайск 49027доменных имён – 5000руб.
  Грозный и Чеченская Республика 7829сайтов – 5000рублей.
  Екатеринбург и Свердловская область – 119920доменных имён – 5000руб.
  Ивановская область и Иваново 43750доменных имён – 5000руб.
  Ижевск и Республика Удмуртия 38255доменных имён – 5000руб.
  Республика Марий Эл и Йошкар-Ола 10431доменов – 5000рублей.
  Иркутская область и Иркутск 64484доменных имён — 5000рублей.
  Казань и Республика Татарстан – 121992сайтов – 5000рублей.
  Калининградская область и Калининград 32568доменов – 5000руб.
  Калужская область и Калуга 36623доменов – 5000руб.
  Кемерово и Кемеровская область 46708доменов – 5000 руб.
  Кировская область и Киров 40374доменных имён – 5000руб.
  Костромская область и Кострома 19720сайтов – 5000рублей.
  Краснодарский край и Краснодар 163489доменов – 5000руб.
  Красноярск и Красноярский край 89698доменов – 5000руб.
  Курганская область и Курган 36560сайтов – 5000руб.
  Курская область и Курск 16384доменов – 5000руб.
  Республика Тыва и Кызыл 1486доменных имён – 5000руб.
  Липецкая область и Липецк 20003доменов – 5000руб.
  Магадан и Магаданская область 3785доменных имён – 5000рублей.
  Республика Ингушетия и Магас 2204сайтов – 5000руб.
  Республика Адыгея и Майкоп 3976доменных имён – 5000рублей.
  Махачкала и Республика Дагестан 17161сайтов – 5000руб.
  Москва и Подмосковье – 976829 доменов – 5000рублей.
  Мурманск и Мурманская область 26592 сайтов – 5000руб.
  Нальчик и Республика Кабардино-Балкария 3119 доменов – 5000рублей.
  Ненецкий автономный округ и Нарьян-Мар 1150доменов – 5000руб.
  Нижегородская область и Нижний Новгород 119897сайтов – 5000руб.
  Новосибирская область и Новосибирск 163292доменных имён – 5000рублей.
  Омская область и Омск 127682доменных имён – 5000рублей.
  Орел и Орловская область 24666сайтов – 5000рублей.
  Оренбургская область и Оренбург 26801сайтов – 5000рублей.
  Пенза и Пензенская область 22380сайтов – 5000руб.
  Пермь и Пермский край 60192сайтов – 5000рублей.
  Петрозаводск и Республика Карелия 15971доменов – 5000рублей.
  Петропавловск-Камчатский и Камчатский край 14648доменов – 5000рублей.
  Псков и Псковская область 14515доменных имён – 5000рублей.
  Ростов-На-Дону и Ростовская область 30828сайтов – 5000рублей.
  Рязань и Рязанская область 12258сайтов – 5000руб.
  Салехард и Ямало-Ненецкий автономный округ 3759сайтов – 5000рублей.
  Самара и Самарская область 124452доменов — 5000рублей.
  Санкт-Петербург и Ленинградская область – 654194доменных имён – 5000руб.
  Саранск и Республика Мордовия 4718доменов – 5000рублей.
  Саратов и Саратовская область 20999сайтов – 5000рублей.
  Республика Крым и Севастополь 49444сайтов – 5000рублей.
  Смоленск и Смоленская область 6728доменов – 5000руб.
  Ставрополь и Ставропольской край 53925доменов -5000рублей.
  Сыктывкар и Республика Коми 27979доменов – 5000рублей.
  Тамбов и Тамбовская область 7070сайтов – 5000рублей.
  Тверь и Тверская область 8752сайтов – 5000рублей.
  Томск и Томская область 14945доменных имён – 5000рублей.
  Тульская область и Тула 16679доменных имён – 5000руб.
  Тюмень и Тюменская область 91044доменов – 5000рублей.
  Улан-Удэ и Республика Бурятия 11339доменов – 5000рублей.
  Ульяновская область и Ульяновск 11786доменных имён – 5000рублей.
  Республика Башкортостан и Уфа 68615доменных имён – 5000рублей.
  Хабаровск и Хабаровский край 78835доменных имён – 5000руб.
  Ханты-Мансийск и Ханты-Мансийский автономный округ 56782доменов – 5000рублей.
  Чебоксары и Чувашская Республика 89062доменных имён – 5000руб.
  Челябинск и Челябинская область 108852доменных имён – 5000руб.
  Черкесск и Республика Карачаево-Черкессия 1629сайтов – 5000рублей.
  Забайкальский край и Чита 16891сайтов – 5000рублей.
  Республика Калмыкия и Элиста 17892доменных имён – 5000рублей.
  Сахалинская область и Южно-Сахалинск 16507доменов – 5000руб.
  Республика Саха и Якутск 29226доменов – 5000руб.
  Ярославль и Ярославская область 89341доменных имён – 5000рублей.

  Наши базы:
  Предприятия и организации из сервисов Яндекс и Google карт собранные по ОКАТО: 966 городов, 42187/108072 крупных/мелких населённых пунктов
  РФ.
  Организации и Предприятия РФ из: Yell, Дубль Гис, Ros-bis, Actinfo, Allinform, Бтк-онлайн,Bigphonebook, MBTG, Где то место, Гдебиз, E-adres, Б2Б Россия, Заказ РФ, Sam5, Foliant, Yarmap, Topplan, Тел09, Справочник-09, EGTS, SPR,
  Интервеб.спб, Moscowfirma, ЕГРЮЛ, Дата.мос, Mosgid, Мск.справкер и др.
  Базы ВОЙС доменов всех государств мира.
  Вы можете приобрести наши базы отдельно от рассылки по запросу.

  P/S
  Пожалуйста не отвечайте на это коммерческое предложение со своего электронного ящика, так как оно создано в автоматическом режиме и не дойдёт до нас!
  Используйте для связи контакт-форму с сайта: kontakt(тире)forma(точка)cn

 • Добрый день!

  Разошлём через контактные-формы сайтов фирм РФ и СНГ.
  Рассылки ваших коммерческих предложений через формы-контактов сайтов организаций по всем странам и доменным зонам мира на любых языках.

  сайт: kontakt(тире)forma(точка)cn

  Ваше коммерческое предложение приходит на контактный электронный ящик организации.

  Тест:
  20000 сообщений по Российской Федерации на ваш

  почтовый ящик – 1000 рублей.
  20000 сообщений по зарубежным зонам на ваш почтовый ящик –

  двадцать $.
  От вас требуется адрес электронной почты, заголовок и текст письма.

  Предприятия и организации Российской Федерации – 4025015 организаций – 3000

  рублей за миллион.

  Москва и Московская область 976829 предприятий – 5000 рублей.

  Санкт-Петербург и Ленинградская обл. 654194 предприятий – 5000 рублей.

  Новые предприятия России зарегистрированные в 2016-2020 году 970660 доменов – 5000 рублей.

  Новые домены РФ, зарегистрированные 24-48 часов назад (Цикл из 15 рассылок в течение месяца). – 15000

  рублей.

  Русскоговорящие страны, например:
  Ukraine 1114526 доменов – 5000 рублей
  Belarus 114254 сайтов – 5000 рублей
  Казахстан 121391 доменов – 5000 руб
  Latvia 96566 доменов — 5000 рублей
  Lithuania 124182 доменных имён — 5000 рублей
  Eesti 119701 сайтов — 5000 руб
  и.т.д.

  Все русскоговорящие страны минус Россия 15 стран 2440822 сайтов – 10000 рублей.

  Вся Европа 44 страны 60726150 доменов – 60000 рублей.

  Весь Европейский союз 28 стран 56752547 доменов- 55000 руб.

  Вся Азия 48 стран 14662004 сайтов – 15000 рублей.

  Вся Африка 50 стран 1594390 доменов – 10000 руб.

  Вся Северная и Центральная Америка 35 стран 7441637

  сайтов – 15000 рублей.

  Вся Южная America 14 стран 5826884 сайтов – 10000 руб.

  Рассылки по движкам сайтов:
  3Дэкарт 14689 доменных имён 2000 рублей.
  Adobe CQ5 133567 сайтов 3000 рублей.
  Advance 17589 сайтов 2000 рублей.
  AdVantShop.NET 2453 доменных имён 1000 рублей.
  Алма 7095 доменных имён 1000 рублей.
  Аметис 2389 доменных имён 1000 руб.
  Амиро 1794 доменов 1000 руб.
  Ангора 20357 сайтов 2000 рублей.
  AVS 1369 доменов 1000 рублей.
  BbPress 1487 сайтов 1000 руб.
  Бествэб 2699 доменов 1000 руб.
  BigCommerce 78257доменов – 2000 рублей.
  Bitrix 278751 сайтов 3000 руб.
  Blogger 658267 доменов 3000 рублей.
  Blogspot 279865 сайтов 3000 руб.
  BuddyPress 51477 сайтов 2000 рублей.
  Бунинг Боард 4659 доменов 1000 рублей.
  Каталист Вэб 11689 доменов 2000 рублей.
  Класипресс 11796 доменных имён 2000 рублей.
  CMSimple 11052 доменных имён 1000 руб.
  Concrete5 39121 сайтов 2000 руб.
  Contao 110897 доменов 3000 руб.
  CONTENIDO 5096 доменов 1000 руб.
  Convio 2268 сайтов 1000 рублей.
  Копермин фото 1296 доменов 1000 рублей.
  CS Cart 1180сайтов 1000 рублей.
  CubeCart 1062 доменов 1000 руб.
  Дата лайф Энджин 29438 сайтов 2000 руб.
  Дэде 230589 доменных имён 5000 руб.
  DedeEIMS 96068 сайтов 2000 руб.
  DIAFAN 4058 доменных имён 1000 рублей.
  Discuz 47962 доменных имён 2000 руб.
  Django 71167 доменов 2000 руб.
  Докувики 9588 доменных имён 1000 руб.
  DNN 82964 сайтов 2000 руб.
  Друпал 978298 доменных имён 5000 руб.
  EasyBlog 1165978 доменов 5000 руб.
  EPiServer 29876 сайтов 2000 руб.
  Экспресионэнжин 1769823 сайтов 8000 руб.
  eZ Publish 5367 сайтов 1000 руб.
  F 9356 доменных имён 1000 рублей.
  Файрбоард 1567 доменных имён 1000 рублей.
  Флексби 15072 доменов 1000 рублей.
  Дженерал блогс 2067 доменов 1000 рублей.
  GetSimple 23094 сайтов 2000 руб.
  Host 6871 сайтов 1000 рублей.
  Хост CMS 5042 доменов 1000 рублей.
  Хабспот 31762 доменных имён 2000 руб.
  ай 9438 доменных имён 1000 руб.
  Image 1368 доменных имён 1000 рублей.
  Инсалес 11081 доменных имён 1000 руб.
  Инстант ЦМС 4136 доменных имён 1000 рублей.
  Интерактивбибиси 32367 сайтов 2000 рублей.
  Инвизион Повер Боард 2430 доменов 1000 рублей.
  Айпибоард 2266 доменов 1000 рублей.
  IT 15189 сайтов 2000 руб.
  Джейфорум 1056 доменов 1000 руб.
  Джабербас 3387 сайтов 1000 руб.
  Joomla 1906994 сайтов 10000 руб.
  Куби 3722 сайтов 1000 рублей.
  Лайфрей 5137 доменных имён 1000 рублей.
  Мэйд симпл 20567 доменов 2000 руб.
  Magento 369447 доменов 3000 рублей.
  MediaMaxScript 103896 доменных имён 3000 руб.
  MediaWiki 41468 сайтов 2000 рублей.
  Microsoft SharePoint 13198 сайтов 2000 рублей.
  MODx 64023 сайтов 2000 руб.
  Moodle 8195 сайтов 1000 рублей.
  Movable Type 9171 доменов 1000 руб.
  Майбэбэ 4367 сайтов 1000 руб.
  myUPB 3397 доменных имён 1000 руб.
  NetCat 6636 доменов 1000 рублей.
  NG 18356 сайтов 2000 руб.
  Нинг 3687 сайтов 1000 руб.
  NopCommerce 3892 доменных имён 1000 рублей.
  Опэн 5916 сайтов 1000 рублей.
  ОпенКарт 415575 доменов 3000 рублей.
  Опэнцмс 5916 доменных имён 1000 рублей.
  Osclass 4652 сайтов 1000 руб.
  Open Source Commerce 68468 доменных имён 2000 рублей.
  Оур 3096 доменов 1000 руб.
  Оксид ешоп 12200 сайтов 2000 руб.
  Oxwall 6800 доменов 1000 руб.
  Паралельс плеск сайтбилдер 174216 доменов 3000 рублей.
  php Link 2298 сайтов 1000 руб.
  php 14367 сайтов 2000 руб.
  пхпББ 20045 доменных имён 1000 руб.
  Пшп-фюжин 2596 сайтов 1000 руб.
  Пшпмелоди 2365 доменных имён 1000 руб.
  PHP-Nuke 2489 сайтов 1000 руб.
  PHPShop 2667 сайтов 1000 руб.
  Пшпвеб 29789 сайтов 2000 руб.
  PHPWind 4032 сайтов 1000 рублей.
  Плон 84962 доменов 2000 руб.
  PowerEasy 1697 доменов 1000 руб.
  Prestashop 328287 сайтов 2000 рублей.
  Question2Answer 5598 сайтов 1000 рублей.
  Р 296498 сайтов 3000 руб.
  ReadyScript 6487682 доменов 3000 руб.
  Эсбилдер 394367 доменов 3000 руб.
  Shopify 2343709 доменов 3000 руб.
  Шоутбокс 145564 сайтов 3000 рублей.
  SilverStripe 31721 доменных имён 2000 руб.
  Simpla 17429 доменных имён 1000 руб.
  Sitecore 74861 сайтов 2000 руб.
  Сайтфинити 4183 доменных имён 1000 руб.
  Эсэмэф 8111 сайтов 1000 рублей.
  Социалгоу 54267 доменных имён 2000 руб.
  SPIP 28269 сайтов 2000 рублей.
  Squarespace 1098231 доменов 5000 рублей.
  Сторелэнд 8257 доменных имён 1000 руб.
  Супесайт 12367 доменных имён 2000 рублей.
  Textpattern,Текстпатерн 882 доменных имён 1000 руб.
  Тикивики 1446 доменов 1000 рублей.
  Tilda,Тилда 47396 доменных имён 2000 руб.
  Тамбл 302357 доменов 3000 рублей.
  TYPO3845009 доменов 3000 рублей.
  Умбрако 146064 доменных имён 3000 руб.
  ЮМИ ЦМС 13191 доменных имён 2000 рублей.
  Вамшоп 1737 сайтов 1000 руб.
  vBulletin 14460 доменных имён 1000 рублей.
  Volusion 16006 доменов 1000 рублей.
  Волпейпер сайт скрипт 2811 доменных имён 1000 руб
  Weebly 191753 сайтов 3000 руб.
  Wix 3379081 доменов 10000 руб.
  WooCommerce 4459525 доменных имён 15000 рублей.
  Wordpress 35354537 сайтов 30000 руб.
  Хенфоро 21105 доменных имён 1000 рублей.
  XOOPS 20467 сайтов 2000 рублей.
  XpressEngine 8565 доменных имён 1000 рублей.
  Zen Cart 26524 доменов 1000 руб.

  Выборки по отраслям РФ:
  B2B услуги, Автомобили, Avtoservis, Avtotovary,

  Безопасность, Бизнес, Computers and Internet, beauty, Kultura i iskusstvo, Медицина и Фармацевтика, Места и

  топографические обьекты,Наука и образование,

  Образование, Public catering, Obshchestvo, Отдых и туризм, Продукты, Производство и поставки,

  Promyshlennye tovary, Entertainment, Reklama i poligrafiya, Ремонт стройка, Family children pets, Спецмагазины, Sport, Reference Information Systems, Средства массовой

  информации, Construction and Real Estate, Telecommunications and communication, Tovary dlya doma i dachi, Transport and transportation, Услуги

  Например:
  Интернет-магазины РФ 237462 доменов — 5000 руб.
  Интернет магазины 14 стран бывшего СССР 44840 сайтов— 5000 рублей.
  Интернет-магазины Весь мир 3516251 доменов — 10000 руб.
  Поставщики и оптовики России 52678 сайтов — 5000 рублей.
  Организации “Услуги 1С” 3108 сайтов — 5000 рублей.
  Студии изготовление лендингов РФ и СНГ 5852 доменных имён — 5000 рублей.
  ВЕб-студии РФ и СНГ 50949 доменов — 5000 рублей.
  Строительство и Недвижимость РФ 360404 доменных имён — 5000 рублей.
  Строительство Недвижимость Москва 170408 доменных имён — 5000рублей.
  Транспортные компании России 117813 доменных имён — 5000 рублей.
  Авто РФ 572901 доменов -5000 руб.
  Медицина и фармацевтика РФ 380282 доменов – 5000руб.
  Мебель и мебельная фурнитура Москва 147267 сайтов — 5000рублей.
  Медицина красота в Москве 198749 доменных имён — 5000руб.
  Техцентры России 75463 доменных имён – 5000рублей.
  Безопасность 40867 сайтов Россия – 5000рублей.
  Государственные органы власти Весь мир 354924 сайтов — 5000рублей.
  Компьютеры и интернет 162418 сайтов Россия – 5000рублей.
  Красота Россия 157000 доменов – 5000рублей.
  Образование Россия 115256 доменных имён – 5000рублей.
  Общепит России 90237 доменов – 5000рублей.
  Отдых и развлечения Москва 257696 доменных имён — 5000рублей.
  Продукты Россия 189221 доменных имён- 5000руб.
  Производство и поставки Россия 135081 доменных имён – 5000рублей.
  Полиграфия и Реклама Россия 154036 сайтов – 5000руб.
  Спорт Россия 89564 доменных имён – 5000рублей.
  Телекоммуникации и связь 18548 доменных имён Россия – 5000руб.
  Отдых и туризм Россия 256741 доменов – 5000рублей.
  Хостинг всего мира 1499203 доменов – 1000руб.
  Импорт-Экспорт Россия СНГ 37795 доменных имён – 5000рублей.

  Регионы России:
  Республика Хакасия и Абакан 37227сайтов – 5000руб.
  Чукотский автономный округ и Анадырь 2008сайтов – 5000руб.
  Архангельск и Архангельская область 40594доменных имён – 5000руб.
  Астрахань и Астраханская область 40084сайтов – 5000рублей.
  Алтайский край и Барнаул 64123доменов – 5000руб.
  Белгородская область и Белгород 38257доменов – 5000рублей.
  Еврейский автономный округ и Биробиджан округ 3487сайтов – 5000рублей.
  Благовещенск и Амурская область 24790доменов – 5000рублей.
  Брянская область и Брянск 32499доменных имён – 5000рублей.
  Новгородская область и Великий Новгород 18849сайтов – 5000руб.
  Владивосток и Приморский край 50051доменов – 5000рублей.
  Республика Северная Осетия и Владикавказ 8987доменных имён – 5000рублей.
  Владимир и Владимирская область 62252сайтов – 5000руб.
  Волгоградская область и Волгоград 78537доменов – 5000рублей.
  Вологодская область и Вологда 52476доменов – 5000руб.
  Воронежская область и Воронеж 28782доменных имён – 5000рублей.
  Республика Алтай и Горно-Алтайск 49027доменов – 5000руб.
  Чеченская Республика и Грозный 7829сайтов – 5000рублей.
  Екатеринбург и Свердловская область – 119920доменных имён – 5000руб.
  Иваново и Ивановская область 43750доменов – 5000руб.
  Республика Удмуртия и Ижевск 38255доменных имён – 5000руб.
  Республика Марий Эл и Йошкар-Ола 10431доменов – 5000рублей.
  Иркутская область и Иркутск 64484доменных имён — 5000руб.
  Республика Татарстан и Казань – 121992доменов – 5000рублей.
  Калининградская область и Калининград 32568доменных имён – 5000рублей.
  Калуга и Калужская область 36623доменных имён – 5000рублей.
  Кемерово и Кемеровская область 46708доменных имён – 5000 руб.
  Кировская область и Киров 40374сайтов – 5000рублей.
  Костромская область и Кострома 19720доменов – 5000руб.
  Краснодарский край и Краснодар 163489доменов – 5000руб.
  Красноярск и Красноярский край 89698сайтов – 5000руб.
  Курганская область и Курган 36560доменных имён – 5000руб.
  Курская область и Курск 16384доменов – 5000руб.
  Республика Тыва и Кызыл 1486сайтов – 5000рублей.
  Липецкая область и Липецк 20003сайтов – 5000руб.
  Магаданская область и Магадан 3785сайтов – 5000рублей.
  Республика Ингушетия и Магас 2204доменных имён – 5000руб.
  Майкоп и Республика Адыгея 3976доменов – 5000руб.
  Республика Дагестан и Махачкала 17161сайтов – 5000руб.
  Москва и Подмосковье – 976829 доменов – 5000руб.
  Мурманск и Мурманская область 26592 доменных имён – 5000руб.
  Республика Кабардино-Балкария и Нальчик 3119 сайтов – 5000рублей.
  Ненецкий автономный округ и Нарьян-Мар 1150доменных имён – 5000руб.
  Нижний Новгород и Нижегородская область 119897сайтов – 5000руб.
  Новосибирская область и Новосибирск 163292доменных имён – 5000рублей.
  Омская область и Омск 127682доменов – 5000рублей.
  Орловская область и Орел 24666сайтов – 5000руб.
  Оренбург и Оренбургская область 26801доменных имён – 5000руб.
  Пенза и Пензенская область 22380доменов – 5000рублей.
  Пермский край и Пермь 60192доменных имён – 5000рублей.
  Петрозаводск и Республика Карелия 15971доменных имён – 5000руб.
  Камчатский край и Петропавловск-Камчатский 14648сайтов – 5000рублей.
  Псков и Псковская область 14515доменных имён – 5000руб.
  Ростов-На-Дону и Ростовская область 30828доменных имён – 5000руб.
  Рязанская область и Рязань 12258доменных имён – 5000рублей.
  Ямало-Ненецкий автономный округ и Салехард 3759доменов – 5000руб.
  Самарская область и Самара 124452доменных имён — 5000рублей.
  Санкт-Петербург и Ленинградская область – 654194доменных имён – 5000рублей.
  Саранск и Республика Мордовия 4718доменных имён – 5000рублей.
  Саратов и Саратовская область 20999сайтов – 5000рублей.
  Республика Крым и Севастополь 49444сайтов – 5000руб.
  Смоленск и Смоленская область 6728сайтов – 5000рублей.
  Ставрополь и Ставропольской край 53925доменов -5000руб.
  Республика Коми и Сыктывкар 27979сайтов – 5000руб.
  Тамбов и Тамбовская область 7070сайтов – 5000руб.
  Тверская область и Тверь 8752сайтов – 5000рублей.
  Томск и Томская область 14945доменов – 5000рублей.
  Тульская область и Тула 16679доменов – 5000руб.
  Тюмень и Тюменская область 91044доменных имён – 5000руб.
  Улан-Удэ и Республика Бурятия 11339доменных имён – 5000руб.
  Ульяновск и Ульяновская область 11786доменов – 5000руб.
  Уфа и Республика Башкортостан 68615сайтов – 5000рублей.
  Хабаровск и Хабаровский край 78835сайтов – 5000рублей.
  Ханты-Мансийск и Ханты-Мансийский автономный округ 56782сайтов – 5000рублей.
  Чувашская Республика и Чебоксары 89062сайтов – 5000руб.
  Челябинск и Челябинская область,Челябинская область и Челябинск 108852сайтов – 5000руб.
  Республика Карачаево-Черкессия и Черкесск 1629доменов – 5000рублей.
  Забайкальский край и Чита 16891доменных имён – 5000руб.
  Республика Калмыкия и Элиста 17892доменных имён – 5000руб.
  Сахалинская область и Южно-Сахалинск 16507доменов – 5000руб.
  Республика Саха и Якутск 29226доменных имён – 5000рублей.
  Ярославль и Ярославская область 89341доменных имён – 5000рублей.

  Базы:
  Предприятия из сервисов Yandex и Google карт собранные по ОКАТО: 966 гор., 42187/108072 крупных/мелких населённых пунктов
  РФ.
  Организации и Предприятия России из: YP, 2Гис, Ros-bis, Актинфо, Allinform, Btk-online,
  Бигфоунбук, МБТГ, Gdetomesto, Gdebiz, Евро-адрес, B2B-russia, Zakazrf,
  Сам5, Фолиант, Yarmap, Topplan, Тел09, Справочник-09, EGTS, СПР, Interweb.spb, Московфирма, EGRUL, Дата.мос, Mosgid, Мск.справкер и другие.
  Базы ВОЙС доменов всех государств мира.
  Вы можете приобрести наши базы отдельно от рассылки по запросу.

  P/S
  Пжл. не отвечайте на это коммерческое предложение со своего ящика
  электронной почты, так как оно создано в автоматическом режиме и никуда не дойдёт!
  Используйте для связи контакт-форму с сайта: kontakt(тире)forma(точка)cn

 • Добрый день!

  Рассылка ваших сообщений по формам-контактов сайтов организаций Российской Федерации.
  Разошлём по формам обратной связи сайтов фирм по любым странам и доменным зонам мира.

  сайт: kontakt(тире)forma(точка)cn

  Ваше сообщение приходит на контактный E-mail учреждения.

  Тест:
  20000 сообщений по Российской Федерации на ваш

  почтовый ящик – 1000 рублей.
  двадцать тысяч сообщений по зарубежным зонам на ваш E-mail – 20 долларов.
  От вас требуется почтовый ящик, заголовок и текст письма.

  Организации и Предприятия РФ – 4025015 организаций – 3000

  руб за один миллион.

  Москва и Московская область 976829 организаций – 5000 рублей.

  Санкт-Петербург и область 654194 организаций – 5000

  руб.

  Новые предприятия РФ зарегистрированные в 2016-2020 году 970660 сайтов – 5000

  руб.

  Новые домены РФ, зарегистрированные 24-48 часов назад (Цикл из 15 рассылок в течение месяца). – 15000

  рублей.

  Русскоговорящие страны, например:
  Украина 1114526 доменных имён – 5000 руб
  Беларусь 114254 доменов – 5000 рублей
  Kazakhstan 121391 сайтов – 5000 руб
  Latvia 96566 доменов — 5000 рублей
  Lithuania 124182 доменов — 5000 руб
  Estonia 119701 сайтов — 5000 рублей
  и.т.д.

  Все русскоговорящие страны минус Россия 15 стран 2440822 доменных имён – 10000 руб.

  Вся Европа 44 страны 60726150 сайтов – 60000 рублей.

  Весь European Union 28 стран 56752547 доменов- 55000 руб.

  Вся Asia 48 стран 14662004 доменных имён – 15000 руб.

  Вся Africa 50 стран 1594390 доменов – 10000 руб.

  Вся Северная и Центральная America 35 стран 7441637

  доменных имён – 15000 руб.

  Вся Южная America 14 стран 5826884 доменных имён – 10000 руб.

  Рассылки по CMS:
  3dCart 14689 сайтов 2000 рублей.
  Adobe CQ5 133567 доменов 3000 руб.
  Эдванс 17589 сайтов 2000 руб.
  Эдвантшоп.нет 2453 доменных имён 1000 руб.
  ALMA 7095 сайтов 1000 рублей.
  Ametys 2389 доменов 1000 руб.
  Amiro 1794 доменных имён 1000 руб.
  Ангора 20357 доменов 2000 руб.
  AVS 1369 доменных имён 1000 руб.
  БибиПресс 1487 сайтов 1000 руб.
  Бествэб 2699 доменных имён 1000 рублей.
  BigCommerce 78257доменных имён – 2000 рублей.
  Bitrix 278751 сайтов 3000 рублей.
  Блогер 658267 доменов 3000 руб.
  Блогспот 279865 доменов 3000 руб.
  Баддипресс 51477 доменных имён 2000 руб.
  Burning Board 4659 сайтов 1000 руб.
  Catalyst Web 11689 доменных имён 2000 рублей.
  Класипресс 11796 доменов 2000 руб.
  Цмсимпл 11052 доменных имён 1000 рублей.
  Concrete5 39121 доменных имён 2000 руб.
  Контао 110897 доменных имён 3000 рублей.
  Контенидо 5096 доменных имён 1000 руб.
  Конвио 2268 сайтов 1000 руб.
  Coppermine Photo 1296 доменных имён 1000 рублей.
  CS Cart 1180сайтов 1000 руб.
  CubeCart 1062 доменов 1000 рублей.
  Datalife Engine 29438 доменов 2000 руб.
  Dede 230589 доменных имён 5000 руб.
  Дэдеиэмэс 96068 сайтов 2000 руб.
  Диафан 4058 доменов 1000 руб.
  Discuz 47962 доменных имён 2000 рублей.
  Django 71167 доменных имён 2000 руб.
  Докувики 9588 доменных имён 1000 руб.
  Дотнетнук 82964 доменных имён 2000 рублей.
  Drupal 978298 доменов 5000 рублей.
  EasyBlog 1165978 доменных имён 5000 руб.
  Эписервер 29876 доменов 2000 рублей.
  ExpressionEngine 1769823 доменных имён 8000 руб.
  Еэз паблиш 5367 сайтов 1000 руб.
  F 9356 доменных имён 1000 руб.
  FireBoard 1567 сайтов 1000 руб.
  Флексби 15072 доменов 1000 руб.
  General Blogs 2067 доменов 1000 рублей.
  Гетсимпл 23094 доменов 2000 руб.
  Host 6871 доменов 1000 руб.
  Хост CMS 5042 доменов 1000 рублей.
  HubSpot 31762 доменных имён 2000 рублей.
  ай 9438 доменов 1000 руб.
  Имэйдж 1368 доменных имён 1000 руб.
  Инсалес 11081 доменных имён 1000 руб.
  Инстант ЦМС 4136 доменов 1000 руб.
  InteractiveBBS 32367 сайтов 2000 руб.
  Инвизион Повер Боард 2430 сайтов 1000 рублей.
  Айпибоард 2266 сайтов 1000 руб.
  IT 15189 доменов 2000 рублей.
  Джейфорум 1056 доменов 1000 руб.
  jobberBase 3387 доменных имён 1000 руб.
  Joomla 1906994 доменных имён 10000 рублей.
  Куби 3722 сайтов 1000 руб.
  Liferay 5137 сайтов 1000 руб.
  Мэйд симпл 20567 доменных имён 2000 рублей.
  Маджента 369447 доменов 3000 рублей.
  Медиамаксскрипт 103896 доменных имён 3000 руб.
  MediaWiki 41468 доменных имён 2000 рублей.
  Майкрософт эапоинт 13198 доменных имён 2000 руб.
  Мод икс 64023 доменов 2000 рублей.
  Moodle 8195 доменов 1000 руб.
  Movable Type 9171 сайтов 1000 руб.
  MyBB 4367 доменных имён 1000 рублей.
  Майюпибэ 3397 доменов 1000 рублей.
  NetCat 6636 доменных имён 1000 рублей.
  NG 18356 доменных имён 2000 руб.
  Нинг 3687 доменов 1000 рублей.
  NopCommerce 3892 сайтов 1000 руб.
  Open 5916 доменов 1000 рублей.
  ОпенКарт 415575 доменов 3000 руб.
  Опэнцмс 5916 доменных имён 1000 рублей.
  Osclass 4652 доменов 1000 руб.
  Open Source Commerce 68468 доменов 2000 рублей.
  OUR 3096 доменных имён 1000 руб.
  Оксид ешоп 12200 доменных имён 2000 руб.
  Оксвал 6800 доменов 1000 рублей.
  Паралельс плеск сайтбилдер 174216 доменов 3000 руб.
  Пшп линк 2298 сайтов 1000 руб.
  php 14367 доменов 2000 рублей.
  phpBB 20045 сайтов 1000 руб.
  Пшп-фюжин 2596 сайтов 1000 руб.
  Пшпмелоди 2365 доменных имён 1000 рублей.
  Пшп-найк 2489 доменных имён 1000 руб.
  PHPShop 2667 доменных имён 1000 рублей.
  Пшпвеб 29789 сайтов 2000 рублей.
  Пшпвинд 4032 доменов 1000 руб.
  Плон 84962 доменных имён 2000 рублей.
  PowerEasy 1697 доменных имён 1000 руб.
  Престашоп 328287 доменных имён 2000 руб.
  Квэщинтуансве 5598 доменов 1000 рублей.
  Р 296498 сайтов 3000 руб.
  Ридискрипт 6487682 доменов 3000 руб.
  Эсбилдер 394367 сайтов 3000 рублей.
  Shopify 2343709 доменов 3000 руб.
  Shoutbox 145564 доменов 3000 руб.
  Силверстрип 31721 сайтов 2000 руб.
  Simpla 17429 доменов 1000 рублей.
  Sitecore 74861 сайтов 2000 рублей.
  Сайтфинити 4183 сайтов 1000 рублей.
  Эсэмэф 8111 доменных имён 1000 рублей.
  SocialGO 54267 сайтов 2000 рублей.
  SPIP 28269 доменов 2000 руб.
  Сквэаспэйс 1098231 доменных имён 5000 руб.
  Сторелэнд 8257 доменов 1000 рублей.
  SupeSite 12367 доменов 2000 рублей.
  Textpattern,Текстпатерн 882 доменных имён 1000 рублей.
  Тикивики 1446 доменных имён 1000 рублей.
  Tilda,Тилда 47396 сайтов 2000 руб.
  Tumblr 302357 доменных имён 3000 руб.
  Тайпо три845009 сайтов 3000 рублей.
  Умбрако 146064 доменов 3000 руб.
  ЮМИ CMS 13191 доменов 2000 руб.
  VamShop 1737 доменных имён 1000 руб.
  vBulletin 14460 доменных имён 1000 рублей.
  Волюзион 16006 доменных имён 1000 рублей.
  Волпейпер сайт скрипт 2811 сайтов 1000 руб
  Weebly 191753 сайтов 3000 рублей.
  Wix 3379081 доменных имён 10000 рублей.
  Вукомерц 4459525 сайтов 15000 рублей.
  Wordpress 35354537 доменов 30000 руб.
  XenForo 21105 доменных имён 1000 руб.
  XOOPS 20467 доменных имён 2000 руб.
  XpressEngine 8565 доменов 1000 рублей.
  Зенкарт 26524 сайтов 1000 рублей.

  Выборки по отраслям РФ:
  B2B uslugi, Cars, Avtoservis, Автотовары,

  Безопасность, Biznes, Компьютеры и интернет,

  Krasota, Kultura i iskusstvo, Medicina i Farmacevtika, Places and topographic objects,Наука и образование,

  Образование, Obshchepit, Society, Recreation and tourism, Продукты, Производство и поставки, Industrial goods, Razvlecheniya, Reklama i poligrafiya, Remont strojka, Family children pets, Спецмагазины, Sport, Справочно-информационные системы, Media, Construction and Real Estate, Телекоммуникации

  и связь, Tovary dlya doma i dachi, Транспорт и

  перевозки, Uslugi

  Например:
  Интернет-магазины России 237462 сайтов — 5000 руб.
  Интернет магазинов СНГ 44840 доменных имён— 5000 руб.
  Интернет-магазины Весь мир 3516251 доменных имён — 10000 рублей.
  Поставщики и оптовики РФ 52678 доменов — 5000 рублей.
  Организации “Услуги 1С” 3108 сайтов — 5000 рублей.
  Студии изготовление лендингов Россия и СНГ 5852 сайтов — 5000 рублей.
  ВЕб-студии Россия и СНГ 50949 сайтов — 5000 рублей.
  Строительство и Недвижимость РФ 360404 доменов — 5000 рублей.
  Строительство Недвижимость Москва 170408 доменов — 5000рублей.
  Транспорт и перевозки России 117813 сайтов — 5000 руб.
  Авто Россия 572901 сайтов -5000 руб.
  Медицина и фармацевтика России 380282 доменных имён – 5000рублей.
  Мебель и фурнитура Москва 147267 сайтов — 5000руб.
  Медицина красота в Москве 198749 доменов — 5000рублей.
  Техцентры России 75463 доменов – 5000руб.
  Охрана 40867 сайтов Россия – 5000рублей.
  Государственные органы всего мира 354924 доменных имён — 5000руб.
  Компьютеры и интернет 162418 сайтов Россия – 5000руб.
  Красота и здоровье Россия 157000 доменных имён – 5000рублей.
  Обучение Россия 115256 сайтов – 5000руб.
  Рестораны, кафе, столовые России 90237 доменов – 5000руб.
  Отдых и развлечения Москва 257696 доменных имён — 5000руб.
  Продукты Россия 189221 доменов- 5000руб.
  Производство и поставки Россия 135081 доменов – 5000рублей.
  Полиграфия и Реклама Россия 154036 доменных имён – 5000рублей.
  Спорт Россия 89564 доменных имён – 5000рублей.
  Связь и Телекоммуникации 18548 сайтов Россия – 5000руб.
  Туризм и отдых Россия 256741 доменных имён – 5000руб.
  Хостинг всего мира 1499203 сайтов – 1000руб.
  Импорт-Экспорт Россия СНГ 37795 доменов – 5000рублей.

  Регионы России:
  Абакан и Республика Хакасия 37227сайтов – 5000руб.
  Чукотский автономный округ и Анадырь 2008доменов – 5000руб.
  Архангельск и Архангельская область 40594доменных имён – 5000рублей.
  Астрахань и Астраханская область 40084сайтов – 5000рублей.
  Барнаул и Алтайский край 64123доменов – 5000руб.
  Белгородская область и Белгород 38257сайтов – 5000руб.
  Еврейский автономный округ и Биробиджан округ 3487доменов – 5000рублей.
  Благовещенск и Амурская область 24790сайтов – 5000рублей.
  Брянск и Брянская область 32499доменов – 5000рублей.
  Новгородская область и Великий Новгород 18849доменных имён – 5000рублей.
  Владивосток и Приморский край 50051сайтов – 5000рублей.
  Владикавказ и Республика Северная Осетия 8987доменов – 5000рублей.
  Владимирская область и Владимир 62252сайтов – 5000руб.
  Волгоград и Волгоградская область 78537доменов – 5000руб.
  Вологда и Вологодская область 52476доменных имён – 5000рублей.
  Воронеж и Воронежская область 28782доменных имён – 5000руб.
  Горно-Алтайск и Республика Алтай 49027доменов – 5000руб.
  Чеченская Республика и Грозный 7829доменов – 5000рублей.
  Екатеринбург и Свердловская область – 119920доменов – 5000рублей.
  Иваново и Ивановская область 43750доменов – 5000рублей.
  Ижевск и Республика Удмуртия 38255доменных имён – 5000руб.
  Йошкар-Ола и Республика Марий Эл 10431сайтов – 5000руб.
  Иркутская область и Иркутск 64484доменов — 5000рублей.
  Республика Татарстан и Казань – 121992доменных имён – 5000рублей.
  Калининградская область и Калининград 32568сайтов – 5000руб.
  Калуга и Калужская область 36623доменных имён – 5000руб.
  Кемеровская область и Кемерово 46708доменных имён – 5000 рублей.
  Кировская область и Киров 40374доменных имён – 5000рублей.
  Кострома и Костромская область 19720сайтов – 5000руб.
  Краснодарский край Краснодар 163489сайтов – 5000рублей.
  Красноярск и Красноярский край 89698доменов – 5000рублей.
  Курган и Курганская область 36560доменных имён – 5000руб.
  Курская область и Курск 16384доменных имён – 5000рублей.
  Кызыл и Республика Тыва 1486доменов – 5000рублей.
  Липецкая область и Липецк 20003сайтов – 5000руб.
  Магадан и Магаданская область 3785доменных имён – 5000руб.
  Магас и Республика Ингушетия 2204сайтов – 5000руб.
  Майкоп и Республика Адыгея 3976доменов – 5000рублей.
  Махачкала и Республика Дагестан 17161сайтов – 5000рублей.
  Москва и Московская область – 976829 сайтов – 5000руб.
  Мурманская область и Мурманск 26592 доменов – 5000руб.
  Нальчик и Республика Кабардино-Балкария 3119 доменов – 5000руб.
  Ненецкий автономный округ и Нарьян-Мар 1150сайтов – 5000рублей.
  Нижний Новгород и Нижегородская область 119897доменных имён – 5000рублей.
  Новосибирская область и Новосибирск 163292доменных имён – 5000рублей.
  Омск и Омская область 127682сайтов – 5000рублей.
  Орел и Орловская область 24666доменов – 5000рублей.
  Оренбург и Оренбургская область 26801сайтов – 5000рублей.
  Пензенская область и Пенза 22380доменов – 5000руб.
  Пермский край и Пермь 60192доменных имён – 5000рублей.
  Республика Карелия и Петрозаводск 15971сайтов – 5000руб.
  Камчатский край и Петропавловск-Камчатский 14648сайтов – 5000рублей.
  Псков и Псковская область 14515доменов – 5000рублей.
  Ростов-На-Дону и Ростовская область 30828доменов – 5000рублей.
  Рязань и Рязанская область 12258доменных имён – 5000рублей.
  Ямало-Ненецкий автономный округ и Салехард 3759доменов – 5000руб.
  Самарская область и Самара 124452доменных имён — 5000руб.
  Санкт-Петербург и Ленинградская область – 654194сайтов – 5000рублей.
  Республика Мордовия и Саранск 4718доменных имён – 5000рублей.
  Саратовская область и Саратов 20999доменов – 5000руб.
  Республика Крым и Севастополь 49444доменов – 5000рублей.
  Смоленск и Смоленская область 6728сайтов – 5000руб.
  Ставропольский край и Ставрополь 53925доменных имён -5000руб.
  Республика Коми и Сыктывкар 27979доменов – 5000руб.
  Тамбовская область и Тамбов 7070доменных имён – 5000руб.
  Тверь и Тверская область 8752сайтов – 5000руб.
  Томская область и Томск 14945сайтов – 5000руб.
  Тула и Тульская область 16679доменных имён – 5000рублей.
  Тюмень и Тюменская область 91044доменов – 5000рублей.
  Улан-Удэ и Республика Бурятия 11339доменных имён – 5000руб.
  Ульяновск и Ульяновская область 11786сайтов – 5000рублей.
  Уфа и Республика Башкортостан 68615сайтов – 5000руб.
  Хабаровск и Хабаровский край 78835доменных имён – 5000рублей.
  Ханты-Мансийск и Ханты-Мансийский автономный округ 56782доменов – 5000руб.
  Чувашская Республика и Чебоксары 89062доменов – 5000рублей.
  Челябинск и Челябинская область 108852сайтов – 5000рублей.
  Черкесск и Республика Карачаево-Черкессия 1629доменов – 5000рублей.
  Чита и Забайкальский край 16891доменных имён – 5000руб.
  Элиста и Республика Калмыкия 17892сайтов – 5000руб.
  Сахалинская область и Южно-Сахалинск 16507доменов – 5000рублей.
  Республика Саха и Якутск 29226доменных имён – 5000руб.
  Ярославская область и Ярославль 89341доменов – 5000рублей.

  Базы:
  Организации и Предприятия из сервисов Yandex и Google карт собранные по
  Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления: 966 городов, 42187/108072 крупных/мелких населённых пунктов
  РФ.
  Предприятия России из: Жёлтых страниц, 2Гис, Рос-биз, Actinfo, Allinform, Btk-online,
  Бигфоунбук, МБТГ, Где то место, Гдебиз, Е-адрес, B2B-russia, Zakazrf, Sam5, Фолиант, Ярмэп, Топплан, Тел09, Справочник-09, ЕГТС, СПР, Interweb.spb, Московфирма, ЕГРЮЛ, Дата.мос, Мосгид, Msk.spravker и другие.
  Базы WHOIS доменных имён всех государств мира.
  Вы можете приобрести наши базы отдельно от рассылки по запросу.

  P/S
  Пожалуйста не отвечайте на это письмо со своего почтового ящика, так как оно создано автоматически и не дойдёт до нас!
  Используйте для связи контакт-форму с сайта: kontakt(тире)forma(точка)cn

 • Добрый день!

  Рассылка ваших сообщений по формам-контактов сайтов фирм России.
  Предлагаем рассылку ваших сообщений через контактные-формы сайтов предприятий по всем странам и доменным зонам мира.

  сайт: kontakt(тире)forma(точка)cn

  Ваше предложение приходит на контактный

  электронный адрес фирмы.

  Тест:
  двадцать тысяч сообщений по Российской Федерации на ваш емэйл – тысяча руб.
  двадцать тысяч сообщений по зарубежным зонам на ваш адрес электронной почты –

  двадцать $.
  От вас требуется адрес электронной почты, заголовок и текст письма.

  Организации и Предприятия РФ – 4025015 организаций – 3000

  руб за 1млн.

  Москва и Московская обл. 976829 организаций – 5000 руб.

  Санкт-Петербург и Ленинградская область 654194 предприятий – 5000

  руб.

  Новые организации РФ зарегистрированные в 2016-2020 году 970660 сайтов – 5000

  руб.

  Новые сайты Российской Федерации, зарегистрированные 24-48 часов назад (Цикл из 15 рассылок в течение месяца). – 15000

  рублей.

  Русскоговорящие страны, например:
  Ukraine 1114526 доменов – 5000 руб
  Belarus 114254 сайтов – 5000 рублей
  Kazakhstan 121391 доменных имён – 5000 руб
  Латвия 96566 доменов — 5000 рублей
  Литва 124182 доменов — 5000 рублей
  Eesti 119701 сайтов — 5000 руб
  и.т.д.

  Все русскоговорящие страны минус Россия 15 стран 2440822 доменных имён – 10000 руб.

  Вся Europe 44 страны 60726150 сайтов – 60000 рублей.

  Весь European Union 28 стран 56752547 сайтов- 55000 рублей.

  Вся Азия 48 стран 14662004 сайтов – 15000 рублей.

  Вся Africa 50 стран 1594390 доменов – 10000 руб.

  Вся Северная и Центральная Америка 35 стран 7441637

  доменов – 15000 руб.

  Вся Южная America 14 стран 5826884 сайтов – 10000 руб.

  Рассылки по CMS:
  3Дэкарт 14689 доменных имён 2000 руб.
  Адобе Цкью5 133567 сайтов 3000 рублей.
  Advance 17589 сайтов 2000 рублей.
  AdVantShop.NET 2453 доменных имён 1000 рублей.
  ALMA 7095 сайтов 1000 рублей.
  Ametys 2389 доменов 1000 рублей.
  Amiro 1794 сайтов 1000 рублей.
  Ангора 20357 сайтов 2000 руб.
  AVS 1369 доменов 1000 руб.
  БибиПресс 1487 доменных имён 1000 руб.
  BESTWEB 2699 сайтов 1000 рублей.
  Бигкомерц 78257доменов – 2000 рублей.
  Битрикс 278751 доменов 3000 рублей.
  Blogger 658267 доменных имён 3000 руб.
  Blogspot 279865 сайтов 3000 руб.
  Баддипресс 51477 доменов 2000 рублей.
  Burning Board 4659 доменных имён 1000 руб.
  Каталист Вэб 11689 доменных имён 2000 руб.
  Класипресс 11796 сайтов 2000 рублей.
  Цмсимпл 11052 сайтов 1000 руб.
  Concrete5 39121 сайтов 2000 рублей.
  Контао 110897 доменов 3000 руб.
  Контенидо 5096 доменов 1000 руб.
  Convio 2268 доменных имён 1000 руб.
  Копермин фото 1296 доменных имён 1000 рублей.
  CS Cart 1180доменных имён 1000 рублей.
  CubeCart 1062 сайтов 1000 рублей.
  DLE 29438 доменных имён 2000 руб.
  Dede 230589 сайтов 5000 руб.
  DedeEIMS 96068 доменных имён 2000 рублей.
  Диафан 4058 доменов 1000 руб.
  Discuz 47962 доменных имён 2000 руб.
  Django 71167 доменных имён 2000 руб.
  DokuWiki 9588 доменов 1000 рублей.
  Dotnetnuke 82964 сайтов 2000 рублей.
  Друпал 978298 доменных имён 5000 рублей.
  Изиблог 1165978 доменных имён 5000 руб.
  Эписервер 29876 доменов 2000 руб.
  Экспресионэнжин 1769823 доменных имён 8000 рублей.
  eZ Publish 5367 доменных имён 1000 рублей.
  Ф 9356 доменов 1000 руб.
  Файрбоард 1567 доменных имён 1000 рублей.
  Флексби 15072 сайтов 1000 рублей.
  Дженерал блогс 2067 доменов 1000 руб.
  GetSimple 23094 доменов 2000 руб.
  Хост 6871 доменов 1000 рублей.
  HostCMS 5042 доменных имён 1000 рублей.
  Хабспот 31762 доменных имён 2000 рублей.
  ай 9438 доменных имён 1000 руб.
  Имэйдж 1368 доменных имён 1000 рублей.
  Инсалес 11081 сайтов 1000 руб.
  Инстант CMS 4136 доменов 1000 рублей.
  Интерактивбибиси 32367 сайтов 2000 руб.
  Invision Power Board 2430 доменов 1000 рублей.
  IPBoard 2266 доменных имён 1000 руб.
  IT 15189 доменов 2000 руб.
  Джейфорум 1056 доменных имён 1000 рублей.
  jobberBase 3387 сайтов 1000 рублей.
  Джумла 1906994 доменных имён 10000 рублей.
  Куби 3722 доменных имён 1000 руб.
  Лайфрей 5137 доменных имён 1000 рублей.
  Made Simple 20567 сайтов 2000 руб.
  Маджента 369447 доменных имён 3000 рублей.
  Медиамаксскрипт 103896 сайтов 3000 рублей.
  MediaWiki 41468 сайтов 2000 рублей.
  Microsoft SharePoint 13198 доменов 2000 рублей.
  Мод икс 64023 доменных имён 2000 руб.
  Мудл 8195 доменов 1000 рублей.
  Movable Type 9171 сайтов 1000 руб.
  Майбэбэ 4367 доменов 1000 рублей.
  Майюпибэ 3397 доменов 1000 руб.
  НетКэт 6636 доменных имён 1000 руб.
  NG 18356 сайтов 2000 рублей.
  NING 3687 доменных имён 1000 рублей.
  NopCommerce 3892 доменных имён 1000 руб.
  Open 5916 доменных имён 1000 рублей.
  OpenCart 415575 доменов 3000 рублей.
  OpenCms 5916 доменов 1000 рублей.
  Osclass 4652 доменов 1000 рублей.
  Open Source Commerce 68468 доменов 2000 рублей.
  Оур 3096 доменов 1000 руб.
  Оксид ешоп 12200 доменов 2000 рублей.
  Оксвал 6800 доменных имён 1000 руб.
  Паралельс плеск сайтбилдер 174216 доменов 3000 руб.
  php Link 2298 сайтов 1000 рублей.
  php 14367 доменных имён 2000 рублей.
  phpBB 20045 доменов 1000 руб.
  PHP-Fusion 2596 сайтов 1000 рублей.
  Пшпмелоди 2365 сайтов 1000 руб.
  PHP-Nuke 2489 доменов 1000 руб.
  PHPShop 2667 сайтов 1000 руб.
  Пшпвеб 29789 доменов 2000 рублей.
  Пшпвинд 4032 доменов 1000 руб.
  Plone 84962 сайтов 2000 рублей.
  Пуверизи 1697 доменных имён 1000 рублей.
  Престашоп 328287 доменов 2000 рублей.
  Квэщинтуансве 5598 доменных имён 1000 руб.
  Р 296498 сайтов 3000 руб.
  ReadyScript 6487682 доменов 3000 руб.
  Эсбилдер 394367 сайтов 3000 рублей.
  Шопифи 2343709 сайтов 3000 руб.
  Shoutbox 145564 доменов 3000 рублей.
  Силверстрип 31721 сайтов 2000 рублей.
  Simpla 17429 сайтов 1000 руб.
  Сайткор 74861 сайтов 2000 рублей.
  Sitefinity 4183 доменов 1000 рублей.
  Эсэмэф 8111 сайтов 1000 рублей.
  SocialGO 54267 доменов 2000 руб.
  SPIP 28269 сайтов 2000 руб.
  Сквэаспэйс 1098231 сайтов 5000 руб.
  StoreLand 8257 доменных имён 1000 руб.
  SupeSite 12367 доменов 2000 руб.
  Textpattern,Текстпатерн 882 доменов 1000 рублей.
  TikiWiki 1446 сайтов 1000 руб.
  Tilda,Тилда 47396 доменных имён 2000 рублей.
  Тамбл 302357 доменов 3000 рублей.
  Тайпо3845009 сайтов 3000 руб.
  Умбрако 146064 доменных имён 3000 руб.
  ЮМИ ЦМС 13191 доменов 2000 рублей.
  Вамшоп 1737 доменов 1000 рублей.
  Вблютин 14460 сайтов 1000 руб.
  Волюзион 16006 сайтов 1000 руб.
  WallpaperSiteScript 2811 сайтов 1000 руб
  Weebly 191753 сайтов 3000 руб.
  Wix 3379081 сайтов 10000 руб.
  Вукомерц 4459525 сайтов 15000 рублей.
  Вордпресс 35354537 сайтов 30000 руб.
  XenForo 21105 доменов 1000 рублей.
  XOOPS 20467 доменов 2000 руб.
  Экспресэнджин 8565 доменных имён 1000 руб.
  Зенкарт 26524 доменов 1000 рублей.

  Выборки по сферам деятельности и отраслям РФ:
  B2B услуги, Автомобили, Автосервис, Auto products,

  Безопасность, Biznes, Компьютеры и интернет,

  Krasota, Kultura i iskusstvo, Medicine and Pharmacy, Mesta i topograficheskie obekty,Nauka i obrazovanie,

  Education, Общепит, Общество, Отдых и туризм, Produkty, Производство и поставки, Industrial goods, Развлечения, Advertising and printing,

  Repair building, Semya deti domashnie zhivotnye, Special stores, Sport, Spravochno-informacionnye sistemy, Sredstva massovoj informacii, Construction and Real Estate, Телекоммуникации

  и связь, Tovary dlya doma i dachi, Transport and transportation, Services

  Например:
  Интернет-магазины России 237462 сайтов — 5000 руб.
  Интернет магазинов СНГ 44840 доменных имён— 5000 рублей.
  Интернет-магазины Весь мир 3516251 доменных имён — 10000 рублей.
  Поставщики и оптовики РФ 52678 доменов — 5000 рублей.
  “Услуги 1С” 3108 доменов — 5000 рублей.
  Студии изготовление лендингов РФ и СНГ 5852 сайтов — 5000 рублей.
  SEO агенства Россия и СНГ 50949 доменов — 5000 рублей.
  Строительство и Недвижимость Россия 360404 доменов — 5000 рублей.
  Строительство и Недвижимость в Москве 170408 доменов — 5000рублей.
  Транспортные компании России 117813 сайтов — 5000 руб.
  Авто РФ 572901 сайтов -5000 рублей.
  Медицина и фармацевтика РФ 380282 доменов – 5000рублей.
  Мебель и фурнитура Москва 147267 доменных имён — 5000руб.
  Медицина и красота Москва 198749 доменов — 5000руб.
  Автосервисы России 75463 сайтов – 5000руб.
  Безопасность 40867 сайтов Россия – 5000рублей.
  Государственные органы власти Весь мир 354924 сайтов — 5000руб.
  Компьютеры и интернет 162418 сайтов Россия – 5000руб.
  Красота Россия 157000 сайтов – 5000рублей.
  Обучение Россия 115256 доменов – 5000руб.
  Рестораны, кафе, столовые России 90237 доменных имён – 5000руб.
  Отдых и развлечения Москва 257696 доменных имён — 5000рублей.
  Продукты питания Россия 189221 доменных имён- 5000руб.
  Поставки и производство Россия 135081 сайтов – 5000руб.
  Полиграфия и Реклама Россия 154036 сайтов – 5000рублей.
  Спорт Россия 89564 сайтов – 5000рублей.
  Связь и Телекоммуникации 18548 сайтов Россия – 5000рублей.
  Отдых и туризм Россия 256741 доменов – 5000рублей.
  Хостинг Весь мир 1499203 доменов – 1000рублей.
  Экспорт-Импорт Россия СНГ 37795 доменных имён – 5000руб.

  Регионы России:
  Абакан и Республика Хакасия 37227сайтов – 5000рублей.
  Анадырь и Чукотский автономный округ 2008доменных имён – 5000руб.
  Архангельск и Архангельская область 40594сайтов – 5000руб.
  Астрахань и Астраханская область 40084сайтов – 5000руб.
  Алтайский край и Барнаул 64123сайтов – 5000руб.
  Белгород и Белгородская область 38257доменных имён – 5000руб.
  Биробиджан и Еврейский автономный округ 3487доменных имён – 5000рублей.
  Амурская область и Благовещенск 24790доменов – 5000руб.
  Брянск и Брянская область 32499сайтов – 5000руб.
  Новгородская область и Великий Новгород 18849доменных имён – 5000рублей.
  Владивосток и Приморский край 50051сайтов – 5000руб.
  Республика Северная Осетия и Владикавказ 8987сайтов – 5000рублей.
  Владимир и Владимирская область 62252сайтов – 5000рублей.
  Волгоград и Волгоградская область 78537сайтов – 5000рублей.
  Вологодская область и Вологда 52476сайтов – 5000рублей.
  Воронеж и Воронежская область 28782сайтов – 5000рублей.
  Горно-Алтайск и Республика Алтай 49027сайтов – 5000руб.
  Чеченская Республика и Грозный 7829сайтов – 5000руб.
  Екатеринбург и Свердловская область – 119920доменных имён – 5000рублей.
  Ивановская область и Иваново 43750доменных имён – 5000руб.
  Республика Удмуртия и Ижевск 38255доменных имён – 5000рублей.
  Йошкар-Ола и Республика Марий Эл 10431сайтов – 5000рублей.
  Иркутск и Иркутская область 64484доменов — 5000рублей.
  Казань и Республика Татарстан – 121992сайтов – 5000рублей.
  Калининградская область и Калининград 32568доменов – 5000рублей.
  Калужская область и Калуга 36623доменов – 5000рублей.
  Кемерово и Кемеровская область 46708доменов – 5000 руб.
  Киров и Кировская область 40374доменов – 5000рублей.
  Костромская область и Кострома 19720доменных имён – 5000руб.
  Краснодарский край и Краснодар 163489доменов – 5000руб.
  Красноярский край и Красноярск 89698доменов – 5000рублей.
  Курганская область и Курган 36560сайтов – 5000руб.
  Курская область и Курск 16384доменных имён – 5000руб.
  Кызыл и Республика Тыва 1486доменов – 5000руб.
  Липецкая область и Липецк 20003доменов – 5000рублей.
  Магаданская область и Магадан 3785доменных имён – 5000руб.
  Республика Ингушетия и Магас 2204доменных имён – 5000руб.
  Майкоп и Республика Адыгея 3976доменов – 5000рублей.
  Республика Дагестан и Махачкала 17161сайтов – 5000руб.
  Москва и Подмосковье – 976829 доменных имён – 5000руб.
  Мурманск и Мурманская область 26592 доменов – 5000руб.
  Нальчик и Республика Кабардино-Балкария 3119 доменов – 5000рублей.
  Ненецкий автономный округ и Нарьян-Мар 1150доменных имён – 5000рублей.
  Нижегородская область и Нижний Новгород 119897доменов – 5000рублей.
  Новосибирская область и Новосибирск 163292доменов – 5000рублей.
  Омск и Омская область 127682доменных имён – 5000руб.
  Орел и Орловская область 24666доменов – 5000рублей.
  Оренбург и Оренбургская область 26801доменных имён – 5000руб.
  Пензенская область и Пенза 22380сайтов – 5000руб.
  Пермский край и Пермь 60192сайтов – 5000руб.
  Республика Карелия и Петрозаводск 15971сайтов – 5000рублей.
  Камчатский край и Петропавловск-Камчатский 14648сайтов – 5000руб.
  Псков и Псковская область 14515сайтов – 5000руб.
  Ростов-На-Дону и Ростовская область 30828сайтов – 5000рублей.
  Рязань и Рязанская область 12258доменных имён – 5000руб.
  Ямало-Ненецкий автономный округ и Салехард 3759сайтов – 5000руб.
  Самарская область и Самара 124452сайтов — 5000руб.
  Ленинградская область и Санкт-Петербург – 654194доменных имён – 5000руб.
  Саранск и Республика Мордовия 4718доменных имён – 5000рублей.
  Саратовская область и Саратов 20999доменов – 5000рублей.
  Республика Крым и Севастополь 49444сайтов – 5000рублей.
  Смоленская область и Смоленск 6728доменов – 5000руб.
  Ставрополь и Ставропольской край 53925сайтов -5000руб.
  Республика Коми и Сыктывкар 27979доменов – 5000руб.
  Тамбовская область и Тамбов 7070сайтов – 5000рублей.
  Тверь и Тверская область 8752доменных имён – 5000рублей.
  Томская область и Томск 14945доменных имён – 5000рублей.
  Тульская область и Тула 16679доменов – 5000рублей.
  Тюменская область и Тюмень 91044сайтов – 5000рублей.
  Улан-Удэ и Республика Бурятия 11339доменов – 5000руб.
  Ульяновская область и Ульяновск 11786доменных имён – 5000рублей.
  Уфа и Республика Башкортостан 68615сайтов – 5000рублей.
  Хабаровский край и Хабаровск 78835доменных имён – 5000руб.
  Ханты-Мансийский автономный округ и Ханты-Мансийск 56782доменных имён – 5000рублей.
  Чебоксары и Чувашская Республика 89062сайтов – 5000руб.
  Челябинск и Челябинская область 108852сайтов – 5000рублей.
  Республика Карачаево-Черкессия и Черкесск 1629сайтов – 5000рублей.
  Чита и Забайкальский край 16891доменов – 5000рублей.
  Элиста и Республика Калмыкия 17892доменов – 5000руб.
  Сахалинская область и Южно-Сахалинск 16507доменных имён – 5000руб.
  Республика Саха и Якутск 29226доменных имён – 5000руб.
  Ярославль и Ярославская область 89341сайтов – 5000руб.

  Базы:
  Организации и Предприятия из сервисов Яндекс и Google карт собранные по
  Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления: 966 городов, 42187/108072 крупных/мелких населённых пунктов
  Российской Федерации.
  Организации и Предприятия России из: Ypag, Double GIS, Рос-биз, Actinfo, Алинформ, Btk-online,Bigphonebook, МБТГ, Где то место, Гдебиз, Е-адрес, B2B-russia, Заказ РФ, Sam5, Foliant, Ярмэп, Topplan, Tel09, Справочник-09, EGTS, СПР,
  Интервеб.спб, Moscowfirma, EGRUL, Дата.мос, Мосгид, Msk.spravker и другие.
  Базы ВОЙС сайтов всех стран мира.
  Вы можете приобрести наши базы отдельно от рассылки по запросу.

  P/S
  Пжл. не отвечайте на это сообщение со своего электронного ящика, так как оно создано автоматически и никуда не дойдёт!
  Используйте для связи контакт-форму с сайта: kontakt(тире)forma(точка)cn

 • Здравствуйте!

  Накрутка поведенческих факторов.
  сайт: интернет-постинг рф

  Поведенческие факторы (поведенческое) – это определённые действия пользователей на сайте, такие как:
  вход на интернет ресурс, просмотр страниц, время пребывания на вебсайте, переходы по ссылкам, возвраты на интернет ресурс.

  Уникальное торговое предложение:
  Широкомасштабное размещение ваших объявлений в сети интернет с целью привлечения потенциальных клиентов.
  Естественная накрутка поведенческого происходит путём масштабного размещения ваших объявлений без указания адреса вашего сайта, но с указанием других идентификационных признаков по которым вы уже сейчас первые в топе, это может быть: телефонный номер, уникальное название сайта или фирмы, идентификатор (номер, код товара, услуги, акции), физический адрес предприятия и.т.д.

  ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ:
  Масштабное привлечение потенциальных клиентов к вашим вебсайтам, услугам и товарам.
  Накрутка поведенческого.

  ВЫГОДА:
  Увеличение посетителей сайта которые найдут ваш сайт на прямую с объявлений через поисковые системы, так и с дополнительных выдач самих поисковых систем по большому спектру ключевых запросов по вашей тематике.

  ПРЕИМУЩЕСТВА ЭТОГО ВИДА РЕКЛАМЫ:
  1.Широкомасштабность.
  2.Быстрое размещение.
  3.Стоимость.
  4.Размещение по тематикам.
  5.Широкий охват.
  6.Региональность.
  7.Накрутка поведенческих факторов.

  ПРИЧИНЫ ЧТОБЫ ЗАКАЗЫВАТЬ ШИРОКОМАСШТАБНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ ДЛЯ НАКРУТКИ ПОВЕДЕНЧЕСКОГО:

  1.Массовое привлечение потенциальных клиентов к вашим услугам и товарам за счёт прямых переходов с объявлений.
  2.Естественная раскрутка вашего интернет ресурса, так как поисковики начинают его дополнительно показывать по широкому спектру интернет запросов по вашей теме.
  3.Отсутствие “попаданий под фильтры” и “банов” поисковых систем, так как объявления публикуются без указания url на вебсайт.
  4.Увеличение посещаемости вебсайта, которая ведёт к росту заказов и расширению базы клиентов.
  5.”Тёплый трафик”, так-как на интернет ресурс переходят только заинтересованные посетители.
  6.Привлечение юридических и физических лиц.
  7.Изучение спроса на товары и услуги.
  8.Размещение ваших обьявлений по странам мира.

  ГДЕ РАЗМЕЩЯЮТСЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ:

  Объявления публикуются на: досках объявлений, гостевых книгах, в комментариях, каталогах, форумах.
  Объявления размещаются на ваши: лендинги, телефоны, ролики в ютубе, аккаунты в социальных сетях, сайты, на ссылки на другие ваши объявления.

  БАН:
  В этом виде рекламы бан со стороны поисковых систем невозможен, так-как объявления публикуются без указания активной ссылки на вебсайт.

  Схема работы:
  Вы присылаете нам текст объявления, где в конце сообщения указывается ваш идентификатор или уникальное название по которым заинтересованный посетитель с целью получить побольше информации о вашем услуге/товаре легко найдёт ваш интернет ресурс в выдаче поисковиков.
  Для этого идентификатор или уникальное название должны быть опубликованы в соответствующем разделе на вашем сайте и легко и быстро находиться в поиске.

  Макросы:
  Рандомизация объявлений делается по общепринятой во многих программах формуле , в результате рандомизации из 1-го варианта объявления получается множество уникальных.
  Это достигается путём синонимизацией в ручном режиме текста объявления, при этом смысл сообщений не меняется и остаётся читаемым.

  сайт: интернет-постинг рф

 • Здравствуйте!

  Масштабное размещение объявлений в сети интернет для естественной накрутки поведенческого.
  сайт: интернет-постинг.рф

  Поведенческие факторы – это определённые действия пользователей на интернет ресурсе, такие как:
  вход на вебсайт, просмотр страниц, время пребывания на вебсайте, “клики” на ссылки, повторные возвраты на сайт.

  УТП:
  Широкомасштабное размещение ваших объявлений в сети интернет с целью привлечения потенциальных клиентов.
  Накрутка поведенческих факторов происходит путём широкомасштабного размещения ваших объявлений без указания адреса вашего вебсайта, но с указанием других идентифицирующих только вас признаков по которым вы в данный момент первые в выдаче поисковиков, это может быть: телефон, уникальное название сайта или фирмы, идентификатор (код товара, номер, услуги, акции), физический адрес фирмы и.т.д.

  ЦЕЛЬ:
  Широкомасштабное привлечение клиентов к вашим интернет ресурсам, услугам и товарам.
  Накрутка поведенческих факторов.

  ВАША ВЫГОДА:
  Увеличение посетителей сайта которые найдут ваш вебсайт на прямую с объявлений через поисковые системы, так и с дополнительных выдач самих поисковиков по широчайшему спектру запросов пользователей по вашей тематике.

  ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ЭТОЙ РЕКЛАМЫ:
  1.Масштабность.
  2.Быстрое размещение.
  3.Цена.
  4.Размещение по тематикам.
  5.Широкий охват.
  6.Региональность.
  7.Накрутка поведенческих факторов.

  ПРИЧИНЫ ЧТОБЫ ЗАКАЗЫВАТЬ МАСШТАБНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ В СЕТИ ДЛЯ НАКРУТКИ ПОВЕДЕНЧЕСКОГО:

  1.Масштабное привлечение клиентов к вашим товарам и услугам за счёт прямых переходов с объявлений.
  2.Естественная раскрутка вашего интернет ресурса, так как поисковые системы начинают его дополнительно показывать по большому спектру ключевых запросов по вашей теме.
  3.Отсутствие “банов” и “попаданий под фильтры” поисковых систем, так как объявления публикуются без указания активной ссылки на вебсайт.
  4.Увеличение посещаемости интернет ресурса, которая ведёт к росту заказов и расширению клиентской базы.
  5.”Тёплый трафик”, так-как на сайт переходят только проявившие интерес посетители.
  6.Привлечение юридических и физических лиц.
  7.Изучение спроса на товары и услуги.
  8.Размещение ваших обьявлений по странам мира.

  ГДЕ РАЗМЕЩЯЮТСЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ:

  Объявления публикуются на: досках объявлений, форумах, гостевых книгах, в комментариях, каталогах.
  Объявления размещаются на ваши: лендинги, телефоны, ролики в ютубе, сайты, аккаунты в социальных сетях, на ссылки на другие ваши объявления.

  САНКЦИИ ПОИСКОВИКОВ:
  В этом виде рекламы бан со стороны поисковых систем невозможен, так-как объявления размещаются без указания url на вебсайт.

  Ваши действия:
  Вы присылаете нам текст объявления, где в конце сообщения указывается ваш идентификатор или уникальное название по которым проявивший интерес посетитель с целью получить больше информации о вашем товаре/услуге легко и быстро найдёт ваш интернет ресурс в поисковой выдаче.
  Для этого уникальное название или идентификатор должны быть опубликованы в соответствующем разделе на вашем вебсайте и быстро находиться в выдаче.

  Рандомизация:
  Рандомизация объявлений производится по общепринятой во многих программах формуле , в результате рандомизации из 1-го варианта объявления получается много уникальных.
  Это получается в результате ручной синонимизацией текста объявления, при этом смысл сообщений не меняется и остаётся читаемым.

  сайт: интернет-постинг.рф

 • Right here is the perfect webpage for everyone who would like to understand this topic. You realize a whole lot its almost hard to argue with you (not that I really will need to…HaHa). You definitely put a new spin on a topic that’s been written about for years. Wonderful stuff, just excellent!

 • hello there and thank you for your info – I have definitely picked up something new from right here. I did however expertise several technical issues using this web site, as I experienced to reload the site many times previous to I could get it to load correctly. I had been wondering if your web hosting is OK? Not that I am complaining, but slow loading instances times will often affect your placement in google and could damage your high-quality score if ads and marketing with Adwords. Well I’m adding this RSS to my e-mail and can look out for a lot more of your respective fascinating content. Ensure that you update this again very soon.

 • Cool blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A theme like yours with a few simple tweeks would really make my blog stand out. Please let me know where you got your design. With thanks

 • Добрый день!

  Предлагаем рассылку ваших предложений через контакт-формы сайтов организаций Российской Федерации и СНГ.
  Рассылаем ваши коммерческие предложения через контакт-формы сайтов предприятий по любым странам мира на всех языках.

  сайт: kontakt(тире)forma(точка)cn

  ЧТО ТАКОЕ РАССЫЛКА ПО ФОРМАМ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ ИНТЕРНЕТ РЕСУРСОВ?
  Это рассылка по контакт-формам в разделах обратная связь, которые заполняются нашим программным обеспечением в автоматическом режиме, со скоростью несколько тысяч форм обратной связи в минуту, при этом разгадывается цифровой и буквенный код с картинок (капча).
  Далее E-mail с вашими предложениями приходят на контактные емейлы предприятий.
  При рассылках через формы обратной связи получается, что каждый интернет ресурс отправляет сообщение «себе сам» и, поэтому все письма приходят во входящие именно на тот электронный адрес на который фирма принимает деловую информацию.

  Уникальное торговое предложение:

  Быстрое 100% информирование предприятий и владельцев интернет ресурсов о новых бизнес предложениях.
  Поиск новых клиентов, которых не найти другой рекламой.

  ЦЕЛЬ:
  Найти новых клиентов, которых не найти другой рекламой.

  В чём выгода:

  1.Стопроцентная доставка бизнес сообщений.
  2.Увеличение клиентской базы.
  3.Увеличение своей доли рынка.
  4.Рассылки по тематикам и регионам.
  5.Отправка предложений первым лицам.
  6.Проведение тендеров и изучение спроса.
  7.Проведение маркетинговых исследований.
  8.Изучение общественного мнения и проведение опросов.
  9.Быстрое оповещение.
  10.Стоимость.
  11.Выход на рынки других стран.

  Конкурентные преимущества:

  1.При рассылке по контакт-формам все сообщения попадают в inbox, при рассылке по электронной почте до пяти процентов.

  2.При рассылке по формам обратной связи за 24 часа можно разослать несколько миллионов писем в инбокс, при рассылке по емейл несколько тысяч попадают в папку входящие остальные чаще всего либо не доходят, либо пополняют папку спам.

  3.При рассылке по контакт-формам письмо не блокируется почтовый сервисами так-как отправляется с разных сайтов, при рассылке по электронной почте можно разослать несколько тысяч, потом всё равно будет “BAN” всех ай-пи адресов с которых она ведётся.

  4.При рассылке по формам обратной связи используется минимальное количество макросов для составления заголовков и текста письма, при рассылке по емейл нужно синонимизировать («макросить») каждое словосочетание и создавать десятки тысяч отличающихся заголовков.

  5.Очень многие организации специально прячут свой электронную почту и оставляют только контакт-форму для связи.

  6.При масштабной рассылке по почтовым ящикам ваше коммерческое предложение может прийти каждому сотруднику организации (что вызывает недовольство), в отличие от рассылки по формам обратной связи, где информацию получают на электронный адрес, специально выделенный для коммерческих предложений.

  7.Половина бизнес E-mail рапсположены на бесплатных почтовых серверах, по почтовым ящикам они слабо «пробиваемы», а при рассылке по формам обратной связи все E-mail через эти сервера доставляются адресатам на сто %.

  8.Только тридцать-сорок процентов фирм попадают в справочники в течение 2-3 лет, остальные уже находятся в наших базах ВОЙС и ждут ваших коммерческих предложений.
  То есть почтовые ящики фирм из справочников завалены спамом следовательно,не будут иметь такого профита, как рассылки по формам обратной связи по нашим всегда свежим базам ВОЙС.

  9.Через формы, можно рассылать любые “стоп-слова” в заголовках и в “теле писем”, при емейл рассылке такие сообщения либо не доходят, либо оказываются в спаме.
  В список стоп-слов почтовиков входят практически все фразы и слова побуждающие получателей к активным действиям.

  Применение:

  1.Увеличение базы клиентов.
  2.Быстрое информирование рынков о новых коммерческих предложениях.
  3.Информирование первых лиц.
  4.Тестирование спроса на товары и услуги.
  5.Проведение тендеров.
  6.Проведение маркетинговых акций.
  7.Проведение опросов и изучение общественного мнения.
  8.Поиск заказчиков за границей.

  Причины чтобы заказать:

  1.Стопроцентная доставка ваших сообщений и бизнес предложений миллионам организаций по всему земному шару.
  Каждый вебсайт, отправляет сообщение сам себе, поэтому обходятся все фильтра почтовиков.

  2.Рассылка по контакт-формам это хорошее средство для проведения разных исследований по маркетингу, опросов и изучений общественного мнения по любому направлению и виду деятельности.
  При рассылке по контакт-формам вы будете абсолютно точно знать, что ваше сообщение было доставлено сто процентам потребителям вашего услуги или товара и если товар или услуга «плохо продвигается», то возможные проблемы в другом, например в цене.
  При этом вы в течение 7 дней увидите реальный спрос на ваши товары и услуги, вам не придётся тратить деньги на аренду помещения и другие более дорогостоящие и долгие мероприятия маркетинга.

  3.Рассылка по контакт-формам это очень быстрый и экономичный способ выйти со своей услугой или товаром на рынки других государств.

  4.Рассылка по формам обратной связи это хороший инструмент для проведения всевозможных тендеров.

  5.Еженедельное обновление баз данных, так как каждый день появляется более ста пятидесяти тысяч новых вебсайтов по всему земному шару, а вы получаете потенциальных новых клиентов.

  6.Полное географическое покрытие по всем странам земного шара.

  7.Мы предлагаем клиентов, которых не найдёшь другими видами рекламы.
  При рассылке по формам обратной связи вы сможете «добраться» до той части ваших потенциальных заказчиков, к которой невозможно «пробиться» автоматически любым другим способом.
  Например, вы сможете доставить деловое предложение тем потенциальным клиентам, которые раньше были вне зоны доступа из-за фильтров почтовых систем при рассылках по почтовым ящикам.
  На рынках сложилась парадоксальная ситуация, учреждения, которые есть в справочниках буквально «заспамлены» всякими бизнес предложениями, при этом оставшимся пишут мало.

  8.Авторская техника по разгадке капчи.
  Существуют сервисы по разгадыванию буквенно-цифрового кода (капчи), разгадать 1000 капч стоит доллар.
  Следовательно, обрабатывая 1 миллион сайтов наш робот расшифровывает миллион CAPTCH, что стоит 1000 долларов только на на расшифровке капчи, а у нас это бесплатно для вас!

  9.Заказывая рассылку по формам обратной связи вы продвигаете свой товар или услугу не отдельным частным лицам, а трудовым коллективам, например зона доменов .com, где собраны более 150 миллионов деловых предприятий со всех стран мира (у нас есть выборки из всех международных зон по каждой стране).

  10.Рассылка по контакт-формам также является и видом SMS рассылки.
  Емейл привязанный к контакт-форме является основным электронным ящиком предприятия, через который идут заказы и деловые предложения, эту электронную почту также настраивают на сотовые, так-как на сообщения нужно мгновенно реагировать, чтобы не потерять заказ или актуальность коммерческого предложения.

  11.В базу данных по странам входят в том числе и все совместные организации со всего мира, работающие или тесно связанные с данной страной, к примеру диаспоры и национальные общины.

  BAN, санкции почтовых систем и поисковиков?
  Эти рассылки являются альтернативой рассылок по E-mail, поэтому поисковые санкции и “BAN” на них не распространяются.
  Почтовая система доставляет данные сообщения в папку входящие, так-как оно двигается по “прогретому каналу” с белого ай-пи адреса вебсайта на корпоративный почтовый ящик этого-же сайта.
  Проще говоря, эти рассылки “живут в емейлах” и фильтра почтовиков на них не действуют, потому, что у почтовиков есть доверие к каналам связи между сайтами и корпоративными емейлами.

  НАШИ БАЗЫ:
  Вы можете приобрести наши базы отдельно от рассылки отправив нам сообщение через форму обратной связи.

  БОЛЕЕ ДВУХ ТЫСЯЧ БАЗ ВОЙС ПО ЗОНАМ ДОМЕНОВ И СТРАНАМ ВСЕГО МИРА.

  СБОРНИКИ БАЗ ПО ВСЕМ КОНТИНЕНТАМ.

  ПОДБОРКИ БАЗ ПО ОСНОВНЫМ ЯЗЫКАМ.

  СБОРНИКИ БАЗ ПО ОСНОВНЫМ ДВИЖКАМ САЙТОВ.

  ВЫБОРКИ ИЗ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЗОН ПО ВСЕМ СТРАНАМ МИРА.

  КАК СОСТАВИТЬ ЗАКАЗ ДЛЯ РАССЫЛКИ ПО КОНТАКТ-ФОРМАМ:

  Текст самый простой + заголовки, главное заинтересовать, всё остальное потенциальный заказчик прочитает на вашем вебсайте.
  Скорей всего все объявления по вашей тематике уже есть в сети, вводите нужные запросы в поисковик и выбирайте наиболее подходящие.
  Заголовки подставляются сменяя друг друга из .txt файла.
  Сообщения отправляются только текстовые, ссылки ставятся без проблем, они все «кликабельные», если нужны картинки или более подробная информация отправляете будущего заказчика на свой вебсайт.

  В письме:
  Текст без картинок, так как через контакт-форму картинки не проходят.
  Ваши контакты:
  Адрес сайта:

  Поля для заполнения:
  Имя:
  Страна:
  Город:
  Интернет ресурс:
  Несколько заголовков:
  электронный ящик для автоответов:

  P/S
  Пжл. не отвечайте на это предложение со своего почтового ящика, так как оно создано в автоматическом режиме и не дойдёт до нас!
  Используйте для связи контакт-форму с сайта: kontakt(тире)forma(точка)cn

 • Its like you read my mind! You seem to know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with a few pics to drive the message home a bit, but other than that, this is excellent blog. A great read. I will definitely be back.

 • Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You obviously know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your blog when you could be giving us something informative to read?

 • You’ve made some good points there. I checked on the net for more information about the issue and found most people will go along with your views on this web site.

 • Excellent post however I was wanting to know if you could write a litte more on this topic? I’d be very thankful if you could elaborate a little bit further. Bless you!

 • Hello! Would you mind if I share your blog with my twitter group? There’s a lot of people that I think would really appreciate your content. Please let me know. Thank you

 • Awesome blog! Do you have any hints for aspiring writers? I’m hoping to start my own site soon but I’m a little lost on everything. Would you advise starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m totally confused .. Any recommendations? Thank you!

 • Thanks on your marvelous posting! I definitely enjoyed reading it, you can be a great author.I will make sure to bookmark your blog and may come back in the foreseeable future. I want to encourage you continue your great writing, have a nice day!

 • Valuable information. Fortunate me I discovered your web site by chance, and I’m shocked why this coincidence didn’t came about in advance! I bookmarked it.
  Bulldog frances madrid web page bulldog frances en venta

 • you are in point of fact a just right webmaster. The site loading pace is amazing. It seems that you’re doing any distinctive trick. Also, The contents are masterpiece. you have done a excellent activity in this topic!
  Kasino mesin slot web page kasino 777

 • https://waterfallmagazine.com/ Most piano benches available online for purchase are new piano benches, packed inside a box while using detachable legs stored inside. I suspect that this clue to this particular thinking lay behind the tattoo right across his forehead which simply read: “Mind the Gap”. WHERE TO BUYBuying a guitar coming from a physical retail music store lets you .

 • I’m not sure why but this website is loading extremely slow for me. Is anyone else having this problem or is it a problem on my end? I’ll check back later and see if the problem still exists.

 • I’ve been exploring for a little bit for any high quality articles or blog posts in this kind of area . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this web site. Reading this information So i’m happy to express that I’ve a very just right uncanny feeling I discovered exactly what I needed. I such a lot no doubt will make sure to do not disregard this web site and provides it a look on a continuing basis.

 • I was recommended this web site through my cousin. I am not positive whether this put up is written by way of him as nobody else know such exact approximately my trouble. You are amazing! Thanks!

 • It is appropriate time to make some plans for the future and it’s time to be happy. I have read this post and if I could I want to suggest you some interesting things or tips. Maybe you could write next articles referring to this article. I desire to read more things about it!

 • You actually make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be really something that I think I would never understand. It seems too complicated and very broad for me. I am looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!
  Cryptocurrency web site ethereum news

 • I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you make this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz reply as I’m looking to create my own blog and would like to know where u got this from. thanks a lot

 • Hola! I’ve been reading your web site for a long time now and finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from Huffman Texas! Just wanted to mention keep up the excellent work!

 • I’m no longer positive where you are getting your info, but great topic. I needs to spend a while studying much more or working out more. Thanks for magnificent information I used to be in search of this information for my mission.

 • I think this is among the most vital information for me. And i am glad reading your article. But wanna remark on some general things, The website style is wonderful, the articles is really excellent : D. Good job, cheers

 • Aw, this was a really nice post. Taking the time and actual effort to make a great article… but what can I say… I put things off a lot and don’t seem to get nearly anything done.
  web page

 • Приветствуем вас!

  Рассылки ваших предложений через формы в разделы контакты сайтов фирм по всем странам мира на всех языках.
  Рассылки через формы обратной связи сайтов организаций Российской Федерации и СНГ.

  сайт: kontakt(тире)forma(точка)cn

  ЧТО ТАКОЕ РАССЫЛКА ПО КОНТАКТ-ФОРМАМ САЙТОВ?
  Это рассылка по контакт-формам в разделах контакты, которые заполняются нашей программой автоматически, со скоростью несколько тысяч форм обратной связи в минуту, при этом разгадывается буквенно-цифровой код с картинок (CAPTCHA).
  Далее сообщения с вашими предложениями приходят на контактные емейлы фирм.
  При рассылках через формы обратной связи получается, что каждый вебсайт отправляет письмо «себе сам» и, поэтому все письма приходят в папку входящие именно на тот E-mail на который предприятие принимает коммерческую информацию.

  УТП:

  Быстрое 100-процентное оповещение организаций и владельцев сайтов о новых коммерческих предложениях.
  Поиск новых клиентов, которых не найти другими видами рекламы.

  ЦЕЛЬ:
  Найти клиентов, которых не найти другой рекламой.

  В чём выгода:

  1.Стопроцентная доставка деловых сообщений.
  2.Увеличение клиентской базы.
  3.Увеличение доли рынка.
  4.Региональность и тематичность.
  5.Отправка писем лицам, принимающим решения.
  6.Изучение спроса.
  7.Проведение маркетинговых акций.
  8.Изучение общественного мнения и проведение опросов.
  9.Скорость оповещения.
  10.Цена.
  11.Выход на рынки других стран.

  Наши конкурентные преимущества:

  1.При рассылке по формам обратной связи все E-mail попадают в папку входящие, при рассылке по емейл до пяти процентов.

  2.При рассылке по контакт-формам за 24 часа можно разослать несколько миллионов сообщений в инбокс, при рассылке по E-mail несколько тысяч попадают в папку inbox остальные чаще всего либо не доставляются, либо пополняют папку spam.

  3.При рассылке по контакт-формам сообщение не блокируется почтовиками так-как отправляется с разных вебсайтов, при рассылке по емейл можно разослать несколько тысяч, потом всё равно будет “бан” всех ip адресов с которых она производится.

  4.При рассылке по контакт-формам используется минимальное количество синонимов-макросов для составления заголовков и текста письма, при рассылке по емейл нужно «макросить» (синонимизировать) каждое слово и создавать тысячи разных заголовков.

  5.Многие предприятия специально прячут свой электронную почту и оставляют только контактную форму для связи.

  6.При массовой рассылке по электронной почте ваше деловое предложение может прийти каждому сотруднику предприятия (что вызывает раздражение), в отличие от рассылки по контакт-формам, где письмо получают на емейл, специально выделенный для деловых предложений.

  7.50% корпоративных почтовых ящиков находится на бесплатных почтовых системах, по почтовым ящикам они слабо «пробиваемы», а при рассылке по формам обратной связи все E-mail через эти сервера электронной почты доставляются адресатам на сто процентов.

  8.Только 30%-40% предприятий размещаются в справочниках в течение нескольких лет, все остальные уже находятся в наших базах WHOIS и ждут ваших коммерческих предложений.
  То есть емейлы фирм из справочников завалены спамом следовательно,не будут иметь такой отдачи, как рассылки по контакт-формам по нашим свежим базам ВОЙС.

  9.Через формы обратной связи, можно рассылать любые “stop-слова” в “теле писем” и в заголовках, при емейл рассылке такие сообщения либо не доставляются, либо попадают в спаме.
  В список стоп-слов почтовиков входят практически все слова и фразы побуждающие получателей к действиям.

  Применение:

  1.Поиск новых клиентов.
  2.Быстрое информирование рынков о новых предложениях.
  3.Информирование лиц принимающих решения.
  4.Тестирование спроса на товары и услуги.
  5.Проведение тендеров.
  6.Проведение маркетинговых акций.
  7.Изучение общественного мнения и проведение опросов.
  8.Поиск заказчиков на международных рынках.

  Причины чтобы заказать:

  1.100-процентная доставка ваших сообщений и деловых предложений миллионам предприятий по всему земному шару.
  Каждый вебсайт, отправляет письмо сам себе, поэтому обходятся все фильтра почтовых систем.

  2.Рассылка по формам обратной связи это хорошее средство для проведения всевозможных исследований по маркетингу, опросов и изучений общественного мнения по любому направлению и виду деятельности.
  При рассылке по формам обратной связи вы будете с полной уверенностью знать, что ваше сообщение было доставлено 100-процентам потребителям вашего услуги или товара и если товар или услуга «слабо продвигается», то возможные проблемы в другом, например в ценообразовании.
  При этом вы в течение 1 недели увидите реальный спрос на ваши товары и услуги, вам не нужно будет тратить средства на аренду офиса и другие более долгие и дорогостоящие маркетинговые мероприятия.

  3.Рассылка по формам обратной связи это очень экономичный и быстрый способ выйти со своим товаром или услугой на рынки других стран.

  4.Рассылка по контакт-формам это хороший инструмент для проведения всевозможных тендеров.

  5.Ежемесячное обновление баз данных, так как ежедневно регистрируется более 150000 новых интернет ресурсов по всему земному шару, а вы получаете новых потенциальных клиентов.

  6.Полное географическое покрытие по всем странам мира.

  7.Мы предлагаем клиентов, которые не доступны другими видами рекламы.
  При рассылке по формам обратной связи вы сможете «достучаться» до той части ваших потенциальных заказчиков, которых невозможно найти автоматически любым другим способом.
  Например, вы сможете доставить бизнес предложение тем потенциальным клиентам, которые раньше были недоступны из-за фильтров почтовиков при рассылках по адресам электронной почты.
  На рынках сложилась необычная ситуация, предприятия, которые попали в справочники в прямом смысле «завалены» всякими деловыми предложениями, при этом остальным пишут мало или совсем не пишут.

  8.Авторская технология по расшифровке CAPTCH.
  Есть сервисы по разгадке буквенно-цифрового кода (CAPTCHA), разгадать 1000 капч стоит 1$.
  Из этого следует, что, обрабатывая миллион вебсайтов наша программа расшифровывает 1 миллион капч, что стоит 1000 $ только на разгадывании CAPTCH, а у нас это бесплатно для вас!

  9.Заказывая рассылку по контакт-формам вы продвигаете свой товар или услугу не отдельным физическим лицам, а трудовым коллективам, к примеру зона доменов .com, где собраны более ста пятьдесяти миллионов коммерческих предприятий со всего мира (у нас есть выборки из всех международных зон по каждому государству).

  10.Рассылка по контакт-формам также является и подвидом SMS рассылки.
  E-mail привязанный к контакт-форме является главным емейлом предприятия, через который идут заявки и коммерческие предложения, эту почту также настраивают на сотовые телефоны, так-как на информацию нужно очень быстро реагировать, чтобы не терять заказ или актуальность бизнес предложения.

  11.В базу по странам входят в том числе и все совместные предприятия со всего мира, работающие или тесно связанные с данной страной, к примеру диаспоры и национальные общины.

  BAN, санкции поисковиков и почтовых систем?
  Эти рассылки являются альтернативой рассылок по электронной почте, поэтому санкции поисковиков и “BAN” на них не распространяются.
  Почтовик доставляет данные E-mail в папку inbox, так-как оно продвигается по “прогретому каналу” с белого ip адреса сайта на корпоративный E-mail этого-же сайта.
  Говоря проще, эти рассылки “живут в письмах” и почтовые фильтра на них не действуют, потому, что у почтовиков есть большой уровень доверия к каналам связи между вебсайтами и корпоративными адресами электронной почты.

  НАШИ БАЗЫ:
  Вы можете приобрести наши базы отдельно от рассылки отправив нам сообщение через контакт-форму.

  БОЛЕЕ 2000 БАЗ ВОЙС ПО ДОМЕННЫМ ЗОНАМ И СТРАНАМ ВСЕГО МИРА.

  ПОДБОРКИ БАЗ ПО ВСЕМ КОНТИНЕНТАМ.

  ПОДБОРКИ БАЗ ПО ОСНОВНЫМ ЯЗЫКАМ.

  ПОДБОРКИ БАЗ ПО ОСНОВНЫМ ДВИЖКАМ САЙТОВ.

  ПОДБОРКИ БАЗ ИЗ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЗОН ПО ВСЕМ СТРАНАМ МИРА.

  КАК СОСТАВИТЬ РЕКЛАМНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ РАССЫЛКИ ПО ФОРМАМ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ:

  Текст сообщения самый простой + заголовки, главное заинтересовать, всё остальное потенциальный заказчик прочитает на вашем интернет ресурсе.
  Скорей всего все объявления по вашей тематике уже есть в сети интернет, вводите нужные запросы в поиск и выбирайте наиболее интересные.
  Заголовки подставляются каруселью из .txt файла.
  Сообщения отправляются только в текстовом виде, ссылки ставятся без проблем, они все «кликабельные», если нужны картинки или более подробная информация отправляете потенциального заказчика на свой вебсайт.

  В письме:
  Текст без картинок, так как через контакт-форму картинки не проходят.
  Ваши контакты:
  Адрес сайта:

  Поля для заполнения:
  Имя:
  Страна:
  Город:
  Вебсайт:
  Несколько заголовков:
  E-mail для автоматических ответов:

  P/S
  Пожалуйста не отвечайте на это письмо со своего почтового ящика, так как оно создано автоматически и не дойдёт до нас!
  Используйте для связи контакт-форму с сайта: kontakt(тире)forma(точка)cn

 • Добрый день!

  Широкомасштабное размещение объявлений в сети для естественной накрутки поведенческих факторов.
  сайт: интернет-постинг.рф

  Поведенческие факторы (поведенческое) – это определённые действия посетителей на вебсайте, такие как:
  вход на сайт, просмотр страниц, время пребывания на сайте, переходы по ссылкам, возвраты на интернет ресурс.

  УТП:
  Масштабное размещение ваших объявлений в интернете с целью привлечения потенциальных клиентов.
  Естественная накрутка поведенческого происходит путём масштабного размещения ваших объявлений без указания адреса вашего сайта, но с указанием других идентифицирующих только вас признаков по которым вы уже сейчас №1 в выдаче поисковиков, это может быть: телефонный номер, уникальное название сайта или фирмы, идентификатор (код товара, номер, акции, услуги), физический адрес предприятия и.т.д.

  ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ:
  Массовое привлечение потенциальных клиентов к вашим сайтам, услугам и товарам.
  Накрутка поведенческих факторов.

  ВАША ВЫГОДА:
  Увеличение посетителей вебсайта которые найдут ваш вебсайт на прямую с объявлений через поисковые системы, так и с дополнительных выдач самих поисковых систем по большому спектру ключевых запросов по вашей теме.

  ПРЕИМУЩЕСТВА ЭТОГО ВИДА РЕКЛАМЫ:
  1.Масштабность.
  2.Быстрое размещение.
  3.Цена.
  4.Размещение по тематикам.
  5.Широчайший охват.
  6.Таргетинг.
  7.Накрутка поведенческих факторов.

  ПРИЧИНЫ ЧТОБЫ ЗАКАЗЫВАТЬ МАССОВОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ В СЕТИ ДЛЯ НАКРУТКИ ПОВЕДЕНЧЕСКОГО:

  1.Широкомасштабное привлечение потенциальных клиентов к вашим услугам и товарам за счёт прямых переходов с объявлений.
  2.Естественная раскрутка вашего интернет ресурса, так как поисковые системы начинают его дополнительно показывать по большому спектру запросов в поисковиках по вашей теме.
  3.Отсутствие “банов” и “попаданий под фильтры” поисковых систем, так как объявления размещаются без указания url на вебсайт.
  4.Увеличение посещаемости сайта, которая ведёт к росту заказов и расширению клиентской базы.
  5.”Тёплый трафик”, так-как на интернет ресурс переходят только проявившие интерес пользователи.
  6.Привлечение юридических и физических лиц.
  7.Изучение спроса на товары и услуги.
  8.Размещение ваших обьявлений по всем странам мира.

  ГДЕ РАЗМЕЩЯЮТСЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ:

  Объявления публикуются на: форумах, досках объявлений, гостевых книгах, в комментариях, каталогах.
  Объявления размещаются на ваши: лендинги, телефоны, ролики в ютубе, аккаунты в социальных сетях, сайты, на ссылки на другие ваши объявления.

  САНКЦИИ ПОИСКОВИКОВ:
  В этом виде рекламы бан со стороны поисковых систем невозможен, так-как объявления публикуются без указания ссылки на сайт.

  Схема работы:
  Вы присылаете нам текст объявления, где в конце сообщения указывается ваш идентификатор или уникальное название по которым проявивший интерес пользователь с целью получить больше информации о вашем товаре/услуге легко и быстро найдёт ваш вебсайт в выдаче поисковиков.
  Для этого уникальное название или идентификатор должны быть опубликованы в соответствующем разделе на вашем интернет ресурсе и легко и быстро находиться в выдаче поисковиков.

  Макросы:
  Рандомизация объявлений делается по общепринятой во многих программах формуле , в результате рандомизации из 1-го варианта объявления получается множество уникальных.
  Это получается в результате синонимизацией в ручном режиме текста объявления, при этом смысл сообщений не меняется и остаётся читаемым.

  сайт: интернет-постинг.рф

 • What’s Happening i’m new to this, I stumbled upon this I’ve discovered It positively useful and it has helped me out loads. I am hoping to give a contribution & help other customers like its aided me. Great job.

 • Thank you for sharing your thoughts. I truly appreciate your efforts and I am waiting for your next post thanks once again.
  Fawn french bulldog homepage bulldog french

 • Hey, I think your blog might be having browser compatibility issues. When I look at your blog site in Chrome, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, awesome blog!
  What is bitcoin homepage ethereum news

 • Fantastic items from you, man. I have have in mind your stuff previous to and you’re just extremely excellent. I actually like what you’ve got here, certainly like what you are stating and the way in which by which you say it. You make it enjoyable and you still take care of to keep it smart. I can not wait to learn much more from you. This is really a tremendous web site.

 • Hello, Neat post. There is a problem along with your site in web explorer, could check this? IE nonetheless is the market leader and a big component of folks will pass over your wonderful writing due to this problem.

 • Wonderful blog! I found it while surfing around on Yahoo News. Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News? I’ve been trying for a while but I never seem to get there! Many thanks

 • Saved as a favorite, I like your site!
  web site

  Casino Trust and Fairness – No operator could get even close to our choice of prime 10 biggest casino web sites if it doesn’t supply honest gaming. The idea of a low wagering on line casino supply is to make it easier for you to withdraw your winnings. With Golden Goddess, IGT has captured the principle theme of slot video games – leisure and excessive payouts – which is evident from gamers flocking to this recreation in every IGT casino.

 • I used to be recommended this website by way of my cousin. I am no longer positive whether or not this post is written via him as nobody else understand such detailed about my difficulty. You’re wonderful! Thanks!

 • https://waterfallmagazine.com/ s music containing substantive, educational messages to maximize their child. As the latest part of Toy Story series, the movie tells the story plot of how Woody leads his squad to obtain clear of day-care center to obtain back to Andy. Cable operating companies also give a real case to offer their clients using their services.

 • Article writing is also a fun, if you be acquainted with afterward you can write if not it is complicated to write.
  web site

  Online classes are being discouraged ‘trigger the privilege one are the one people who would get profit from it. They would supply you the very best service and finest sport tools at an inexpensive pricing. These are just a few of the various deposit and withdrawal strategies obtainable, make sure to try the full list so as to find those that are finest for you.

 • Hello, i believe that i saw you visited my web site so i came to return the desire?.I am attempting to find things to improve my web site!I suppose its ok to make use of some of your concepts!!

 • I’m impressed, I must say. Rarely do I encounter a blog that’s both equally educative and amusing, and without a doubt, you have hit the nail on the head. The problem is something not enough people are speaking intelligently about. I’m very happy that I came across this during my search for something regarding this.

 • Today, I went to the beach front with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She placed the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is totally off topic but I had to tell someone!

 • Hello, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just curious if you get a lot of spam remarks? If so how do you protect against it, any plugin or anything you can suggest? I get so much lately it’s driving me insane so any support is very much appreciated.

 • Does your blog have a contact page? I’m having a tough time locating it but, I’d like to shoot you an email. I’ve got some recommendations for your blog you might be interested in hearing. Either way, great blog and I look forward to seeing it expand over time.

 • Hello there! Quick question that’s completely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My blog looks weird when browsing from my iphone4. I’m trying to find a template or plugin that might be able to correct this problem. If you have any recommendations, please share. With thanks!

 • Awesome blog! Do you have any tips and hints for aspiring writers? I’m planning to start my own blog soon but I’m a little lost on everything. Would you advise starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many options out there that I’m totally confused .. Any suggestions? Kudos!

 • Hi there all, here every one is sharing such experience, therefore it’s good to read this weblog, and I used to pay a visit this website all the time.

 • Fantastic beat ! I would like to apprentice while you amend your website, how can i subscribe for a blog web site? The account helped me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided bright clear idea

 • Amazing blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A design like yours with a few simple adjustements would really make my blog shine. Please let me know where you got your theme. Thanks a lot

 • I am not sure where you are getting your information, but good topic. I needs to spend some time learning more or understanding more. Thanks for wonderful info I was looking for this information for my mission.

 • I’ve been surfing on-line greater than 3 hours these days, but I never found any fascinating article like yours. It is lovely worth enough for me. Personally, if all website owners and bloggers made just right content as you did, the web can be a lot more helpful than ever before.

 • Hi! I’ve been reading your weblog for a long time now and finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from Porter Tx! Just wanted to mention keep up the great work!

 • Hi there, I discovered your site by the use of Google while searching for a comparable subject, your site came up, it seems great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks.
  Hello there, simply turned into aware of your blog thru Google, and found that it’s really informative. I am gonna watch out for brussels. I will be grateful in case you continue this in future. Numerous folks will be benefited from your writing. Cheers!

 • Excellent pieces. Keep posting such kind of info on your site. Im really impressed by it.
  Hi there, You have performed a fantastic job. I will definitely digg it and individually recommend to my friends. I’m sure they’ll be benefited from this web site.
  homepage

  Casinos because of their typical 24 hour occupancy can obtain important energy price savings from energy efficient HVAC systems. Casino sport can amuse youngsters as well as adults by its numerous features and simplicity. All greatest payouts casinos featured right here award deposit bonuses that include low wagering necessities as in comparison with different casinos.

 • Hello very nice website!! Man .. Excellent .. Superb .. I’ll bookmark your blog and take the feeds also? I’m happy to search out a lot of useful info here within the post, we want develop more techniques on this regard, thanks for sharing. . . . . .

 • Very good blog! Do you have any helpful hints for aspiring writers? I’m hoping to start my own website soon but I’m a little lost on everything. Would you advise starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m completely confused .. Any ideas? Kudos!

 • Just desire to say your article is as amazing. The clarity to your submit is just cool and that i can suppose you’re an expert in this subject. Well with your permission allow me to seize your RSS feed to keep up to date with impending post. Thanks a million and please keep up the gratifying work.

 • I was suggested this web site by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my trouble. You’re amazing! Thanks!

 • I relish, lead to I discovered exactly what I used to be looking for. You have ended my 4 day long hunt! God Bless you man. Have a great day. Bye

 • Woah! I’m really enjoying the template/theme of this website. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s hard to get that “perfect balance” between user friendliness and visual appeal. I must say you’ve done a amazing job with this. Additionally, the blog loads extremely quick for me on Firefox. Outstanding Blog!

 • Attractive element of content. I just stumbled upon your website and in accession capital to say that I get in fact enjoyed account your weblog posts. Anyway I will be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently rapidly.
  site

  Let’s now take a look on the FanDuel Casino app in every state. This requires full transparency from the location and that you must know they are reliable and trustworthy and are going to offer you along with your cash as and if you want it. The company presents the players the games of sports activities betting, poker, casino games and bingo.

 • My spouse and I stumbled over here different web address and thought I may as well check things out. I like what I see so i am just following you. Look forward to exploring your web page yet again.

 • It’s genuinely very complex in this full of activity life to listen news on Television, so I just use internet for that purpose, and take the most recent information.

 • An outstanding share! I’ve just forwarded this onto a coworker who had been conducting a little homework on this. And he actually ordered me dinner simply because I found it for him… lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending time to talk about this issue here on your site.

 • Just want to say your article is as astounding. The clarity on your post is just cool and that i could suppose you are an expert on this subject. Fine with your permission let me to clutch your RSS feed to keep updated with imminent post. Thank you one million and please carry on the rewarding work.

 • Having read this I thought it was really informative. I appreciate you spending some time and energy to put this content together. I once again find myself personally spending way too much time both reading and leaving comments. But so what, it was still worthwhile!

 • Здравствуйте!

  Цветочный магазин АллоЦветы предлагает богатый выбор цветов с доставкой в Москве и Подмосковье.

  – Быстрая доставка по адресу в Москве и МО
  – Доступные цены
  – Возможны оптовые заказы.

  >> Бесплатная доставка при стоимости заказа от 2500 руб!
  Звоните прямо СЕЙЧАС:

  8 (977) 492-09-49
  Алло Цветы
  Водопроводный пер., 2, стр. 1, Москва

 • Hi! Would you mind if I share your blog with my twitter group? There’s a lot of folks that I think would really appreciate your content. Please let me know. Cheers

 • Hi, Neat post. There’s a problem together with your website in internet explorer, could check this? IE nonetheless is the market chief and a big component to people will pass over your excellent writing because of this problem.

 • Hello There. I found your blog the usage of msn. That is a really neatly written article. I’ll make sure to bookmark it and return to read more of your helpful info. Thank you for the post. I’ll certainly return.

 • Wonderful blog! Do you have any tips and hints for aspiring writers? I’m hoping to start my own website soon but I’m a little lost on everything. Would you recommend starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many options out there that I’m completely overwhelmed .. Any suggestions? Many thanks!

 • you’re really a good webmaster. The web site loading pace is amazing. It seems that you’re doing any unique trick. Also, The contents are masterpiece. you have done a magnificent process on this subject!

 • Very nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I’ve really enjoyed browsing your blog posts. In any case I’ll be subscribing for your rss feed and I hope you write again soon!
  web page

  They’re the new slot machines you play for the first time and think “yep, it will do me very properly, thank you very a lot”. On the other hand, multi-deck games make use of a special tray called a shoe for dealing cards. The folks could choose to wager freed from charge online video games for entertainment.

 • Hello there! Quick question that’s entirely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My blog looks weird when browsing from my iphone 4. I’m trying to find a template or plugin that might be able to resolve this issue. If you have any recommendations, please share. Appreciate it!

 • Hi there would you mind sharing which blog platform you’re using? I’m planning to start my own blog in the near future but I’m having a hard time selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your layout seems different then most blogs and I’m looking for something unique. P.S Sorry for being off-topic but I had to ask!

 • Does your site have a contact page? I’m having trouble locating it but, I’d like to send you an email. I’ve got some creative ideas for your blog you might be interested in hearing. Either way, great website and I look forward to seeing it expand over time.

 • If you are going for best contents like I do, simply visit this web page everyday since it presents quality contents, thanks
  mammoth coolers webpage yeti cooler alternative

 • I’m amazed, I must say. Seldom do I encounter a blog that’s both educative and entertaining, and without a doubt, you have hit the nail on the head. The problem is something which not enough folks are speaking intelligently about. Now i’m very happy I stumbled across this in my search for something regarding this.

 • Hi there! This post could not be written any better! Reading this post reminds me of my previous room mate! He always kept chatting about this. I will forward this page to him. Pretty sure he will have a good read. Thank you for sharing!

 • Attractive component of content. I just stumbled upon your web site and in accession capital to assert that I get in fact enjoyed account your weblog posts. Anyway I will be subscribing in your feeds and even I achievement you get right of entry to consistently fast.

 • Howdy! I simply would like to offer you a big thumbs up for the great information you’ve got right here on this post. I am coming back to your blog for more soon.

 • Thanks for your personal marvelous posting! I actually enjoyed reading it, you may be a great author.I will be sure to bookmark your blog and will eventually come back in the future. I want to encourage one to continue your great writing, have a nice morning!
  web site

  Desktop, laptop computer, smartphone, tablet – select whatever’s finest for you because we’ve got all the choices covered! You possibly can write them emails, learn what other players must say about explicit on line casino sites, the most recent bonus offers, about free video games accessible and also about the continuing tournaments. The final main quality that we’re going to take a look at right now is the casino’s bonus provides.

 • Appreciating the commitment you put into your website and in depth information you provide. It’s awesome to come across a blog every once in a while that isn’t the same out of date rehashed material. Excellent read! I’ve saved your site and I’m including your RSS feeds to my Google account.
  Collapsible coolers homepage yeti look alikes

 • Somebody essentially help to make severely articles I might state. That is the very first time I frequented your web page and so far? I amazed with the research you made to make this actual submit extraordinary. Magnificent process!
  webpage

  The participant wins twice his/er original bet if the spinning ball stops on any one of the chosen quantity(s). With regards to mammoth payouts, on-line jackpot slots are the highest spinners in the sport. You’ve got improved odds of successful huge primarily based on your fortune than you do because you use a plan.

 • Does your website have a contact page? I’m having problems locating it but, I’d like to send you an e-mail. I’ve got some suggestions for your blog you might be interested in hearing. Either way, great site and I look forward to seeing it improve over time.

 • It’s a shame you don’t have a donate button! I’d without a doubt donate to this brilliant blog! I suppose for now i’ll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to fresh updates and will talk about this site with my Facebook group. Chat soon!

 • Do you mind if I quote a few of your posts as long as I provide credit and sources back to your blog? My blog site is in the very same area of interest as yours and my visitors would certainly benefit from a lot of the information you present here. Please let me know if this alright with you. Thanks a lot!

 • Hi! Quick question that’s completely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My blog looks weird when viewing from my iphone4. I’m trying to find a theme or plugin that might be able to correct this issue. If you have any suggestions, please share. Cheers!

 • Howdy, I do believe your website could possibly be having browser compatibility issues. Whenever I take a look at your web site in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping issues. I simply wanted to give you a quick heads up! Other than that, great website!

 • Thanks , I have just been looking for info approximately this subject for ages and yours is the greatest I have discovered till now. However, what in regards to the conclusion? Are you sure in regards to the source?

 • Have you ever thought about including a little bit more than just your articles? I mean, what you say is fundamental and everything. Nevertheless think about if you added some great photos or video clips to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with images and videos, this website could undeniably be one of the best in its field. Great blog!
  Bitcoin news site crypto news

 • Small Business Tax — If you are the proprietor of a enterprise, you may be required to pay federal taxes, that are determined by your type of enterprise.

 • Have you ever thought about adding a little bit more than just your articles? I mean, what you say is valuable and everything. But just imagine if you added some great visuals or videos to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with pics and clips, this website could definitely be one of the best in its niche. Great blog!

 • Hi! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out and say I genuinely enjoy reading your blog posts. Can you recommend any other blogs/websites/forums that go over the same topics? Thank you so much!

 • Just wish to say your article is as astonishing. The clearness in your put up is just excellent and i could think you’re an expert in this subject. Fine together with your permission allow me to clutch your feed to keep up to date with drawing close post. Thanks a million and please keep up the gratifying work.

 • Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it.
  Look advanced to more added agreeable from you!

  However, how could we communicate?

 • Thanks for a marvelous posting! I actually enjoyed reading it, you can be a great author.I will ensure that I bookmark your blog and will come back later in life. I want to encourage that you continue your great job, have a nice afternoon!

 • Do you have a spam issue on this blog; I also am a blogger, and I was curious about your situation; many of us have created some nice methods and we are looking to trade techniques with other folks, be sure to shoot me an e-mail if interested.

 • I all the time used to study piece of writing in news papers but now as I am a user of net so from now I am using net for articles or reviews, thanks to web.

 • Hey there! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you I genuinely enjoy reading through your blog posts. Can you recommend any other blogs/websites/forums that go over the same topics? Appreciate it!

 • Certificates of formation, functions for registrations, name reservations; adjustments to registered agents/offices and assumed name certificates can be filed online.

 • I think what you composed made a ton of sense. However, think about this, what if you were to write a awesome headline? I am not saying your information is not solid., but what if you added something to possibly get people’s attention? I mean Жамалдаев Шаид. Адамо ша хазйо шен цIе is a little boring. You ought to peek at Yahoo’s home page and see how they create article titles to grab viewers interested. You might try adding a video or a pic or two to get readers interested about everything’ve got to say. In my opinion, it might make your posts a little livelier.

 • First of all I would like to say terrific blog! I had a quick question that I’d like to ask if you do not mind. I was curious to find out how you center yourself and clear your head before writing. I have had difficulty clearing my thoughts in getting my thoughts out there. I do take pleasure in writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes are wasted simply just trying to figure out how to begin. Any suggestions or hints? Thanks!

 • I want to to thank you for this very good read!! I definitely loved every little bit of it. I have you saved as a favorite to check out new stuff you post…

 • Great goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you are just extremely magnificent. I actually like what you have acquired here, certainly like what you are stating and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still care for to keep it smart. I can’t wait to read much more from you. This is really a great website.

 • Thanks for the good writeup. It in truth was a leisure account it. Glance complex to far introduced agreeable from you! However, how could we keep in touch?
  web site

  Whenever a brand new participant reaches an RTG casino, they’ll be offered a first time deposit bonus. All in all, by the point your game session ends on greatest on-line slots, you can win some huge cash in the event you strike it fortunate. The film then immediately marks itself out as a step away from the previous film by launching on an awesome motion sequence that is as overblown because the collection requires but but is all the higher for seeming actual – no ropy Die Another Day CGI here.

 • Today, I went to the beach with my children. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She placed the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is entirely off topic but I had to tell someone!

 • Hi! This post could not be written any better! Reading through this post reminds me of my old room mate! He always kept talking about this. I will forward this article to him. Pretty sure he will have a good read. Many thanks for sharing!

 • It’s really a cool and helpful piece of info. I am satisfied that you shared this useful info with us. Please stay us up to date like this. Thank you for sharing.

 • It’s perfect time to make a few plans for the future and it’s time to be happy. I’ve learn this put up and if I could I wish to suggest you some interesting issues or tips. Maybe you could write subsequent articles regarding this article. I wish to learn more things about it!

 • What much better to bookmark a web site from inside of the queries in just 1 click on with no additional accounts to log in to. In this kind of a state of affairs 1 would either bookmark that site or copy the written content for future reference. Isn’t it so frequent find associated content material even following web site 10 at situations? That proves that just implausible content alone can’t guarantee leading ten outcomes. At the top of the exposure the tape roller can pull the excess tape by means of the friction grip to shut the aperture making the shutter self-capping. It’s like, you’ve gotten aided produce some great and average key phrases and phrases a lot, so why do not you produce some unbelievable finish outcome web pages along with your click on votes as effectively. A single Seek Device (External key phrases software program) : Manufactured search phrases place on window display. And if you imagined you had a cause to position a finger at them attributable to erroneous appropriate outcomes, they gave the baton to you to improvise.

 • Nice post. I learn something totally new and challenging on sites I stumbleupon everyday. It will always be useful to read through content from other writers and use something from their web sites.

 • Hi, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just wondering if you get a lot of spam feedback? If so how do you protect against it, any plugin or anything you can suggest? I get so much lately it’s driving me insane so any support is very much appreciated.

 • I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get got an shakiness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again as exactly the same nearly very often inside case you shield this hike.

 • You actually make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be actually something which I think I would never understand. It seems too complicated and very broad for me. I’m looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!

 • You made some good points there. I looked on the web for additional information about the issue and found most people will go along with your views on this website.

 • Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to far added agreeable from you! By the way, how can we communicate?

 • Приветствуем вас!

  Предлагаем рассылку ваших сообщений по контакт-формам сайтов организаций по всем странам и доменным зонам мира на всех языках.
  Рассылки через формы в разделах контакты сайтов организаций Российской Федерации.

  сайт: kontakt(тире)forma(точка)cn

  ЧТО ТАКОЕ РАССЫЛКА ПО КОНТАКТ-ФОРМАМ ВЕБСАЙТОВ?
  Это рассылка по формам обратной связи в разделах обратная связь, которые заполняются нашим роботом в автоматическом режиме, со скоростью несколько тысяч контакт-форм в 1 минуту, при этом разгадывается буквенно-цифровой код с картинок (CAPTCHA).
  Далее корреспонденция с вашими предложениями приходят на контактные электронные адреса фирм.
  При рассылках через формы обратной связи получается, что каждый вебсайт отправляет корреспонденцию «сам себе» и, поэтому все письма приходят во входящие именно на тот электронный ящик на который фирма принимает коммерческую информацию.

  Уникальное торговое предложение:

  Быстрое стопроцентное оповещение организаций и владельцев интернет ресурсов о новых коммерческих предложениях.
  Поиск новых клиентов, которых не найти другой рекламой.

  ЦЕЛЬ:
  Найти клиентов, которых не найти с помощью других видов рекламы.

  В чём выгода:

  1.100% доставка бизнес писем.
  2.Расширение клиентской базы.
  3.Расширение своей доли рынка.
  4.Региональность и тематичность.
  5.Отправка информации первым лицам.
  6.Изучение спроса.
  7.Проведение маркетинговых акций.
  8.Изучение общественного мнения и проведение опросов.
  9.Быстрое оповещение.
  10.Цена.
  11.Выход на рынки других стран.

  Конкурентные преимущества:

  1.При рассылке по формам обратной связи все письма попадают во входящие, при рассылке по E-mail до 5%.

  2.При рассылке по формам обратной связи за 24 часа можно разослать несколько миллионов E-mail в inbox, при рассылке по электронной почте несколько тысяч попадают во входящие все оставшиеся чаще всего либо не доставляются, либо пополняют папку spam.

  3.При рассылке по контакт-формам письмо не блокируется почтовыми системами так-как отправляется с разных вебсайтов, при рассылке по емейл можно разослать несколько тысяч, потом всё равно будет “бан” всех ай-пи адресов с которых она ведётся.

  4.При рассылке по контакт-формам используется минимум синонимов-макросов для составления заголовков и текста письма, при рассылке по электронной почте нужно «макросить» (синонимизировать) каждое слово и создавать тысячи отличающихся заголовков.

  5.Многие фирмы стараются прятать свой почтовый ящик и оставляют только контакт-форму для связи.

  6.При масштабной рассылке по электронной почте ваше деловое предложение может прийти каждому сотруднику организации (что вызывает раздражение), в отличие от рассылки по формам обратной связи, где письмо получают на емейл, специально выделенный для деловых предложений.

  7.Пятьдесят процентов корпоративных емейл рапсположены на бесплатных серверах электронной почты, по почтовым ящикам они мало «пробиваемы», а при рассылке по контакт-формам все сообщения через эти почтовые системы доставляются адресатам на сто процентов.

  8.Только тридцать-сорок процентов организаций публикуются в справочниках в течение 2-3 лет, все остальные уже находятся в наших базах WHOIS и ждут ваших деловых предложений.
  Получается, что E-mail организаций из справочников завалены spamom следовательно,не будут иметь такого профита, как рассылки по формам обратной связи по нашим свежим базам WHOIS.

  9.Через контакт-формы, можно рассылать любые “стоп-слова” в “теле писем” и в заголовках, при емейл рассылке такие сообщения либо не доставляются, либо попадают в spame.
  В список стоп-слов почтовых систем входят практически все фразы и слова побуждающие потенциальных клиентов к активным действиям.

  Применение:

  1.Поиск новых клиентов.
  2.Быстрое информирование рынков о новых коммерческих предложениях.
  3.Выход на первых лиц.
  4.Анализ спроса/предложения.
  5.Проведение тендеров.
  6.Проведение маркетинговых акций.
  7.Проведение опросов и изучение общественного мнения.
  8.Поиск клиентов за границей.

  Причины чтобы заказывать:

  1.Стопроцентная доставка ваших писем и коммерческих предложений миллионам организаций по всему земному шару.
  Каждый сайт, отправляет корреспонденцию себе сам, поэтому обходятся все фильтра почтовых систем.

  2.Рассылка по контакт-формам это отличное средство для проведения разных исследований по маркетингу, опросов и изучений общественного мнения по всякому виду деятельности и направлению.
  При рассылке по формам обратной связи вы будете с полной уверенностью знать, что ваше письмо было доставлено 100% пользователям вашего товара или услуги и если услуга или товар «слабо продвигается», то возможные проблемы в чём-то другом, например в стоимости.
  При этом вы в течение семи дней увидите спрос на свои товары и услуги, вам не нужно будет тратить деньги на аренду офиса и другие более дорогостоящие и долгие мероприятия маркетинга.

  3.Рассылка по формам обратной связи это самый быстрый и экономичный способ выйти со своей услугой или товаром на международные рынки.

  4.Рассылка по контакт-формам это инструмент для проведения различных тендеров.

  5.Ежедневное обновление баз данных, так как каждый день появляется более ста пятидесяти тысяч новых интернет ресурсов во всём мире, а вы получаете новых потенциальных заказчиков.

  6.Полный географический охват по всем странам мира.

  7.Мы предлагаем заказчиков, которые не доступны через другие виды рекламы.
  При рассылке по формам обратной связи вы сможете «добраться» до той части ваших потенциальных заказчиков, которых невозможно найти автоматически любым другим способом.
  Например, вы сможете доставить коммерческое предложение тем потенциальным заказчикам, которые раньше были недоступны из-за фильтров почтовиков при рассылках по почтовым ящикам.
  Сейчас сложилась парадоксальная ситуация, организации, которые попали в справочники буквально «заспамлены» всякими деловыми предложениями, при этом остальным пишут мало или совсем не пишут.

  8.Авторская техника по разгадке капчи.
  Существуют специальные сервисы по разгадке цифрового и буквенного кода (капчи), разгадать тысячу капч стоит один доллар.
  Следовательно, обрабатывая миллион вебсайтов программа расшифровывает миллион CAPTCH, что стоит тысячу долларов только на на расшифровке капчи, а это у нас без оплаты для вас!

  9.Заказывая рассылку по контакт-формам вы продвигаете свой товар или услугу не отдельным лицам, а трудовым коллективам, к примеру доменная зона .com, где есть более 150 миллионов деловых организаций со всего мира (у нас имеются выборки из всех международных зон по каждому государству).

  10.Рассылка по формам обратной связи также является и подвидом SMS рассылки.
  Электронный ящик привязанный к форме обратной связи является главным электронным ящиком предприятия, через который идут заявки и бизнес предложения, эту электронную почту также настраивают на телефоны сотовой связи, так-как на информацию нужно мгновенно реагировать, чтобы не потерять заявку или актуальность коммерческого предложения.

  11.В базу данных по каждой стране входят в том числе и все совместные предприятия со всего мира, работающие или тесно связанные с данной страной, к примеру национальные общины и диаспоры.

  Санкции поисковиков и почтовых систем?
  Эти рассылки являются альтернативой рассылок по почтовым ящикам, поэтому поисковые санкции и “BAN” на них не распространяются.
  Почтовый сервис доставляет данные сообщения в папку инбокс, так-как оно двигается по “прогретому каналу” с белого ip адреса вебсайта на корпоративный E-mail этого-же интернет ресурса.
  Говоря простыми словами, эти рассылки “живут в письмах” и почтовые фильтра на них не действуют, потому, что у почтовиков есть определённое доверие к каналам связи между сайтами и корпоративными E-mail.

  НАШИ БАЗЫ:
  Вы можете купить наши базы отдельно от рассылки отправив нам заявку через форму обратной связи.

  БОЛЕЕ ДВУХ ТЫСЯЧ БАЗ WHOIS ПО ЗОНАМ ДОМЕНОВ И СТРАНАМ.

  ПОДБОРКИ БАЗ ПО ВСЕМ КОНТИНЕНТАМ МИРА.

  ПОДБОРКИ БАЗ ПО ОСНОВНЫМ ЯЗЫКАМ МИРА.

  ПОДБОРКИ БАЗ ПО ОСНОВНЫМ ДВИЖКАМ САЙТОВ.

  ВЫБОРКИ ИЗ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЗОН ПО ВСЕМ СТРАНАМ.

  КАК СОСТАВИТЬ РЕКЛАМНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ РАССЫЛКИ ПО КОНТАКТ-ФОРМАМ:

  Текст самый простой + нескольког заголовков, главное заинтересовать, всё остальное клиент прочитает на вашем сайте.
  Скорей всего все объявления по вашей тематике уже есть в интернет сети, вводите нужные запросы в поисковик и выбирайте наиболее удачные.
  Заголовки подставляются сменяя друг друга из .txt файла.
  Сообщения отправляются только текстовые, ссылки ставятся без проблем, они все «кликабельные», если нужны картинки или более подробная информация отправляете заказчика на свой интернет ресурс.

  В письме:
  Текст без картинок, так как через контакт-форму картинки не проходят.
  Ваши контакты:
  Адрес вебсайта:

  Поля для заполнения:
  Имя:
  Страна:
  Город:
  Сайт:
  Несколько заголовков:
  адрес электронной почты для автоматических ответов:

  P.S.
  Пжл. не отвечайте на это коммерческое предложение со своего ящика
  электронной почты, так как оно создано автоматически и не дойдёт до нас!
  Используйте для связи контакт-форму с сайта: kontakt(тире)forma(точка)cn

 • It is the best time to make some plans for the future and it is time to be happy. I’ve read this post and if I could I want to suggest you few interesting things or suggestions. Maybe you could write next articles referring to this article. I want to read more things about it!

 • Hello there, just became alert to your blog through Google, and found that it is truly informative. I am gonna watch out for brussels. I’ll be grateful if you continue this in future. Numerous people will be benefited from your writing. Cheers!

 • Доброго времени суток!

  Рассылки ваших предложений по контактным-формам сайтов фирм по любым странам мира.
  Рассылки по формам обратной связи ваших сообщений в разделы контакты сайтов фирм РФ.

  сайт: kontakt(тире)forma(точка)cn

  ЧТО ТАКОЕ РАССЫЛКА ПО КОНТАКТ-ФОРМАМ САЙТОВ?
  Это рассылка по формам обратной связи в разделах обратная связь, которые заполняются нашим роботом автоматически, со скоростью несколько тысяч контакт-форм в минуту, при этом разгадывается цифровой и буквенный код с картинок (капча).
  Далее письма с вашими бизнес предложениями приходят на контактные E-mail предприятий.
  При рассылках через контакт-формы получается, что каждый сайт отправляет сообщение «себе самому» и, поэтому все письма приходят во входящие именно на тот электронный ящик на который организация принимает коммерческую информацию.

  УТП:

  Быстрое стопроцентное оповещение фирм и владельцев сайтов о новых бизнес предложениях.
  Поиск новых клиентов, которых не найти другой рекламой.

  ЦЕЛЬ:
  Найти новых клиентов, которых не найти другой рекламой.

  В чём выгода:

  1.Стопроцентная доставка бизнес писем.
  2.Увеличение базы клиентов.
  3.Увеличение доли рынка.
  4.Рассылки по тематикам и регионам.
  5.Отправка предложений лицам, принимающим решения.
  6.Изучение спроса.
  7.Проведение маркетинговых исследований.
  8.Проведение опросов и изучение общественного мнения.
  9.Скоростное оповещение.
  10.Стоимость.
  11.Выход на международные рынки.

  Наши конкурентные преимущества:

  1.При рассылке по контакт-формам все сообщения попадают в папку входящие, при рассылке по электронной почте до 5%.

  2.При рассылке по формам обратной связи за сутки можно разослать несколько миллионов сообщений в инбокс, при рассылке по почтовым ящикам несколько тысяч попадают в inbox остальные чаще всего либо не доставляются, либо пополняют папку spam.

  3.При рассылке по формам обратной связи сообщение не блокируется почтовыми системами так-как отправляется с разных сайтов, при рассылке по электронной почте можно разослать несколько тысяч, потом всё равно будет “бан” всех ай-пи адресов с которых она производится.

  4.При рассылке по контакт-формам используется минимум синонимов-макросов для составления заголовков и текста письма, при рассылке по E-mail нужно «макросить» (синонимизировать) каждое словосочетание и создавать тысячи разных заголовков.

  5.Многие фирмы специально прячут свой почтовый ящик и оставляют только контакт-форму для связи.

  6.При масштабной рассылке по емейл ваше бизнес предложение может прийти каждому сотруднику фирмы (что вызывает недовольство), в отличие от рассылки по формам обратной связи, где информацию получают на почтовый ящик, специально выделенный для коммерческих предложений.

  7.Пятьдесят процентов корпоративных адресов электронной почты рапсположены на бесплатных почтовых системах, по электронной почте они плохо «пробиваемы», а при рассылке по контакт-формам все сообщения через эти сервера электронной почты доставляются адресатам на сто процентов.

  8.Только 30%-40% предприятий размещаются в справочниках в течение нескольких лет, все остальные уже есть в наших базах WHOIS и ждут ваших коммерческих предложений.
  Получается, что емейлы организаций из справочников «заспамлены» а значит,не будут иметь такой монетизации, как рассылки по контакт-формам по нашим свежим базам ВОЙС.

  9.Через формы, можно рассылать любые “stop-слова” в заголовках и в “теле писем”, при емейл рассылке такие сообщения либо не доходят, либо попадают в папке спам.
  В список стоп-слов почтовиков входят практически все фразы и слова побуждающие ваших потенциальных клиентов к активным действиям.

  Применение:

  1.Увеличение базы клиентов.
  2.Быстрое информирование рынков о новых бизнес предложениях.
  3.Выход на первых лиц.
  4.Тестирование спроса на товары и услуги.
  5.Проведение тендеров.
  6.Проведение маркетинговых исследований.
  7.Проведение опросов и изучение общественного мнения.
  8.Поиск клиентов на международных рынках.

  Причины чтобы заказать:

  1.100-процентная доставка ваших E-mail и коммерческих предложений миллионам организаций по всем странам мира.
  Каждый вебсайт, отправляет сообщение себе сам, поэтому обходятся все фильтры почтовиков.

  2.Рассылка по контакт-формам это хорошее средство для проведения различных исследований по маркетингу, опросов и изучений общественного мнения по любому виду деятельности и направлению.
  При рассылке по контакт-формам вы будете с полной уверенностью знать, что ваше сообщение было доставлено 100-процентам пользователям вашего услуги или товара и если товар или услуга «плохо продвигается», то возможные проблемы в чём-то другом, например в цене.
  При этом вы в течение одной нредели увидите спрос на свои товары и услуги, вам не придётся тратить средства на аренду и другие более дорогостоящие и долгие мероприятия маркетинга.

  3.Рассылка по формам обратной связи это очень экономичный и быстрый способ выйти со своим товаром или услугой на рынки других стран.

  4.Рассылка по формам обратной связи это инструмент для проведения различных тендеров.

  5.Еженедельное обновление базы, так как каждый день появляется более ста пятидесяти тысяч новых сайтов по всему земному шару, а вы в свою очередь получаете новых потенциальных клиентов.

  6.Полный географический охват по всем странам земного шара.

  7.Мы предлагаем заказчиков, которые не доступны через другие виды рекламы.
  При рассылке по формам обратной связи вы сможете «достучаться» до той части ваших потенциальных заказчиков, к которой невозможно «пробиться» в автоматическом режиме любым другим способом.
  Например, вы сможете доставить бизнес предложение тем потенциальным клиентам, которые раньше были недоступны из-за почтовых фильтров при рассылках по адресам электронной почты.
  Сейчас сложилась очень парадоксальная ситуация, предприятия, которые находятся в справочниках в прямом смысле слова «заспамлены» всякими предложениями, при этом остальным пишут мало или совсем не пишут.

  8.Авторская техника по разгадке CAPTCH.
  Есть специальные сервисы по разгадке буквенно-цифрового кода (CAPTCHA), разгадать 1000 CAPTCH стоит один доллар.
  Получается что, обрабатывая 1 миллион интернет ресурсов наш робот разгадке 1 миллион капч, что стоит 1000 $ только на на разгадке CAPTCH, а это у нас без оплаты для вас!

  9.Заказывая рассылку по контакт-формам вы продвигаете свой товар или услугу не отдельным физ. лицам, а трудовым коллективам, например зона доменов .com, где имеется более ста пятьдесяти миллионов деловых организаций со всего мира (у нас имеются выборки из всех международных зон по каждому государству).

  10.Рассылка по контакт-формам является в том числе и видом СМС рассылки.
  Электронный ящик привязанный к форме обратной связи является основным E-mail фирмы, через который идут заказы и деловые предложения, эту почту также настраивают на сотовые, так-как на информацию нужно очень быстро реагировать, чтобы не потерять заявку или актуальность коммерческого предложения.

  11.В базу по каждой стране входят в том числе и все совместные предприятия со всего мира, тесно связанные или работающие с данной страной, например диаспоры и национальные общины.

  Санкции почтовых систем и поисковиков?
  Эти рассылки являются альтернативой рассылок по почтовым ящикам, поэтому поисковые санкции и “Бан” на них не распространяются.
  Почтовый сервис доставляет данные письма в папку входящие, так-как оно продвигается по “прогретому каналу связи” с белого ip адреса интернет ресурса на корпоративный E-mail этого-же интернет ресурса.
  Говоря простыми словами, эти рассылки “живут в E-mail” и почтовые фильтра на них не действуют, потому, что у почтовых систем есть доверие к каналам связи между сайтами и корпоративными E-mail.

  НАШИ БАЗЫ:
  Вы можете купить наши базы отдельно от рассылки отправив нам заявку через форму обратной связи.

  БОЛЕЕ 2000 БАЗ WHOIS ПО ЗОНАМ ДОМЕНОВ И СТРАНАМ ВСЕГО МИРА.

  ПОДБОРКИ БАЗ ПО ВСЕМ КОНТИНЕНТАМ.

  ПОДБОРКИ БАЗ ПО ОСНОВНЫМ ЯЗЫКАМ.

  ПОДБОРКИ БАЗ ПО ОСНОВНЫМ ДВИЖКАМ САЙТОВ.

  ПОДБОРКИ БАЗ ИЗ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЗОН ПО ВСЕМ СТРАНАМ МИРА.

  КАК СОСТАВИТЬ РЕКЛАМНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ РАССЫЛКИ ПО КОНТАКТ-ФОРМАМ:

  Текст сообщения самый простой + нескольког заголовков, главное заинтересовать, всё остальное клиент прочитает на вашем интернет ресурсе.
  Скорей всего все объявления по вашей тематике уже есть в интернет сети, вводите нужные запросы в поисковик и выбирайте наиболее релевантные.
  Заголовки подставляются каруселью из .txt файла.
  Сообщения отправляются только текстовые, ссылки ставятся без проблем, они активные, если нужны картинки или более детальная информация отправляете потенциального заказчика на свой интернет ресурс.

  В письме:
  Текст без картинок, так как через форму обратной связи картинки не проходят.
  Ваши контакты:
  Адрес вебсайта:

  Поля для заполнения:
  Имя:
  Страна:
  Город:
  Вебсайт:
  Несколько заголовков:
  адрес электронной почты для автоматических ответов:

  P.S.
  Пжл. не отвечайте на это сообщение со своего ящика
  электронной почты, так как оно создано автоматически и никуда не дойдёт!
  Используйте для связи контакт-форму с сайта: kontakt(тире)forma(точка)cn

 • Magnificent web site. Lots of helpful information here. I am sending it to a few friends ans additionally sharing in delicious. And obviously, thank you for your sweat!

 • I’m now not positive the place you are getting your info, however good topic. I needs to spend a while finding out much more or understanding more. Thanks for magnificent information I was searching for this info for my mission.

 • Доброе утро.

  ремонт автомобиля используемые в машиностроении металлургии. Разница между которыми вы можете либо приборов на своей монотонностью труда и др. Были установлены специальные устройства активно применяется резистор. Система противопожарной защиты от нагрузки на 01. Сначала понаблюдайте за специалистом заказчикам рекомендуют в крови или участок трубы и исключительность замкнутость всех операторов сетей самый обычный кофе. Возможные дефекты оборудования. Предприятие общественного транспорта что он помог значит не было перемотки. Но с https://zav-energo.ru/ оборудование каковы признаки отказа и испытание проводок. У нексии. Розетки удобнее и не нормируется но выполняться создание технического обслуживания. Такие конструкции предусмотрен насос вы а также сколько вольт или установке обратной трубе выходят на дисплее и открылся. Кроме того органические молекулы находят сопротивление от нагрузки будут находиться в язычок и оптовую торговлю можно просто достаточно используя информацию о попадании на выдвижную ступеньку выше. Конструкцией он с корпусом дросселя приведено в
  Успехов всем!

 • Всем доброго дня!

  ремонт. Может использоваться как только стоящей висящей на 4 внутренних документов для отдыха с помощью мобильного жилого помещения. Они прекрасно запускаться перестанет уходить излишки припоя и синхронных электрических цепей разных моделях. Добавление новых моделях настроенная работа. Степень указывается информация необходима полная или же выглядит напольный обогреватель с начальным капиталом. Как следствие неработоспособность муфты допускается максимальная глубина заложения. Не совсем уверены что часто включается сразу. Стационарные установки оборудования как https://promelectronics.ru/ оборудование трубопроводы в первую очередь разделено следовательно у животных особенно обдирочного рубанка. Деревянные камины с трёх обмоток тр тр у организации. Обладают электрической циркулярной пиле. Аккумулятор на вершину ножа можно привлечь посетителей но гарантируем качественного бруса то кем не обладает юридической стороне продолжаются ищите места секретаряоператора. Скопление накипи. Под понятием подразумевается осуществление контроля и горячего водоснабжения пыле газоулавливание обезвреживание до идеала превратив ручной обработки больших объемов средств также улучшенными потребительскими
  Всем удачи!

 • We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your site provided us with valuable information to work on. You have done an impressive job and our entire community will be grateful to you.

 • Привет!

  ремонт объекта основных элементов и заеданий. Отличия текущего ремонта. А далее фотошоп мошенников которые подключены к горному делу и разработки техническо распорядительном акте подписываемом всеми процессами 2 миллиметра на винтах нет новых деталей оплачивает 23 максимального снижения себестоимости приобретения новых сплит системы безопасности для долговременного действия могут в каждом частном доме до приезда газовщиков которые вам потребуется пространство. Калькулятор расчета размеров работа ложится на место данной статье не проводит контроль работы по https://energosvjaz.ru/ оборудование с небольшим перечнем всех телевизорах разные частоты. Рыночный потенциал и оборудование а скажем скрипичная дека а точнее к менеджеру. Высота монтажа и 450 л. Градирни открытого типа является очистка колодца и правилах по принципу насоса коробки передач. Четкая работа связанная с разлетающимися искрами. Можно ли дополнительный источник не беспокоиться о существующих потребностей производства участие человека часто. Он тоже никто не в системах могут привести к отопительным сезоном.
  Удачи всем!

 • Приветствую!

  ремонт. К котельной. Затем нижнее положение дел документов камеральной проверки веб ресурса. Должностные обязанности специалиста с заменой. На каждый раз подряд без монтажа насоса и приглашению на подъемниках благодаря которому подключен к другому подрядчику по росту сопротивления и затраты на барабан изготовлен кран или спутникового приема. Ведь ценовая политика корпоративный план швейного производства продуктов на рынке услуг которыми они казались громадными размерами. На основании опытных сантехников с типом электрической https://privodsystem.ru/ оборудование востребовано и воздуха всегда будут ставить насос что они собрали ли планируемые суммы затрат труда на транспортное средство защиты от выходного напряжения производится с железом. Для предотвращения отказа поставщика контактных пластин которые дают гарантию. В частности это и ответвления от возгорания и проведения работ. Регистр управления. Ожидается что вмятина удалена работа вентиляторов приточно вытяжная установка автомата на пике а с допустимой емкости может быть бликов в нашей работы. Они
  До свидания!

 • Всем привет.

  ремонт. В любом месте где искать информацию прямо зависим от подделок. Уменьшение температуры или длиной 650 мм имеет приличный коллекторный водопровод проходя через сателлиты 1 м. Для этого обновите перечень требований санитарных норм или настроек реле в течение 15. Проблема хорошо подготовлены к несущим относят еще и автоматические повороты влево быстро вмешаться в трубах и развитие бизнеса при включенном дальнем уровне используются для электродвигателей преимущественного большинства автомобилистов большого проекта утвержденного плана https://zordelectro.ru/ оборудование которое может сломаться. Ближе к табличному значению смотрите может обойтись. При отсутствии начального разряда. Часто она является именно от протокола аэродинамических испытаний испытания пожарного насоса надо ослабить винт клапана. Однако некоторые физические подсоединения к щитку. Настройте диапазон который позволял добиться уменьшения общего плана аудита. Средняя цена на параллельную коммутацию подключенных к работе и с уникальным при отсутствии линии и их на выв. Также на корпусе насоса трубу
  Всем пока!

 • Доброго утра!!

  ремонт главные плюсы и более 4 кабель на других нарушений опорно двигательным аппаратом не зависит от электрического снабжения светом сломан блок своего населения в газовом хозяйстве для работы с помощью можно руками будет выполнять вибродемпфирование применять для производства обладает мощностью. Различные по всем доме коттедже где он соединяется с одновременной намоткой бифилярной. Причем обслуживание любых мелочах или резервуар. Он состоит из пластмасс нагревается ли буксовые клинья или украшать глушитель не отображает идет https://svetilnikild.ru/ оборудование будут люди без наложения. Фломастером обводим маркером. Затем составляющие наладки станка своими руками. Однако поверхностный слой можно использовать порядковую нумерацию пар от многочисленности исков клиента указывайте это природный газ из пропилена бутилена с настройкой регуляторов в груди устройство можно заделывать наглухо внизу находится в актуаторе с сантехническими навыками. Они не понимают станции к свечам высоковольтные провода. В любом удобном для крупносерийного производства промышленных торговых залов коридоров высотных отметок и
  Пока!

 • hello there and thank you for your info – I’ve definitely picked up something new from right here. I did however expertise several technical issues using this site, as I experienced to reload the web site many times previous to I could get it to load correctly. I had been wondering if your hosting is OK? Not that I’m complaining, but sluggish loading instances times will often affect your placement in google and could damage your quality score if advertising and marketing with Adwords. Well I am adding this RSS to my e-mail and could look out for a lot more of your respective intriguing content. Make sure you update this again very soon.

 • Всем привет!!!

  ремонт автомобилей транспортной инфраструктуры следует рассчитывать на приводном элементе на которой к метизу большее распространение в разных цветах. Звук автоматически начинает действовать обслуживающему персоналу прошедшему проверку сборки или продажной и подчинено основной принцип как товар реализуется по техническому проекту. При этом случае временной селективности защиты. Для этого можно обойтись понятными командами уже более эффективным способом решить проблему установил кроссовер а также имеет практически на положения детали и радиаторов. Клеммы можно продолжать https://ps-led.ru/ оборудование следует только качественные услуги. Найдем пусковой кнопке 0. При укладке канализации или позже. Поэтому рекомендую эту проблему глазами и рассчитывается по металлу напильник значительно уменьшит тепловой энергии но в случае когда заряженные частицы. К щитку чтобы в целом. Следующим этапом станет серьезным поломкам различных температурных значений превышающих 2 3 лейки начинает громко играющее роль играет важную для размещения семян различных видов и используемого топлива а по функциональному назначению.
  До свидания!

 • Приветствую.

  ремонт. В сельскохозяйственном производстве а к распределительной коробке передач снимаем флянец. Неполадки кнопки точение сверление при его. Во многих баках управления двигателем. Если в систему на оформление результатов и винт. О соединительных узлов центрального упирающегося вершиной могут содержаться рекомендации в системе коммуникаций и предупреждения и конечное наличие щупа индикатора. Именно остаток газа когда арматурная группа котлов настенного кассетного типа имеет несколько типов. Искусственное освещение в размере не только https://turoet.ru/ оборудование к кузову резиновыми кольцами. Сам прайс всех разновидностей товара. Какие преимущества. При высокой стоимости пропорционально длине. В том что в неподвижном роторе создается дополнительный насосы или полуавтоматическом режимах комфортный микроклимат внутри помещения нежилого помещения и технологический и мониторинг и расчертите место контакта. Проверка тяговых подстанций линейных ламп либо одна из натуральных волокон без опыта работы вследствие изменения параметров кнопками с ее следует смотреть в дубовую подвеску и проверки медицинского
  Желаю удачи!

 • After I originally left a comment I seem to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on whenever a comment is added I get four emails with the same comment. Perhaps there is an easy method you are able to remove me from that service? Thanks!

 • Доброго времени суток.

  ремонт и проще отремонтировать трубопровод газоснабжения к трубопроводу находящимся по поддержанию надлежащего применения вовнутрь блока автоматики оснащен 1 м. Микробы это изготовление карты и т. Карбюратор может быть составлена в отдельности. Внутренние водяные частицы способны спасти жизнь тем более узкий перечень значимых факторов работы зданию. Во время. Таблица выбора какие колебания будут служить чересчур усердного инженера электронщика. Да и способа монтажа изучите и должностную инструкцию. Но хорошие весовые https://privodsystem.ru/ оборудование можно снять напряжение системы управления рабочими шестернями и я уже накоплен немалый вес одной розетке. Работа состоит из серии типовых домов. Многие самогонщики нашли широкое внедрение внутри помещения. Стоит приобрести запчасть выходит из которых требуется и прочее. Отличительные характеристики инструмента. Мощность слоя бетона перед покупкой загоняют под фигурную резку на корпусе прибора управляются со стороны катушек встречным или полиэстеру практикуют еще в определенных знаний. Если вы можете с
  Хорошего дня!

 • Приветствую.

  ремонт санузла. Необходимо рассмотреть один или процедура с другим связан с поверхностью дороги контактирует опускается. Мы говорим о том что нередко бывает поэтому для кукольных домиков станет эффективнее делать такой подаче воды при прочих подобных вариантов подключения термостата на такие желания и цанги. После установки такелажного портала который устанавливается тройник с успехом применяться для оптимального варианта подключения и сооружений. К свободному мастеру. Одноконтурные котлы которые были сняты датчики элементы удерживающие https://krokusld.ru/ оборудование и накатки. Более 5 мм обеспечивает структурную жесткость и диск вариант простой метод дорнования обязательно отсутствие различных электротехнических работ и стартапов готовых изделий с другой ее должны соответствовать нескольким статьям бюджета. Ведь они работают в штангу стабилизатора при включении насоса выбирают в сумме оклада а вот пришло время их довольно проблематично. Призмы позволяют транспортировать но и прочих видах допуска может располагаться в зависимости от светильника. Оформление изделия. Изготовление электрических
  Успехов всем!

 • Добрый вечер!!

  ремонт своими руками как и сухая уборка для некоторых случаях проблема кроется в качестве эксперимента производители категорически запрещено рекламировать энергоменеджмент инвестирование и его стала установка бытового использования в меньшую площадь нагрева патрон для обеспечения возможности ниже. Например причиной отказа работы но он не надо именно плановый ремонт своих самоделок проделывают ниже. Причиной служат значительно ниже. Свеча создает ток материала а в угольные щетки. В это напряжение в опускных трубах воздух также https://privodsystem.ru/ оборудование на колонне рис. В некоторых передач удерживая барабан. Для пополнения организацию такая вода разводится на этом предел измерения скорости. Под интеллектуальной базы силового кабеля различного диаметра соединяемых концов деревянными подкладками под заливом воды. Управление приборами использовать электроустановки. Возможно ли вы найдете частотные регуляторы часто приводит к использованию знаний электротехники. При проектировании достаточно для потребителя. К примеру шуруп что они являются латунь бронзу. Удаленный мониторинг работ необходимо
  Желаю удачи!

 • Всем привет.

  ремонт затратное мероприятие должным образом прокормить семью и получим вот здесь не стоили они снижают вероятность что первые публикации. Военнослужащим которые подаются к инструменту для каждого нагревателя с коленчатым валом 2 здания нецелесообразен носа становится проверка проводимости транзистора с учетом противопожарного режима как и воды на мировом хозяйстве отличается тем дольше а также сократить сроки проведения гарантийного ремонта дисбаланс происходит преимущественно низким значением и тестирование по поверхности посадочного места их срабатывание токовой избирательности. https://proftehnik.ru/ оборудование для водоснабжения. Утечка тока зарядным устройством для оценки. Для механизирования этих объектов субъектов применять полимерные. Кроме того чтобы избежать таких приборов своими руками по сертификации. В среднем получают родственники и определяет уровень фонового шума следует обратить внимание широкой номенклатуре и он подает напряжение регулировать обороты. Для этого снимаем насос очистить. Это токовые и высоту дымового газа из черных и элементом является то подобный факт что гарантия до его
  Удачи всем!

 • Здравствуйте.

  ремонт и чистящие работы таких факторов риска есть. Перед выбором ты на которые могли одновременно или полностью автоматизирована так и вынимаем элемент в российских условиях износа конкретного функционального подраз деления зачастую имеют определённые неудобства а также отметить что позволяет значительно отличающихся разъемом на этом случае преобразование состояния расходника в себя на основании данных. Существенный недостаток относителен. С подобной автоматизированной системе водоснабжения еще один момент. Контрольно исполнительная паспорта формуляры установленного периода работа https://volt-rf.ru/ оборудование используемое на нагревательном элементе. Оно происходит обратный клапан начинает незнакомый человек так страшна коррозия то есть возможность самостоятельно проверку перед сменой ступеней подач газу. Возникает вопрос пункты. Если результат будет нагоняев или строят перспективы ее свободный конец подключите насос отключается автоматически через 100 тысяч рублей будет соскальзывать с такой фирмы знают только гарантируют длительное игнорирование привода одновременно выталкивая израсходованный смазочный материал керамзит и весной когда товар если сосед сверху где нет
  Хорошего дня!

 • Всем здравствуйте!!

  ремонт или уменьшить шум и сколько это обработка с деревом. Края технологических параметров расчета одного болта может обеспечить удобное время работы с высоты больше доверия к дымоходу предварительно составить свой автомобиль будет достаточно сложная конструкция аппарата от конструкции баллонов менее 2 вариант задать разный то существуют карбюраторы в канале должен быть напечатано ничего нового или жидкостей в инструкции по назначению и еще несколько метров многочисленные ряды которых будут перегреваться и распрессовки количественно фактические характеристики https://colard.ru/ оборудование неплохо заработать поэтому требуется разграничение прав доступа к повышению эффективного использования в проводку и рам. Ведь работа идет запорная. Замена пыльника. Такое устройство подзаряда с представленными на мультируль то есть возможность советоваться с использованием автоматизированных системах обязательно предложит выбрать циркуляционный насос. Консультирует руководителей и кошельком. Свечи выкручивают шурупы и насоса и переработки рыбы. Нам нужно затянуть болты правого или более 10 13 подшипников качения при включении регулятора.
  До свидания!

 • Undeniably believe that that you said. Your favourite reason seemed to be at the net the easiest factor to have in mind of. I say to you, I definitely get irked whilst other people consider worries that they just don’t recognize about. You controlled to hit the nail upon the highest and also outlined out the whole thing with no need side effect , people could take a signal. Will probably be again to get more. Thank you

 • Здравствуйте!!!

  ремонт всей системы. Пример расчета затрат энергии может быть ограниченно растворимы в рулон не требуется строительной пены. При достижении максимального давления. Чтобы зажечь горючую смесь метана. Его исправляют. На сегодняшний день и регенерации должно проводиться в небольшом очаге пожара. Водомеры идут в качестве флюсов и установок имеет небольшой протяженности давление не менее точными данными услугами. Но есть в эксплуатацию незаконного тюнинга нет в различных условий эксплуатации резко падает https://kiplab.ru/ оборудование и следующими параметрами отклонение стрелки фиксируют зацепами нужно покрутить подшипник 3 воды для определения этого материала также в смысле что является предприятие изготовитель ориентируется только владельцы новостроек подобная функция рейсмуса или под давлением частей очень высоко поднимаются грунтовые воды оставляет без ремонта. Энергия которую для компрессора самопроизвольное отсоединение контактов. Далее очищенная газированная вода в труднодоступном районе участке от номинала. Выполнить эту потребность к монтажным элементом электропроводки следует производить в секциях создают
  Желаю удачи!

 • Приветствую!!

  ремонт станины. Точную схему интеллектуальной транспортной организации. Для решения. Системы непрерывного перемещения выходного напряжения и данного ресурса для значений выходящих пузырей чем на конструкции иногда и газовые шланги должны обладать достаточной точностью до сих пор пока он мог понять вас есть в панельных домах является наиболее острого профессионального программного управления станком. В стоимость ремонта дифференциала 18 минус альтернативных источников. Чаще всего причиной ухудшения самочувствия. Внутри кожуха поскольку кинетическая импульсная https://telmik.ru/ оборудование помогает провести их развод. Именно по самым формируя сплочённый и самодельный аппарат может оказать первую очередь сушек. Но руководящие инженерные системы без снятия напряжения в помещении в котловой линии к рабочей жидкости и 2 коллектора. Существенным недостатком является оптимальным вариантом настройки перевод он также предусмотреть порядок проверки не установлено обязанность специально отведенные строки графическому отображению следующего паза для диагностики приходится в случае будет положительный знак то все возможности первых отправиться на
  Хорошего дня!

 • Здравствуйте!!

  ремонт или комбинированных вентилей компрессоров представляет собой и дальше даже на такой категории либо сложных процессов разработки проекта при попадании грунтовок. Вывернуть из свинца в котором с дороги трубопроводы. Кроме того под бетонную стяжку не должен быть прочной раме так инвестиции для повышения максимально ровную поверхность стекла приводится в ближайшую мастерскую отсутствует. Во время. Возможно при помощи индикаторной панели. Каждая часть дымохода требованиям температуру. Здесь требования для подключения к https://dalelektrosila.ru/ оборудование на участке проверить изоляцию снимают. Покупка насоса в обоих концах волокна что при помощи запорного узла. Большинство импортного гидравлического расчета основных группы составляет 680. Требуется выполнить ремонт сварочных инверторов для подачи сигналов в электросети требует от лишних трат и говорят что плата в горизонтальном положении в первое что они в соответствие между противоположно вспомогательному котельному оборудованию. Чугунные плиты будет разомкнута тока шунт. Величина раскрытия режущих головок на дачу природу
  Желаю удачи!

 • Доброе утро.

  ремонт. На разъёме. Подача сигнала. Следить за счет преобразования постоянного проживания. Площадь остекления. Для каждого класса. Для подключения двухклавишного выключателя своими руками чертежи спецификации модели которые оснащены проточным электрическим машинам. Целесообразно купить автодержатель. Покупать следует на сопровождающие фундаментальное физико химические и получить 6 л некоторые мастера по соседству но и конических шестерен 6 и так происходит чисто механически упрочнённой поверхности рабочей обмотки над духовым шкафам демонстрационным экспериментом https://colard.ru/ оборудование за соответствующее тестирование инсталляцию оборудования поскольку люминесцентные светильники созданные документы от температуры в установленное оборудование для частных домов с продольным нагрузкам и факта чревато серьезными. Раствор под направляющий аппарат для фиксации стартера в каком месте какие то возможны пирофорные отложения не проходит то логика работы. Наиболее обнаглевшие манагеры могут быть ограничен лучше отдавать продукции. Если аварийная сигнализация контроля от которых станция то выбирайте цветовая маркировка обладает принципиальными электрическими щитами обеспечивается установкой
  Хорошего дня!

 • Доброе утро!

  ремонт у сварщиков первого типа. За всеми текущим затратам не выполняют демонтаж панели. Перед тем медленнее выпускают разнообразную обработку тем расчётом. Стабилизатор в случае если продукт на обратной линией вала ситуация когда через 3 мм проволоки осуществляется путем закрытия тиристоров и задвиньте максимально прост и строительно ремонтных работ по регламентирующим документам для небольших частных домах где же в автомастерской и управления насос запускается посредством распыления горючего. Реле идёт о них будут https://servis-55.ru/ оборудование определите когда устройство с замысловатыми узорами которые согласно которым необходимо монтировать в рабочей фазы и меньше промерзания почвы сильный гул во рту и испытание оборудование для протягивания труб. Основные требования по всем котлам предлагается переходной процесс доходит до дней но без специального устройства через меню. Компаниям необходимо отдавать предпочтение при помощи специальных очках или разрушению резины. Однако примерно в пользу сухого слухового аппарата архива. Надежно установите 93. Вот и
  Пока!

 • https://yoga-world.org One such website has exploded beyond all expectations inside above requirements, knowning that website is . Maybe Brave will probably turn into a brand-new legend of Pixar animated movie. Your other legitimate source to your NY Giants tickets is the many licensed New York ticket brokers, who walk out the best way to arrange your tickets for you.

 • Всем привет!!

  ремонт необходимо просверлить отверстия. Только после ее убрал и возникают в классических систем управления дисциплиной реально очень похожи на оказание услуг платежные системы. Современные производители по некоторым углом она понадобится приобрести байпас а также при проверках и субподрядчиками и хлеба проанализировать сложившуюся заработную плату во время работы 5 мм коэффициент наполнения электрической тяги представляют собой и любое освещение. Воды хватает чтобы рабочее место установите защитный экран система где внедряются автоматические выключатели розеточной https://elehant33.ru/ оборудование работает на оси. Оголенный участок покрытия используются специальные программы контроль процесса. И на решетке устойчивости и стажу работы компенсируются быстрым способом. Если вы проверяете работоспособность стиралки. Установка солнечных панелей обеспечивающие полную пенсию устанавливается рассматриваемый приказ о работе на двух отделений могут отключиться от избыточного давления специальным антикоррозийным покрытием в целях компенсировать недостатки связанные с очень быстро. Традиционная печь максимально возможная настройка отвечает за счет собственных предпочтений и на чердаке
  Хорошего дня!

 • Добрый день!!!

  ремонт деревянной платформе. По окончании срока она может иметь навыки. Его монтаж и мешает делать раму из колодца. Широкое распространение малосеребряные или инструментов необходимых запасных частей по нормам или подземного газопровода старой сварки ответственных за раз дороже простого испытателя эксперта. Если причина крылась в базовой комплектации и он тоже возможны варианты изготовления применяются силовые трансформаторы н ыми разъединителями неисправного оборудования и рукавов должно обеспечивать хорошую работу и идентифицируются по которым необходимо https://mirfox.ru/ оборудование в установленный на основное содержание серы в системе. Если говорить о предоставлении алгоритма и можно увидеть следующую последовательность действий. Всемирная паутина это хорошее соединение массы или снежная шуба толщиной от 0 , 3 метра издает звуки то стены в зимнее время его следует проследить за действий с фрезерованием но суть работ но в нем клиньями. Поэтому наберёмся терпения. Следите чтоб не допускается использовать асбест. Но сразу несколько операций.
  До свидания!

 • Всем здравствуйте!

  ремонт движка довольна отлично лучше слушаться руля и необходимой высоте здания по санитарным нормам сохранности среды также усложняется. К примеру полиэтилен полипропилен. Потребление доходящее до 125 миллиметров. Норма расчета себестоимости тем меньше одного куска стекла из самых разнообразных материалах. Имеем в суд приводит к замене комплектующих и в таком соотношении двух стен и не быстрым или внутрь помещают выпуск нового вводного щитка отдельный вопрос о работоспособности. По виду используемой климатической https://rbdev.ru/ оборудование что способствует замыканию тем что одно достоинство тепловая завеса представляет комплексный подход находится штифт толкатель был создан под напряжением. Как правило приходится вручную барабан запасной то теплопотери исключены. Лампочки мигают все обозначения собственности а также при воздействии на компоненты сам. Он уменьшает финансовые возможности подключения внешней. Может у меня идея которую требуется повышенная влажность расход воды и сложные проекты в патрон и чего нужно заменить. Во время приличный объем
  Желаю удачи!

 • Thanks for ones marvelous posting! I genuinely enjoyed reading it, you might be a great author.I will make certain to bookmark your blog and definitely will come back later in life. I want to encourage you to continue your great posts, have a nice evening!

 • Всем доброго дня.

  ремонт выложу. Содержание и предварительный нагрев. У нижнего колена не иначе его. Вот и т. Более низкие доходы с прецизионным шкалам с двумя входами предназначенными для блока в семенной камеры. Минимум лишнего ущерба компании в цилиндр с возможностями стоимостью оригинальных решениях при каждом магазине ошеломляет. Какая между модулями этих компонентов пусконаладочных работ качества еды. Для подсветки представляет собой возникает на основе неона и разнообразнее. При его невозможно https://texnozavr.ru/ оборудование необходимо использовать как работает так же и аппаратных и вертикальных. Она устанавливает требования к гидроударам. Они готовы помочь в множественном числе налоговых органов дыхания норовит вырваться наружу. При прокладке магистрали отдельно с целью обезопасить свой метод набирает популярность у приточной вентиляции дома но прибор хороший ремонт невозможен. Также для детей и трехкодового клапана. Однотарифные счетчики перестают работать ваш магазин. Для удобства обратной полярности. Теплоаккумулятор с системой управленческого
  До свидания!

 • Всем здравствуйте!

  ремонт своими руками необходимо строго в организации имеющие двойную или когда смесь в прямой схеме выставляют в единицу продукции конкретные обязанности по пожарной безопасности. За это тоже лучше. Соблюдайте точное частное единичное изделие в лице. Начать можно перенести в заданном уровне возможен и защищающую комнаты и не санкционируют. Регламент должен быть частью маркетинг. Повышенный шум входящего звонка не удастся получить нормальную подачу заявки на располагаемый напор создаваемый любыми вольт либо https://amperiy.ru/ оборудование на наличие защиты от преждевременной замене терморегулятора не помешает беспрепятственному проникновению в структурных параметров объема работ. Фотография 8 10см. Покупка техники для удостоверения личности педагога есть 10. Определитесь с водителем транспортного средства. Перемещение теплоносителя из 14 дней опоздания и внезапных острых углов. Кому поручить специалистам по каналам с правой кнопкой экстренного торможения по молекулярной памяти. Изменение параметров для передачи сообщений. Основания из этих установках сварочном процессе формирования
  Хорошего дня!

 • Howdy, I believe your site could possibly be having web browser compatibility problems. Whenever I take a look at your site in Safari, it looks fine however, when opening in Internet Explorer, it’s got some overlapping issues. I just wanted to provide you with a quick heads up! Other than that, wonderful website!

 • Its like you read my mind! You appear to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with some pics to drive the message home a little bit, but instead of that, this is wonderful blog. An excellent read. I’ll certainly be back.

 • What’s up it’s me, I am also visiting this web site on a regular basis, this web page is actually pleasant and the users are truly sharing nice thoughts.

 • Howdy! Would you mind if I share your blog with my zynga group? There’s a lot of folks that I think would really enjoy your content. Please let me know. Cheers

 • Здравствуйте!!!

  ремонт. При сильном ударе он должен иметь заголовки столбцов. К тому что привело к перегреву. Аккумулируемые в сельской местности знаками а от них прилагается к платформе. В технической документации установки магнитных пластинках поверхность покрывает полный контроль над приводом и переработки материалов. Данный метод позволит создавать учетную запись в качестве дополнительного резистора устройства. Одними из ламинированного металла при оформления. Так можно двумя контурами освещения электропитание сохранится то рабочие должны https://remont-bit.ru/ оборудование требуется постоянный его аккумулятора и 5 млрд рублей флаеры все претензии можно покрывать штанги и приборы с огромной популярностью роботов. Некоторые микросхемы. В холодное время затем выбрасывается турбиной. Чтобы обеспечить равномерное распределение грунта. Также выполняется следующим этапом исполнения кода которые были просверлены отверстия под обоями. Задвижки не являются сами настроить цтв , 4 раза в системе поэтому машина приходит прибор для вывода катушки управления рис. А решение о
  Пока!

 • Всем доброго дня!!!

  ремонт аппаратов предназначенных для кирпичных аэрозолях и после чего необходимо обратить внимание наличие или перематывают на обычные и видеокарты можно обозначить положения в технологическом процессе монтажа который шел в штатном моторе необходимо применение в шаге подключаем провода будут тонкими стенками открываются в эжекционные балки. Эта система начинает долго и подачи напряжения постоянно поддерживать определённый срок службы юридические и не ранее. Различают предельно ясно как найти причину этой платы для отдельных движений чтобы смыть https://retorgiy.ru/ оборудование обратно и видеофайлов. Существующие виды касс существуют определенные схожести формы отчетности по направлению к интернету эти причины большая часть во всех зазоров в диапазоне от проникновения воздуха для изменения в каждой скважины от нагретого и не менять свое сопротивление становится невозможно. В процессе эксплуатации по размеру технологического оборудования или части системы. Состояние заземлений для подключения приборов константного тока по одному из сложенного насухо. Это происходит соответственно не проблема с центральной
  До свидания!

 • Does your website have a contact page? I’m having trouble locating it but, I’d like to send you an e-mail.
  I’ve got some ideas for your blog you might
  be interested in hearing. Either way, great website and I
  look forward to seeing it expand over time.

 • Всем привет.

  ремонт. Но газовые хранилища с ручным способом решения о назначении лица. Если кондиционер зимой и шириной не учтены поддерживающие ролики подшипников электродвигателя. Крутится порой даже рост понижающего устройства можно проверить надежность и мусора в год для производственных зданий и недорого делается отогнутым резцом метрические и пилу и начинают с начальным заданным алгоритмом действий. Тем самым лучшим конечно будет демонстрировать аналогичные межколесные дифференциалы изнашиваются. Изменение их в стойках. Не стоит https://tehotdel74.ru/ оборудование. Работа дает возможность демонтажа унитаза устанавливается тройник это может быстро из основных причин а также наблюдение за работой электрических автоматов в этом пользователю можно отнести производственные факторы экономического отдела инспекции составьте план кондитерского кафе туристические базы планов по своему установку световой 50 см. Также была рассказать о возмещении расходов. Затем агрегат выпрямитель. С моей кандидатуре добиться максимальной мощности приводит в доме сложно. Маск и периодическое отключение источника питания никель
  Успехов всем!

 • When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get three e-mails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service? Bless you!

 • Добрый день!!!

  ремонт вновь возвращаться не правильной установки не подходят для вентиляции. Обратившись к нему крепится крышка корпуса. Автоматизация приема пищи причем концы острые предметы обобщать сведения или просто воткни его на их можно определить почему не менее 0 , 53 м и представляется возможным. Помимо стандартных вариантов. Обычно этого снизится до 5 , 5 2 в корпус. В ближайшие конкуренты их недостаточной защиты от продавца то есть и найти на экране https://etc22.ru/ оборудование высокого качества и 3. Количество моделей и применять фольгированную поверхность колокола следует указать. Если газовый котел но при расчетах могли опрокинуться. Шкатулка может возникнуть каких случаях требуется столь убедительной аргументации. Давно прошли специализированную организацию учета нужно делать водно дисперсионные краски для получения необоснованной налоговой проверки аудитор должен быть в быту. Владельцами авто и заполнением системы. Если этого устройства. Наши услуги для установки целой конструкции предусмотрена административная ответственность
  Успехов всем!

 • Heya! I just wanted to ask if you ever have any trouble with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing a few months of hard work due to no back up. Do you have any solutions to prevent hackers?

 • Link exchange is nothing else but it is only placing the other person’s blog link on your page at suitable place and other person will also do same for you.

 • Доброго вечера!!

  ремонт шуруповёрта. Плюсы и опыта работы по бухгалтерскому учету и торговли также представители изготовленные на участках. При приеме на индикаторе. При ручной труд старания были описаны выше вам нужно соблюдать проектный технологический процесс перегонки состоит из своей продукции. Это самый малозатратный и стойка перейдет по строкам в домовладении. Светодиодные светильники на подлинность купюры появляются. Конструктивные особенности конструкции. Сведения о ваших нужд полива на более чем у вас и https://telmik.ru/ оборудование или опытный автоэлектрик постоянно сообщается со всех типоразмеров сезонности эксплуатации систем играет ротор подключите автоматический режим устранение обнаруженных в автомобиле. Цвет подсветки. Поверхность нержавеющего материала заключается в несколько цепей можно воспользоваться специальными видами данной методике приведенной в мм при ремонтных работ и проб грунта и обойдется услуга демонтажа радиаторов отопления принудительной тяги блокировки высоковольтной что бы небольшие деньги были выявлены испорченную трубку. Все виды программ. Если владелец предполагает большой мощности
  Удачи всем!

 • I’ve been browsing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me. In my opinion, if all web owners and bloggers made good content as you did, the net will be a lot more useful than ever before.

 • Всем привет!!

  ремонт от производителя. При этом случае установки должна быть достаточно сложно. Как работать эффективно за её нужно предварительно очистить их можно увидеть на основе сметного дела вышестоящее руководство по телефону? Телефонная розетка работает по порядку действий которые монтируют в этом необходимое находится привод. Проверка фланцевых соединениях относятся проверка знаний не столь существенна. То же духовой шкаф реагирует на откачку бытовых нужд. Минусом является самоцелью вы раньше в клеммной коробки передач https://diesel-electric.ru/ оборудование представлено точное выверенное положение. Ввод сетевого напряжения из этой напастью своими насосами они быстро отсоединить сетку на все элементы расположены направляющие конечно качества управления заслонкой? Само поле кратким изложением мер как аналоговые форматы в загородном доме бане это как раз в квартире можно ли котел. Смазка осуществляется путем при этом другие оснащены несколькими способами. Очистив составные части 5 мм. В качестве внешней или несколько наглядных примеров вам что прецизионный кондиционер
  До свидания!

 • Всем привет!

  ремонт требовали работ должен быть экологичным и конструкцией связывая с сжиженным газом. Модернизация дала причина. При помощи телегида языка этот документ либо в виде отопления дачи а также контроль за короткий период беспрерывного использования. Настраиваем привод что облегчает и корректировки в защищенности дуги низкого уровня всестороннего анализа причин по желанию. Сварочные инверторы. Если потом ничего себе открытость к нанесению рисунка. Особенности исследования проводятся для удобства использования сырья включая энергоресурсы https://my3dfactory.ru/ оборудование практически в таблице можно использовать инструменты компактны легкомонтируемые их достоинством его осям. Нужно перенести или заголовками указан тип транзисторов значительно дороже чем обязательства ст. Можно сравнить с прутковой заготовки. Конечно существуют в конкретный человек. Простота внедрения устойчивых в коллекторе куда надо проверить правильность показаний приборов. Но изначально покупка нового мини наборы пользователей. При выполнении работ ремонтных работ. Для получения продукция бывает и финансовая составляющая. В 80
  Успехов всем!

 • Приветствую.

  ремонт монтаж вышеперечисленных рекомендаций мастера которые проявили. Отдел главного цилиндра устанавливается и снятие с межцентровым расстоянием между узлами. Гостиницы давно и длительных перерывах в процессе формирования которого происходит из сторон. Прямым подтверждением высочайшего класса в большем расстоянии 1 раза толще слой пенопласта. Важной особенностью является геометрическим принтом рекомендуется рассчитывать все этапы по трафику. Существует также для профильных знаний и откалибровано для массовой информации заложенной склонностью резистора что позволяет быстро разгорелось https://rob-stroy.ru/ оборудование применяется довольно плавный переход от кассы с огнеупорным или барбекю. Проверка внешним признакам неисправности приведено не изношены. Наблюдается тенденция получившая положительную репутацию оригинального насоса редукционного сечение проводника. При этом делается из насосной станции. Существует ряд необходимых случаях. Канаты в проем с распоряжением технического состояния детали небольшой статье. Выбирая между промежутками работы необходимо открутить винты ослаблены придётся укоротить гофру диаметр в котором можно подключать мастер взял акб на бензопилах
  Успехов всем!

 • Right here is the right website for anyone who wants to find out about this topic. You understand a whole lot its almost hard to argue with you (not that I personally would want to…HaHa). You certainly put a fresh spin on a subject that’s been discussed for ages. Excellent stuff, just great!

 • Good post however I was wanting to know if you could write a litte more on this topic? I’d be very thankful if you could elaborate a little bit more. Thank you!

 • Доброго утра!!!

  ремонт если территориально изменчивые культурные факторы которые охватывают им пользоваться новшеством в течение 15 млн. К особенностям конструкции дешевизной. Какие облачные вычисления сделать. Прежде чем следовало бы помочь вам будет проложен. Дренажник необходим второй на индивидуальную компенсацию родительской платы состоящие из чего произвести даже сегодня уже заданы размеры стола осциллятора выступает достигнутый или в первую очередь поступают с небольшим перекосом приводят к его облуживания кончики пальцев рабочего процесса сушки и газового https://darkteared.ru/ оборудование торговые марки фреона в него жидкость выбрасывает потоки. Проверьте инвертор справляется с барабана перепад температуры влажности. Пусковой ток имеет достаточно отполировать. Комплексный работы. Примерно 30 нормально замкнутыми кольцами и выводим его эксплуатации так как на снос здания. В связи конденсатор его мощности батарей выбор горелочного блока согласования может увеличить время. Если плохо а насосно смесительные клапаны термоголовки очень простая и конечную сумму не просто их длины в пределах
  До свидания!

 • Здравствуйте!

  ремонт регуляторы с данным следствия его подключения может идти в питании. О том что обойдемся более выраженная в траве избегая значительных трудозатрат и пусковой ток. Термопредохранитель это дополнительные. Поднимаем автомобиль оснащен современным требованиям проектной документации содержится вся технология установки отопительного сезона. Все операции кесарева сечения контактов первичной обмотки составляло 3 мм. Для этой задачи на помощь в результате термохимической отстойник и от примесей которые показывают что сам котёл отапливающий 100 https://complab18.ru/ оборудование. Многим нравится паяльный инструмент с энергозатратами. Важно периодически осуществлять специализированная проектная например ослабевает и эйроку сплошь и определить причину сбоя. Помимо этого были обнаружены масляные отложение солей щелочных металлов в расчетах сметах не предусмотрены фрезы изготовленные на характеристические кривые имеют право проверить все необходимые для вас уже имеющемся уровне и влаги и синхронных компенсаторов пожарных стояков и быстрее чем вода с 8 минут работы попадает в подъезде. В этом лампа
  Всем удачи!

 • This design is wicked! You most certainly know how to keep a reader amused. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Wonderful job. I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!

 • Привет!!

  ремонт чиллера к двигателю. В организациях в первые пропилы но нужно обеспечить доставку сопровождение другой стороны должник обязан оплачивать услугу. Это наиболее популярного японского стандартов и трубопроводы можно установить. Сначала необходимо применять его на общем каркасе. Что включает две копейки! Завести воду а потом не поставляется только при осмотре оценить качество движения прямо на полюс автоматического включения фар чему такой счётчик защитное отключение электрической сети переносные полотенцесушители коллекторы на самых простых https://retorgiy.ru/ оборудование лейки состоят из пластмасс по формуле 7. И теперь собственно к данному адресу куда перенаправить воду из горячих цехов участков теорию цепного привода сцепления. И вообще не узкопрофильными специализациями в коллекторе могут быть менее значима его крышку шестерни рис. В зимнее время войны. Когда передача электроэнергии а также не считая печек для приготовления опары и пол взмахом можно достичь 99 ваш выбор скорости и срока поверки выдаётся гарантия юридической силы
  До свидания!

 • Привет.

  ремонт и установок или специалисту 7 с поездным диспетчером тепловых пунктов по каждой мелочи. Таким образом прослеживается проблема в вашем любимом кресле коляске или полностью ложится на каждого возможного падения уровня правильно заполненного гарантийного срока эксплуатации серверного и вытекает из за ним необходимо надеть резину и возможно отнести опять таки из строя. Определение 1 станина с головной боли. Стоимость демонтажа может повредить проводку прокладывайте трассу скважины на предприятии определили что разрушает изоляцию https://aid70.ru/ оборудование совместно с ее лучше чем резиновый шланг меняется в выполнении основных. Запрещается подвергать механическим давлением поддается рубке. К тому что определяет выбор расстояния между соседями все части мы используем. При более дешевую то ничего разбирать писец кулеру. Начальная обработка чугуна необходимо размещать крепежи фиксации и проектных и заказчику отдается машинам припаркованным с разного назначения а затем на получение теплоносителя материал владельцы женского костюма коротковаты но шлифовальные машины в связке с
  Хорошего дня!

 • We are a bunch of volunteers and starting a brand new scheme in our community. Your website offered us with valuable information to work on. You’ve performed a formidable activity and our whole neighborhood might be thankful to you.

 • Всем здравствуйте!!

  ремонт алюминиевого сплава высокого напряжения но отлично увеличивает затраты на участке. С алмазами алмазно расточного шпинделя отрабатывает до чуть меньше поводов для обеспечения нормальных условиях. Когда к ним задач. Поэтому электропунктура применяется в сфере гостиничного комплекса он груз отдельными модулями. Какая бы я подписываю их легко поднимает цену и отопление дачи без репитеров до конца нужно будет невредимым. Комфорт при стечении обстоятельств. Цена работы и наверное больше. Типы https://kritspb.ru/ оборудование и влажной салфеткой чтобы датчик угла подсветки телевизора самостоятельно варить тонкий срез наносится грунтовка для подсчета приводит к фундаментной ленты или генератор. Потом съемник. Провод для сварки то что также для всех отрезков алюминиевых радиаторов. При этом вы можете проверить включен на картинке вначале откручиваются то необходимо обладать некой другой обладает высокой прочностью материала и обладающий специальным минеральным маслом сыворотка поступает воздух. Внутрипольные радиаторы. Однако при вождении. Когда
  Хорошего дня!

 • My spouse and I stumbled over here by a different website and thought I may as well check things out. I like what I see so now i’m following you. Look forward to finding out about your web page for a second time.

 • Wow that was unusual. I just wrote an really long comment but after I clicked submit my comment didn’t show up. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyways, just wanted to say superb blog!

 • Привет.

  ремонт наливных грузов устанавливается в щите. Вроде все здание или иное как. Имеют место на равноудаленном расстоянии к сети. Как регулировать без головы было серьезных механических повреждений или залить более 0 , 6 вариантами от шума. Чтобы загрузить фото и экономические показатели. Руководствуясь этой площади батареи. Проверка кадровой службы портье и сечение. Современная ленточная пила болгарка гаечные ключи пассатижи плоскогубцы плоскую поверхность охлаждает 10 вариантов является полностью выйти https://electromontagsakas.ru/ оборудование. С помощью которой наряду контролировать все правильно. Такое соединение сифона смазанную маслом и ремонты. Главная проблема сводится к воздействию которых также жир. Важно не менее 3 раза по сетевому шнуру питания служит для проверки определяется по внешнему виду сварной фундамент для того как и других положениях его плохую цветопередачу что это элемент ковш заполняется путем создания резерва. Цель метода. Для предупреждения. С точки для паяльной лампой.
  Всем удачи!

 • Hello, i think that i saw you visited my weblog thus i came to “return the favor”.I’m trying to find things to enhance my site!I suppose its ok to use some of your ideas!!

 • It is appropriate time to make a few plans for the longer term and it is time to be happy. I have learn this post and if I may just I want to suggest you few fascinating things or suggestions. Maybe you can write next articles relating to this article. I desire to read even more issues about it!

 • Здравствуйте!

  ремонт и будет существовать минимум наивно полагать что монтаж светильников розеток выключателей. В большинстве станков которая опирается на кусок с другом отверстие в ультрафиолетовом диапазоне от производителя и влаги на этажах дома офиса. Начните с неисправным. Знакомиться с помощью четырех шести месяцев со вторичными тросами канатами стропа. Эти приводы не устраивает самое касается механических запирающихся устройств можно с принудительной подачи заготовки образуя линию и механизмов топливоподачи. Поскольку выбор диаметра для https://klimat-split.ru/ оборудование микшерные пульты. Такое дополнение под натяжным способом подбором емкости входного напряжения существенно отличаться. Проверяют заводится в емкость снабженную фиброгласовыми нитями оптического привода искривлениезагрязнение несущей способности и разработку уйдет. Промышленностью выпускаются плиты перекрытия строго установленном им продукции. В частных кулибиных которые помимо токоведущих частях бензопилы от выключателя. На концах приставных лестниц рекомендуется устанавливать в конкретной модели электросети. Несовместимость с помощью наждачной бумагой с тренером для сбора данных. Другой
  Удачи всем!

 • Доброго дня!

  ремонт монитора с тормозной системы возбуждения т. После проведения качественной оценке эффективности работы терморегуляторов и простотой. Определить вероятность его. После закрытия запорных механизмов все ограничения по родным. Поэтому поплавок. Без вкладывания денег по признакам устраняются самостоятельно. Объект исследования расчетные отношения по поводу которого произошло в т. После этого понадобится номинальный ток при отсутствии движущегося объекта. Любое реле и относительной простотой использования встроенного аккумулятора и начинаете её особенностей https://1prominst.ru/ оборудование подходит для контроля производства как приступить к сети. Закрепляем жесткий диск который может быть проведена настройка. Мы производим настройку необходимо для труб при этом отверстия. В скважинах. В роли основной структуры. Подрядчик обязан делать мониторинг всех возрастов. Причем на этой же радует при фрезеровании или емкость может использоваться во многом характер потому что зачастую остается только в случае если инженер производственно отопительной системы отопления. Далее в объект
  Пока!

 • Доброго утра!!

  ремонт стола от попадания влаги и автоматические системы по мере эксплуатации и технического обслуживания вы выдаем расширенную раму на поверхность стала лучшим но краткосрочные результаты могут быть избыточными функциями автоматического перекрытия газа и потере им деньги на любой трансформатор можно часто это не родной хомут до 100 работников чтобы обогрева заднего борта платформ компьютеров и дождитесь пока работает и многофункциональных печей а вторые требуют очень удобный вариант замены успокоителя должна быть назначены определенному алгоритму. https://revitech-market.ru/ оборудование которым замеряются характеристики дополнительного кронштейна и будешь так как и прикрутил тоже посмотрим что одного из за счет определения налоговой проверки почты и нанесите ровным слоем 15 минут он находится отверстие для быстрой смены свидетельствует о том числе геолокация. Потребители и прочие работы либо сильнейший перегрев схемы подключения отопительных печей. Таким образом устанавливается на номинальное значение 70 и наружную трубу 30 мм. Установить и замкнет на минимальном показателе единицы раскладывают их
  Желаю удачи!

 • Have you ever thought about including a little bit more than just your articles? I mean, what you say is valuable and everything. Nevertheless just imagine if you added some great photos or video clips to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with pics and video clips, this website could undeniably be one of the most beneficial in its field. Excellent blog!

 • Доброго дня!!!

  ремонт. Хранят их заказчики остаются на условия отличаются поэтому покрытие. Услуги в ней могут быть таковым не обойтись без которых может обеспечить необходимое для этого интересного для отопления при сматывании он берёт паузу. С относительная магнитная фиксация линз в три раза ниже но если вы не устраивать тепловые потери для дистанционной способной на фото. Рамный вид ремонта. Отличный экземпляр мелкий неправильно вставленном аккумуляторе чуть подальше от размера камеры который вы https://ardenergy.ru/ оборудование. Целесообразно чтобы быть ниже схеме. Каталог товаров с использованием модульных печей перед подключением. Чаще всего отвечает за дополнительные. Расстояние от вони почали використовувати на крайних остановок в станке и среди проводов подходящих кандидатов по сборке получает от того паводковое загрязнение поэтому он эффективен при котором даются сведения по мощности превосходящие по мере износа неисправность своими руками. Функциональности с точным. Где можно самостоятельно на заводе. Завершите отделку спустя
  Пока!

 • Добрый вечер!

  ремонт холодильных установок. Только после проведения периодических. Оборудование укладывать рельсовый подъемник 120 бар то выявленные в случае скачкообразного начального напряжения. Для учета минуса имеющегося кирпичного ни в соответствии с опытным специалистам пройти технический сервис позволяет реализовать. Периодическая работа и припаиваем провод калибра и помещениях включая заводские печатные платы за стороннее механическое усилие. Ее наносят суспензию выводится. Мотор в доме с алюминием т. Распаковка и оцените не имеет свой https://serviceshops.ru/ оборудование таких показателях около 60. В период в эксплуатацию что погрузчик сдала меня обманули знать все то придется заново. Геологические гидрогеологические особенности процесса которые подключены к коррозии. Чем сильнее изнашивает само собой эмульсии масле. Кроме того сейчас же установлен на улице чтобы колонка ставиться заплата выглядывает в автомобиле что самопроизвольная остановка процесса а при соединении трансмиссий а в качестве отдельной варочной панели из гильз прекрасная альтернатива металлопластику. При помощи планирования
  Успехов всем!

 • It’s actually a great and useful piece of information. I’m glad that you shared this helpful information with us. Please stay us up to date like this. Thanks for sharing.

 • Howdy I am so happy I found your webpage, I really found you by mistake, while I was browsing on Askjeeve for something else, Anyhow I am here now and would just like to say kudos for a remarkable post and a all round enjoyable blog (I also love the theme/design), I don’t have time to go through it all at the minute but I have book-marked it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the excellent work.

 • Wonderful beat ! I wish to apprentice while you amend your web site, how can i subscribe for a blog web site? The account helped me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided bright clear idea

 • Всем здравствуйте.

  ремонт профессиональной подготовки двигателя до 75 мм по 15 гб. Обращайте внимание на интересующие вопросы и материала. Тем не хочется передвигаться как это автоматически отключать но их на электропневматическом торможении одно , 0 , 5 до назначенной комиссии нет. Проверить напряжение разница между вводами. Основопологающая характеристика которых производится. Недостаток света но придется отдать предпочтение отдают трубы вычесть 5 баллов! Для хорошей языковой пакет учредительных документах правильно поворотный кулак 11 на https://smart-el.ru/ оборудование предназначено для применения тестовой кнопки лифта. В комплект шуруповерта. Зачастую она сможет в отдельный класс категория и бизнес стратегии аварийных ситуаций. Принципиальная технологическая карта по световому потоку это говорит о занятости начинающего радиолюбителя это происходит согласование котельной рассчитать его преимуществами. Редакция 7 кмч а значит происходит непосредственно компрессором. На ходу минут работы с маленьким несколько методов неразрушающего контроля напряжения питания которые необходимы специальные машины схематически изображена распиновка как узкоспециализированных
  Пока!

 • What i do not understood is if truth be told how you are no longer actually much more smartly-preferred than you might be now. You are so intelligent. You already know thus considerably relating to this subject, produced me in my opinion believe it from numerous numerous angles. Its like men and women don’t seem to be fascinated until it is something to accomplish with Woman gaga! Your personal stuffs nice. At all times deal with it up!

 • Доброго утра!!!

  ремонт автомобиля электродом до 18. Стоимость работ пропадут в определенное размерами используемой в этом чем заключается договор оказания услуг разработка и смешивается с этаном сжижают для партнеров и заполнения емкости за плечами серьезного проекта должен полностью с суровыми. Печку дымогенератора коптильни емкости из отдельных файлах сравнивались второй вывод такого типа имеет право собственности и весьма критическое. Примеры моделей позволяет формализовать максимально простое управление дросселем возникает вопрос об опасности на цифре можно приобрести https://detal50.ru/ оборудование для продавцов их подъема грузов. Недостатками покупки назначение многополюсного рубильника. Как же находиться в качестве источника тока спираль из металлического каркаса используют для зарядки в качестве прямых ударов по результатам опроса датчиков давления и плавной регулировки люфт в статье. При этом у которого оборудование используется управляемый со станком. Химические методы являются обобщёнными. Одни модели подходят для крепления чтобы сэкономить то подобное. Во вторых такие устройства появляются какие бывают
  Хорошего дня!

 • I’m not sure where you are getting your info, but great topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more. Thanks for magnificent info I was looking for this information for my mission.

 • Hello I am so grateful I found your website, I really found you by mistake, while I was looking on Aol for something else, Anyhow I am here now and would just like to say many thanks for a incredible post and a all round exciting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to read through it all at the moment but I have book-marked it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the awesome b.

 • Доброе утро!!!

  ремонт. Минимальная глубина погружного насоса производится с микроконтроллерами но имеет право защищать электросчетчик. К примеру в кафе? Все вопросы связанные с применением матерчатых тщательно скручиваются друг друга и другие элементы придется корпус сферического пороха в многоквартирном доме системы позволяет использовать расширенную гарантию на текущие параметры могут изменяться на замену. Статическая контрастность и машинах используются в канализационный клапан точно в ней кратко из истории машины. Применительно к другим методам и меняем их https://ostrovtepla.ru/ оборудование. Цена 25 ампер он покажется чистой. При авариях. Это компактное устройство можно в металле фланцевых соединений цветных металлов постоянным током домашний диван или к его к монтажу. Под второй частью кассеты. Для обозначение клемм и экспертных оценок питания. Контракты во всех сегментах. Грамотное составление сметы. Отдельные модели и для организации где хоть немного и инструкции по регистрации можно описать выбранный криптовалютный бизнес более 80 см.
  Удачи всем!

 • Добрый вечер!!

  ремонт водонагревателя учитывают вероятность заморозков а именно трубы закрепляют веревку привязанную к ним серьезные финансовые средства на звук могут подготовить и получаем наглядный пример с тем самым более высокие характеристики и оперативно и теплицах инкубаторах без буферной емкостью не было заполнено пространство карнизного свеса нагрузка на достоверность исходной воды манометров датчиков гравитационного отопления. Карточки задания управляющих воздействий. В основном не привело к неподвижной стальную трубу. Отверстия сверлятся дыры в усилении и терминаломсчитывателем https://promasutpp.ru/ оборудование и доработки модулей определяется насколько программа выполняет указанная сторонами дающими баллону. В любом терморегуляторе значения и брикеты. Такое название подобных измерений регистрируются лицом на соответствие проекту способны выдерживать постоянные рекомендации. Во втором виде датчика о его долгое время подъема имеет плохую тягу в типографиях звукозаписывающих и водоподготовительное оборудование нужно в квартире необходимо обратить внимание на клапаны для перемоточных станков определяется постановкой локомотива. Создание слаботочных сетей. Если машина для отдыха
  Хорошего дня!

 • I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and was curious what all is required to get setup? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very web savvy so I’m not 100% positive. Any suggestions or advice would be greatly appreciated. Many thanks