ГАУ «Издательский дом»

Накаева Зульфия. Хьоме цIа

_________

Цхьана йаьшки чуьра кхозу тIаьрсиган доьхка хьалаозийча, хьалайолу суртдоккхург. Хазахеташ, хьоьжу со, тIера чан дIа а йоккхий. Кху чухула мел гина мIаьргонаш хIинца йухайало йиш хилча… Оцу йаьшки чохь Iуьллу кхо-диъ сурт. Схьаоьций, безамца хьоьжу цаьрга а, шун йаххьаш йисна-кх суьрташ тIехь хенан йохаллехь йаха, – бохуш.
МаьIа йаьшка Iуьллу цунна йуххехь. И схьайаста жимма ницкъ ийши. Шена чуьра хIумма а дIа ца эцийта аьлча санна, дIакъовлайелла иза, чIогIа тIетIалетта. ДIаса ца озало. Тхевнан дечиган схьайеанчу маьIигах а тосий, схьайоьллу ас и.
ХIи-и-и, кху чохь дерг! Кху жимачу йаьшки чохь – доккха дуьне! Сан массо а гергарнаш, суьртийн пардонаш. Сан са тIемадолу. Сутара массаьрга а хьажа гIерта. Цхьа сурт-пардо стогаран серлоне лоцу. Iаьржа бода. Чекхйаллалц дIайосту, цхьа а сурт дисний-теша басадаланза олий.
Ду! Ду! Ши сурт гуш ду! Дикка серлонна йуххе а хьой, леррина хьоьжу со, мил-мила ву-теша бохуш. БIаьргаш гиэжош, йух-йуха хьожу. Дера вевзий! Сан ши деваша ву-кха!
Цхьанна тIехь сан денана а йу! И охьайуьллий, кхин плёнка схьаоьцу ас. Цхьадика, хIара дийна йу. Басадаланза ду массо а сурт, хено кху тIера адамаш дIадаьхьнехь а.
Сан да тIехь волу суьрташ… Ва-а сан да! Массо цхьаьна а болуш, кху цIийна хьалха, чуволучу лами тIехь даьккхина ду.
Цхьанна тIехь – лулара йоккха стаг, лекхачу Увайсин нана ХIазан а, тIехьа урамера бепиг деш йолу Башта а, дуьхьал чуьра Айану, ШепаIан хIусамнана Кхокха а, кхин а масех суна ца йевза йоккха стаг а. Вуон го пленкаш тIеранаш. Ма луъу ца бовзало, къаста ца ло цхьаберш. Сайн ойланехь басарйо ас уьш. Сан дененан зезагаш тIехь долу басмин коч а, Айанун кочахь даима кхозуш хилла можа чIижан туьтеш а. Массо хIумано а шен босъоьцу.
Цхьадолу суьрташ дукхе-дукха хьалха даьхна ду. Ца бевза цу тIера нах. Йа кегий болуш даьхнарш а ца бевза…
Сан да тIехь волу суьрташ гуттар а герга хета суна. БIаьрхиш, ца совцуш, беснеш тIехула охьаоьхуш, ченала охьа а эгий, дIадов. Ченах дуьзна куьйгаш а хьокхий, дIадоху ас уьш, йуьхь а бехйеш.
Кху суьрташ тIерачу адамех дукхахдерш дIакхелхина. Суна бевзарш, цабевзарш а. Дуккха а ду суьрташ.
Сурт-пардонаш йаьшки чу а дерзийна, йуха а гонаха дIасахьожу со. Суна йуххехь Iуьллу битон. Тхо кегий долуш, цу чохь лулара ТумишагIаьргара морза дан дохуьйтура. Даим а, церан уьйтIара даккхийчу тIулгех ког а тасалой, жимма Iенара и. Цунах Бабас цхьа дика чам болу хьокхамаш дора. Аьхка даим диллина, кIайн басар а хьаькхна, кечдиначу корах чу а кхийдаш, цу хьокхамах йуьхкаш а йохуш, арахь баа дIаидабора оха Бабин хьокхам. Оцу бовхачу хьокхамийн хьожа дагайеа суна…
Сирдиллина чайник, тIехь цIечу стешан буьртигаш долуш. Боккхачу доьзална, цхьаьна чай мала стоьлана гуобича, даим цхьана куршки чу доттал а чай ца тоьаш, вуон «амал» хилла йолу чайник. Бошхепаш… пеланаш .
Сан дененан а, кху цIийна чохь мел бехаш хиллачийн а куьйгийн йовхо шеца ийна йолу хIуманаш, пхьегIаш, бедарш…
– «ЙоI, тоьар ду хьуна! Хан йаьлла вайна. Охьайосса цу тхов тIера!» – бохуш, мохь беттара нанас. Со, гIенах самайаьлча санна, дагалецамех меттайеача, хан йаьллий хиира суна. Хьалхачул а бода къовлабеллера тхов чохь. Ас латийначу мехкадаьттан стогаран серло бен гуш хIумма дацара. Айса гулйина хазна чохь йолу йаьшканаш а эцна, тхов таьIна болчу, лами хIоттийначу метте, чуйосса, схьахуьлуш йолу со дикка охьатаьIIашехь, сторпалх боллу мекха йоьлла хьостам букъа йуккъе хьакхабелира суна. Букъ лазийра. Со охьахиира, йаьшканаш голаш тIе а йехкина. Йелха йолайелира…

_________

Йерриг материал йеша “Орга” журналехь (№4. 2023)

28 комментариев

 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) iş yapmak isteyen kişiler veya kurumlar kendi adlarına gerçek kişilik temelinde veya tüzel kişiliğe haiz işletmeler kurup işletebilirler.İşletmelerin hukuki yapıları KKTC’nde yürürlükte olan yasalara göre belirlenmiştir.

 • Yabancı ülkelerde kurulan şirketler, Ekonomiden Sorumlu Bakanlığın onayı ve Bakanlar Kurulu’ndan izin alınması koşuluyla, KKTC’nde bir işyeri (veya şube) açabilirler ve bu şirketler Yabancı (veya Denizaşırı) Şirket statüsünde tescil ettirilirler.

 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) iş yapmak isteyen kişiler veya kurumlar kendi adlarına gerçek kişilik temelinde veya tüzel kişiliğe haiz işletmeler kurup işletebilirler.İşletmelerin hukuki yapıları KKTC’nde yürürlükte olan yasalara göre belirlenmiştir.

 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde şirket kuruluşu ile ilgili hukuki düzenlemeler KKTC Şirketler Yasası Fasıl 113‘te yer almaktadır. KKTC’de herhangi bir yasal amaç için bir araya gelen yedi veya daha fazla kişi ya da kurulacak şirketin özel bir şirket olacağı hallerde iki veya daha fazla kişi yasada öngörülen diğer şartları yerine getirmek koşuluyla isimlerini bir sözleşmenin altına kaydederek sözleşmeyi imzalamak suretiyle sınırlı sorumluluğu olan, tüzel kişiliğe sahip bir şirket kurabilir. Şirketin ana sözleşmesinde son kelimesi limited olmak şartıyla şirketin adının ve amacının belirtilmesi zorunludur. Ayrıca ana sözleşmede şirketin üyelerinin sorumluluğunun sınırlı olduğunun belirtilmesi gerekmektedir.

 • Kıbrıs’ta şirket kurmak günümüzde birçok girişimcinin ilgisini çekmektedir. Bunun en büyük sebepleri bankacılık sistemi, vergi muafiyeti, artan öğrenci ve turist nüfusu gibi etkenlerdir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gelişmekte olan ekonomisi ile yeni yatırımlar için uygun bir zemin sunmaktadır. Yazımızın devamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde şirket kuruluşu ile ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

 • Yabancı ülkelerde kurulan şirketler, Ekonomiden Sorumlu Bakanlığın onayı ve Bakanlar Kurulu’ndan izin alınması koşuluyla, KKTC’nde bir işyeri (veya şube) açabilirler ve bu şirketler Yabancı (veya Denizaşırı) Şirket statüsünde tescil ettirilirler.

 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde şirket kuruluşu ile ilgili hukuki düzenlemeler KKTC Şirketler Yasası Fasıl 113‘te yer almaktadır. KKTC’de herhangi bir yasal amaç için bir araya gelen yedi veya daha fazla kişi ya da kurulacak şirketin özel bir şirket olacağı hallerde iki veya daha fazla kişi yasada öngörülen diğer şartları yerine getirmek koşuluyla isimlerini bir sözleşmenin altına kaydederek sözleşmeyi imzalamak suretiyle sınırlı sorumluluğu olan, tüzel kişiliğe sahip bir şirket kurabilir. Şirketin ana sözleşmesinde son kelimesi limited olmak şartıyla şirketin adının ve amacının belirtilmesi zorunludur. Ayrıca ana sözleşmede şirketin üyelerinin sorumluluğunun sınırlı olduğunun belirtilmesi gerekmektedir.

 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) iş yapmak isteyen kişiler veya kurumlar kendi adlarına gerçek kişilik temelinde veya tüzel kişiliğe haiz işletmeler kurup işletebilirler.İşletmelerin hukuki yapıları KKTC’nde yürürlükte olan yasalara göre belirlenmiştir.

 • Yabancı ülkelerde kurulan şirketler, Ekonomiden Sorumlu Bakanlığın onayı ve Bakanlar Kurulu’ndan izin alınması koşuluyla, KKTC’nde bir işyeri (veya şube) açabilirler ve bu şirketler Yabancı (veya Denizaşırı) Şirket statüsünde tescil ettirilirler.

 • Yabancı ülkelerde kurulan şirketler, Ekonomiden Sorumlu Bakanlığın onayı ve Bakanlar Kurulu’ndan izin alınması koşuluyla, KKTC’nde bir işyeri (veya şube) açabilirler ve bu şirketler Yabancı (veya Denizaşırı) Şirket statüsünde tescil ettirilirler.

 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) iş yapmak isteyen kişiler veya kurumlar kendi adlarına gerçek kişilik temelinde veya tüzel kişiliğe haiz işletmeler kurup işletebilirler.İşletmelerin hukuki yapıları KKTC’nde yürürlükte olan yasalara göre belirlenmiştir.

 • Yabancı ülkelerde kurulan şirketler, Ekonomiden Sorumlu Bakanlığın onayı ve Bakanlar Kurulu’ndan izin alınması koşuluyla, KKTC’nde bir işyeri (veya şube) açabilirler ve bu şirketler Yabancı (veya Denizaşırı) Şirket statüsünde tescil ettirilirler.

 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde şirket kuruluşu ile ilgili hukuki düzenlemeler KKTC Şirketler Yasası Fasıl 113‘te yer almaktadır. KKTC’de herhangi bir yasal amaç için bir araya gelen yedi veya daha fazla kişi ya da kurulacak şirketin özel bir şirket olacağı hallerde iki veya daha fazla kişi yasada öngörülen diğer şartları yerine getirmek koşuluyla isimlerini bir sözleşmenin altına kaydederek sözleşmeyi imzalamak suretiyle sınırlı sorumluluğu olan, tüzel kişiliğe sahip bir şirket kurabilir. Şirketin ana sözleşmesinde son kelimesi limited olmak şartıyla şirketin adının ve amacının belirtilmesi zorunludur. Ayrıca ana sözleşmede şirketin üyelerinin sorumluluğunun sınırlı olduğunun belirtilmesi gerekmektedir.

 • Ankara ağır ceza avukatları, müvekkillerine kapsamlı hukuki danışmanlık hizmeti sunar. Savunma stratejileri oluşturma, delil toplama ve analiz etme konularında uzmanlaşmışlardır. Müvekkillerini en iyi şekilde temsil ederek adil bir yargılama süreci sağlarlar.

 • Ağır ceza davalarında tutukluluk ve tahliye süreçleri sıkça karşılaşılan durumlardır. Ankara ağır ceza avukatları, müvekkillerinin haklarını koruyarak tutukluluk süreçlerini yönetir ve tahliye için gerekli hukuki adımları atarlar.

 • Ağır ceza davaları genellikle uzun ve karmaşık süreçler gerektirir. Ankara ağır ceza avukatları, dava süreçlerini titizlikle yönetir, müvekkillerine süreç hakkında sürekli bilgi verir ve her adımda onları bilgilendirir.

 • Kıbrıs hükümeti, yabancı yatırımcıları çekmek için çeşitli destek programları sunmaktadır. Yatırım teşvikleri, finansman olanakları ve danışmanlık hizmetleri, yatırımcıların Kıbrıs’ta iş kurmasını kolaylaştırmaktadır. Ayrıca, Kıbrıs Yatırım Teşvik Ajansı (CIPA), yatırımcılara pazar araştırması, iş ortakları bulma ve yasal işlemler konusunda destek sağlamaktadır. Bu tür destekler, Kıbrıs’ta iş yapmak isteyen yabancı yatırımcılar için önemli bir avantajdır.

 • Kıbrıs, düşük kurumlar vergisi oranı ve çeşitli vergi teşvikleri ile tanınmaktadır. Kurumlar vergisi oranı %12,5 olup, bu oran Avrupa’daki en düşük oranlardan biridir. Ayrıca, Kıbrıs’ta temettü gelirleri ve sermaye kazançları genellikle vergiden muaftır. Araştırma ve geliştirme faaliyetleri için sağlanan vergi kredileri ve teşvikler, inovatif şirketlerin Kıbrıs’ta yatırım yapmasını teşvik etmektedir. Bu vergi avantajları, Kıbrıs’ı uluslararası işletmeler için çekici bir vergi planlama merkezi yapmaktadır.

 • Kıbrıs’ta şirket kurma süreci oldukça basittir ve genellikle birkaç hafta içinde tamamlanabilir. İlk adım, şirketin adını ve türünü belirlemektir. Ardından, şirketin ana sözleşmesi hazırlanır ve ilgili ticaret siciline kayıt edilir. Kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından, şirket vergi numarası alır ve bankada hesap açar. Bu süreçte yerel bir avukat veya danışman ile çalışmak, işlemlerin hızlı ve sorunsuz ilerlemesini sağlar.

 • Kıbrıs’ta şirket kurma süreci oldukça basittir ve genellikle birkaç hafta içinde tamamlanabilir. İlk adım, şirketin adını ve türünü belirlemektir. Ardından, şirketin ana sözleşmesi hazırlanır ve ilgili ticaret siciline kayıt edilir. Kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından, şirket vergi numarası alır ve bankada hesap açar. Bu süreçte yerel bir avukat veya danışman ile çalışmak, işlemlerin hızlı ve sorunsuz ilerlemesini sağlar.

 • Kıbrıs’ta şirket kurma süreci oldukça basittir ve genellikle birkaç hafta içinde tamamlanabilir. İlk adım, şirketin adını ve türünü belirlemektir. Ardından, şirketin ana sözleşmesi hazırlanır ve ilgili ticaret siciline kayıt edilir. Kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından, şirket vergi numarası alır ve bankada hesap açar. Bu süreçte yerel bir avukat veya danışman ile çalışmak, işlemlerin hızlı ve sorunsuz ilerlemesini sağlar.

 • Kıbrıs, düşük kurumlar vergisi oranı ve çeşitli vergi teşvikleri ile tanınmaktadır. Kurumlar vergisi oranı %12,5 olup, bu oran Avrupa’daki en düşük oranlardan biridir. Ayrıca, Kıbrıs’ta temettü gelirleri ve sermaye kazançları genellikle vergiden muaftır. Araştırma ve geliştirme faaliyetleri için sağlanan vergi kredileri ve teşvikler, inovatif şirketlerin Kıbrıs’ta yatırım yapmasını teşvik etmektedir. Bu vergi avantajları, Kıbrıs’ı uluslararası işletmeler için çekici bir vergi planlama merkezi yapmaktadır.

 • Kıbrıs’ta şirket kurma süreci oldukça basittir ve genellikle birkaç hafta içinde tamamlanabilir. İlk adım, şirketin adını ve türünü belirlemektir. Ardından, şirketin ana sözleşmesi hazırlanır ve ilgili ticaret siciline kayıt edilir. Kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından, şirket vergi numarası alır ve bankada hesap açar. Bu süreçte yerel bir avukat veya danışman ile çalışmak, işlemlerin hızlı ve sorunsuz ilerlemesini sağlar.

 • Kıbrıs, düşük kurumlar vergisi oranı ve çeşitli vergi teşvikleri ile tanınmaktadır. Kurumlar vergisi oranı %12,5 olup, bu oran Avrupa’daki en düşük oranlardan biridir. Ayrıca, Kıbrıs’ta temettü gelirleri ve sermaye kazançları genellikle vergiden muaftır. Araştırma ve geliştirme faaliyetleri için sağlanan vergi kredileri ve teşvikler, inovatif şirketlerin Kıbrıs’ta yatırım yapmasını teşvik etmektedir. Bu vergi avantajları, Kıbrıs’ı uluslararası işletmeler için çekici bir vergi planlama merkezi yapmaktadır.

 • Kıbrıs, iyi eğitimli ve çok dilli iş gücü ile tanınmaktadır. İngilizce, iş dünyasında yaygın olarak kullanılan bir dildir ve bu da uluslararası şirketler için önemli bir avantajdır. Ayrıca, Kıbrıs’ta güçlü bir finansal hizmetler sektörü ve gelişmiş bir telekomünikasyon altyapısı bulunmaktadır. Modern ofis alanları, lojistik hizmetler ve ileri teknoloji altyapısı, şirketlerin verimli bir şekilde faaliyet göstermesine olanak tanımaktadır.

 • Kıbrıs, girişimciler için birçok avantaj sunan bir iş merkezi olarak öne çıkmaktadır. Vergi avantajları, düşük işletme maliyetleri ve Avrupa Birliği üyesi olmanın getirdiği fırsatlar, Kıbrıs’ta şirket kurmayı cazip kılmaktadır. Ayrıca, stratejik konumu sayesinde Avrupa, Orta Doğu ve Afrika pazarlarına kolay erişim imkânı sağlamaktadır. Bu avantajlar, Kıbrıs’ın küresel iş dünyasında önemli bir rol oynamasına katkıda bulunmaktadır.

 • Kıbrıs, inovasyon ve araştırma-geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerine büyük önem veren bir ülkedir. Üniversiteler, araştırma merkezleri ve teknoloji parkları, yenilikçi projelerin geliştirilmesi için işbirlikleri sunar. Ayrıca, Kıbrıs hükümeti Ar-Ge yatırımlarını teşvik eden vergi indirimleri ve finansman destekleri sağlamaktadır. Bu ortam, teknoloji ve inovasyon odaklı şirketlerin Kıbrıs’ta başarılı olmasına olanak tanır.

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.